MOTTÓ: A LÉLEK SZABADSÁGA

 
(naaagyon hosszú lesz....)
 
Tegnap került elém egy video, amit ott kapcsoltam el és le, mikor arról volt benne szó, hogy a „lélek FEJLŐDÉSE” során BELEÉGNEK a DÖNTÉSEI és ezek által, összeadódva, egy más tudatszintre kerülve immár megtapasztalhatja a TEREMTÉS képességét és így tud majd egy új világot létrehozni, egy új jövőt építeni...
Szentségeltem egy jó nagyot, de elengedtem - akkor még nem sejtve, hogy a mai nap épp ezt témát fogja felhozni a lélek szabadsága által... Ráadásul 20-a van, ami a "FEltámadás" száma, egy ÚJ SÍKON... Tehát? Megint minden EGY-be ér...
 
De miért szentségeltem?
Azért, mert ez a kijelentés legalábbb akkora LÓZUNG és megtévesztés, mint hogy egy szakállas hím lenne az uristen!
Milyen érdekes: ez utóbbira rá lehet ébredni, hogy „istentelen” hazugság, de arra miért nem, hogy NINCS LÉLEKFEJLŐDÉS???
ÉS NINCS TEREMTÉS ITT a Földön?? Csupán TEREM-be HOZÁSA annak, ami VAN?? Lehívom AZT, amit MEGÍRTAM MAGAMNAK - ODAÁT!!
 
MINDEN VALLÁS ELME ALAPÚ, nevezzük bárminek is. Ergo az IGAZSÁGOT TORZÍTJA.
És pontosan azzal a céllal, ami az alapja: AZ ELME URALÁSA ÉRDEKÉBEN. Ugyanis CSAK ÍGY lehet ALÁZATRA KÉNYSZERÍTENI az EGY-ÉNT, a fölé-alárendeltség „rendjében”, a HATALOM érdekei mentén, feledtetve az ÉRZÉKELÉSEN ALAPULÓ LÉTEZÉS LÉNYEGÉT!
Ha jól belegondolunk – lsd pl az „Ízek, világok, szerelmek” c. filmet -, amikor valaki kilép az egyik elmeprogramból és úgy érzi felszabadult, máris beleesik egy MÁSIK FOGSÁGÁBA, mert az ELME nem maradhat csócsálnivaló nélkül.
Pedig MIND egy KAPTAFA – csak a CIPŐ FORMÁJA MÁS.
A kereszténység is a BÉKÉRŐL papol,no meg a megváltásról – az indiai irányzatok detto, csak a körítés más.
Közben meg mindegyik a porba taszít, megaláz, megtör, az egot „átkozza” a „nagy unio mystica” megtalálása érdekében.
A maszlagot bekajálók pedig nem veszik észre a csapdát.
Nem ismerik fel, hogy mindegyik vagy csöbör vagy vödör és hogy mindegyik „CSAK” az ÉLET LÉNYEGÉT tagadja el, azt a működtető tiszta energiát, ami maga a NŐ, aki a Földön is a SZER ELEM ETETŐ MINŐSÉGÉT hivatott működtetni az ÉLET ÁRAMOLTATÁSA érdekében.
 
Mire tartják a vallások a nőt? Másdorangú lénynek, a hímség szolgájának, aki „engedelmességre(!!!!) született, ezért BÁRMI megtehető vele, amit a „KAN” akar. (És akkor már nem is beszélünk arról, hogy a „KAN”, a SAR „HELY-TARTÓJA”, aki alapból NEM FÉRFI, hisz a SARKAN minőség működtetéséről van szó – de ez a szerep is kisajátításra került. A „SAR” az „aranykor” KÖRE, és a SAR-US Boldogasszony is nem azért „sarus”, mert sarut visel a lábán, vagy mert sárban járna, hanem azért, mert MAGA AZ ARANYKOR szimboluma.)
 
A LÉLEK ALAPVETŐEN SZABAD. ÖN-ÁLLÓ.
NEM HASÍTOTT és NINCS "MÁSIK FELE”.
A LÉLEK NEM FÉL, ezért nem is ismeri a félelmet, a FÉL ELEM szintjét! Csak az EGO, mely "NEM"-iségbe „taszíttot”. Ezért ÉRZI a FÉL ELEM minőségét! De ezt is csak idővel, hisz minden újszülöttben ÉL még az eredendő ősbizalom, ami maga a teljesség...
Nincs „IKERLÁNGOS” sztori – legfeljebb csak jó kis lángos.. az meg jöhet bármikor ...
NEM KELL KERESNI A MÁSIK FELEM, mert NINCS olyan!
Akkor miért hajtjuk egész életünkön keresztül? És miért érezzük MAG-ányosnak magunkat ha nem találtuk meg?
Mert egy megtévesztésnek esett az ELMÉNK áldozatul.
 
A „történet” onnan indul, hogy a FÉRFI mint LÉNY-ség a NŐBŐL VÉTETETT. NINCS ön-álló hímség.
NINCS „FÉRFI RÉSZÜNK” és NINCS „NŐI RÉSZÜNK”.
MINDEN EGY-S-ÉG-es, mely EGÉSZ-s-ÉG-es, mert Földön és Égen minden "NŐ". Pont.
CSak az tud NŐ-vekedni, amiben benne van a NŐ, mint a NŐ-vekedés MINTÁZATA.
A FÉRFIBEN IS.
Minden EGY-ÉN minőségét a benne élő NŐ határozza meg.
Pont.
A NŐ AZ EGY.
Az EGYBEN, ami EGÉSZ, ami KÉSZ, benne van a MINDEN.
Minden ÉN. Minden EGO.
Csak a FÖLDI MEGNYILVÁNULÁSUNK lehet ilyen vagy olyan, férfi vagy női, de ALAPBÓL mindegyik NŐI. Hisz minden EMBER emberként NŐNEK indul. A férfiminőség nem más, a fentiek alapján, mint a női csonkulása.
Ha minden(KI) EGY ten-MAGÁBAN - akkor NINCS olyan, hogy „KISZAKÍTOTT” FELEM!!
De NINCS ilyen-olyan, itt-és ott futkosó, "leszakad LÉLEKRÉSZEM” sem!!
Amíg ilyeneken rágódunk, és ilyen tévtanok mentén élünk, ELFELEJTÜNK ELMLÉKEZNI ÉS ÉRZÉKELNI.
Ha az érzékeléstől és az emlékezéstől az ELME nem FÉL-ne, akkor nem pusztították és írották volna azokat a nőket, akik az emlékezést fenntartották....
 
A Földön, a FÉNY dimenziójában, ami az ANYAG és a HOZZÁ TARTOZÓ TÉR és IDŐ dimenziója, az EMBER a testi egoban tehát férfiként és nőként jelenik meg.
A férfilétben tapasztalja meg az EGY LÉLEK, hogy milyen a LEGTÁVOLABB kerülni az isteni minőségtől, hisz NEM TUDJA AZ ÉLETET ÁRAMOLTATNI, NEM is ÉRZI, mert ELMÉS.
A férfilét a legnagyobb kihívás, a legnagyobb próba épp az eltávolodás okán, ugyanakkor a női pedig a legnagyobb áldás, hisz BENNE VAN AZ ÉLET LÉNYEGISÉGÉBEN.
A férfi számára a NŐ a visszatalálás útja a szerelem által.
Vele-benne-általa tudja MEGTAPASZTALNI a HAZATALÁLÁS élményét! Az EGYSÉGET. Ez számára az EMLÉKEZÉS ÚTJA! Emlékezzen arra, hogy ő férfiként nem más, mint egy TÖRT ÉN, hisz nem tudja magát reprodukálni.
A férfi tehát a „TEREMTETT” – a NŐ pedig a „LETT” minőség.
Mit képvisel a férfi a Földön? Az ELMÉT.
Mit képvisel a nő? A SZÍVET.
A földi létben az EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT rendszerében közösen tudnak eredményesek lenni és EGY-esülve egy ÚJ ÉLETET LEHÍVNI.
 
Miért van itt a Földön, a Fény dimenziójában dualitás? Miért van NEM-iség? Mondhatni azért, mert itt most ez egy PROGRAM.
Na de KI találta ki és miért?
Passz.
A Kék vér könyvekben ORIONI beavatkozásként van definiálva. Lehet. Mindazonáltal egyértelmű: az Orion megalkotta az EREDENDŐ NŐBŐL a „hímségi” formát, hisz maga is egy „hímségi csillagkép”. De ez a hímségi minőség NEM LEHET ÖNJÁRÓ – mert „CSAK TEREMTETT”. Lehetőséget kapott ugyan önmaga megélésére - de csak mint FÉL ELEM. Ha pedig FÉL ELEM, akkor tudatában ott van a félelem.
Értjük? Érezzük a lényeget?
 
Ki uralja ma a világot? Melyik minőség? A HÍMSÉG. Milyen a világszellemiség? FÉLELEM ALAPÚ.
A FÉLELEM azonban vágyik a feloldásra, a nyugalomra, a TELJESSÉGRE.
Ezt hol tudja megtalálni? A SZÍVBEN. A SZÍV ÁLTAL.
Melyik MINŐSÉGHEZ tartozik a SZÍV? A NŐHÖZ.
Tehát kihez kell visszatalálnia a hímségnek ahhoz, hogy újra ÉLNI tudja MAGÁBAN az EGYSÉGET?
A NŐHÖZ.
Mivel, mi által tud visszatalálni? Az SZER ELEM EREJÉVEL.
Így lesz újra teljes.
De hol? IGAZÁBÓL MAGÁBAN!! Hisz magában KELL mindezt felismernie! Ahol „a SZÍV és az ÉSZ EGYÜTT MINDENRE KÉSZ”...
 
A SZER ELEM frekvenciája, „mintázata” az a KOZMIKUS MINŐSÉG, mely MIND-ÉNT, magát a mindenséget működtet és EGGYÉ kovácsol.
De NEM „KINT”, hanem BENT.
És itt érkezünk el a lényeghez.
Mert mindent BENT ÉLÜNK MEG.
Nincs rajtunk kívül álló ÉLET. És szerelem sem.
 
Amikor leszületünk, akkor ELŐTTE „odaát” VÁLASZTUNK magunknak egy LÉLEKTÁRSAT, akivel EMLÉKEZTETJÜK és ÉBRESZTJÜK EGY-MÁST, mikor majd feltör bennünk a NEMISÉG.
Addig egyek vagyunk és oszthatatlanok. Lásd a kisgyereket.
Amikor beindulnak a hormonok, akkor megborul minden.
Akkor indul el a dualitás, az orioni TAGADÁS, a NEMISÉG programja. Ennek FELOLDÓJA a SZER ELEM ENERGIÁJA. ami által férfi és nő EGY-MÁS-ra találnak, hogy EGYÜTT, de mégis MAGUKBAN megéljék az EGYSÉG ÉLMÉNYT, így EMLÉKEZTETVE egy-s-mást arra, közösen, hogy bár együtt vagyunk mégis BENT VAGYUNK EGYEK.
Amikor kilépünk a TEST, a NEMISÉG kalitkájából, a LÉLEK újra TUDATÁRA ébred, hogy ő EGY. MAGÁVAL. MAGÁBAN.
Immár BENT, SAJÁT MAGÁBAN ÉLI MEG az EGYSÉGET és a SZER ELEM ETETŐ ENERGIÁJÁT.
De ehhez valójában NEM KELL MEGHALNI, a testet ledobni!!! Mégpedig azért nem, mert ez az egész egy TUDATI „JÁTSZMA”.
A földi létben, amikor egy előre meghatározott nemiségű „EGO”-ban öltünk testet, ELFELJTJÜK eredendő vagy-okiságunkat, az EGY-TUDATUNKAT és mire felnőttek leszünk, AZONOSULUNK FÉRFI vagy NŐI mivoltunkkal.
A SZERELEM az, ami arra hivatott, hogy EMLÉKEZTESSEN. Az EGYIk ébreszti a MÁSIKAT. De a „valódi” ébresztést CSAK azzal a „KIVÁLASZTOTT” társsal lehet megélni, akivel erre „odaát szerződést” kötöttünk.
ERRE és CSAKIS ERRE vonatkozik a jézusi tanítás: „amit isten egybekötött, ember szét ne válassza”. Hisz alapvetően mit "Kötött" isten egybe? MINDENT!!!!
A MINDENSÉGET! Ami EGY.
Ahogy a LÉ is egy és annak minden cseppje ugyanaz az EGY.
Tehát SZÉT NEM VÁLASZTHATÓ.
 
KÉT "EGY" tud "szerződni" egymással, az EGYik a MÁS-ikkal, de ettől még MAGUKBAN EGYEK.
És hiába egy pap, hiába egy kikényszerített eskü – SOHA NEM KÖTHET MEG, mert egy földi kijelentés nem írhat felül egy istenit! Csakis az EGO, a felejtésbe merült LÉLEK tudja magát BELEKÖTNI egy hamis eskübe, mert elhiszi, hogy az rá nézve „kötelező” érvényű. A test letétele után természetesen ráébred, hogy magát kötötte meg – de addigra már eltévedtek „egy-más” mellől a „szerződött felek” - s így indultak útjára aztán a karmikus körök a hímségi, orioni ELME kor-körének a világában. Az örökös JÓVÁ TÉTELT keresve...
Aminek MOST érünk a végére...
 
Az ELME, annak is a LÉLEKROMBOLÓ TAGADÓ minősége volt képes azt állítani, hogy a Földön azért van annyi gonoszság, mert „fent az égen” is az VAN – tehát ami Fent, az van Lent.
HÁT NEM!
Az „ami FENT az LENT” viszonylat CSAK ANNYIBAN IGAZ és ÉR-vényes, hogy FENT IS LÉ van, meg LENT is LÉ van.
Fent a „LE-vegő” világa, lent a VIZEK világa. (A minap láttam egy fantasztikusan jó képet, azt csatolom most ide.) És a KETTŐ EGY. Csak MÁS FORMÁBAN.
De NINCS FENT a „Teremburán” SEMMIFÉLE görög mitológiai SZENNY – csak azért, hogy feloldozást adhasson magának a lenti „alantas” minőség, működésének a szentesítésére.
Csakis az ÁL-ságos, AL-ANTAS szándékú EMBER (TÖRT ÉN) VETÍTETTE KI a „Teremburára” a maga ALJASSÁGÁT, hogy IGAZOLJA ALJASSÁGÁT, „megteremtetve” az ideologiáját a magszórásának.
„NEM VALA GÁT”, hogy bármit és mindent elérjen a leuralás érdekében, aminek célja: MINDEN NŐ MAGÁÉVÁ tétele!!!
Ez a TUDATOS meggyalázása tenmaga eredőjének, a „saját ANYJÁNAK”.
E téveszme, a zeuszi magszóró program alól KELL ÉBREDNI, amiben sehol a TISZTASÁG, a TISZTESSÉGRŐL és a TISZTELETRŐL már nem is beszélve. Itt tényleg kell a „KELL” szót használni...
De nehogy azt higgyük, hogy az összes egyéb vallás más vagy jobb lenne...
 
A jézusi „MEGVÁLTÁS” igazából a TÖRT ÉN megváltását szolgálta, a kilépést a magszórás programjából, hogy ébredjen rá: nincs alá-fölé rendeltség, nincs nemiség, csakis a LÉLEK TELJESSÉG VAN, mely pedig a SZÍV HANGJÁRA fog „ébredni” és abban EGY-ÉN-RANGÚ. Ezért érkezett Jézus is FÉRFI TESTBE.
A LÉLEK vagy a TUDAT, SZABAD. Nincs FÖLDI erő és hatalom, ami megtörhetné.
Az, hogy itt NEMISÉGBEN él az ember, az CSAK EGY PROGRAM.
De NEM AZONOS A KOZMOSZ működésének a TELJESSÉGÉVEL.
A kozmosz ugyanis NEM EGYENLŐ a FÖLDI léttel.
Ez az anyagelvűek, az anyagból kiinduló és abból mindenféle (fals) követekztetésre jutó ELMÉSEK legnagyobb csapdája. Hisz az ELME a TÖRT ÉN tartozéka, az anyag pedig KORLÁT.
 
Jelenleg a MEGVÁLTÁS, a FELEJTÉS feloldásának a KORÁBAN vagyunk. Az első jézusi jelenlétet FRISSÍTETTE fel a NIBIRU, majd EMANUEL a KOR-KÖR VÁLTÁS okán. Üzenve, hogy ÉBREDJ EMBER MÉLY ÁLMODBÓL, MEGSZABADULSZ RABSÁGODBÓL.
Mi ez a RABSÁG?
Maga a FELEJTÉS.
Miből kell ébredni? A TÖRT ÉN TUDATÁBÓL. A FÉL ELEMBŐL.
Mibe kell VISSZATALÁLNI? (tehát NEM FEJLŐDNI!)
A TELJESSÉGBE. Ami MAGA A NŐ.
Ez a legnagyobb kihívása a kifutó kor-körnek...
 
Az ÉBREDÉST mindenki MAGÁBAN ÉLI MEG.
Mindenki MAGÁBAN fedezheti fel tenmaga MINŐSÉGÉT, a benne LÉTEZŐ NŐT.
Egyébként itt van az orrunk előtt: MINDENKIBEN, minden ÉN-ben BENNE VAN A NŐ!! A férfiben is VAN EGY „X” (inkább H) és egy „Y” ami nem más, mint egy TÖRT LÁBÚ H..
Tehát: MINDEN emberi lény „Mi-NŐ-s-ÉG-ét” (magyar nyelv mágiája) a benne ÉLŐ NŐ „KITERJEDÉSE”, EREJE, szó szerint MINŐSÉGE határozza meg.
Ezt szolgálta volna eredetileg a cölibátus is.
MAG-unkban felismerni, hogy „dejszen én magammal vagyok EGY és OSZTHATATLAN” - plusz mindehhez megélni bent a SZER ELEM ÁT-ÉG-ető erejét (a művészek tudják ezt leginkább kifejezésre juttatni).
Ha eztvalaki megéli, akkor sikerül magában feloldani a FELEJTÉS HOMÁLYÁT és képes a „Fényen túlra” kerülve a VILÁGOSSÁGBA jutni.
Tehát? Konklúzió?
 
NINCS HASÍTOTT LÉLEK, nincs „MÁSIK FELÜNK”, akit keresnünk kell.
És NINCS LÉLEKFEJLŐDÉS - csak felejtés VOLT és annak feloldása zajlik MOST. EMLÉKEZÉS. VISSZATALÁLÁS az EREDENDŐ MI-NŐ-S-ÉG-be, Boldogasszony szerelmetes ölébe.
Ezt az utat járjuk épp most, a TÖRT ÉN KOR-KÖRÉNEK kifutásával.
A MAG-unkra ébredés, a LÉLEK TELJESSÉGÉRE való EMLÉKEZÉS ideje jött el, amikor „ledobjuk a varázslatot”, a „kábítást”, a hamis tanokat, az ELME MEGVEZETŐ TÉVESZMÉIT és újra előtérbe kerül az ÉRZÉKELÉS, az ÉRZÉS, a RÁÉRZÉS, mely a TISZTÁN ÉRZÉKELÉS alapja.
 
Tudnám még folytatni, de itt abbahagyom...
 
A mai nap a LÉLEK SZABADSÁGÁRÓL szól, a MAG DALA hangjának meghallásáról, ami „ledobja az elme rabláncait” és ezáltal KÉP-es felismerni, (mert lesz róla KÉPE), hogy mi a HAMIS, mi az IGAZ.
Mert ÉRZI.
És aki ÉRZI, az ÉRTI és többé nem lehet TERELNI és hülyeségekkel traktálni.
Napunk kísérő angyala továbbra is egy „Tisztánérzékelő” angyal: ma ZADKIEL, aki a TISZTÁN HALLÁSban tud minket támogatni. Hogy tudjuk KISZŰRNI a fals hangokat, akár még egy zenekarban is....