Nem a HALÁLÉRT ÉLÜNK. A HALÁL egy LÉ-T-forma váltás, átfordulás a T-n egy más síkra.
De akár EZEN, akár MÁS-s-ÍK-on vagyunk egy a LÉ-nyeg: a mi saját LÉNY-s-ÉGünk.
Az ÉLET ÉLÉSE. Ami a LÉTEZÉS ÖRÖME.
Ha itt nem tudunk semminek se örülni, ha hagyjuk, hogy mások mondják meg nekünk a hogyant, akkor a MÁS SÍKON majd tudunk örülni??? A LÉ-tezés ÉL-eme a SZER, mely ETET. Ne kintről várjuk, mikor BENNÜNK VAN. Ne raboljuk az időnket vallások tanulmányozásával, azzal, hogy mi van leírva!! TÖK mindegy!!! ÉLJÜL A LÉTET - és akkor ÉL-etben maradunk...


A felolvasott vers Gyulainé Horváth Krisztinától:

ÉLET

Az ÉLET VAN.
Az ÉLET ÉL.
Meg sosem szűnik, míg LÉT a LÉT.
Az ÉLET mindig élni akar, s az életre törekszik.
S minden, mit megtapasztalsz,
mi benned s körülötted létezik,
minden él és folyton folyvást növekszik.
Bármit is csinálhatsz, az ÉLET utat tör magának.
Hisz a LÉTnek eleme, mely soha nem kezdődik
és soha meg nem szűnik, hisz se vége, se eleje.
Az ÉLET VAN.
ÉL-Ő.
S nem lehet elvenni semmitől és senkitől.
S minderre csak emlékezned kell.
Hisz, te magad vagy az ÉLET.
S mindaz, minden, mi benned és körülötted éled.
S hogy mit jelent az, hogy „élővé válsz a Mostban”?
Hogy emlékezel arra, hogy az ÉLET TE MAGOD vagy.
S felébredve önmagodban így létezel tovább.
Hisz tudod, hogy minden LÉT BENNED ÉL,
S ebben a tudatosságban éled meg
a VAGY-nak EREDŐ OKÁT.
S tágulsz egyre tovább.
És minden gondolatod, szavad, s tetted
csakis az ÉLET-ről szól már.
Éled azt, aki valójában vagy.
S ezt az életet emeled,
s tágítod magodban lágy hullámokon át.
S már mindent az Életnek szemével látsz.
S tudod, hogy örökké létező Lényednek
nincs se születés, se halál.
Mert az Élet EGY s ÖRÖK.
Egy folyamatos ERŐ s olthatatlan LÁNG,
mely maga a VILÁG VILÁGOSSÁGA,
mi a Létezést újra s újra táplálja.
A SZER-nek ELEMÉBEN,
mely fenntartja e létet,
az Élet Vele s Benne éled.
A Szerelemnek Egy Tiszta Lángja
maga az Élet örökké tápláló Egy Forrása.
S benne él a Mindének Eredendő Igazsága.
S minden Létező Egy IGAZ Tudása.
Hisz benne él a Tudás, s az összes Bölcselet.
S az Egy Jelennek Vansága.
Élj hát!
S örülj az Életnek, hisz minden mi él, ott él TEBENNED.

Az Élet maga az Egy Akarat,
mely az Istenivel Egy és Ugyanaz.
S az Életnek szövete körbeölel mindent.
S olyan, hogy „élettelen”, nem is létezik,
hisz minden az Egy Életből,
az EGY ÉLŐ LÉTEZŐBŐL, s LÉTMEZŐBŐL eredeztetik.
S ez a VALÓSÁG.
Az EGY IGAZ VALÓ.
S minden, mi „MÁS”, csupán egy illúzió.
Így hát sose félj!
Hisz, Lényed Örök Világosságban éli
örök VALÓ ÉLETÉT, az Egynek Vanságában.
S neked nincs más dolgod,
csak éld az Életet Benned, Magodban,
az Életnek honában.
Hisz maga az Élet az É-lő L-étezés E-redendő T-udatossága.
És EZ az a Tudatosság, aki te vagy a MÁ-ba’.
S ahol Élet van, ott neked nincs szükséged „más”-ra.