MOTTÓ: TITKOS TUDÁS

Milyen érdekes, hogy épp 5-én merül fel a téma, ami a "fordulat", a belső tudás, a MÁGIA SZÁMA...

Mi az, hogy „titkos” tudás?? És miért „titkos” egy tudás? És miért jelenthet „tudást” egy titok ismerete?
Valamikor ezek a kérdések szánkáztak a fejemben, mikor az ezoterikus tudásban elmélyedtem és pontosan az ezoteria fogalmi meghatározásával kötözködtem. Persze magamban, hisz tudtam, hogy csakis „okos” választ fogok kapni a kötözködésemre, ha hangosan szóvá teszem, azaz a leírt tények visszhangját. Belső háborgásom tárgya annak a MIÉRTje volt, hogy miként tudta idővel kisajátítani magának a PAPSÁG már sok ezer évvel ezelőtt a tudást??
Miért ZÁRHATTÁK EL és miért CSAK ők tudhatták a csillagok és bolygók mozgásának jelentését, miért csak ők kapcsolódhattak a „felsőbb világokhoz”, amikor alapvetőe minden ember „csillaglény”, tehát JOGA van a tudáshoz, ami BENNE VAN.
Ezenkívül hol maradtak a NŐK?? Miért csak papokról olvasni?? Hova tűntek a nők, akik ZSIGERBŐL ÉREZTÉK, mi a világ rendje??? Hogyan tudott és miért szétválni az ÉRZÉKELÉS és a TUDÁS, holott a kettő EGY??

Aztán idővel rájöttem a válaszra, nem kellett más hozzá, csak megfigyelés és tapasztalás...
Az egy dolog, hogy tényleg nem lehet bárkire rábízni az érzékelés tudását, mert egyszerűen nincs azon a tudatszinten, hogy megértse. Ez a mindennapi tapasztalás – ugyanakkor ide el kellett valahogy jutni!!

A „TITKOS” tudás, ami SOHA NEM VOLT TITKOS, azért válhatott titkossá, mert TÉNYLEG szétválaszottta VALAKI az ÉRZÉKELÉST a SZELLEMTŐL. A szétválasztással pedig megindult a kisajátítás a HIDEG RÁCIÓ JAVÁRA. Csak a rációnak kellenek „parancsolatok”. Amely nem hisz az ember EREDENDŐ JÓ MŰKÖDÉSÉBEN, a benne ÉLŐ igazságérzetben. Ezért parancsokat, szabályokat ESZEL ki, szembe menve a LÉLEK természetes működésével.
Ennek pedig mi az eredménye? Az lesz az OKOS, aki a SZABÁLYOKAT BETARTJA. Nem az, aki gondolkodik, sőt, ÉREZVE GONDOLKODIK, hanem aki teljesíti a parancsokat, előírásokat.

Így születtek meg a vallások. A vallásokkal pedig a TITKOK MÉLYSÉGÉBE csúszott az IGAZ TUDÁS, hisz az igaz tudás ÉLŐ, és nem dogmákba merevített. Ami élő, az ÉL. És nem kell kőbe vésni, mert teljesen és TELJES-ÉG-gel természetes. Az ÉLŐ TUDÁS azonban VESZÉLYES a ferdített, torzított, célirányosan kitalált elmeprogramra, a dogmák élettelen merev világára, ami a hatalom, a leuralás sajátja.
Ezért IRTANDÓ...

Mindez már sokezer éve így működik.
Viszont ahogyan a vizet nem lehet préselni, úgy nem lehet az ÉLŐ TUDÁST sem eltüntetni, hisz benne van a nevében: ÉL-Ő.
Ami pedig ÉLŐ, az ELEVEN. És mindig is meg fog elevenedni – mégpedig olyan emberekben, akikben eleven az ÉRZÉKELÉS és nem fogadják be az elme megvezetését.
Ők azok, akik RÁÉREZNEK a dogmák mögött megbúvó kitekert IGAZSÁGRA és annak hangot is adnak. Ők tudják aztán a HANG-ADÁS-on, a HANG-oláson keresztül mindazokat ÉBRESZTENI, akikben szintén ÉLŐ a TUDÁS, ezért tudják meg-HALL-ani a HANGOT..

A „TITKOS” tudás tehát nem más, mint az ELEVEN ÉLŐ TUDÁS. Melynek nincs szüksége állandó bizonyításra, hisz nem az anyagba ragadt - mert BELŐE FAKAD az anyag.
Nem dogmatikus – ugyanakkor EGYSÉGES, mert az EG(y) TEREMTŐ MINŐSÉGET jelenti.
Ez a SZER, mely ETET.
A SZER az, ami ÉL-etben tartja a LÉ-tezést a LÉ-ben, mint ALAPVETŐ LÉ-T-ELEM.
ELEM – ÉLEM. Hol? MAGAMban.
Tehát a „Titkos tudás” HOL keresendő?
Nem kint, hanem MAGAMBAN.
MIND ÉN KI –ben ott van. Mert a „Mindenki”, az a MIND ÉN, (a)KI egy EGY-ÉN, egy VALA-KI.
VALA.. azaz? MINDIG IS VOLT. Azaz? Az élet örök és ennek mindenki a része és mindenkiben benne van, aki élő.

No, ez az a TITOK, ami oly Egy-SZER-ű, mert EGY az IGAZ-ság.
De a FÉL ELEM a félelem által pontosan az örök élet TUDATÁT veszi el. A nagy becsapás, az átverés, a játszmázás épp abban van, hogy bár BESZÉL RÓLA – de mégis mindig melléteszi a HALÁL FÉLELMÉT.

A mai nap üzenete és feladata: TÖREKEDJ A MEGISMERÉSRE. De ehhez a külső, a mások szava CSAK KATALIZÁTOR LEHET, mert a tudás mindenkiben ADOTT és KÓDOLT.
Minden szót, kijelentést, tant SZŰRJ MEG A ZSIGERI (SZÍVKÖRI) MEGÉRZÉSEDEN keresztül. Ha jót ad, ha „bizsereg a gyomrod”, ha széttrejed benned és felkiáltasz, „jajdejó” – akkor egészen biztos az igazat hallod.
Ha viszont a belsőd összezsugorodik, SZŰKÜL, akkor FIGYELJ és TARTSD fel a STOP táblát. Ne engedd be magadba az „igét”, hintse azt bármilyen neves ember.
A „TITKOS” TUDÁS mindenkiben benne van a MAGA számára.
Csak fel kell ébresztenie.

Napunk angyala ma GABRIEL, aki arra bíztat, hogy ÍRJUK LE a meglátásainkat, a megérézseinket, álmainkat, gondolatainkat, mert elfelejtjük őket. Néha jó visszalapozni, emlékezni, ismételni – mert újabb meglátások jöhetnek általuk a felszínre.

Amit MEGÉRTÜNK, az NEKÜNK SZÓL. És nem másnak. A másiknak NEM azt fogja egy-egy felismerés jelenteni, mint nekünk. Hacsak nincs abban a rezgéstartományban, mint mi magunk, mert akkor „egy húron pendülünk” és „félszavakból is megértjük egymást”. Ugyanakkor az én felismerésem idővel nála is azzá válhat, mikor az Ő ideje is megérett ehhez...
Tehát figyeljünk, bízzunk a megérzéseinkben, melynek alapja a TISZTASÁG, a TISZTESSÉG és a TISZTELET, az ÉRTÉK-és MÉRTÉKTUDAT... Ha ezek rendben vannak, REND-ben vagyunk magunk is