MOTTÓ: ÉL-Ő-RE JUTÁS

 
Magyar nyelv mágiája: az ELŐRE jutás mi? Nem más, mint amikor ÉL-Ő-re jutunk🤩... ÉL-jük amit el-ÉR-tünk..
ÉL és ÉR... Két gyök, melyben mondhatni minden benne van. Ráadásul fordítottan is. Mert az ÉL, ami LÉ, mely el-ÉR mindenhova...RÉ-V--be jut...
Na, nem is folytatom, mert ezt abbahagyni nem lehet...
Olyan, mint egy doppingszer.. vagy inkább, mint egy varázs-SZER, ami aztán SZER-TE-ÁG-azik....és VISZ...Hova? A SZÍV terébe....mely maga a MÁGIA...
 
„ÉL-Ő-RE jutás” – azaz haladás...Ehhez a minőséghez a 3-as szám kapcsolható. Ma, minő „véletlenül” 30-a van, az „észközeim”- ben pedig 3 lap viseli magán a 3-as számot. Mi ez, ha nem „mágia”??
Mi a 3-as szám titka?
3=1. Egész létünk RITMUSA, mely a HAR-MO-nia. A REND.
A STABILITÁS, a BIZTONSÁG. ÉS a HAL-AD-ás is. Mi a HAL ADÁS?
Mi a HAL? A BŐSÉG. Ezért társul még a 3-as számhoz a "szerencse" minősége is (erre most rá is tüsszentettem), ahogy a Jupiter is, mivel a 3-as szám a Jupiterhez tartozó és őt tartjáka a "szerencse bolygójának" is. Most már ugye értjük is, miért ? Mi a megfejtés kódja? Megint a magyar nyelv mágiája...
A HAL-ADÁS által tudunk VISSZATÉRNI TENMAGUNKBA.
„EGY”-ben - azaz egyúttal, hogy érthetőbb legyen a szójáték, vagy inkább a MAGia - benne lenni az ÁR-amlásban, ami = HALADÁS.
Áramlás, haladás = BŐ-S-ÉG.
ÉRtjük? Érezzük?
 
A Kék vér könyvekben olvasható a HARE RAMA kibontása. Ez az a HARMONIKUS állapot, melyet a hasi légzéssel érhetünk el.
Ezzel a légzéssel tudjuk „ébreszteni” a bennünk élő, de alvó kundalini energiát, mely nem más, mint a MAG-unkra ébredést!
A MAG-unkra találás módja. Mi a LÉGZÉS?? ÁRAMLÁS....
Hova áramlunk? Az EG-y-s-ÉG-be. LÉ-nyünk ÉG-i részébe.
Az IS-ten-tudatunkba.
Értjük? Érezzük?
 
Értjük, érezzük azt is, hogy miért a háromszögbe foglalt szem az ISTENI REND szimboluma??
(Az már más kérdés, hogy kisajátították, mint sok más „beszélő” szimbólumot is, de ezzel NEM SZABAD foglalkozni, mert félrevisz).
 
1-2-3... ez NEM SORREND – de LEHET az is.
1-ből a kettő: a KET-té válás.
„Voltam EGY, de lettem KET-TŐ, KÉT-s-ÉG-be esve látom magamat, melyből felébredek és ismét EGY VAGY-OK.” (Javaslom a Skorpió Akadémia számos videoit).
Amikor felébredek és ismét EGY VAGY-OK, az nem más, mint amikor a KÉT TŐ, a háromszög két szára újra összekapcsolódik és HARMONIÁBA kerülve megérti AZ UTAT, amit bejárt, eljutva (IS)-ten-MAG-a VAGY-OK-iságának megértéséhez.
 
A 3 „bűvös” szám (melyik nem az mondjuk), mert MINDEN erre épül. Mindennek van KEZDETE-FOLYAMATA és BEFEJEZÉSE.
Ahogy irodalomórán is tanultuk: BEVEZETÉS-TÁRGYALÁS-BEFEJEZÉS.
Van BEFOGADÁS-TÁPLÁLÁS-ELENGEDÉS.
Ez utóbbit pedig a NŐK élik meg, mikor beavatódnak az ANYAI LÉTBE, ami nem más, mint a kozmosz működési LÉ-T-formája, hisz ÉL-„ETET” adnak. Etetnek, táplálnak – majd EL-EN-gednek. Az ÉL-ő ÉN-t útjára engedik, aki pedig belép az „ÁRAMLÁSBA”...
(Mindez aztán VISSZAFELÉ is érvényes lesz – csak „halmazállapot-váltás” keretében. A „SŰRŰ” áramlásból visszakerülünk a LÉ-G-ibe. Ami LÉ és ÉG is EGY-szerre...)
ÉR-ezzük és ÉR-tjük a nyelvünkben rejlő titkos tudást???
 
Itt pedig EL KELL mondanom újra: NINCS CSAKRARENDSZER!
Ez egy TÉV-TAN, amit megint nem véletlenül tolnak le a torkunkon. JÁTÉK az ELMÉNEK. És az elme tökéletesen megéli ezt a játékot, hisz a KÉPZELETÉT MŰKÖDTETIVE el is HISZI, hogy VAN! SŐt! Szinte már ÉRZI IS!!!
Tökéletesen ki van ez találva: a szivárvány 7 színébe, mely a FÉNY 7-ességének a tükre, tehát egy ZÁRT VILÁG RENDSZERE - belerajzolták az embert. Pont. Megideologizáltak egy "csokor" rendszert, ami azonban NINCS. Még akkor se, ha oly régóta mondják. És még akkor se, ha megvan a csokrok magyar neve.
Ugyanis a HAT-ALMA alapja EGÉSZEN MÁS és a számmisztikához köthető, nem a fény játékához.
A 6 ALOM, mint ALMA nem más, mint a TÉR 6 IRÁNYA, ami ráadásul a 4-ből indul ki, a TÉR számából, az ANYAGBÓL.
A 6 a KÉT HÁRMASSÁG kapcsolódása, az EGY-ÉN-SÚLY alapja.
A FENT és LENT együttműködése, melyet a VÍZ-VÁLASZTÓ köt össze, ami a SZÍV TERE!
ÉRtjük? Érezzük??
A csakrandszer által MEGINT tökéletesen összekeverték a banyát és tanyát...vagy az Irmát és a firmát...
 
Tehát a testünket IS - ahogy az egész LÉ-T-formát - a HÁRMASSÁG REND-SZER-e határozza meg.
Középen a SZÍV-vel, mely VISZ, mint VÍZ-VÁLASZ-TÓ.
Viszi, pumpálja a "VIZET", azaz a LÉ-t, egyben MEGSZŰRI, KISZŰRI az INFORMÁCIÓKAT. Le és fel. Oda és vissza.
„FENTRŐL” az megy „LE”, az anyag szintjére, amit a SZÍV mint VÍZVÁLASZTÓ kiszűr és ez fogja a „lábakat”, azaz a tettek síkját működtetni.
Benne van a szóban: ITT KAPJUK meg a VÁLASZAINKAT. Melyeket „zsigereinkben” ÉRZÜNK.
Itt van az a TÓ, az a MEDENCE, mely az ÚJJÁSZÜLETÉS helye.
Hisz ahogy Jézus is mondá: CSAK A SZÍVBEN LEHET ÚJJÁSZÜLETNI!!
Erről szól az egész KOr-KÖR-váltás!!!
Értjük??
Érezzük??
 
Mindig mondom, újra és újra: NE INDIAI TÉVTANOKAT KÖVESSÜNK, számunkra teljesen IDEGEN rendszereket, és hajtsuk bele a lelkünket, fejünket, gondolkodásunkat egy, a LÁTSZAT SZINTJÉN békeszerető VALLÁSBA – hanem HALLJUK MEG a saját NYELVÜNKET!! ÉRTSÜK MEG A MAGját, a BEL-sejét, a „belét” - és a kozmosz tudásába fogunk belemerülni, a MINDENSÉG működését fogjuk megérteni és ÉLNI!!! Hisz a MINDEN, az mind ÉN vagyok...
 
Visszatérve a HARMONIÁHOZ, a 3-ashoz: azt mondtuk, hogy az ÁRAMLÁSRÓL üzen-Ő.
Mi az ÁR-AMLÁS?
ÁR = Á-ldott R-ész(ünk). Azaz, ami ÉL-Ő.
Ami élő, az mindig MOZGÁSBAN VAN. ÁRAMLÁSBAN – ami NEM egyenlő a SODRÁSSAL!!!
Aki sodrásról beszél, ott legyünk résen, mert NINCS BENNE AZ ÁRAMLÁSBAN!! (9.44-kor leírva – itt a pont...)
 
A „Teremburán” ma a HOLD (aminek a száma a 2) – minő véletlenül – a JUPITERhez (3) és a VÉNUSZHOZ (6) kapcsolódik.
Ráadásul szemben áll az ALCYONNAL, a Plejádok központi csillagával, mely a mi „vezérlő csillagunk” is, a Szíriusz után. Ő van közelebb hozzánk és az ANAI, MEGVÁLTOZTATHATALAN, EGY és ÖRÖK erőtér TARTÓJA.
Ezt az erőteret ÁRAMOLTATJA a TERÜNKBE emlékeztetve minket arra, hogy vannak dolgok az örök mozgásban, amik MEG NEM VÁLTOZTATHATÓK – az Orion „Mindent változtass meg, amit lehet” programjával szemben. Az Alcyon tartja a „STOP”-táblát.
 
Sokan érzik, hogy már nagyon itt van a fordulat. És igen, jól érzik. Láthatók a jelei, mint pl. a gendernyomás sunyi terrorja. De tudjuk: ez a VÉG-állomás. Ez már JELZÉS, hogy a világ hamarosan kifordul a sarkából, mert mindig a VÉGIDŐKBEN erősödik fel a TORZ, utolsó tombolását megélve (erre is rátüsszentettem..) Azért, hogy alázuhanjon... Nem a háború, nem a gazdasági válság az igazi veszedelem, hanem a genderizmus.
De nekünk EZZEL már nincs dolgunk. A TORZAK, az ELMÉSEK „SODRÁSBAN” vannak, őket el fogja sodorni az ÁR! Az az Áldott Rész, mely MEGÁLLJT parancsol a "sodrásnak" 🙂
Ugye értjük? Ugye érezzük?
 
Napunk angyala ma MIHÁLY, aki azt üzeni: BIZTONSÁGBAN VAGY.
Ugye értjük? Ugye érezzük?