"21"

 
A mai napon a „Teremburán” viszonylag „laza kapcsolatok” állnak fenn. Talán a VÉNUSZ és a MARS kapcsolatát emelném ki mára, ami már 17-től tart és még fog is, egészen 27-ig. Minő érdekes: 10 napon át.. A 17 a Fordulat - a 27 a Beteljesülés. A két szám összege pedig 44....Mely a Tér és az Idő száma..
Hát, mondhatni, nem semmi...
Kapcsolatuk fényszöge KVINTIL, azaz 72°. Ez a „SZELLEMI ÉRTÉS” fényszöge. Hmm... Véletlen?? A 72 a SZÍV PULZUSSZÁMA.
Két emberé pedig 144. Hisz ODA-VISSZA HATÓ.
A MARS még mindig az ALCYON alatt áll, mely a PLEJÁDOK központi Napja, ami a mi közvetlen „felsőbb kapcsolatunk” is.
 
Mit képvisel az ALCYON? A MEGVÁLTOZTATHATATLAN ÖRÖK EGY MI-NŐ-SÉGÉT. A NŐ-s-ÉG-et, az ÉLET TEREMTŐ MAG-jának az ŐRZŐJE "felettünk". Szemmel tartja az Orion "mindent változtass meg, amit lehet" programját. Őrzi és TARTJA a HAT-ÁR-okat.
Amit nem lehet áltépni. Pontosan azt, hogy az ÉLET=NŐ.
LEhet elmeprogrammal az elmét meghülyíteni - de attól az ALAPérték még ALAP marad, melyre minden FEL-ÉPÜL.
Elmeprogram sem létezhet ALAP nélkül, amire épít - és amit eltorzít. Pont.
A JUPITER és a PLÚTÓ is KVINTIL fényszögben állnak egymással, az „igazság” és a „magváltás” bolygói. Már jó ideje és még jó ideig. Rázzák Holle anyó dunyháját - és ezt érezzük is...
Tehát teljes „mellszélességgel” megtámogatják az ÉRTÉK-és MÉRTÉKREND ALAPJAINAK, az EREDŐNEK a helyreállíátását.
Hol?
Természetesen MAG-unkban.
Elsőként és először – ahhoz, hogy a közben változó KÜLVILÁG „végállomásával” is majd össze tudjunk csengeni, mikor IDŐ és TÉR EGY-be ÉR...
 
A minap megint rám talált egy „okostojás”, olyan tipikus „aranykoros” tudálékossággal, melyben elmagyarázta nekem, hogy a Földön 144.000 „megmentő” van, akik most egymásra találnak és „feltételezhetően” én is egy vagyok közülük... Hát mit mondjak... Elmorzsoltam magamban néhágy „teremtő igét”....
A biblia emlegeti a 144.000-t, de az OSTOBÁK MINDIG MENNYISÉGET értenek alatta, és EGY SE ÉRTI a mögöttes szimbolikát. NEM ÉRTI, MERT NEM is ÉRZI A SZÁMOKAT!!
Ezért szajkózom újra és újra, hogy a számoknak a „mágikus” tartalmát, mondhatni MINŐSÉGÉT KELL MEGISMERNI ahhoz, hogy ÉREZVE ÉRTSÜK a szimbolika nyelvét. Többek között a FÉNYSZÖGEK értelmét is! Aki nem érzi – annak a magyarázat SOHA NEM fog feltárulni, legyen "aranykori megváltó", vagy írjon akármennyi holdvándoros regényt, példának okájáért...
Aki a 144.000-t MENNYISÉGKÉNT értékeli és ezzel a dumával jön, hogy ennyi „angyali segítő” van a Földön, akik most majd egymásra találnakés felrázzák a jónépet, attól nyúlcipő felkapása után, lábat a nyakba és futás!!!! Minél messzebbre! Mert ezek végtelenül OSTOBA, korlátolt ELMEMENÉSEK!! A veszélyes az bennük, hogy van az okoskodásaikban igazság is, hisz anélkül nem tudnának hatni. Mint oly sokszor elmondtam már: a HAZUGSÁG IS CSAK AZ IGAZSÁGRA TUD ÉPÍTENI. Ha nincs igazság, akkor NEM LÉTEZIK A MEGTAGADÁSA SEM. Ez utóbbi azonnal semmivé válik!
Ilyen igazság például az, hogy a FÉNY egy ZÁRT RENDSZER, mindazzal egyetemben, amit a „fejünk felett látunk”. És ez így is van. Ha ezt valaki érzi magában – könnyen csalétekké válhat a MEGTÉVESZTŐK hálójában, mert PONT ILYENEKRE UTAZNAK!!! Tehát, megint VIGYÁZAT!!
No, de visszatérve a mai napra: MARS az ALCYON előtt, kapcsolódva 72 fokkal a Vénuszhoz, pontosan az EGY-TUDATBAN, az EREDŐBEN, a NŐ-ség MI-NŐSÉGÉBEN való ÚJJÁÉLEDÉST jelzi.
A-MI MI-ndnyájunkban KÓDOLT egyébként. Csak elfelejtettük.
A MI nyelvünk őrzi még az EREDŐ IS-ME-R-ETET, tehát a MI emlékezetünket könnyebb éleszteni. Ha mi, mint mag-nyelv őrzők és beszélők erre ráébredünk és érezve értjük, hol bicsaklott meg valaha a rend, akkor első lépésként MAG-unkban helyreállítva, majd másodikként nemzetünkben, úgy tudjuk átadni a többi népeknek is a tudást.
Bennük is REZEG érzékelés szintjén az igazság – csak az értés hiányzik hozzá. Miért kell a NŐ-s-ÉG-re ráébredni?
Mert ahogy mondám: minden ember minőségét a benne élő NŐSÉG határozza meg.
MINŐSÉGI VÁLTOZÁS pedig CSAKIS A NŐSÉG ÉBRESZTÉSÉVEL LEHETSÉGES!!
A számok MINŐSÉGÉNEK megértése is csak a BELSŐ MINŐSÉGÜNK változásával lehetséges.
Értjük? Érezzük?
 
Hogyan kapcsolódik mindehhez a 21-es szám?
A 21 a 12 inverze. A 12 a Tarotban az AKASZTOTT lapja. Ha a 12 az „akasztott”, ami FEJJEL LEFELÉ áll, tehát feje tetejére fordítva látja a világot, akkor a 21 logice vájze micsoda? Az ellentettje, tehát a TALPÁRA ÁLLÍTOTT VILÁGLÁTÁS. Miért?
A 12 az 1-ből lett KETTŐ. A FELEZŐDÉS száma. Ha a FELEK EGY-MÁS-ra találnak, akkor 3 lesz, megtalálják a HAR-moniát, és újra EGY-s-ÉG-be kerül-HET-nek.
A 21 MAG-a a FELEK EGYSÉGBE KERÜLÉSE. A MAG-ára találás.
Ennek a szintézise is a 3 – de egy teljesen más minőségben.
Ez a HAZATALÁLÁS AZ EGYSÉG TUDAT-ba.
Amiről a MARS és a VÉNUSZ 72 fokos fényszöge az ALCYON alatt, kapcsolódik, akkor oda-vissza hatva mit adnak ki? A 144-et.
Mi a 3 db nulla szerepe?
A HÁRMASSÁG. A 3 szint: szellemben-lélekben-anyagban.
Ha mindezt megértjük magunkban – hatalmas euforia, felszabadulás járhatja át szellemünket, lelkünket, testünket.
Ha mindezt "egy-s-mással" tudjuk megélni, akkor pedig eljuthatunk a MIND-ÉN EGY állapotába....
 
Napunk kísérő angyala ma AZRAEL, aki „üzenetet hoz a Mennyből”. Hát itt van....Csak ÉREZZÜK és ÉRTSÜK is!
Akkor eljutunk a 144 teljességébe, mindhárom szinten..
Ami a 9 kék-s-éges állapota..