2024-01-02

                                  MOTTÓ: KEZDŐDIK.... 

Igen.. Miért is? Mert a napi "észközökben" megjelent a MARS és a bika JELE, valamint a 7-es "ház". Érkezett melléjük a "Keresztút" és a "HÍD" lapja... Azok számára, akik értik a JELEKET, itt akár abba is hagyhatnám az írást,hisz annyira egyértelmű az üzenet. Feltételezve azonban, hogy tán még nincs mindenki a tudás birtokában, inkább kifejtem a továbbiakban :)...

Mit jelképez a MARS? A "kilövést". Az ÉLETRE KELÉST. Az INDULÁST. A KEZDETET...
A bika jele = ANYAG világa.
A 7-es "ház" jelezheti a társas kapcsolatokat, a külvilágot, mindazt, ami rajtunk kívüli. Mint SZÁM pedig jelképezi a HATÁRÁLLOMÁST, a DÖNTÉS pozícióját, mikor MÉRLEGELÜNK: merre az arra...
A "KERESZTÚT" természetesen az ami: egy keresztúthoz érkeztünk, ahol új irány kel életre..
A "HÍD" is az, ami: ÁTKELÉS egy MÁSIK OLDALRA. Ahol MÁS SÍK vár ránk...

Tehát: KEZDŐDIK a LÁTHATÓ, az ANYAG tartományában az UTAK SZÉTVÁLÁSA...

Mindehhez "hozzáteszi magát" a JUPITER a "TEREMBURÁN", mivel a LÁTSZÓLAGOS pályáján "előre lendült", tehát "HÚZÓ" minőségbe lépett.
Ki a Jupiter? Az IGAZSÁG, a "IO PI TÉR" bolygója, aki a REND-ről gondoskodik, hogy minden és mindenki a MEGFELELŐ HELYÉRE kerüljön. ODA, ahova való... Az önmagából kilépni képtelen jellemtelen a GAZ-ok közé; a MAGjában TEN-MAG-ával szembenézni KÉP-es, és e KÉP hatására "IO"-útra TÉR-Ő pedig az I-GAZ-OK közé.. (És itt az "OK" most nem a többesszámot jelöli..)

Szinte tapintható az az ÚT, ami egyre tisztábban kibontakozik előttünk... Ami a NIBIRU "betörésével" mutatta meg magát először mindazoknak, akik KÉP-esek voltak az ÉRZÉKELÉSEIKEN keresztül megLÁTni, hogy mi-VÉG-re érkezett... Hisz minden DÖNTÉS, minden IRÁNYVÁLTÁS NEM A LÁTHATÓ VILÁGBAN SZÜLETIK MEG – itt MÁR CSAK MEGNYÍLVÁNUL.
Ezt kellene végre minden "kérdezőnek" - aki NEM ÉRTI, miről írok - MAGÁBAN a helyére tennie, mert ha ez "átmegy" az ÉRZŐ ÉRTÉS szűrőjén, utána már minden "automatikusan" nyitja magát tovább...

Úgy vélem, érdemes evidenciába tenni a tegnapi és tegnap előtti "előrejelzéseket", mert EZEK fognak az elkövetkezendőkben lépésről lépésre megvalósulni. Aki JELEN van a JELEK-nek a JELEN-ben, egyértelműen látni is fogja. Na meg ÉLNI azt, ami az IGAZAK "osztályrésze"..

Rengeteg időt és lehetőséget kaptunk az ÁT-HANG-olódáshoz.
A folyamatnak azonban nincs vége – ezért FOLYAM-at... Nemcsak a "remény hal meg utoljára" – hanem a "LEHETŐSÉG" is. De ez a VÁLTÁS NEM A KÜLVILÁG TÖRTÉNÉSEIRE VONATKOZIK – hanem EGYEDÜL és KIZÁRÓLAG A SAJÁT BELSŐ LÉNYSÉGÜNK MEGISMERÉSÉRE!!!! EZ a "MAG-KÉRDÉS".
A "KOPPANÁS", a megértés kódja.
A KÜLVILÁG eseményei, történései olyanok (az ÖSSZES TÖRT-ÉN-ELEMI KORT BELEÉRTVE), mint egy FOLYAM, mely KÖRBEFUT. Mi 1-1 életünk során BELÉPÜNK a FOLYÓ egy PONTJÁN és vele úszunk EGY SZAKASZON. Majd KISZÁLLUNK a "VÍZ"-ből. Ez a szakasz lehet Atlantisz, lehet MU, lehet az egyiptomi korszak többezer éves időszakának bármelyik szakasza, lehet a közelmúlt, lehet az ELJÖVENDŐ....
A FOLYÓ ADOTT.
A MI SAJÁT ÚSZKÁLÁSUNK BENNE az, ami VÁLASZTOTT. De ez a választás SEM a "Folyamban" történik meg. Nem léphetünk át egy másik szakaszba. Viszont SZABADON eldönthetjük, hogy milyen "úszásformát" választunk...
ÉRTHETŐ?
Ezért lehet MEGJÓSOLNI mindent, ami a FOLYAMBAN MEGVAN! Viszont azt NEM, ami a FOLYAMON TÚL van. Pontosabban azon kívül... Mert az már egy MÁS SÍK FOLYAM(a)....
Jelenleg KÉT FOLYAM TALÁLKOZÁSI "PONTJÁN" vagyunk. Együtt "folyik" KÉT SÍK.
EGY közös SZAKASZON...  MAjd visszakanyarodik mindegyik a SAJÁT IRÁNYÁBA.
DÖNTHETÜNK, melyikben haladunk tovább...
Azt MÉG LÁTHATJUK, hogy EBBEN a szakaszban mi vár ránk, ha EBBEN maradunk.
De AZT NEM LÁTHATJUK, hogy ha VÁLTUNK, annak mi a TÖRTÉNÉSE. Miért? Ahogy mondám: az már egy MÁSIK FOLYAM, MÁS INFORMÁCIÓ TARTALOMMAL. Csak a MINŐSÉGÉRŐL KAPHATUNK KÉPET!! (De ez bőven elég is!)
Az információ = rezgés = HANG = HANGOLTSÁG.
Tehát, ahhoz, hogy mi ABBAN a MÁS-SÍK-ban "úszni tudjunk" alapvetően SAJÁT MAGUNKAT kell hozzá "IGAZ-ítanunk". Azaz felhangolnunk, áthangolnunk..
EBBEN az átalakulásban, pontosabban ÉBREDÉSBEN, EMLÉKEZÉSBEN vagyunk immár két éve...
Hisz az áthangolódás nem szól másról, mint az EREDENDŐ IGAZ ÖNVALÓNKRA VALÓ EMLÉKEZÉSRŐL! Ehhek kapunk meg minden IMPULZUST, KATALIZÁTORT a külvilágból, legyen az bármi is, hogy MAG-unkban történjenek meg a "LÉK"-elések...

Napunk angyala ZADKIEL, a TANULÁS, TANÍTÁS angyala...
Nos, a TANULÁSRA mindig lehetőség van, ha van TANÍTÓ is hozzá. Ha a kettő összetalálkozik, akkor át tudunk menni a HÍDON, tudunk IRÁNYT váltani a KERESZT-ÚT-nál, mégpedig abban az irányba, ami a "IO" "PI" "TÉR"-be emel át minket...
Hisz a TANULÁS is nem más, mint a TUDÁS ÁLTALI EMLÉKEZÉS... Mely TUDÁS nem egyenlő az OKOSSÁGGAL... (Az okoskodással meg pláne nem..)