MÚLT ÉS JÖVŐ KÖZÖTT II. - ÜRESHOLD napján

 
Ma igazi BEFELÉ fordulós nap van a MAG-élésekhez...
Ráadásul 27-e, a "Szent Szövetség" napja, amikor MAG-unkban MAG-unkkal megélhetjük ezt a szövetséget, eljutva a TELJESSÉG élményéhez. BENT.
A mai nap kíváló az ELENGEDÉSHEZ, a kiürüléshez, ahhoz, hogy majd töltődni tudjunk valami egészen újjal a jövőből...A Szent Szövetségben...
 
MA egyértelműen folytatódik a tegnapi hatás: az utolsó ragadványokat is fel tudjuk oldani a múltból, valamint ÉREZVE ÉRTENI a jövőt, ami már a LÉTEZÉS ÖRÖMÉBEN és BŐSÉGÉBEN telik, még akkor is, ha a jelenben a külvilágban mesterségesen gerjesztett infláció és válságnak nevezett bohóckodás a meghatározó. MOST IS BŐSÉG van, még annak ellenére is, hogy az ISTEN-EMBERek közötti rend, az „E-gyütt- E-gymással – E-gymásért”, melynek alapja a TISZTELET, a TISZTESSÉG és természetesen a TISZTASÁG - már régen nem a KI-EGY-ÉN-súlyozottságról, hanem a végletekig kibillent erőviszonyokról szól.
 
Tudom, hogy ez sovány vigasz azoknak, aki e pillanatban is valamilyen kifosztó hatalommal, bankkal, hitelintézettel, munkahellyel küszködnek – de akkor is CSAK a SZELLEMI MEGÉRTÉS fogja őt kiemelni a küszködésből, ha ezt most még nem látják. Nincs más lehetőség és nincs is más út, mert MINDEN BENT, MAGUNKBAN DŐL EL. Hisz OTT AZ ÉLET. És nem a külvilágban.
(erre most rá is tüsszentettem..)
Megérteni ráérezve azt, hogy „ÉN VAGYOK A VILÁG(om) KÖZEPE” – a legnagyobb lépés és beavatás életünkben. Azt, hogy BELŐLEM INDUL KI MINDEN, mert ÉN mint „én” – a MIND-ÉN vagyok.
A MINDEN bennem és ÉN a mindenben.
Magyar nyelv mágiája: benne a teljesség kozmikus tudása. Csak ÉREZNI és ÉRTENI kellene!
Kiváltságos helyzetben vagyunk a nyelvünk révén: KI tudunk VÁL-ni a minket körülvevő népek ránk erőltetett szellemiségéből.
 
Sokszor téma az, hogy a magyarok soha nem hódítottak, de mindig védekeztek. Nem lehetett erejüket megtörni kívülről – tehát meg kellett rontani belülről. Mivel? SZÉT-húzással, KÉT-EL(y)-el, KÉT-s-ÉG-gel, hitetlenséggel, bizalmatlansággal. Az ősbizalom elvételével. Ez mind a mai napig ül rajtunk – és BENNÜNK!! És egészen addig fog is, míg újra EGYSÉGESEK nem leszünk. TUDATBAN, szellemiségben, nyelvben. És mi az a minőség, az az erő, amivel újra össze lehet fogni minket?
BOLDOGASSZONY.
Magyarország az egyetlen „női” ország az őt körülvevő „nemesedett”, azaz „hymségi” országok, népek között. Gyökerében, mélységes tudatában még mindig megvan ez a NŐI-ANYAI MINŐSÉG.
Ezért nem támad. Ahogy A NŐ sem. Legfeljebb védekezik és tenmaga védelmére kel. NEM VESZ EL, nem rabol, nem fosztogat – de visszaszerzi jussát, amiből kiforgatták. Igaz, emiatt még több elnyomást vesz a nyakába, mégis tudja, hogy az ISTENI IGAZSÁG az ő oldalán van, mégepdig azért, mert BENNE VAN. És tudja azt is, hogy ELJÖN AZ Ő IDEJE, amikor a kibillent idő a TENGELYÉBE visszaáll. Mert azt is tudja, hogy a „HYMEK” belőle fakadnak, önállóan életképtelenek, „mesterséges, teremtett lényekként” körbefutják a körüket és saját farkukba harapnak.. Akkor pedig felébrednek, hogy mit tettek „anyjukkal” és eljön a HELYRE IGAZÍTÁS KORA. Amiben vége a „KÖR-be” futásnak.
Ebben vagyunk most.
Még akkor is, ha a LÁTSZAT nem erről szól..
 
Lehet itt várni az „Ember fiára”, lehet itt várni „Jézus eljövetelére” – aki még mindig „ÉLŐ LÉNYT” vár, az továbbra is a körben futkos, mert NEM LÁT és NEM ÉRT SEMMIT a kozmikus REND-ből. NEM ÉRZI A NŐT. Nincs benne MI-NŐ-s-ÉG. Ezért nem érzi, hogy MÁR ITT VAN a TÉRBEN a „MAG-váltás” – mégpedig a SZER ELEM ENERGIÁJÁBAN.
Ezt a legtöbb hym nem érzi, mert akkora az egoja mint ide Jeruzsálem és az „Istennek se” akarja felfogni, hogy NEM Ő A TEREMTŐ ERŐ.
HANEM A NŐ.
És amíg erre rá nem ébred, addig HÚZZA MAGÁRA A VIZES LEPEDŐT – ami ugye megszáradva összemegy is bizony nagyon szorít...és ez a vizes lepedő nem más, mint az ELME KILÁTÁS-talan, anyagba merevedett beszűkültsége, szorítása - még akkor is, ha épp spirituálisnak titulálja magát.
 
Az ÉBREDÉSNEK két útja van: amikor a MAG DAL-át meghalljuk, mint HÍVÓ HANG-ot, vagy amikor a FÁJ-DALOM ébreszt.
A döntés a mi kezünkben van. JELEKET mindenesetre kapunk a HANG-oláshoz...
A legnehezebb arra ráébredni, hogy MINDEN ÉLET BENNÜNK ÉL. Mi vagyunk a FEL-ÉL-ŐS-ök. Minden ŐS BENNÜNK van – hiszen ezek az ősök a saját ÉN-ünk. Ez a „MIND ÉN”. Ami egy.
Amíg rajtunk kívül keressük mindenre a megoldást, amíg O.V. a mumusunk, amíg a politikában, a gazdaságban, a háttérhatalomban keressük mindennek az okát – addig ALSZUNK! NEM LÁTUNK, NEM HALLUNK, NEM ÉRZÜNK és NEM ÉRTÜNK.
Ez az az állapot, amire Jézus azt mondta: ALSZOTOK.
 
A MÚLT, az eddig leélt életünk tapasztalatai, megélései, az összefüggések megértései tudnak minket – ha belső úton nem megy – ráébreszteni arra, hogy VAN EGY FELSŐBB IRÁNYÍTÁS. Van egy FELSŐBB AKARAT. Következő lépésként ráébredhetünk arra, hogy ez a „Felsőbb Akarat” nem más – mint TENMAG-unk!
BENN-ünk van az ÉLŐ LÉ-T.
Ő az, aki HANG-ot ad. Aki SZÓL. Aki HANGOL...
Csak az EGO-nak meg kell(ene) hallania...
Ez a HANG vezet minket a JÓ-ra: visszatart, ha várni kell és „rugdal”, ha lépni. Megsúgja, hogy mikor NE AKARJ – és súg, ha valami érkezik, mint lehetőség, ajándék.
HALLD meg tehát a MAG(od) DALÁT!
 
A „Teremburán” VÉNUSZ-SATANA SZEM-benállás van. Két NŐI, ANYAI, BŐSÉG-TEREMTŐ minőség. Kettejük között a FÖLD, aki szintén ANYAI, BŐSÉGTEREMTŐ MINŐSÉG.
Mit üzen ez a konstelláció?
Minden ÁTMEGY RAJTUNK. Minden bennünk van. Minden BŐSÉG ADOTT – bennünk, általunk, és ez nem is lehet másképp. Csak egy dolgunk van: ezt MAG-LÁTNI és MAG-élni...
Minden ÉRTÜNK, mert EL-ÉR hozzánk: ÉL és ÉR...ÉL, mert ÉR-ezzük és ÉR-tjük az ÉR-téket. M-ÉR-T-ék-kel...és tartózkodással 🙂...
 
Napunk kísérő angyala ma újra METATRON, aki az ibolyaláng őrzője, aki a legfelsőbb szellemi megértést adja. Hívjuk őt, ha VILÁG-Os-ÁG-ot szeretnénk... MINDIG megjön a válasz...