MOTTÓ: FELEJTÉS és EMLÉKEZÉS

 
Folytatva a tegnapi TUDÁS és BÖLCSESSÉG témáját, ma azt a pontot élhetjük meg, amikor mindez „átfordul” bennünk. Amikor „koppan”. Mint a megérett gyümölcs, mely nagyot koppan vagy puffan, mikor a földön landol, jelezve, „megjöttem”. „Megértem”. „Kész vagyok”. Lehet „enni-vinni-feldolgozni”....
Így van ez a megérett és beérett tudással, tapasztalással is: ha megérett, „összeáll”, EGY-beáll, eggyé válik velünk és onnantól ÉL-hető, hisz van ÉL-e, mint a késnek, és ha van éle, akkor van hatása is..Mi a hatás? A 6-ás, azaz a TÉR összes iránya, ami maga a kiterjedés. (Tudnám folytatni, de inkább itt most abbahagyom😋).
 
Az oda-vissza EGYSÉGE alapján, ami nem más, mint a VONZÁS törvénye, mindig azt a HATÁST fogjuk megélni, ami kiindul belőlünk..
AMikor JÉzus itt járt a Földön: a FELEJTÉSBE hozott EMLÉKEZTETÉST, hogy az ELME szemfényvesztő működésével szemben felébressze a LÁTÁS és HALLÁS képességét. "Ébredj EMBER mély álmodból - megszabadulsz rabségodból". Mi a rabság? AZ ELME PROGRAMJA. A farizeusi tanítások tömkelege. Mely ELNYOMJA a SZÍV HANGJÁT.
Már pedig a SZÍV-ben működik a SEJT ELEM, az EMLÉKEZÉS HANGJA. Mely HOLD-minőség. Mely VILÁGOSSÁGba visz - és nem a káprázatba.
 
Mikor Jézus eltávozott, itt hagyta a MAG DALA HANGJÁT. Mindazoknak, akik képesek HANGOLÓDNI és összerezegni vele.
Ők BÉKESSÉGBE ÉRNEK, mert MEGÉRZIK A MINDENT ÁTHATÓ JÓT. A SZER ETETŐ ELEMÉT. (Amit pedig MAG-nyelven érthetünk IGAZ-án...)
Most, a KOR-KÖR VÁLTÁSBAN, a NBIRU ráerősített erre a HANG-ra. Majd később Emanuel még egy adaggal... Hisz a "felrázáshoz", az ébresztéshez kellett egy "emlékeztető OLTÁS" 😉.
HOgy bevésődjön a tudatunkba: MINDEN IO-ravaló EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL.

Ma RAGUEL érkezett kísérő angyalként, a TISZTA ÉRZÉKELÉS angyala, aki az EMLÉKEZÉSBEN tud minket támogatni (megélve a „16”-ot, egy lezárós-nyitós napon).
Tehát, KÉSZÜLJÜNK A JÓRA! Még akkor is, ha a külvilág épp összeomlani készül.
NE FELEDKEZZÜNK BELE! Hanem lássuk az események mögött meghúzódó JÓ SZÁNDÉKOT!
A MA-MA-t, a M-indenség A-karatát!
Melynek EMLÉKEZETE bennünk van. Ha éljük, mint ALAP-VET-Ő JÓT, akkor be is vonzzuk a MEGFELEL-Ő körülményeket, megoldásokat.
Legyünk DERŰ-LÁTÓ-k és bízzuk a GOND-VISEL-ésre vagy GOND-VISEL-Ő-re az IDŐ faktorát.

Mit üzent az idén a Szíriusz? "NE AKARJ"! Viszont LÉGY JELEN.
Ne feledkezz bele az „ÁL-modásba”, a SZEMKÁPRÁZTATÓ, SZEM-FÉNY-vesztő KÜLVILÁGBA!! Engedd el az „akarás görcsét”.
Csak „belazult” szálon tud végigfutni a „FEL-OLD-ozás” meg-OLD-ó hulláma. NE AGGÓDJ azon, hogy mi LESZ. Vagy hogy mi LEHET!!! Élj ITT és MOST, csak LÉ-gy-ÉL. Ekkor tudod meglátni és élni a LÉ-T-ezés örömét, megtapasztalni a BŐ-s-ÉG-et, ami mindig VAN, hisz csak VAN-ság van...