MOTTÓ: REJTETT KÉPESSÉGEK

 
Az az átalakulás amiben vagyunk, mint tapasztalhattuk, lépésről lépésre, fokozatosan nyitogatja ki bennünk a „tudás kapuját”.
Én ezt a tudást inkább az IS-ME-R-ET szóval helyettesíteném, mivel ebben van benn az „IS” felütés, visszafelé olvasva a „SI”, mely a SI-RI-usi eredetre utal, ugyanakkor benne van az IS-teni minőség, mint LÉNy-ÉG.. Ha úgy mondom, hogy ez a „jézusi tudás”, akkor egyértelmű, milyen ISMERETRE gondolok..
 
Amikor meg-ISMER-jük a világot, akkor elmélyedünk benne. Jézus is erre ösztönzött minket. Az "Ismeret" szóban a tapasztalás is benne van, nem csak a „fej” tudása. A bibliában az ószövetségi figurák még „megismerték” feleségüket, mikor elháltak vele...
Egyébként manapság is azt mondjuk: „megismerkedtünk” valakivel. Azaz? Egészen biztos váltottunk annyi szót egymással, hogy már kialakult egy kép bennünk.... Amikor pedig összefutunk olyasvalakivel, akit még soha nem láttunk, de felkelti bennünk az „ismerem!” érzetét, akkor mit érzünk? Tudjuk, hogy ki ő!
 
Tehát, az ISMERET MÉLYSÉGET takar, nemcsak felszíni tudást.
Nem elég tudni valamit, ismerni is kell. A harmadik pedig: ÉLNI.
 
Nagyon jól tudjuk, hogy az ember sokkal több képességekkel rendelkezett valamikor. Ma már csodabogárnak és „parának” tartják azokat, akik többre képesek az átlagnál. Pedig a mai ember a leszedált, a beszűkült, az abnormális.
A mostani változás, a visszatérés az EREDET állapotához, a TAGADÁS VILÁGKORSZAKÁNAK lejártával, (megjegyzem NEM vagyunk benne és MÉG NEM KEZDTÜK EL A VÍZÖNTŐ korszakot!!!!), fokozatosan felnyílnak bennünk mindazok az ismeretek, melyek – talán épp önvédelemből – lezárásra kerültek valamikor. Hisz a tagadás kora üldözte az IS-teni Ismereteket, a MÁGUSI képességeket, mert az veszélyt jelentett rá, hisz aki ilyennel rendelkezett, az ÁTLÁTOTT a hamisságon, hisz a SZEREN járt, tengelyben volt... Azért üldözte őket a papság, az egyház, a vallás, mert az általuk tudatosan kreált HAMIS ISTENKÉP nem egyezett az IGAZIVAL, mely a SZER-ELEM ÉLTETŐ energiájával és a a BŐSÉGTUDATTAL volt átitatva, a kreált szegénytudat helyett. Akikben ÉLT az igaz EREDET, azt természetesen el kellett tüntetni.
Néhány generáció alatt át lehet mosni az elméket úgy, hogy „elsivatagosodjon”. Ahogy a zsidókat is 40 évig tartották a „SIVATAGBAN", hogy kitöröljék belőlük az ISTENANYA tudatot, ami azt jelentette, hogy elvették a lelküktől a LÉ-T. A vizet. Az ÉL-tető elemet.... Maradt a száraz ELME, a SZÍV-telenség. Beszélni tudnak róla – de élni??? Kárpótlásul megkapták az ANYAG feletti uralmat..

A rejtett képességek mind létezők – csak épp rejtettek, ahogy a nevében is benne van.
Ezek mind olyan ISMERETET jelentenek, melyek az ÖRÖMLÉTTEL függnek össze.
Gondoljunk bele: amikor álmunkban repülünk, akkor mit élünk meg? Felszabadulást, örömöt.
Tudva tudjuk, hogy tudjuk.... ISMERJÜK a repülés ÉRZETÉT, mert bennünk van. Ha nem tudnánk repülni, akkor NEM LENNE meg az ISMERET ÉRZETE...
Ezek az emlékek a BEFELÉ HALADÁS útján jönnek bennünk fel és elő. A MAG-tudás, a MÁGUSI tudás, mely minden MAG-EMBER sajátja.
Amikor megélünk 1-1 felszabadító élményt, „visszatér” valami hozzánk a „mélyből”. Ezeket érdemes akár le is írni. Az érzést, a folyamatot, amit megéltünk. Mert az írás is mélyíti az ismeretet és "MER"-szet ad...

Erre buzdít minket ma GABRIEL is, aki mint tudjuk, „üzenet közvetítő” – de csak akkor tud nekünk átadni valamit, ha mi nyitott SZÍVVEL (és nem száraz elmével) kapcsolódunk hozzá. Így tud nekünk MEGOLDÁSOKAT is közvetíteni, melyek kiemelnek a világ zajából....