2023-10-30

                             MOTTÓ: A KÖR KÖR-BEÉR..

KEZDET ÉS VÉG = EGY PONT. 1 = 9. EGY és Ugyanaz. Hisz minden EGY. MIND-EGY.
A mindegy..."Minden mindegy"..
Magyar nyelv mágiája... Hozzátéve a számok mágiáját elmondhatjuk, hogy általuk TELJESSÉGGEL (TELJES ÉG-gel) ÉRTHETŐ A LÉTEZÉS MI-BEN(ünk)-LÉT-e...
Én mindig lázba, TŰZ-be jövök e mágiától – na meg attól is, csak másik előjellel, amikor nekem akarják megmagyarázni azokat az agyszüleményeket, amik ellen notóriusan szót emelek, mivel mind a TELJES NEMÉRTÉSBŐL FAKAD! Részigazságok megspékelve végtelen butasággal, ostobasággal, szánalmas "törpedudattal", tudatlansággal, felcsípkedett okosságokkal...

Tegnap, a "szellemi tisztulás" napján töményen szembekaptam mindezeket, videok, írások, előadások formájában. A végén már magam is úgy voltam, mint Jézus: ide nekem az ostort!!!!
De szögeset!!!
Aztán rájöttem: EZEKEN NEM LEHET SEGÍTENI. MIND EGY KÖRÖN FUTNAK. Horizontálisan.
A "NEM" síkján. Oly messze a vertikális MAG-tengelytől, az ÁTFORDULÁ LEHETŐSÉGÉTŐL, mint Makó Jeruzsálemtől. Viszont ROPPANT VESZÉLYESEK, mert az ELMÉT ETETIK.
A "SZER NEVÉBEN" – de NEM A SZER ELEMMEL!!!!!
Ezáltal PONTOSAN AZ ÉRZÉKELÉST ALTATJÁK EL – ami pedig az ÉBER LÉT ALAPVETŐ FEL-TÉT-E(É)LE! LENNE...
Ha már szellemi tisztulás: elmondhatom, hogy a blődségek mellett a "másik oldalról" kapom mostanában a rendszeres visszaigazolásokat, mégpedig a KVANTUMELMÉLET, a kvantumbiologia teréről, mindarra, amit immár 3 éve mondok, tanítok, ismétlek, újra és újra. Ha belegondolok, 3 éven keresztül beszéltem úgy a "jövő JÖVŐ" MINŐSÉGÉRŐL, REZGÉSÉRŐL, HANG-oltságáról, MAG-NŐS mezőjéről és a SAJÁT MAG-unk átminősüléséről, áthangolásáról, FELREZGÉSÉRŐL, , hogy azt "CSAK" ÉREZVE TUDTAM. Minden "bizonyíték nélkül". Eltelt 3 év – mondhatni, végigmentem a "szent hármasság" minden szintjén -, és MOST megérkezett a kézzelfogható visszacsatolás is.
Miért most?
MERT ELSŐ A HIT TUDÁSA és a TUDÁS HITE – csak MÁSODLAGOS AZ ANYAG ISMERETE.
Hisz az ANYAG A KIVETÜLÉS – a HIT TUDÁSA pedig az EREDENDŐ. Viszont mindazoknak, akik még a "FORDÍTOTT" úton járnak, nekik jelentheti MOST, mint "utolsó lehetőség", a kvantumelmélet azt az "utolsó löketet", ami átfordítHATja őket a "HOLT-PONTON" és felébresztHETi TEN-MAG-ukban az EMLÉKEZETET!!
Tehát: megintcsak nincsenek véletlenek, nincsenek véletlen időzítések..
Most már elmondható: EGYBEN VAN minden az ÉBREDÉSHEZ és EMLÉKEZÉSHEZ!
Az ÉRTŐ ÉRZÉSHEZ, az ÉRZŐ ÉRTÉSHEZ. Ha ez sem elég – akkor már semmi sem elég és semmi nem fog segíteni... 

Az ANYAG síkján elindult a "VÉG" KEZDETE. Persze, mondhatjuk, hogy minden kezdéssel, felütéssel a VÉG indul el: és ez így is van. Hisz ami nagyban, az kicsiben. De a LÉTEZÉSBEN mindent a "HÁRMASSÁG" rendje HAT át. (3-asság és 6-ás...) Ami elvezet a 9-be, a FELOLDÁSBA.
NINCS 7-esség a KOZMIKus REND-ben, tehát NINCS 7 CSAKRA SEM!
A 7 a FÉNY HATÁRSZÁMA – tehát a "TÖRT ÉN" (a "TÖRVÉNY") "birodalma".
Mivel a FÉNY birodalma a KOZMOSZ "TERMÉSE" és 6-áros, azaz van kezdete és vége, rá is a KOZMIKUS REND jellemző, azaz a HÁRMASSÁG RITMUSA. Tehát van BEVEZETŐ szakasza, van KIBONTÁSI szakasza és van VÉGSŐ, LEZÁRÓ szakasza. Ezeknek a szakaszoknak is megvan a saját belső 3-as tagolásuk, tehát mindegyik felosztható további 3-as egységre..
Mi most, az utolsó lezáró szakasz utolsó harmadát "csaptuk fel"...
Erre utal MINDEN JEL. És mi áll a próféciákban? Figyelni, ÉBERNEK lenni, JELEN lenni a JELEK-nek... Mindig van lehetőség, még az utolsó pillanatban is, az ÉBREDÉSRE, a "MAG-unkhoz TÉR-ésre", hisz az isten (aki bennünk és nem rajtunk kívül) NEM KICSESZÉSRE JÁTSZIK.
Lsd Jézus és a Latrok esetét a Golgotán, ahol egyébként ugyancsak 3 KERESZTFA ÁLLT!!!
Na, erre gondoljunk mindig, amikor úgy érezzük, "ki vagyunk a sorsunknak szolgáltatva". 

Napunk angyala ma CHAMUEL, a "SZERETET", a "BÉKE" angyala.
Mit mondott Jézus: "az ÉN BÉKÉMET adom nektek". Igen. De MILYEN BÉKE EZ?
Nem más, mint a "HegyOROM ÖRÖM-LÉTE", a "SZER ELEM IGAZSÁGTUDATA", amit CSAK "FENT" és CSAK "BENT" élhetünk meg. NEM lent és nem kint...
Mondjon bárki bármit...

(KÉP forrása "Szitakötő" folyóirat)