2023-08-25

                                        MOTTÓ: SATANA... 

..akit "hagyományos" módon "szaturnusznak" hívnak, nekem CSAK így, kisbetűvel, mert ez az elnevezés úgy sz@r, ahogy van. Egyrészt NINCS "HÍM" bolygó, ahogy "NŐI" sem, a "nemesedett" értelemben, másrészt pedig ELEVE MINDEN NŐI, mert minden LÉ-T-EZŐ NŐ...
Ezt így, teljes EGY-ÉRT-elemben csakis a magyar nyelv tudja visszaadni, összhangban a számokkal, a szimbolumokkal, egy "szent hármasságot" alkotva, mivel a magyar nyelv az a MAG-nyelv, mely "SZÓ" "SZER" "INT"...

A Földön, mint már sokszor átbeszéltük, a női "nem" képezi le a NŐ-SÉGET, az ÉLET ÁRAMOLTATÁSÁT, hisz az emberi létforma fenntartója a NŐ. Korábban a LÉT fenntartásához hím se kellett (ezt őrzi minden Madonna-szobor) – amíg meg nem teremtődött..
"MÚLHATATLAN NŐSTÉNY ŐSSEJT ROSTBAN MEGBÚVÓ MÚLANDÓ HÍMSÉG".
Jó lenne erre már EMLÉKEZNIE is mindazoknak, akik megalkották a hímségi istenképet, mely úgy vicc, ahogy van. Csak "durva vicc", mert ami durvaságot a Teremtésben a Teremtettek meg tudtak teremteni, azt mind a "NŐ"-ség nyakára hozták. És mindezt oly szinten "KŐBE VÉSTÉK", hogy még csak véletlenül se menjen a feledés homályába.
Csakhogy: FÖLDI KŐ SOHA NEM ÍRJA FELÜL a KOZMIKUS LÉTIGAZSÁGOKAT!
Ez az "UTÁN"-zás... A tükrözés... Hisz SATANA a "KŐ", a ZAFÍR, aki "ŐRIZ" a kozmikus szinten..

SATANA az, aki a KOZMIKUS LÉTIGAZSÁGOK ŐRE!! BELŐLE FAKAD a FÉNY, azaz a NAP.
(Erre egy nagy rátüsszentés...) Legalábbis, ami a szemnek látható.
De van a Fénynek, a Napnak egy láthatatlan párja is - ez lesz majd "oda-át" látható...
Vannak római kori ábrázolások, ahol még emlékeztek erre, mivel a bolygók istenségeinek bemutatásakor a sort SATANA kezdi, LEFÁTYOLOZOTT NŐI ALAKBAN (magyar hagyományok szerint ő SZÉPASSZONY), majd őt követi a "NAP" – aki "természetesen" MÁR férfi. Aki nem más, mint LUCIFER.
Csakhogy EREDENDŐEN a NAP IS NŐ-I! Hisz NŐ-ből csak NŐ NŐ-VEKEDHET!!!
Magyar nyelv mágiája....
LUCIFER, a NAP, a FÉNY MAGA. Hisz a NEVÉBEN is benne van!! Akkor vajon miért lett ő egy "főgonosz"?? Ilyenkor NEM GONDOLKODNAK EL A NAPIMÁDÓK?? Hisz NAP = FÉNY!
Hogyan lett Luciferből egy "SÁTÁN FIA"?? Hát úgy, hogy ő TÉNYLEG a "SÁTÁN"ná avanzsált "SATANA", azaz "SZÉPASSZONY" "FI-A"!!
A "FIA" azonban NEM JELENT FÉRFIT, hanem "FI"-t. A FIATALABB "kivitelt". A "GYERMEKET". Magyar nyelvtan...
Hogyan lett akkor Lucifer "férfi"? Ráadásul "bukott" angyal? Úgy, ahogy az istenkép is....
Satana = "FEKETE" MADONNA, az ÉJ KIRÁLYNŐJE, kinek gyermeke a FÉNY.
Van a Fényben, a Napban bárminemű gonoszság??? Nem ÉLTETŐ ERŐ az ANYAG SZÁMÁRA???? Lehet egy ÉLTETŐ ERŐ GONOSZ??
Lehet - de megint CSAK MAGYARUL ÉRTVE, hisz a GON OS, az nem más, mint NAP ŐS.
A NAP ŐS az az EREDŐ, aki valamikor KIÁRADT. Azaz ki ő? LUCIFER....
Lucifer "nagy varázsló", nagy ILLUZIONISTA - de MIÉRT IS??? Azért, mert a FÉNY KET-TŐ-s-ÉG-et TEREMT. Minden KETTŐZŐDIK és FELEZŐDIK egyszerre. Ahol megjelenik a FÉNY, azonnal megjelenik az ÁRNYÉKA! De ez NEM KETTŐ DOLOG – hanem EGY.
Tehát minden KETTŐZŐDÉS vagy FELEZŐDÉS ILLÚZIÓ. Így illúzió a "gonoszság", a "jóság" felosztása - amit megint csak remekül bemutat a Lucifer c. sorozat.
Ezért NINCS ALVILÁG vagy POKOL – abban az értelemben legalábbis, ahogy nekünk a képünkbe tolja az egyház. Viszont minden EMBER meg tudja teremteni magának a HITÉVEL és az ELMÉJÉVEL.

Teljesen igaza van Lucifernek a filmsorozatban, hogy neki SEMMI KÖZE NiNCS SEMMIFÉLE GONOSZSÁGHOZ!!!! Minden ALJASSÁG az EMBER MŰVE, aki FELELŐSSÉGET vállalni nem tud a döntéseiért, csak másokra mutogat, "BŰN-BAK"-ot (BAK=SATANA) keresve, "SÁTÁNFAJZAT"-nak (=Lucifer) titulálva a "kísértőt", aki nem más, mint saját ÉNJÉNEK a MÁSIK OLDALA...
 Saját "árnyéka"...

Többször volt téma a SZABAD AKARAT, hogy van vagy nincs.
Nos van a KOZMIKUS AKARAT, a "M-indenség A-karata", a "MA". A "MA-MA". Az időtlenségben, melyből MA-ÁT kapuján a FÉNYben létrejön az IDŐ és a TÉR. Az ANYA-G.
Az EMBER ANYAG.
De az EMBER az ANYA kivetülése, egy VÁGY-OK-ból létrejött VAGY-OK.
A VÁGY-OK-ban van a KOZMIKUS EREDENDŐ AKARAT (ezt hozza fel a filmsorozatban Lucifer, amikor rákérdez az IGAZI VÁGYRA).
A VAGYOK-ban pedig megjelenik az EMBER, az ELME SZABAD AKARATA.
De az ELME szabad akarata csakis az előre megírt sorsút bejárásának a HOGYANJÁRA VONATKOZIK!!! A SORSON nem változtathat. De változtathat a HOZZÁÁLLÁSÁN (ezt Lucifer anyja formázza meg a filmsorozatban).Mit mond ki Lucifer a filmben? AZ EMBER SOHA NEM VÁLTOZIK!!! Aki bűnöző, az bűnöző is marad. Ez ÍGY IGAZ. De egy bűnöző is dönthet mindig másképp.
Amiről Lucifer beszél, az a TUDATMINŐSÉG, ami TÉNYLEG ÁLLANDÓ. (Erről is volt már szó).
De minden tudatminőségen belül is lehet JÓL vagy ROSSZUL MEGÉLNI dolgokat...
SAJÁT DÖNTÉS ALAPJÁN.
Mit szoktam én erre mondani? "A KAPCSOLÓ BENNÜNK VAN"!

MIÉRT FONTOS mindez újra??
Nos, azért, mert a NAP "belépett" SATANA "bűvkörébe". SZEMBE kerültek egymással.
Mit jelent ez?
Azt, hogy sokak életében fog megjelenni egy "VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR".
MEGJELENIK A MÁSODIK ESÉLY.

Tegnap említettem, hogy SATANA 30 évenként tér vissza egy-egy pozíciójába.
Ilyenkor MEGAD EGY MÁSODIK ESÉLYT. NEM A VILÁGNAK – hanem az ABBAN ÉLŐKNEK.
NEM ESEMÉNYEKBEN fog megmutatkozni – hanem az EGY ÉN-eknek az ÉLETÉBEN.
Kinek-kinek a MAGÁÉBAN, a MAGA feladatával kapcsolatban.
Ezért HAMISAK azok a ringató dalok, versek, hogy majd "együtt megyünk"... Hova? VILÁGGÁ??Ringatnak, váratnak, mint sültmalacra, elfelejtetve – mert közben saját magukon siránkoznak -, hogy az ÉLET NEM A MALACTÓL függ, hanem SAJÁT MAGÁTÓL! 

Napok óta SATANA és a SKORPIÓ jele érkezik az asztrokockákban. Most már tényleg feltűnően gyakran. Mit jelent e KETTŐ jel? IDEJE van a FELTÁMADÁSNAK! A KI-emelkedésnek, a KI-KEL-ésnek. Egy ÚJ ÉLETNEK, egy második esélyben...
TÖBB ESÉLY NEM LESZ!

Napunk angyala METATRON, aki segít abban, hogy ne essünk vissza a "sírunkba", ha már egyszer KI-KEL-tünk belőle...