MOTTÓ: SZAKAD A SZÖVEDÉK...

 
Ma kettős élményekben részesülhetünk, attól függően megint, hogy „hol” állunk.
Kinek szakad – kinek szövődik a szövedék...
Ez a kettős hatás a „Teremburán” is megmutatkozik: az egyik VÉNUSZ és SATANA kapcsolódása, a másik a NAP, a Holdcsomópontok, a Merkúr és a Plútóé. Mindegyikben ott van a „SZAKÍTÓERŐ”, a ZÁRÁS és a NYITÁS, a MAG-MEGÚJULÁS dinamikája.
Ezek a konstellációk már berezegnek pár napja, hisz többen éreztek egyfajta BÚ-bánatot, rezignációt, egyfajta „gyászhangulatot”, minden ok nélkül. Nos mindez mára hegyeződik ki, egyfajta végpontként, hogy megtörténjen az ÁTFORDULÁS. Régi szövet ki – új szövet be.

Miben és hogyan nyilvánulhat meg ez az átfordulás?
Mivel az ÉLET bennünk és NEM RAJTUNK KÍVÜL, ezért elsődlegesen BENT, magunkban.
Vénusz és Satana kapcsolata a bennünk élő MINŐSÉGET fogják megmozgatni. Amiben „alulteljesítünk”, ott érkezik egy bokszkesztyű. Ha például semmibe vesszük a saját képességeinket, alulértékeljük tenmagunkat, akkor beletenyerülnk egy olyan helyzetbe, mely megmutatja, mennyire FONTOS a tudásunk. Lehet ez egy segítő helyzet, lehet ez egy iskolai feladat, egy munkahelyi probléma. Vagy egy betegség, amit a saját erőnkből tudunk megoldani, használva mindazt az erőt és tudást, mely bennünk rejlik. Csak ne essünk vissza utána megint az önleértékelés bugyrába, hanem legyünk büszkék és legyen TART-ásunk, józan értékítéletünk a magunk irányába is. Ismerjük fel, hogy a MAGUNK TISZTELETE nélkül nem fogunk kapni kívülről, másoktól se! Tiszteljük MAG-unkat, akkor tudunk másokat is hasonlóan tisztelni, és ha másokat tisztelünk, akkor az visszaáaramlik hozzánk.
A köcsögökkel meg nincs dolgunk...

A NAP és a MERKÚR a megújulás lehetőségét hozza magában.
A LESZÁLLÓ Holdcsomópontnál állnak, ami az „alászállás” pozíciója. A kezdés. Mint amikor megszületésünkkor „alászállunk” (-tunk eddig) a „karma körébe” (ami immár megszűnik..).
Vele szemben áll a FELSZÁLLÓ, ami a CÉL, a küldetés iránya.
Az „azért jöttünk, mert”. Tehát minden „alászállásban” ott van a „kiszállás” is. Ok és okozat. MIÉRT szállok alá, MIBE kezdek bele?
A MIÉRT-ben ott van a CÉL, az OK és IN-d-OK is.

Mivel a Nap a Földet EGY TENGELYBEN látja URANA-val, ezért pontosan annak az útnak, annak a MAG-MEGÚJULÁSNAK van itt a lehetősége, ami elvezet ahhoz, ami a múlt héten érkezett éjjeli üzenetben: „A NAGY-MAG elnyeli a KIS MAGOT”. Azaz EGYSÉGBE kerülünk IGAZ ÖNVALÓNKKAL, Lénységünk EREDŐJÉVEL.
UR-ANA az az EGY ANYA, az az „ÓRIÁS”, az a „HATALMAS” lénység, az a NAGY MAG, mely mozgatja a KIS MAGOT, azaz az EGOT.
Annak is a SZELLEMISÉGÉT. Csakhogy a probléma ott szokott fellépni, mikor a Kis Ego Magja (elméje) akar mindenek fölé kerekedni, azt GONDOLVA, hogy ő, anyagi létformájában, a teljesség.
Hát nem. (9.09-kor...)

UR-ANA még ŐRZŐ ANA is. Ő őrzi az IGAZ szellemi „kódokat”, az EREDET mintázatát – ezért, amikor küld egy „üzit”, akkor az mindent borító, homlokracsapós villámként cikázik át rajtunk. Belénk ég és onnantól tudva tudjuk, hogy tudjuk. (9.11-kor leírva. Mert igaz 🙂)
És ehhez még csak „áldozatot” se kell hoznunk, se gyertyákat gyújtanunk, csupán JELEN LENNÜNK!!!

SOHA SEMMIFÉLE ÁLDOZATOT NEM KELL HOZNI – maga az „áldozatiság” egy ALJAS ELMEPROGRAM, ami a „TEREMTETT” minőség játszmája a „TEREMTŐJE” ellenében.
A TEREMTŐ, mint ANYA soha nem kíván áldozatot, sem magától, sem „gyermekétől”.
Mi van áldozat helyett? DÖNTÉS. Mégpedig FELELŐS DÖNTÉS. A döntésnek van OKA és lesz OKOZATA. Vetés van és aratás. Ha van egy célom, ami mellett döntöttem, akkor amit MEGTESZEK ÉRTE, az NEM ÁLDOZAT.
Hanem CSELEKEDET. IGE.
Pont.
Ahol meghalljuk az „áldozatot” és az „áldozathozatal” fogalmait, onnan FUTÁS. De gyorsan!!!

Ma és mostantól gyakrabban kaphatunk ilyen és hasonló homlokracsapós felismeréseket, melynek eredményeként „szakad a szövet” magunkban a RÉGI TUDÁSSAL, azért, hogy KILÉPJÜNK a HAMIS ELMEPROGRAMOKBÓL. Ahogy szakad bennünk a szövet, úgy fognak szakadni a kapcsolataink szövetszálai is, hisz egyszerűen nem lesz miről beszélni mindazokkal, akik ŐRZIK a régi mintázatot.

Az „Ó-KORKÖR” mintázatának nincs utánpótlása, kifut, lejár, befejeződik, mert „TEREMTETT”. Vége annak, hogy a „TEREMTETT” akarja irányítani a „TEREMTŐT”. Ezzel együtt ki fognak menni mindazok, akik eddig a TEREMTETT LÉTET működtették, fenntartották, a maguk tudatszövedékének mintázata szerint.
De itt van már az „ÚJ-KORKÖR” is, melynek szövedéke NEM LÁTHATÓ, csak ÉRZÉKELHETŐ.
De NEM IS KELL LÁTNI. Hisz ez a mintázat a TEREMTŐI, az „URI”, az EREDETI, azaz „VÉN-ŐSI”, vénuszi, SAT-ANAI, Boldogasszonyi, SÍ-ri-Ősi. Márpedig aki a TEREMTŐI MINTÁBAN létezik, annak nem kell tudni SOHA, hogy mi vár rá, mert minden pillanatban maga teremti a következőt..
Ez az a IO, ami még a bibliában is le vala írva.
Aki „IO”-s-ÁG-ban VAN, mert csakis VAN-s-ÁG van, az az ÖRÖMLÉT BOLDOGSÁGÁBAN LÉ-T-ező, ami MAGA a LÉTEZÉS LÉ-NY-EGE.
A LÉTEZÉS ÉLÉSE pedig MAG-a az ÉLET. A PILLANAT, melyben minden benne van.
EGY UGYANAZON MINŐSÉGBEN, a NŐ-ségben.
Mag(y)ar nyelv MAG-iája...

Ezt a minőséget akarja az "ókorkör" tenmaga átmentése érdekében külső "HANG"-hatásokkal, külső BEHATÁSOKKAL elérni.
NEM FOGJA!!
Mert ennek MEG-élése csak(IS)-TEN-MAG-a által lehetséges.
A SZÍV-HANG hangja EGY-ÉN-i. Ezt KÜLSŐ befolyás BELSŐ AKARAT nélkül SOHA nem fogja fel-és áthangolni tudni. És ez így van JÓL.
Akiben viszont működik a belső akarat - annak meg nem kell külső kütyü...Ennyi..

Napunk angyala HANIEL, aki a „szenvedély tüzére” emlékeztet.
Minden indulás, minden kezdet, minden felismerés egy „tűzerő”, ami „lezúghat mint egy villám”. Ami „mozgásba hozza a vizeket”, a LÉ-t, elindítva az ÁR-amlást, az Á-ldott R-észünk mozgását, ami maga az ÉL-et...(9.22-kor...)