AZ EMBER

 
Két idézet jött ma elém, melyek ugyanarról szóltak: AZ EMBER SOHA NEM VÁLTOZIK.
Kétezer évvel ezelőtt is a piti tolvajokat akasztották, a nagyokat pedig politikussá nevezték ki..
Akkor is a "szomszéd nője volt a zöldebb". ahogy ma is. Akkor is a MÁSÉ volt a szebb, a jobb, a több - amit meg kellett szerezni.. Minden áron.. Uralás, birtoklás, hatalomvágy... Ma is minden ugyanaz, tényleg CSAK A SZÍNPAD MÁS.
 
Minden színpadi váltás, mint HATÁS, azt a célt szolgálja, hogy KIHOZZON BELŐLÜNK valamit. Mondjuk a „JÓT”. Az EMLÉKEZÉST. Hogy vegyük ÉSZ-re, hogy többek vagyunk annál, mint amit a test, az anyag mutat..
Minden leszületéskor belevágunk az ISMERETLENBE. Minden leszületéskor MEG KELL TANULNI a földi dolgokat. Újra és újra – mert mindig MÁS CÉLból vagyunk itt, amihez MÁS tudás kell...
Nem elég „Mozartnak lenni” – meg kell tanulni ITT zongorázni, hegedülni, kottát írni... Meg kell ismerni a FÖLDÖN, az ANYAGBAN, a TÉR-ben és IDŐ-ben érvényes szabályokat, eszközöket.
EZEKBE KELL BELEFOGLALNI, mint KERETEKBE mindazt a KÉP-ességet, amit magunkkal hozunk. Mozart is csak így tudta átadni azt a rengeteg muzsikát, harmoniát, HANGOLÁST, amit a szívében MAGÁVAL hozott. Amint elfogyott a HANG – távozott is. Amint „leadta”, „átadta”, „kiadta” magából a „zsák tartalmát” – KÉSZ VOLT. Elkészült. Mehetett....
Ez a „KARMAKÖRÖK RENDJE”.
Még most is így van.
DE!!
 
Ez az UTOLSÓ KÖR. Ebben, ahogy már oly sokszor szó volt róla, ki lehet lépni a körforgásból.
De mi a FELTÉTELE a kilépésnek? AZ ÁTHANGOLÁS.
A MINŐSÉGI VÁLTOZÁS. Ez pedig nem más, mint az EMLÉKEZÉS által az EMBERI MINŐSÉGBŐL ISTEN-EMBERRÉ válni.
Aki már tudja, hogy nincs rajta kívül álló szakállas "úr", mint isten - hanem "MAGA AZ ÚR".
És az ÚR itt nem egy hím, hanem az "EGY". Az "uri" népek az "egytudatú", nyelvükben nemiséget nem ismerő népek voltak. A magyar is ilyen. Ráadásul még arra is emlékszik, hogy a KÖZ-ŐS-ÉG nem más, mint az ANA. A NŐ-ség, mely MIND-ÉN-ben, minden EMBERBEN benne van.
A férfiben is - hisz a NŐ-ből vétetett.

Minden ember minőségét a benne élő NŐ-ség "kiterjedése", ereje, hangoltsága határozza meg. Ha erre emlékszik, akkor BŐ-sÉG-ben van, akkor tud NŐ-vekedni, gyarapodni. Akkor EGY-ben van MAG-ával, tehát "ISTEN-EMBER". És ha ISTEN-EMBER-ként működik, akkor csakis JÓL tud működni, mert IO-ságban van.
Ez ennyire egyszerű.

Ha valaki nincs IO-ságban, akkor kibillent, és kibillenésével arányosan TÁVOLODIK a TENGELYÉTŐL és veszti el az IS-TEN-MAG-ot és lesz "csupasz EMBER"...
Amikor kibillen valaki a HELY-éről, a HON-ából, akkor a KIBILLENÉS azonnal "megteremti" az ELLENTETTJÉT, hisz az EGYENSÚLYNAK meg kell madatnia.
Ez a DUALITÁS alapja. NEm lenne, ha "MIND ÉN" tengelyben lenne....

Tehát mit kínál a KOr-KÖR-váltásban ez az utolsó KÖR?
Azt, hogy „AZ EMBER VÁLTOZZON MEG”, pontosabban kerüljön a HELYÉRE, a HONÁBA.
NEM a színpadnak kell változnia. Az változik magától úgyis. CSakis az EMBER MINŐSÉGÉNEK, hangoltságának.. (10.44....)

Ma a HOLD MINŐSÉGÉRŐL szól a nap. Minden „észközöm” vele kapcsolatos.
A „Teremburán” kilépett az IKREK KAPUJÁBÓL, lejött a Tejútról, és fogyó minőségében egyre inkább a BEFELÉ IRÁNYULÓ figyelemről üzen. Arról, hogy minden LÉNYEGI csakis BENT magunkban válik ÉLŐVÉ. Szűkítsük a LÁTSZATOT és NŐ-veljük a BELSŐ TÁGULÁST.
A NAP tegnap elérte a REGULUS csillagot, mely az OROSZLÁN csillagkép szíve. A „négy tartóoszlop” egyike. Mi a SZÍV?
A SZABÁLYZÓ, a „regulátor”. Tehát, miről üzen?
„A kapcsoló bennünk van”.
Akár tetszik, akár nem.

A mai nap a „finom érzékelés” hangoltságát rezegteti, ami ad egyfajta nyugtalanságot is.
A „24”-ben is megvan ez a mintázat: a 2, mint a Hold érzékenysége duplázódik a 4-ben. Megoldás: a földelés. A TETT. Csináljunk valamit, kössük le magunkat, mozogjunk, fordítsuk aktivitásba a belső nyughatatlanságot, az kisimítja a hullámokat és harmoniába kerülünk. A 24 eszenciája a 6, a VÉNUSZI BŐSÉG, az alkotás, a teremtés, mely csakis a SZER ELEM erőterében lehetséges...

Napunk kísérő angyala HANIEL, aki a HOLD angyala és pontosan azt a belső kifinomultságot, érzékenységet erősíti fel bennünk, ami a „falon túlra” látáshoz és halláshoz elengedhetetlen...