2021-08-13

MOTTÓ: PÉNTEK 13 - SZÍRIUSZ HELIKÁLIS FELKELÉSE - "KOZMIKUS NAGYPÉNTEK" 

Ha már idő, pontosan 8.22-kor kezdek neki a Rituálé írásának, MA van a SZÍRIUSZ HELIKÁLIS FELKELÉSÉNEK a napja, és ráadásként a Kék vér penzumom is az IDŐ témájánál nyílt ki.
Az asztrokockák SATANA jelét küldték (a Szűz és a 9-es ház mellé), aki, mint tudjuk már, pontosan az IDŐ és a TÉR kapujának az őrzője... Ő az ÁT-JÁRÓ... az ÁT-MENET jelölője...

Mit ír a mai Kék vér penzum? (II-es kötet, régi kiadás, 250-251-ik oldal):
"A régi minták, azaz energiaformációk megszűnnek, és aki nem tud a tér-idős jelminták feletti szférához kapcsolódni, annak nincs túl könnyű helyzete (megj.: ezt látni naponta az emberi megnyilvánulásokból, kommentekben....).
Akik már eljutottak egy bizonyos tudatszintre, főleg JÉZUS-ISA legutóbbi látogatásának (megj.: mint SZÍRIUSZI KÜLDÖTTNEK) ránkhagyott energiájába kapaszkodva, azok HATALMAS TÁMOGATÓ ERŐKET ÉREZNEK AZ UNIVERZUMBÓL és szinte NAPONTA rácsodálkoznak SAJÁT VÁLTOZÁSUKRA és a VILÁG ROHAMOS ÁTALAKULÁSÁRA. LASSANKÉNT SZÓ SZERINT KÉT VILÁGBAN FOG AZ EMBERISÉG ÉLNI.
(megj.: érezzük, igaz?).
Ez a prgoramváltás kelti a FELGYORSULÓ (megj.: vagy épp a "megálló") IDŐ ÉRZETÉT. De az idő se nem lassú, se nem gyors, se semmilyen, mert egyedül a TE TUDATOD, annak energiamozgása érzékeli így vagy úgy. (megj.: ma, mielőtt nekiültem a Rituálénak és kibambultam az ablakon, teljességgel átjárt az IDŐTLENSÉG ÉRZETE. Hogy NINCS... furcsa elsőre, mert megint más ELMÉVEL felfogni valamit és már RÁÉREZNI..Ez a "VANSÁG" érzete, amiben NINCS MÚLANDÓSÁG..).
Amilyen Te vagy, ahogyan TE lüktetsz, az határozza meg, hogyan érzékeled a MINDENT, így az időt. Amilyen "FOKBAN TARTÓZKODSZ A NAPKAPUTÓL", az Aranykaputól, a paradoxon ponttól (megj.: Satana átjárójától, mely 8-szögletű, hisz az ő száma a 8, síkban pedig a 6-szög, a Vénusz jeleként jelenik meg...), annak függvényében keletkeznek SAJÁT ÉRZÉKELÉSEID.
A "Fokos szövetsége" mutatja, mennyi utat, változást kell tenned, hogy egyre HARMONIKUSABB (megj.: 6-szög, 8-szög mint szimbolika) legyen a saját rezgésed a NAPKAPU = ARANYKAPU = FORDULÓPONT rezgésével.
Ennek a vákumidőnek legizgalmasabb tünete, mintha a gondolat mesebeli gyorsasággal teremtene. Ezért nézi lélegzetvisszafojtva a jelenlegi emberiség döntését, reménylett átlakulását egész családunk, a Szíriusz-rendszer, mert a Föld programjának esetleges nagy VÁLTOZÁSA nyilvánvaló TRANSZFERHATÁSÁBAN MINDEN más rendszer programjára kihatással lesz.
A Jehova által működtetett eredeti ORIONI JELEK MÉG KÉPESEK EGY JÓ DARABIG hatalmukban tartani a Földön azokat, akik ELMÉVEL, TÉRIDŐS ÉRZÉKELÉSSEL ÉLNEK, mert az ELMÉBE VÉSŐDÖTT MINTÁK MÉG EGY DARABIG HATNAK. Ez az emebrtípus váltotta Tiamat SAR-KAN-MAMA "LEÁNYAIT" vagyis az "ŐS"-EMBER típust. Így lett mára a MAG-EMBERből SZEM-ember."

Ehhez az utolsó szakaszhoz annyit tennék hozzá, hogy LETELT A VÁRAKOZÁS ideje. ELDŐLT, hogy NEM MEHET TOVÁBB. Erről ugye már márciusban megérkeztek a jelek, mind a Nibiru megjelenése révén, mind a "betolt" üzenetek, energiamintázatok által, hogy a "JELEN JÖVŐJE LEJÁRT".
Érezhető és tapintható, miként kapaszkodik az ORIONI ELME-RENDSZER a megszokott hatalmába - de ahogy az idézet eleje is írja: aki MÁR FELÜLEMELKEDETT EZEN és "MÁS-SÍKON" jár már, nagyon jól LÁTJA, ÉRZI az érkező JELEKEN keresztül, hogy mi az irány.
Az ORIONI ELME-RENDSZER mindent elkövet a maga erőterének a fenntartására, CSAKIS A FÉL ELEM ENERGETIKÁJÁNAK fenntartása által. Vírusok, oltások, területfoglalók, szélsőséges vallási fanatizmus, aztán az IDEGEN MEGSZÁLLÓK, ŰRBÉLI HARCOSOKtól való rettegés - hogy ha netán LÁTNÁNK valamit, amiről TUDHATÓ hogy CSAKIS JÓT hoznak - attól RETTEGJÜNK, féljünk, mindenképp utasítsuk el....
Azt hiszik, hogy.... pedig már dehogy...

Nekem ma reggel, felébredve a Szíriusz "napfelkeltéjének" idején, egy mondat érkezett: "FESZÜLTSÉGBEN NEM LEHET LÉTEZNI".
Nos, igen. Az Orioni jelrendszer mire alapul? A FESZÜLTSÉGRE. Ami azonban mágneses erőtér NÉLKÜL NEM képes működni. Mi a mágneses erőtér? HARMONIA erőtere. Ezért tudnak gyógyítani a MÁGNESES TERÁPIÁK. Mi a "jövő JÖVŐ" energiaminősége? A HARMONIA...
Feszültségben van harmonia?

Tehát ÉRKEZNEK a JELEK! Mondhatni, töményen....
Nézzük sorba:
- péntek és 13. A péntek valamikor a hét 6-ik napja volt és nem az 5-ik. Ezért tartozott hozzá a Vénusz (lsd fentebb a 6-szög szimbolikájánál). A péntek a SZERELEM napja volt (bár nálunk "szerelem csütörtökről" szól az ének), és a szerelem mindig a KAPU-ÁTLÉPÉS energetikájával egyenlő.
Ami ugye a 8....
- 13 : a 13-as szám CSAK a 12-es rendszerben egy mumus, mert megtöri annak erejét. A 12-es a LÁTSZAT, a KIBILLENT IDŐ-MINŐSÉG számrendszere. Ezért tartozik hozzá a Tarotban, az AKASZTOTT. Mert a "feje tetjére állított"világnézet számrendszere.
Jézusnak 12 tanítványa volt, ő volt a 13-ik. Ő volt az ÁTFORDULÁS jelképe. Ezért tartozik hozzá a HALÁL. Hisz meg kell HALNIA a FORDÍTOTT VILÁGNAK ahhoz, hogy a káprázat látásából visszatérjen a MAG-OS-SÁGBA, a feje újra "ÉGNEK ÁLLJON" (a hajával együtt..). A mai napon, a Szíriusz helikális felkelésével "duplán hat"...
- SATANA - ma az asztrokocka őt hozta. Ki ő? Mint tudjuk a NAPKAPU HATÁRŐRE. MA-ÁT.
Idő és Tér átjárója. Az időből az időtlenségbe és MÁS-SÍK-ra, egy másik tartományba...
Tehát MA IDŐ VAN!!! Innentől lépésről lépésre haladunk a BETLEJESÜLÉS FELÉ.
- SZŰZ jele - szerintem nem kíván magyarázatot, minden benne van már magában a SZÓ-ban.
A "Teremburán" a SZŰZ az ARATÁS helye: tehát felfoghatjuk az OK-OKOZAT ívének is. BETELJESÜLÉS. Learatjuk, amit vetettünk és a BETAKARÍTÁS után az ÚJ VETÉS előkészítése indul..
- 9-es ház - a JÖVŐ. A TÁVLATOK.
- kártyalapok között kijött a TORONY és a BOTOK 2, a Deva tarotból a TRIAX ÁSZ (ÚJ KEZDET AZ ÉGI HARMONIA TELJESSÉGÉBEN), valamint a SZERELEM a cigánykártyából.
- a "Teremburán" ma HOLD-PLÚTÓ kvadrát áll fel, úgy, hogy a HOLD pontosan a SZŰZ csillagkép előtt halad, a PLÚTÓ pedig a NYILAS csillagképben áll. Miről szól ez a MEGVALÓSÍTÓ fényszög? Egyértelműen a MAG MEGFOGANÁSÁRÓL....A SZERELEM vagy a SZÍVKIRÁLY, vagy a SZÍVKIRÁLYNŐ lapok már napok óta folyamatosan érkeznek, állandóan "benne vannak energetikájukkal a térben". Mit jelent ez?
A SZERELEM mindig KÉT FÉL között alakul ki - de ÉRZET szintjén mindig az EGY és a MÁSIK érzi. MAGÁBAN. Pedig EGYÜTT vannak egy MÁS-SÍK-on.....A szerelem mindig a MAGASRENDŰ REZGÉS, tehát ha ITT ÉS MOST megjelent, akkor már a "jövő JÖVŐ"t jelzi, mint TÁRSat, akihez MI MAGUNK LESZÜNK (vagyunk) a másik TÁRS.

Összefoglalva: MA MINDEN SZINTEN megérkezett az ÁTFORDULÁSRÓL SZÓLÓ ÜZENET.
Arról, hogy aki már "fent van" - NE ADJA FEL A REMÉNYT a látszatvilág utolsó rúgásainak a láttán.
ELFOGYOTT az IDEjÜK és elfogyott a TERÜK is. Még akkor is ha nincs idő. CSak a TEST, a 3D terében igen. Mivel az emberiség átalakulása nem tűr tovább halasztást, az orioni erőtér több lehetőséget NEM KAP, ezért ISTENI BEAVATKOZÁSKÉNT meg fognak jelenni olyan ESEMÉNYEK a TÉRBEN, melyek az átalakulást FELGYORSÍTJÁK. Idő bőven volt a felkészülésre. Aki eddig "nem vette az adást", ezután sem fogja, mert az ELMEPROGRAM foglya. Beleragadt. 

A "SOKK-hatások" értelme mindig a "felrázás", az ébresztés. A RAGACSból való kilépés - ezt mindenki nagyon jól tudja egyéni életén belül. Ami működik egyéniben, az működik nagyban is - pont azért, hogy visszahasson az EGY-ÉN-re, hisz MIND-ÉN egy EGY-ÉN...
Értjük?
Érezzük?

Napunk kísérőangyala RAGUEL, aki a HARMONIKUS kapcsolatokról üzen.
Igen, a SZER-ELEM energiaterében, a VÁLTOZÁSBAN, az ÁTLÉPÉSBEN, a "jövő JÖVŐ"-vel való kapcsolódásban....