2023-05-01

                                      MOTTÓ: TÉV-VÉT...

Ami TÉV-es az el-VÉT-tetik tőlünk...
Ezzel indul ma a május, a tavasz legburjánzóbb és legszebb hónapja. Nem hangzik rosszul ... Egyébként meg tökéletes összhangban a tegnapi HIT-HÍD témával, ami pedig EMANUEL jelenlétéhez kapcsolható. Mert ő a SEGÍT-Ő..
Aki VESZ-i az AD-ását, az NEM VÉSZ EL... (csak átalakul..)

Ahogy most elmerengtem az "észközök" üzenetei felett, elmerengtem a magyar nyelv mágikus MESTERI minőségén is. Van, aki "mesterséges" nyelvnek titulálja – csakhogy MIT ÉRTÜNK "MESTERSÉGES" alatt?? Az illető, aki ezt állítja, az általánosan vélt felfogás szerint teszi ezt,, azaz a "mesterséges = "csinált". "Kreált". De ha kibontjuk a szót és MÖGÉ ÉRZÉKELÜNK, és mondjuk még ÉRTJÜK is a mag-nyelv MAGOS-ságát, akkor rájövünk, hogy a "mesterséges" egészen MÁS SÍK-ot jelez (ami Horváth Krisztina egyik megosztott írásában is benne vala): M-S-T(ÉR).
M=ALAPZÖNGE. Ez kígyózik le (S) és a T-kereszten átfordulva ÉR EL MIND-ÉN-KIT... a TÉR-ben... Tehát az M az az ALAP-HANG-mely mindent M-ozgat.
ÉRtjük? Érezzük??

És nem az "SZ", az alaphang, amit a "Világszellem" csatornája állít, mondván, hogy az "SZ" a Teret éltető hang.. Önmagában ez igaz – csakhogy az SZ-R, mint SZER (-t TARTÓ KERET!!) CSAK AZ ÚT a "KERET"-ben, az ANYA-G-ban, a TÉR-ben és nem egyenlő az ÚTON JÁRÓval!!!
Aki az úton "lejön", akinek a SZ-E-R az "ELEM", az a "MA-MA", a M-indenség A-karata, mely a SZER ELEM által NYÍLVÁNUL MEG!!!
Értjük? Érezzük?

No, így lehet megint a TEREMTETTET a TEREMTŐVEL összekeverni és összemosni, a LÁTSZATOT, a KIVETÜLÉST, az OKOZATOT az OKKAL felcserélni. És MINDIG ez a FELCSERÉLÉS vezet TÉV-útra, mely célt VÉT... Aztán jön a VÉT-kek sora...

VÉT és VÉSZ. VESZTÉS.
VESZ...Minden igekötővel értelmes: EL-vesz, LE-vesz, ÁT-vesz, FEL-vesz, KI-vesz, Vissza-vesz...
A MEG-VESZ és az ÖSSZE-VESZ külön kategória, mert ezekben a szavakban már MÁS HANG is megjelenik. Valaki MEGVESZ egy terméket. De MEGVESZ, azaz kiborul, megvadul, ha rájön, mit vett....
Valaki mindenfélét ÖSSZEVESZ a boltban, aztán hazatérve ÖSSZEVESZ élete párjával...
Vajon ezeknél a kapcsolódásoknál MIÉRT van kettős értelem? Hogyan LE-sz a VE-sz szónak KÉTIRÁNYÚ értelme? NŐ-vekvő és VESZ-tő?
A Czuczor-Fogarasi szótár ezekre a kérdésekre nem ad válasz. De nem is csodálkozom rajta, mivel ugyanazt a "mesterséges" (és NEM MESTERI) vonalat képviseli, mely szerint minden a "szanszkrit"-ból indul. Ahogy a tudó "Világszellem" csatornái szerint is.
Vajon MIÉRT képvisel minden "ILYEN" tudó EGY SÍKOT??
Mert ugyanannak a "Világszellem"-nek a CSATORNÁI. Ugyanazt nyomatják. Ugyanazt az el-VET-ett magot CSÍráztatják, ami TEV-őlegesen TÉV-útra visz... Ez pedig TUDAT-os, mert a működtető TUDATMINŐSÉG minőségének megfelelő - ami maga a TAG-AD-ás... (kinek van "TAG"-ja?...)

Aki elkezd EL-M-ÉL(y)-ülni a MAG-nyelv MÁG-iájában és képes KÉRDÉSEKET is feltenni, hamar ráébred, hogy az etimológiai gyűjtemény rendkívül FELSZÍNES és csak a LÁTSZATOT szolgálja ki.
A TAG TAGOZÓDÁSÁT......A látszat mögött/megett azonban egészen MÁS SÍK is JEL-EN van, de annak, aki JELEN VAN! Neki kibontja MAG-át MAG-a a M-S-T-ÉR-i ÉT-ER... Mely ÉT-et és ÉR-demlegesen EL-ÉR mindenhova. Hol? Bennünk...
Megmutatja. hogy ODA-VISSZA EGY-s-ÉG van, hogy a KET-TŐ-s-ÉG csupán LÁTSZAT.
Ami "KET TŐ", az lehet egyszerre FELEZŐDÉS és lehet DUPLÁZÓDÁS is. MI DÖNTÜNK, melyiket választjuk. Tehát a DÖNTÉS és VÁLASZTÁS is csak a "KETTŐ" világában lehetséges, azaz CSAK ITT, ahol a SZÁMOK is jelen vannak, mégpedig azért, hogy mindenkinek LE-ÍR-ják az UTAT...
Számok OTT vannak, ahol van KITERJEDÉS, ahol tehát van "ÚT", ahol van KEZDET ÉS VÉG.
Maga a KEZDÉS és maga a VÉ-G is KÉT TŐ, látszólagosan két PONT, de M-ÉG-IS EG(y)!!
Értjük? Érezzük?

Tehát ha el-VÉT-ettünk valamit, ami TÉV-útra VIT-t minket, akkor az ITT és MOST-ban LE-he-TŐ-ség nyílik arra, hogy ezt el-VESZ-ítsük, mégpedig AZ-ÉRT, hogy ne kerüljünk VÉSZ-helyzetbe...
Hogyan tudjuk, hogy a TÉV-ÚT valóban TÉVÚT?
Onnan, hogy a tévúton NEM ÉREZZÜK JÓL MAGUNKAT!!

VÉSZ-VISZ.. Mit VISZ-ünk magunkban, magunkkal?
A SZÍV azért van, hogy ki-szűrje mindazt, ami nem VISZ, hanem csak VÉSZ-t okoz...
Azaz? RÁÉREZ-tet mindenre, ami CSAL-fa, ami HAMIS, ami IGAZ-TALAN. Ahogy jómagam is azonnal kiszűröm a beszivárgó sunyi kommenteket, melyek a "PUSZTA SZÓ" szerint teljesen rendben vannak – ám a MÖGÖTTES TARTALOM szerint, mely mindig a SZÁN-d-ÉK ÉKÉT jelenti,nem épp ÉKESek, hanem sokkal inkább ÉKEL-Ő-k... Ezért TILTÓLISTÁRA kerül-Ő-k.. (8.27... zseniális )..

A pápa itt léte és a szavai, és a szavai mögött meghúzódó MÖGÖTTES TARTALOM kitűnő példa a KETTŐSSÉGRE. Arra a SUNYI minőségre, ami a "Világszellem" csatornáiban is megjelenik: a BOMLASZTÁS szelleme. LÁTSZÓLAG egységbe tömörítene – ugyanakkor mégis SZÉT-SZED..
Mert a SZÁN-D-ÉK mindig ki-ÉR-ezhető - mivel EL-ÉR hozzánk - a szavak mögül...
Egységbe tömörítene a "TEREMTETT" minőségben – de egyúttal bomlasztja a "LETT-s-ÉG"-et.
Pont úgy, ahogy mindig is tette, hisz ez a szellemiség, ami nem más, mint maga a TAG-adás.
De mindig az EG(y)-ÉN dönt – ha már kettősségben él: TAG lesz vagy szabad? 
ÉG-ÉN-ként ÉL-Ő vagy "teremtett"-ként LÉ-ZENGŐ...

VESZ vagy VESZ-T?

Napunk angyala ma METATRON, aki a FÓKUSZunk irányára hívja fel a figyelmet.
SZER-INT-em egyértelmű miért...
A "SZER" "INT"... megint MEG-INT... M-INT (!!) egy INT-ELEM... (M-INT = a M(ama) INT)
Ha SZER ÉN-ek vagyunk, a SZER-EN járunk, akkor benne vagyunk a SZER ELEM-ben – és nem kell INT-ELEM...
De van MIND (MINT) ezen TÚL is: hisz az "ELEMEK" világa a FÉNY világa...
Az EGY-s-ÉG azonban a FÉNYEN TÚL van...
MAG-unkban... BENT...