„KASZA”

 
A kasza mit csinál? Kaszál. LE-kaszál és/vagy EL-kaszál. Lekaszálja, ami megérett – és elkaszálja azt, ami életre méltatlan.
Ma, mindkettőt megélhetjük. Látványosan.
Elénk tárulhat, miként aratja le mindenki a maga által vetett búzát. „Jó tett helyébe jót várj” – mondja a mese. És ez mindig így van. Mégpedig azért, mert a JÓ mindig JÓT SZÜL. De a ROSSZ soha. Miért? Mert minden energia. A tett is. Amilyen MINŐSÉGBEN kiindul BELŐLÜNK – olyan MINŐSÉGBEN TÉR VISSZA HOZZÁNK.
A zsidók szerint ez a „szemet szemért” törvénye – de mondanom se kell: nagyon KIFORGATOTT szinten.
Jézus ezzel szemben mit tanított? Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Nos, EZT SE tudják ma már „normálisan értelmezni”, teljesen hülyévé és birkává minősítve az embert.
Mert mit jelent ez?
Azt, hogy ha téged mondjuk leütnek és kirabolnak, akkor NEM az a megoldás, hogy te is menj el a rablóhoz, üsd le és rabold ki. NEM!! NEM A KÖVET fogjuk visszadobni. Hanem olyan módot keresünk, a jézusi tanítás szerint, ami ŐT ETETI, azaz amiből MEGTANULJA és EMLÉKESZIK arra, mi a TISZTESSÉG. És hogy mindennek KÖVETKEZMÉNYE VAN!
Remélem ÉRTHETŐ, hogy mire vonatkozik a „KENYÉRREL” való visszadobás!
Természetesen vannak olyan „kővel dobálók”, akik csak a visszadobott kőből értenek, ami aztán alaposan fejbe kólintja őket, akikkel „őszintén tényleg csak az ő szintjén” lehet hatékonyan elbánni, de ha erre kényszerülünk, akkor meg ne legyen utána lelkiismeretfurdalásunk, mert tudva tudhatjuk, hogy más szóból nem ért. Egy visszaküldött és jól irányzott kő nem fog minket a „mennyek országából” kifordítani. Ez megint egy megfélemlítést célzó egyházi tanítás – pont azért, hogy a saját aljasságaikat gátlás nélkül leplezni tudják.
 
Az életünk során többször találkozunk a „kaszával”, hisz minden, ami egyszer általunk „életre kelt”, az „learatásra kerül”. Legyen az egy gondolat, egy tanulmány, egy akarat, egy döntés, egy szándék. A befektetett energia MINŐSÉGE fog az EREDMÉNY MINŐSÉGÉBEN meglátszani. És ezzel fogunk mi SZEMBESÜLNI.
 
A „Teremburán” ma a HOLD és a VÉNUSZ között egy „teremtő”, „keretet adó” fényszög áll fel.
Nos, a kettejük viszonya pontosan a MINŐSÉG LÁTTATÁSA. A BENNÜNK ÉLŐ MAG-MINŐSÉG láttatása - mivel a VÉnusz a Rák csillagkép JÁSZOL csillagainál jár. Ahol az ÉLET ÉLETRE KEL.
Az általunk elindított minőség – ha magunkban nem érezzük – KÍVÜLRŐL fog visszanézni. Valamilyen esemény formájában.
Ennek lehetséges variánsaiba bele se mennék, de egy biztos: „fenn fogunk akadni” rajta.
És jusson eszünkbe ekkor: a belsőnk KIVETÜLÉSÉT látjuk és éljük meg!
Egyébként a KÜLVILÁG, annak eseményei, és minden rajtunk kívül álló személy, CSAK KATALIZÁTOROKKÉNT hat ránk.
Minden történés KIHOZ belőlünk egy KOZMIKUS MINŐSÉGET.

A TANULT TUDÁS csak a Földön való eligazodásunkat szolgálja. Még a csillagok ismerete is. Minden, ami a KÉT SZEMÜNKKEL LÁTHATÓ TÉR-IDŐ-FÉNY-dimenziójához tartozó. Amint kilépünk innen a "SÍRI VILÁGBA" - leválik rólunk és itt marad. Amennyiben visszatérünk, akkor feljöhet az emlékezet és visszahozhatjuk a tudást is, de a működésbe hozatalukhoz akkor is kell egy HAT-ás.
 
Mindenkiben van azonban egy KOZMIKUS TUDÁS.
Egy egyéni MINŐSÉG. Ami meghatározza JELLEMÜNKET.
A jellemet soha nem lehet tanulni. Valaki vagy jellemes, vagy jellemtelen. Már eleve így érkezik ide. De ennek megnyílvánulásához is kell egy "katalizátor'.
Hogy ITT, a végtelen kozmosznak EBBEN a tartományában IS láttassuk: KIK VAGYUNK IGAZÁN!
Amikor belefeledkezünk földi egyéniségünkbe, akkor bizony csak egy nagyon kicsi részét látjuk ten-magunknak.
Van, aki nem is akar ennél többet látni.
Van, aki ÉRZI, hogy azért ennél több.
Aki ÉRZI és akiben ott a VÁGY-OK is arra nézve, hogy „beljebb menjen MAGÁBA” – az meg is fogja élni. És lépésről lépésre egy olyan „világ” fog feltárulni előtte, amitől lehet, elsőre megijed.
De aztán rájön, hogy igazából itt van minden. MINDEN ÉN....
 
Jómagam, mint „katalizátor”, beszélhetek minderről, amennyit csak gondolok.
De SOHA nem fog semmit kiváltani egyetlen olvasóban sem, aki NEM REZEG VELE ÖSSZE.
Az elmúlt napok tisztogatása nem volt véletlen. Nem kell az „üres tömeg”. Annál inkább az érző-értők, akikkel közösen lehet a MINDÉNEK MAG/MEG-IS-MER-ETET-ét tágítani...
Napunk kísérő angyala ma GABRIEL. A „hírhozó”. De mit ér a hír, ha süket fülekre talál?
És mit ér a hír, ha ÉRTŐ fülekre talál?....

Az „észközök” egyike a "Kasza" lapja mellett a „Kispénz” a cigánykártyából.
Mit üzen ez a lap? Ülj a tükör elé. Nézz bele. Mit látsz? A tükör megmutatja, mi van a HÁTAD MÖGÖTT. Hogyan jutottál idáig? Ha látod és MEG IS ÉRTED – akkor jön a kasza és jön a REND VÁGÁS... Aztán jöhet az új MAG-vetés...
(9.09... és lőn megint...)