MOTTÓ: MAG-SZABADULÁS (hosszú lesz....)

 
Minő véletlen: épp 9.27-et mutat az óra, mikor elkezdem pötyögni a Rituálét.
Mit is jelez a 9.27? Teljes összhangban a napi üzenettel?
A MINDENSÉG TÁMOGATÁSÁT, mondhatni a „M-indenség A-karatát”.
A MA-MA-t. Mert a Mindenség Akarata "EG(y)" MAMAI, ANYAI AKARAT, melynek köze nincs semmiféle „teremtett” lény teremtő akaratához, akit ma egy szakállas és dörgedelmes hím alakjában nyomnak a képünkbe és tanítják mellé, hogy "mindent mi teremtünk".
Mi, mint teremtett lények... Persze....

A MAMA és a SZAKÁLLAS HYM viszonya éppolyan, mint az EREDETI TISZTA LÉ, illetve a TÉR-be hozott LÉ-ben, mint TEREMTETT KÖZEGBEN tárolt információk halmaza közötti különbség.
A „holohálón”, aza a TERÜNKBEN IS VAN LÉ, hisz nem lehet másképp. Ebenn a „LÉ”-ben ott a TISZTA FORRÁS információja IS, de ott van az általunk kibocsátott, "teremtett" információk halmaza IS, melyek GONDOLATI ENERGIAHULLÁMKÉNT kerülnek ki.
Van, aki EBBŐL táplálkozik, ezt tekinti forrásnak és úgy hiszi, hogy ő „A” forrással kapcsolódott össze. Ezzel szemben van, aki TÉNYLEGESEN, KÖZVETLENÜL, TEN-MA-G-a HANGOLTSÁGA OKÁN, a TISZTA FORRÁS LE-VÉVEL tud össekapcsolódni. Miért?
Mert HANG a HANGGAL rezeg össze.
És mert BENNE VAN A LÉ-ben.
Értjük? Érezzük a különbséget?

Aki közvetlenül a LÉ-ből, a MA-MA-ölből töltekezik, az „SZER” ETETŐ energiájában van bene.
Az szó szerint „ÉL”-etben van.
Míg az, aki a „MÁS-OK” elméjének vagy épp érzetének a KIVETÍTETT, a „hálóra feltöltött TERMÉKÉVEL” töltekezik, az NEM ÉL-Ő. És nem is tudja élni a „levett” gondolatokat, mert NEM AZ ÖVÉ.. Ezért nem lesz soha hiteles és marad "törpe a törpék országában"..
Ez a különbség érhető tetten az ÍRÁSOKBAN, VERSEKBEN.
Van, akinek „mesterei” vannak, mert ezek a mesterek „kint lebegnek” mint SZELLEMI REZGÉSHULLÁMOK az éterben és aki „felveszi velük a hullámot”, az rácsatlakozik a tudásra és már hozza is le „csatornaként”.
Az övé ez a tudás? NEM!
Veszi az adást – de CSAK AKKOR, amikor ő fel akar csatlakozni. Fel KELL tornáznia magát ehhez a hullámhoz, meditációval, gyakorlatokkal, mert ALAPBÓL NINCS BENNE.

Aki KÖZVETLEN összeköttetsében van, UGYANÍGY kapja az ADÁST, még érzetben is hasonlóan – de EGY a LÉNY-ÉGI különbség: pontosan a LÉNY ÉGI RÉSZE, azaz a LÉTEZÉS mikéntje.
A MINŐSÉG, mert ilyenkor az adás BÁRMELY PILLANATBAN érkezhet.
Nem kell hozzá „felkészülés”, ráhangolódás, előkészület.
Aki KÖZVETLEN összeköttetésben van, az a LÉTEZÉS MINDEN PILLANATÁBAN ÉLI és ÉRZI a LÉ-T-MI-NŐ-SÉGET. Minden pillanatában TUDATÁBAN van a MAMA-nak, az ANYAI VEZETTETÉS ISTENI AKARATÁVAL, hisz BENNE ÉL.
Értjük a különbséget?

Ezért mondom újra és újra: lehet bármilyen igét hirdetni – a kontroll az IGE ÉLÉSE. Ami szerencsére meg LÁTHATÓ.
Aki a TEREMTETT, KIVETÍTETT „HÁLÓBÓL” hozza az információkat – hisz arra is rá lehet csatlakozni – SOHA NEM TUDJA ÉLNI A LÉ-tezés EREDENDŐ TISZTA minőségét, mert NEM ABBAN VAN.
NEM ÉLŐ tudást vesz le, csak "vetítettet", ezért nem is tudja élni és ezért maga is vetít!
Ez a „LETT” és a „TEREMTETT” létezés közötti alapvető eltérés.

Kinek „A TISZTA FORRÁS” a forrás – kinek a „MÁS FORRÁSA” a forrás...

Aki a MÁS-OK forrását használja nincs ÖRÖMLÉTBEN, mert az általa hirdetett IGE őt nem IGÉZI MEG. NEM A SAJÁT IGÉJÉT hirdeti, ezért nincs „IGEN” az életében, csak „NEM”.
Az IGEN-telen életben nincs IGÉN(y)-esség, csak SZŰKÖLKÖDÉS, állandó KÜZD-ELEM. Nincs örömteliség, nincs ÁR-amlás, mert nem tenmaga Á-ldott R-észében van, hanem MÁS-OK „Igazságában”.
Ezért mondom újra és újra: AKKOR TIÉD egy TUDÁS, ha ÉLED IS.
Ha MEGLÁTSZIK az életeden, és KISUGÁRZIK BELŐLED. BŐSÉGTUDAT BŐSÉGET AD.
Hisz azonos vonzza az azonosat. Oda és vissza..
A „csatornák” sokszor nem is tiszták BELÜL. Tehát, amit levesznek a gondolati hálóról, azt is TORZÍTVA, „SZENNYEZVE” adják tovább.
Leveheti a „bőségtudat” rezgését is, hisz kint van a térben – de NEM TUDJA ÉLNI, mert nem a sajátja és tenmaga SINCS RÁHANGOLVA.

Remélem, sikerült valahogy elmagyaráznom, hogy amikor OLVASUNK és HALLGATUNK valamit, akkor a MI EGY-ÉN-i dolgunk MEGÉREZNI, hogy az olvasott téma, a hallgatott valaki mennyire kapcsolódik a TISZTA FORRÁShoz.
Egy „törpét” hallgatunk, nézünk, olvasunk – vagy egy „óriást”?
Természetesen lehet egy óriás is és egy törpe is KATALIZÁTOR számunkra a saját felismeréseinket illetően – ha másért nem, hogy ráébredünk: egy „TÖRPÉRE” SOSEM ÉRDEMES HALLGATNI.
---------
Tegnap, rábeszélésre, meghallgattam Drábik Jánost, aki elmondta, hogy a Nyugat elvesztette a 3-ik világháborút. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Elfogyott a kirablásra kész terület, elfogyott körülöttük a levegő a parazita életmódot illetően. Tökéletesen bemutatta a parazita létformát és annak SZELLEMI EREDETÉT IS. Drábik még azt is elmondta, hogy kell KOZMIKUS behatás IS a teljes változáshoz – amit jómagam is mindig mondok, mert nem is lehet másképp, hisz egy Kor-KÖR váltásban vagyunk. Szó szerint kifut a TEREMTETT SZELLEMI VILÁG szellemiségének a KORA és vele minden, ami az anyagi síkon ebből tapintható, hisze az ENNEK A KIVETÜLÉSE.

Engem az előadás után a jelenlévők szellemi szintje döbbentett le: spiri körnek vallják magukat - nulla spiritualitással, NULLA kozmikus tudattal.
Elgondolkodtam az előadás során, hogy anno, a most MÁR kifutó KOR-KÖR időszakában hiába akart volna bárki változtatni. Hiába akart volna a LEURALÓ szellemiséggel szembe menni, csak a rövidebbet húzta volna. Ahogy ez így is volt is.
Ugyanis, amíg a „TEREMTETT SZELLEM” TEHETTE A DOLGÁT – addig „szabad keze volt”. Engedélye, úgymond.
De immár ENNEK VÉGE. Az engedély határideje véget ért, visszatér az EREDET MINŐSÉGE, annak SZER-E, a SZERnek a RENDJE.
És aki erre végre fel tud csatlakozni, az FELÜL TUD emelkedni a TEREMTETT KERETEKEN, FELÜL-het a „HANG-HULLÁMÁRA”, és megélheti a MIND-ÉN-ség SZABADSÁGÁT, a SZER ELEM ETETŐ EREjében, ITT és MOST a TÉRBEN és IDŐBEN. Attól TELJESEN FÜGGETLENÜL, hogy mi zajlik épp a színpadon.
Már nem kell ehhez a megéléshez "meghalni” – már a testi létezésben ÉLHETI az EMLÉKEZÉSE ébredésével a "MÁS VILÁGOT".
--------
A KARMA köréből való kilépéshez egyre-másra éljük a LESZAKADÁSOKAT. Emberektől, eszméktől, hitektől, felfogástól.
De ezeket ki rakta ránk?
SAJÁT MAG-unk.
Tehát ki tudja megadni számunkra a felszabadulást?
Senki MÁS – csakis SAJÁT MAGUNK.

Az ébredéshez, a megoldásokhoz állandóan kapjuk a LEHETŐSÉGEKET, „Katalizátorokat”.
De magát az ébredést, magát az OLDÁST csak és kizárólag mi tehetjük meg.
MEGSZŰNNEK, FELOLDÓDNAK A HOZOTT SORSUTAK.
Ezért nem érvényes már a születési horoszkóp sem. Ugyanis, minden ÉRVÉNYÉT VESZTETTE, ahogy a NIBIRU BEÉRKEZETT a TÉRBE. Nem számít, mire születtünk, nem számít, mit hoztunk: EGY SZÁMÍT, hogy ITT ÉS MOST ráébredjünk IGAZ ÖNVALÓNKRA.
Arra, aki VAGY-OK.
Mert vagyok aki VAGY-OK.
Hogyan tudok erre ráébredni?
Egyre BELJEBB és egyre FELJEBB...

Napunk kísérő angyala ma RAZIEL, akinek üzenete: használd EREDENDŐ ERŐDET. Ami mi?
A MAG-erő.
Az az „ERŐ-D”, az a VÁR, ami biztos alapokon áll.
Kőmíves Kelemen kit falazott a Déva várába? A FELE-s-ÉG-ét.
A NŐT. Mert mindig a NŐ adja a BELSŐ ERŐT, a TÁM-aszt, akire ÉPÍT-eni lehet, hisz maga az ERED-Ő. Minden férfi BELŐLE ÉL.
Mi a DÉVA?
Az EREDET LÉT-TUDATA. Az ŐSMINTÁZAT, ami a NŐ-s-ÉG, a MI-NŐ-s-Ég, hisz MI-ndnyájunkban BENNE VAN.. Mindnyájan EBBŐL ÉL-ünk, ez az alapvető FORRÁSunk, de csak akkor, ha TUDATÁBAN vagyunk.
Értjük? Érezzük? (10.11-kor?....)

„Aki az Á-ldott R-észét adja, az ezt vissza is kapja” – mert ÁR-amlásban van.
„KI-HAT-ás és BE-HAT-ás, tökéletes ÁR-amlás”
(E mondatok Horváth Krisztinától érkeztek épp, 11.01-kor....)