MOTTÓ: „TÚL”-VILÁG

 
Ma megint összecseng a SZÁM és a „Terembura”, azon belül is a HOLD és SATANA kapcsolódása által. Ma egy „MÉLY” napnak nézhetünk elébe, amikor MÉLYREHATÓ üzenet érkezhet, mely minden porcikánkat átjárja. Tegnap már megérkezett a felütése ennek a délutáni „VÉLETLENEK” sorozatával, amikor már az ember azt mondja: ez nem lehet igaz. Pedig az. Az ilyen „nem lehet igaz” élmények emelnek ki minket mindig a mindennapok vagy a besűrűsödés, vagy beragadás veszélyéből és tartják bennünk a „szintet” és a „lelket”. Mert felpezsdítik az „elragadtatás” érzetét, ami pedig mit eredményez? Azt az ÖRÖMÁLLAPOTOT, amiről mindig szó van, hogy EBBEN KELL MARADNI.
Hát, akkor, folyt. Köv.....
 
A 13-as számról sokszor és sokat beszéltem már, az olvasók is biztosan betéve tudják, hogy ez a HALÁL száma. És JÉZUSÉ. A kabbalista számelmélet nem véletlenül köti össze a kettőt, természetesen ELRETTENTŐ céllal, hisz nekik Jézus felér a halállal. Miért? Mert Jézus az „istentelen” felfogásuk, hitük, a farizeusi gondolkodásuk ellenében tanított. Az istentelen felfogás nem más, mint maga a FÉL ELEM alapú hit, hisz a jehovai ígéret CSAK A FÖLD, az ANYAG FELETTI uralmat adta meg. De ezzel ELVESZTETTÉK AZ ÉGI kapcsolatot és támogatást! Kiestek ISTENANYA ÖLÉBŐL.
Jézus volt az, aki EMLÉKEZTETNI érkezett, hogy minden ember EGY-s-ÉG-es és hogy nincs külső „megmondóember”, nincs külső „szellemi irányító”, nincs külső, rajtunk kívül álló isten – hanem MINDEN, mint MIND-ÉN, csakis BENNÜNK ÉLŐ. Senkit nem lehet KÍVÜLRŐL blokkolni – csakis akkor, ha MAGÁT is HOZZÁADJA.
 
Már sokszor volt szó arról, hogy a TAGADÁS szellemisége, ami a FÉL ELEM ENERGETIKÁJA, csak azért tudott elterjedni, mert mindig talált BEFOGADÓT. Ha nem talált volna, ha a VISSZAUTASÍTÁS (vissza út....) ERŐTELJES LETT VOLNA, akkor nem tudott volna teret nyerni magának. (És ez ma is így van a mindennapokban...)
A tagadás szellemisége, megbontva az EGY-s-ÉG-et, megteremtette a HALÁLT – mert aki beleragadt az anyag fél elemébe, csak a halál által tudott kiszabadulni belőle. A TEST HALÁLA révén.
Jézus megmutatta, hogy NINCS HALÁL – ez CSAK EGY LÁTSZAT, a FÉNY dimenziójában.
ÉL-ő LÉ van, ami mindent betölt, ahogy minden folyadék is az útja mentén. Nem maradhat rés, lik, üreg „üresen”, mert a FOLY-adék mindenhova ELFOLYIK és feltölti. Pont ezért nincs a LÉ-tezésben hiány! Csakis BŐ-ség, hisz ami BŐ,BŰ, az TÁG, tehát NEM SZŰK!!
Energetikailag mindez pedig sokszorosan érvényes! Csak az ELMÉNK tud beszűkülni és a félelem által a SZŰKséget megteremteni. A világ LEURALÓ, zsarnoki hatalma pontosan ezt a szellemiséget tartja fent, irányítva, manipulálva a tömegeket, hogy saját uralmát fenntartsa.
 
Mindig elmondom újra és újra, mert a legnehezebb elhinni és MEGTARTANI: lehet a külvilágban infláció és szűkösség, mégis a mi saját ELFOGADÓ, HIT-TEREMTŐ TUDATUNK az, ami ezt működtetni is fogja. Ha benne maradunk az ÁRAMLÁSBAN, minden kiadásunk VISSZA FOG TÉRNI, és nem leszünk szűkösségben. De EZT A TUDATUNKKAL TARTANI KELL TUDNI!! Azt is el szoktam mondani: ülj le egy tükör elé. Mit fogsz látni? Magadat – és a MÚLTADAT. Voltak benne nehéz vagy szűkös helyzetek? VOLTAK. Látod már, hogy MIÉRT? Akkor jó. Elkerülhető lett volna? Igen. Mégis MEGOLDÓDOTT mindig? IGEN. Akkor minek most ÚJRA belelépni ugyanabba a mintába és előlről kezdeni az aggódást és „szűkölést”???? Hülye az ember? Az.
 
Tehát 13. Jézus a 12 tanítványa mellett volt a 13-ik. Utalva számmisztikailag is arra, hogy a 12 NEM „IGAZ” szám!! Ebből a „SZÁM”-REND-szerből a 13-on keresztül lehet kilépni. Ami ÚJ ALAPOT teremt. Az ANYAGOT ÚJ mintázattal tölti fel. Miért? Mert 13 = 4, ami az ANYAG SZÁMA.
Az 1 meghasadt, SZÉT-HÚZOTT. Ez a 12. Az „AKASZTOTT”, mert feje tetejére állította a belső működést. A kibillenés megOLDásának a kulcsa, ha újra ÖSSZE-HÚZ (12=3), legyőzve a KÜLÖN-ÁLLÁST és az a SZEMBE-ÁLLÁST. Ez elsősorban BELSŐ FOLYAMAT, hisz a belső hasadás nem más, mint a SZÍV és ÉRT ELEM kettéválása. Ha a kettő újra egy, akkor lesz a BELSŐ HARMONIA újra TELJES. És ha ilyen harmonikus EGY-ÉN-ek kapcsolódnak Egy-MÁS-sal, akkor egy MÁS VILÁGOT lehet működtetni!
 
Már szó volt korábban arról is, hogy SATANA, azaz MA-ÁT, az IDŐ és a TÉR kapuja, maga az EREDŐ.
Magán a bolygón egy 6-szögletű, MÉHSEJT formájú alakzat van. Mi a MÉH-SEJT? Ami az ANA-ban is ÉLŐ: a MÉH és abban a SEJT. Az ÉL-et MAG, meg KI-CSÍ-RA-zasra vár majd.
SATANA-nak nincs dolga a FÉNNYEL, azaz a FÖLD programjával, ezért a HOLDDAL áll kapcsolatban „direkt üzemmódban” és majd a HOLD fogja a FÖLD-nek a satanai jeleket átadni. Milyenek ezek a jelek? SÖTÉTKÉK HULLÁMOK. Mi fogja ezeket a hullámokat? A MAG-SZEM. A tobozmirigy...
Melyek SÖTÉTBEN foghatók. De mi a sötét? Az ELMÉLYÜLÉS.
A BENT – hisz bent magunkban a belső látáshoz NEM KELL FÉNY. Hol tudunk tehát LÁTVA HANGOLÓDNI és az üzeneteket befogni?
BENT, MAG-unkban, ahol SÖTÉT van. ITT TÉRHETÜNK VILÁGOSSÁGBA – melyet a „TÚL”-világról kapunk.
Ezért sincs halál. Hisz a TÚLVILÁG bennünk élő. Nem testhez kötött. A testet ezzel a VILÁGOSSÁGGAL tudjuk szó szerint FELVILÁGOSÍTANI és kibillenteni a FÉNY-BE SZŰKÜLT tudatból, mely CSAK a KÁPRÁZATOT LÁTTATJA.
 
Mint tudjuk, június végén minden bolygó megkapta az „Új programot”. A „leggyorsabbak”, a Naphoz legközelebb álló MERKÚR, a gondolkodás, a „gyerek”, azaz a megújulás bolygója, nagyon hamar „felvette a fonalat” és már ébreszti az elmét. A másik „gyors” keringésű bolygó a VÉNUSZ, aki pedig a MI-NŐ-SÉGEt, a MIND-ÉN-kiben meglévő EREDENDŐ NŐI TEREMTŐ ERŐT erősíti a terünkben.
Tehát a NŐ és a GYEREK HAT-nak... Értjük? Érezzük?
 
A többi bolygó még hátráló mozgásban van, ők „sűrítik” az energiát, hogy amikor majd „előre lendülnek” (innen nézve természetesen), akkor „mindent beleadva” tudják a változásokat immár KinT IS aktiválni.....
Addig mi sem tehetünk mást, mint ERŐT GYŰJTÜNK és BENT MAGUNKBAN TARTJUK a SZINTET a NŐ és a GYEREK által...
 
Napunk kísérő angyala CHAMUEL, aki mindig az ETETŐ SZER, a JÉZUSI MINTA hordozója. Ő azért jelent meg, hogy EMLÉKEZTESSEN: minden az emanueli, ISA-JÉzUSI, szíriuszi, ősanyai, satanai SZERETET MENTÉN TÖRTÉNIK. A ki-és megszabadulás a FÉL ELEM szorításából...a VILÁG-OSSÁGBA jutás érdekében.
Tehát figyeljünk a SUGALLATOKRA ma...