MOTTÓ: TUDÁS ÉS BÖLCSESSÉG

(kicsit hosszabb lesz...)
 
Van, akiben megvan mindkettő – van, akiben vagy-vagy.
Mi a TUDÁS? Az, amit megszereztünk, megtanultunk, elsajátítottunk.
Mi a BÖLCSESSÉG? Ami kódolva van bennünk, amit nem kell tanulni, amit hoztunk és automatikusan életre kell bennünk, mert EGY VELÜNK.
 
8.44-kor ültem le Rituálét írni. Ez a számsor már önmagában tökéletes rábólintást adott az „észközök” üzenetére, de a „Teremburáéra” is. Hisz mi a 8? Az ITT és OTT. Az EVILÁG és MÁSVILÁG. Mitől működik az EVILÁG? A MÁSVILÁGBÓL hozott tehetségektől, képességektől, bölcselettől.
Mi a 4? Az ANYAG száma. A TEREMTETT VILÁG száma. Ezenkívül az IDŐ és a TÉR KAPUJA.
Tehát? Sorbaolvasva mi a titok nyitja?
A MÁSVILÁGI BÖLCSELET átlépve az IDŐ és TÉR kapuján, működésbe hozza az ANYAGOT.
De hogyan működik ez a működés? PÁRBAN. Azaz EGYÜTT-EGYMÁSSAL. És Egy-MÁS-ért.
Már sokszor beszéltem róla, hogy minden testet öltéskor újra és újra meg kell tanulnunk a FÖLD, az ANYAG, a FÉNY dimenziójának a működését. Ehhez meg kell tanulnunk a szemünket használni.
Meg kell tanulni NÉZNI. Tehát a LÁTÁS a szemhez kötött? NEM. A TEST SZEME csakis a FÉNY tartományában "hasznos". 
A NÉZÉS képességének beindítását azonban megelőzi a HANG használata. Belegondoltunk már, hogy vajon miért ez az első, amit használunk? Aki olvassa a Rituálékat, az már „képben” van és tudja, hogy a HANGOLTSÁG lénységünk meghatározója. Tehát, már az első „ordításból” levehető az ÉLETERŐ, annak MINŐSÉGE.
A hang, a szem után következik a BESZÉD. Közben pedig a kezek-lábak használata. A TAPINTÁS. Később jön az ÍRÁS-OLVASÁS, majd a többi TAN tárgya. Mindezeket azért kell megtanulni újra és újra az egyes életekben, mert minden leszületésünkkor MÁR MÁS A TAN. Másképp tanuljuk, más szélességben, kiterjedésben, szerkezetben, felépítésben. Igaz, hogy mikor letesszük a testet és visszalényegülünk, akkor a testtel együtt MINDEN TANULT TANT és ISMERETET is leteszünk – de mégsem kerülhetjük el ittlétünk alatt újra az ISMERETEK elsajátítását. Másképp nem tudnánk ITT működni. Amíg itt vagyunk, testben, a Föld „körében”, addig ÚGY KELL ÉLNI, ahogy EZ a környezet megköveteli. Pont.
Ez a HASZNOS TUDÁS, amiből és amivel ÉLÜNK.
 
Azonban van olyan is, hogy LÉTMINŐSÉG. ÉLETMINŐSÉG.
A HOGYAN.
Ezt pedig a bennünk kódolt SZER ELEM ETETŐ MINŐSÉGE határozza meg. Ami a BÖLCSELET.
Általában pont ezt felejtjük el, ha a TUDÁS, az ANYAG ISMERETE már TÚL SOK. Plusz az anyagelvű külvilág még rá is tesz egy lapáttal, hogy nincs szükség ÉRZÉKELÉSRE.
A TUDÁS az EGO ELMÉJÉHEZ tartozó.
A BÖLCSESSÉG a SZÍV ELMÉKEZETE.
Akkor működünk jól, ha a kettő szinkronban és egyensúlyban van.
 
Manapság, mint látható, egyáltalán nincs így, csak az ELME az, ami számít. De dúl is az ostobaság ezerrel!! Ha nincs szívtudat, ha hagytuk elfelejtetni a magunkkal hozott képességeinket, érzékeléseinket, akkor, és CSAKIS AKKOR tud a HAMISSÁG TOMBOLNI.
A minap megéltem kicsiben, miként működik a HAMIS nagyban is. Mint a „kiscsibe, mely olyan mint a nagycsibe, csak kicsibe’ 🙂”. Már többször kértem az égieket, mutassák meg, hogyan lehet LOPNI a tudást?? Hogyan lehet MÁS SZAVAIT, MÁS GONDOLATAIT használni, ÁTFORDÍTVA, tartalom nélkülivé tekerítve.
Egyébként épp EBBEN van a titok: ami hamis, abban NINCS ÉLET. Ahogy a hamis képekben sincs. Lehet ecsetvonásról ecsetvonásra lemásolni egy műalkotást – a LELKET, az IHLETET, amivel a kép ALKOTÁS KÖZBEN átitatódott, SOHA NEM LEHET ÁTMÁSOLNI!!!
És akiben ÉLŐ A LÁTÁS, azaz élő az ÉRZÉKELÉS, működik a SZÍV SZŰRŐJE, azonnal ki is szúrja, melyik az EREDETI és melyik az OLYAN MINT...
A HAMIS – és ez minden téren igaz – CSAK AZ IGAZBÓL TUD TÖLTEKEZNI. SAJÁT HANGJA NINCS! Ahogy a tagadás is csak az ÁLLÍTÁSBÓL tud megélni, a VAN-ból, amit ha kihúznak mögüle, összedől. Önmagában nincs HAMIS és önmagában NINCS TAGADÁS.
Ez adja az ÉLŐ, az IGAZ és az ÉLETTELEN, ÜRES és I-mentes GAZ közötti különbséget.
Hogyan tud mégis teret hódítani?
Hát úgy, hogy az ELME TÖMÖTT, tele érvekkel, gondolatokkal, lózungokkal, mások tudásával, FÉLELEMMEL, KÉTELLYEL, bizonytalansággal, mindazzal, ami a SZÍV ÁRAMLÁSÁT akadályozza, sőt, el is tömíti. Ez az EL-DUGULÁS.
Ez a TISZTÁTALAN állapot.. Aki ebben van, nincs MAGÁVAL TISZTÁBAN. Ezért nem is hallja a TISZTA HANGOT – ellenben a HAMISAT IGEN. Hisz a vonzás törvénye alapján RÁHANGOLÓDNAK EGYMÁSRA. (9.22... megint itt a rábólintás).

Hogyan lehet a HAMIS HANG alól ébredni?
Jó kérdés... Oda kell figyelni az ÉRZETEKRE. Mit érzek, mikor az IGAZAT olvasom – és mit, amikor a HAMISAT?
Egyik tanítványom megélte, ő mesélte el, hogy egyszercsak jött a DÖNTÉS kényszere. Érezte, egy fenékkel két lovat megülni nem lehet. Egyszerre nem lehet az igazat is és a hamisat is követni. Döntött. Elengedte a hamisat. Mit érzett azonnal? Megkönnyebbülést, felszabadulást, aminek következtében aztán megindult az ÁRAMLÁS: csak úgy zúdultak be a MEGOLDÁSOK, a FELISMERÉSEK, az AHA-élmények, a LÁTÁS és HALLÁS hozadékai....
(9.27...itt a „szövetséges” támogatás)

A „Terembura” konstellációit nem szeretném végig venni, mert itt ülhetnénk délutánig: legyen annyi elég, hogy újfent az az „INT-ÉS” érkezett, hogy a KAPCSOLÓ bennünk van. Mit engedünk be, mivel élünk, minek adunk teret MAGUNKBAN...Engedünk-e a külvilágnak, a manipulátoroknak, az üres lózungoknak, a huhogó spirimatyiknak, a korlátolt és végtelenül ostoba manciknak, a megtévesztőknek, akik lopják mások tudását és a maguk neve alatt „fényesítve” adják tovább, kiürítve a VILÁGOSSÁGOT belőle?
(9.33.... na, már nevetek, hogy mennyire tolják hátulról a rábólintást...) - vagy ÉBREDÜNK VÉGRE!!
A MÉRLEG NYELVE, a DÖNTÉS JOGA egyedül és kizárólag BENNÜNK van. Magunkból eredően. A váltáshoz soha sincs késő, ahogy a keresztfán a lator is megnyitotta a szívkapuját az utolsó pillanatban és Jézus ezt azonnal MEG is ÉREZTE, hisz benne eleve élő az IGAZ ÁG.
Nekünk sincs más dolgunk: ÉLŐVÉ tenni magunkban az IGAZ ÁG működését!

Már befejeztem volna de még ide kell fűznöm: épp most hívott a lányom és elmesélte, hogy minden indok nélkül bezárták azt az intézményt, ahol eddig a foglalkozásait tartotta.
Az intézmény vezetőjének SE indokolták meg miért, a város egyszerűen ukázba adta a bezárást. A covid idején még volt magyarázat - de most már az sincs. Tapintható egyébként a térben, hogy "VÁLÁMI VÁN", valami sokkal keményebb és durvább van készülőben...
DE!!!
A lányom is TUDVA TUDJA, mert ÉRZI és mert már MEGTAPASZTALTA - az elmúlt 2 év alatt meg "különösen" -, hogy mindig minden megoldódik, mert minden a SAJÁT HANGOLTSÁGUNK függvénye. Ahogy mi REZGÜNK- AZT VONZZUK BE. Aki VETTE AZ ADÁST az elmúlt 2 év során, és átérezve megértette, hogy az ETETŐ SZER ITT VAN VELÜNK és hogy TÉNYLEG működik az üzenet, miszerint MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL, az immár CSAK EZT ÉLI és tapasztalja.
Teljesednek az írások, ahogy Krisztina és Márti versei már évekkel korábban jelezték: ha IDŐBEN FEL-és ÁTHANGOLÓDSZ MAGOD CSENDJÉBE TÉRVE, akkor, mire bekövetkezik a vihar, te már teljes BÉKÉBEN és nyugalomban fogod megélni....(erre meg most én tüsszentettem rá).
Így KIMARADSZ mindenből, mintegy "álomba térve" vészeled át a külvilág viharát (amiről tudjuk, hogy KÉSZ TÖRTÉNÉS és hogy csak ÁT KELL MENNI RAJTA). Az "álom" idejéből, ami maga a VÉD-ELEM, a VÁR biztonsága, pedig csak akkor "jössz elő", mikor az ÚJ VILÁG "építése" indul....
Hisz az meg RÁD VÁR... Mert eleve benned van - csak a külső átfordulására VÁR még...

Mindenki megkapta az esélyt az ébredésre, a látásra, a hallásra, az IGAZ-HAMIS elkülönítésére. Élte? Megélte? ŐDÓGA...De MOSTANTÓL MINDENKI AZT FOGJA ÉLNI, AMI MELLETT DÖNTÖTT....
Ezt jelzi a 15-ös szám is... 

Napunk kísérő angyala ma ZADKIEL, a tanulás és tudás angyala...
Hmm... a fentiek szerint ki más is jöhetett volna?....(10.33-kor megosztva.. Ez már a "nincs kérdésem" szint 😉)