„19”....

(Kicsit hosszabb lesz...)
 
Ma IS tökéletesen leírja a nap minőségét ez a szám – ahogy az egész hónapot.
Érdekes, hogy nem mindig igaz, nem minden hónapra érvényes, hogy a nap száma meghatározza a napot - mondhatni csak KIEMELT IDŐSZAKOKBAN működik ez a „mágia”.
Ezért mondom, hajtom, ismétlem, újra és újra, hogy mennyire FONTOS ISMERNI a számok METAFIZIKAI jelentését. Nem azt, amit a bulvárspirimaszlag sulykol, nem. Abban is VAN igazság, DE NEM AZ IGAZSÁG. Az IGAZSÁG alapvetően mindig ÉREZHETŐ.
Mindig feldob. Mindig megmozgatja a szívet. Mindig ad egy euforikus érzetet. De kell hozzá ISMERET is, míg a Földön vagyunk.
Magyar nyelv mágiája: az IS-meretben ott az „IS” mint EREDŐ, melyre a szó is FELÉPÜL. Ott van benne a MER, amiben megbújik a MER-sz, hisz a MERSZ=ERŐ, az az erő, amit az IGAZSÁG ISMERETE ad léleknek, mely nem más, mint a M-ÉR-ték ÉR-téktudata.
Érezhető a különbség a TUDÁS szóhoz képest?
Nekem pedig megint tágult egy kört Babba Mária azon üzenete, hogy „te csak ne akarj tudni”.
Egy tömör mondat – és mennyi SÍK van benne!
 
Mi a 19?
A KEZDET ÉS A VÉG.
A 18-al a VÉGÁLLOMÁSRA érkezünk, learattuk azt, amit elvetettünk.
A 19-ben MEGÉLJÜK a TELJESSÉGET. ÁTLÁTJUK az egész folyamatot, kezdettől a végig. Már bennünk van annak teljes megélése, minden része, pillanata. LEZÁRTUK. A lezárással pedig letettük, elengedtük az egészet.
Viszont a TAPASZTALAT, az ISMERET megmarad bennünk. Ezekből pedig ÚJ SÍKON (10), egy teljesen ÚJ folyamatot indíthatunk útjára (1) magunkból fakadóan. Ez a SATANAI vagy BAK minőség: a tapasztalati bölcsesség, melynek ereje és vezetői, irányítói minősége, már nem az önmegmutatásból fakad, hanem a MEGÉLTEK ÁTADÁSÁBÓL.
 
Tehát MA EGY FORDULATOT élhetünk meg. BENT. MAGUNKBAN.
Igen ám, de azt is sokszor elmondom: a KÜLVILÁG mindig PÁRHUZAMOSAN HALAD a mi MAG-MEG-Élésünkkel, hisz a külvilág a KATALIZÁTOR a belső EMLÉKEZETHEZ.
Ha NEKÜNK eljött az IDŐBEN és a TÉRBEN a VILÁGOSSÁG LEHETŐSÉGE, akkor a külvilág úgy fog változni, hogy ezt „kirobbantsa” belőlünk.
Mint a covid idején.
VILÁGSZINTŰ leállás volt. Mint egy nagy próba, vagy teszt, hogyan lehet az egész Föld lakosságát egyszerre „kivonni a forgalomból”. Miért kellett mindez „felülről nézve”? Azért, hogy itt és most mindenki vonuljon MAGÁBA!! Eljött az idő az ÖNMEGISMERÉSHEZ. Ébredj rá arra, hogy ki vagy TE valójában!!! Ezt a lehetőséget, „normál üzemmódban”, a napi trott mellett lehetetlen lett volna megtennie mindenkinek, egységesen. Az egész Föld lakosságának megjött egyszerre a lehetőség.
Nem véletlenül, hisz a végidőkben, a kor-kör váltásban az egész Föld lakossága egyszerre lesz majd megszólítva a SZEMBESÜLÉSHEZ.
 
A végidőkben BENNE VAGYUNK. Amiről a próféciák szóltak, amit az Aranyasszony trilogia oly pontosan leírt – immár ITT VAN.
ELJÖTT A LÉLEK MEGMÉRETTETÉSÉNEK az ideje.
Ehhez, első lépcsőként, a MAG-ba fordulás, a FELKÉSZÜLÉS lehetőségét kínálta. A MIÉRTET, az IRÁNYT a NIBIRU határozta meg, majd EMANUEL újra MEGÉRTETTE velünk a MINŐSÉGET: feltámadni BOLDOGSSZONY ÖLÉBEN.
Ez MAG-A AZ ÚT.
Aki ezt a folyamatot végig tudta LE-L-kében ÉL-ni, meg-LEL-ni magában a LÉ-tezés minőségét, ráébredve arra, hogy minden, amit eddig tudott, mehet a kukába, mert hamis tanra épült – nos, ő a SZÍVÉBEN, kiszűrve a zagyvát, MEGVILÁGOSODHATOTT.
Ehhez rengeteg külső segítség is érkezett, gondoljunk csak itt, nekünk, Horváth Krisztina, vagy Zsiborás Márti verseire, melyek a SZÍV ÉRZÉKELÉSÉRE hatva igyekeztek HANGOLNI.
Jómagam pedig az ÉRZÉKELÉST az ÉRTÉSSEL egybekötve igyekeztem VILÁGOSSÁGBA helyezni, hogy min megyünk keresztül. Hogy milyen „Kor-kör” váltásban vagyunk. Hogy mi a RÉGI MINTÁZAT és mi az ÚJ, folyamatosan emlékeztetve a „jövő JÖVŐ” minőségére, ami nem más, mint MAGA AZ EREDET....a mindenkiben élő NŐ-ség, mint MI-NŐSÉG..(10.33). De a minőséges csak mi tudunk állítani, és ha egy MAGAS MINŐSÉGŰ KOR-KÖR indul útjára, akkor ahoz NEKÜNK KELL FELHANGOLÓDNI!
Ehhez pedig minden lehetőség megérkezett..
 
A felhangolódás lépései voltak a magunkba nézés, a lélekismeret, az örömlét megértése és megélése, majd TARTÁSA, a SZER ELEM mi-NŐ-ségében való feltámadás, TÁRSAK NÉLKÜL, hozzá kapcsolódva a bőség- és egységtudat EMLÉKEZETÉHEZ..
Hogy nincs se szegénység, se hiány, se betegség – csak KIBILLENÉS a tengelyből, a RENDből, a harmoniából, az EG(y)-tudatból...
Tehát NINCS ÉLET RAJTUNK KÍVÜL - minden MAG-unkban történik.
 
Az átalakulás során leváltak rólunk a diszharmonikus és méltatlan személyek és leváltak az elménket gúzsba kötö tanok, programok is.
SZÉP ÚT VOLT a felkészülés, a mag-ér(t)és. és megélés...
 
A KÜLVILÁG változásai immár a MEGMÉRETTETÉS SZÉT-VÁLÁSÁT fogja „elvégezni” a következő lépsében, mint katalizátor.
Első lépés volt MAG-unk ELKÜLÖNÜLÉSE mindentől és mindenkitől, ami ÉRTÉKTELEN.
Most pedig megtörténik a SZÉT-VÁLASZTÁS kozmikus szinten.
A FÖLD szintjén is.
Minden be fog következni, amit még 2020-ra jósoltunk. Minden. Csak kaptunk a Nibiru és Emanuel által egy évet a felkészülésre...
Egyébként magam is rájöhettem volna, hogy nem lehet egy 2020-as, mint egy 4-es év, a változás éve. De erre akkor én sem figyeltem fel.. Pedig nekem is az orrom előtt volt...
A 22-es számban van benne az ÁTFORDULÁS, nem a 20-ban.
Ha már az EREDETBE való visszaállás változását éljük, ami a NŐ ÚJJÁSZÜLETÉSE, akkor csakis egy VÉNUSZI év alatt történhet meg. Ez pedig egy 6-os év, mely a SZER ELEM, a bőség, az eredet, az emlékezet éve.
Vénuszi év pedig MOST van, 2022-ben... MOST van itt a SZER ELEM-ben való újjászületés IDEJE a TÉRBEN. Miért?
Mert a 22 az újraindulás száma...
 
Zsiborás MÁrtinál olvastam az imént:
„Valami készül érzem. Szívemben élem. Mint egy nagy találkozást amit már régóta várunk. S most újra viszontlátunk. A várakozás izgalma s mindez jó.”
Tökéletes megfogalmazása annak, amit a mai ÉSZKÖZEIM is mutatnak mára. Amúgy teljes összhangban a 19 rezgésével....
 
A „Teremburán” ma HOLD-MARS együttállás van az ALCYON csillagzat alatt.
Az ALCyON a PLEJÁDOK központi Napja, csillaga. Ez a mi „közvetlen vezérünk” – rajta keresztül tartozunk a Szíriuszhoz.
A Plejádok 9 csillagból áll, ahogy a mi rendszerünk is. í
9 „tündér” ŐRZI A MAGOT, tartja az Orionnal szemben a MEGVÁLTOZTATHATATLAN EREDET ÉRTÉKRENDJÉT.
Ők az „ŐRZŐK”, a VÉNUSZI MINŐSÉG TARTÓI, a SZER ELEM energiájának „rezegtetői”.
A HOLD hozza a VÁLTOZÁST.
A MARS a mag-megújulás EREJÉT.
Miben újulunk meg és változunk?
A MEGVÁLTOZTATHATALAN ISTENI PRINCÍPIUMOKBAN!
Ez az ÉBREDÉS az EREDETBEN. Maga az EMLÉKEZÉS....
Érezzük? Értjük?.....
 
Ma kettő angyal is „kizúgott”, hogy mellénk álljon:
RAFAEL a gyógyítás angyala és METATRON a bölcsesség angyala.
Szerintem egy-értelmű, miért....
Aki érzi, érti, az ÉRTéket és a MI-ÉRT-et.
Hisz minden MI ÉRT-ünk van...
 
(11.22-kor...)