TISZTA LAPPAL – TISZTA ALAPOKRA

 
Az elmúlt pár nap, pontosabban csütörtöktől, azaz 11-től számítva, kicsiben tökéletesen lejátszotta, hogy mi várható nagyban. Mint tavaly, Emanuel érkezésekor, a Szíriusz helikális felkelését megelőzően, ami az év során szépen meg is történt.
 
Az idén is csütörtöktől, 11-től vált ÉREZHETŐVÉ a hatás, most is ezen a napon érkezett meg a SZER ELEM hulláma, összhangban a nap számmisztikájával, hisz a SZER ELEM a legnagyobb teremtő ERŐ, a 11-ben pedig egyesül a MAG-erő az emberi erővel....
Az idén azonban más árnyalást hozott ez a SZER ELEM: a MÉLTÓ-MÉLTATLAN SZÉT-válását.
Érdekes, hogy az idén is a kicsúsodosás, a feloldás mára, 15-re esik. Ahogy tavaly is. Augusztus 15 pedig NAGYBOLDOGASSZONY ünnepnapja. Hmm... Véletlen? Már amennyire véletlenek vannak....
 
Kis számmisztika: mit jelent a 15? A MAGOS MÁGIA száma.
Nem véletlenül kapcsolták e számhoz a "torzító beavatók" a Tarotban "ördög" lapját. Miért? Mert a torzítóknak ez a "legfélelmetesebb" szám. Hogyhogy? Hát úgy, hogy az 1 az EGYSÉG, az EGY ÉG, a TELJESSÉG száma. Az 5 pedig a MAG-erő, a MÁGIA száma, ami =1. Tehát a TELJESSÉG EREJE nyílvánul meg, a "teremtő varázserő", aminek eszenciája a 6, azaz a SZERELEM.
A 15 tehát a legmagasabb szintű MAGERŐ, ami nem más, mint A SZER ELEM EREJE. Ami NAGYBOLDOGASSZONYBÓL FAKAD.
Aminek "gyümölcse JÉzus" - az EMBER.
 
A SÍRI VILÁG a MEGBOLDOGULÁS világa. A VISSZATÉRÉS BOLDOGASSZONY KÖTÉNYÉBE.
Tehát a SZÍRIUSZ helikális felkelésének miért épp 15-e a "kifutása"?
Miért EZ a NAP a fizikai átfordulása a szellemi üzenetnek?
Mert ebben van a MAG MAGJA.
A SZER ELEM MÁGIÁJA.
 
Nos, a torzítók, a ködösítők, a hamisítók, a megrontók pontosan ETTŐL A TUDÁSTÓL akarnak elrettenteni, mert aki ezt birtokolja, az SZABAD EMBER. Nem irányítható, nem megvezethető.
Életünk során az első 9 évben megéljük mindazt, ami majd visszaköszön nagy korunkban. Például ha az oviban, meg a suliban mi voltunk az „igazság szócsöve”, amiért még jól be is verték a fejünket a tanárok, akkor felnőtt korunkban is ezt fogjuk tenni. Amiért minden valószínűség szerint ugyanúgy megkapjuk a magunkét – mindazoktól, akiknek fáj vagy nem tetszik az igazság.
Mindennek a fordítottja is igaz: ha gyerekkorunkban az örök „eltűnők” voltunk, akkor felnőtt korunkban sem viselkedünk másképp. Eltűnünk, ha balhé van, felszívódunk, csakhogy kerüljük a konfrontációt, a szembenézést.
 
Ahogy tegnap is fogalmaztam: vannak a ködoszlatók és vannak a ködösítők.
 
Jó kis meccs ez – de nagyon fárasztó. És ennek NEM KELLENE ALAPBÓL így lennie, mert az ÉLET nem erről szól-NA.
Ez a játszmázás egy MEGRONTOTT SZELLEMI szintű világ működési mintája. Amely világot sajnos a MEGRONTOTT MINŐSÉG „drigálja”. Belőle lesz a MEGRONTÓ aki BOMLASZTJA mindenhol az EGYSÉGET (rátüsszentés..)
Kicsibe levetítve: egy jó vidéki lakóközösségbe bekerül egy városi, vagy egy idegen, aki hozza magával a városi természetét, vagy azokat a szokásokat, ahonnan jött, és máris borul az összhang.
Nem tartja be az együttélés alapvető szabályait, amivel mindenki életét megmérgezi. Ki irányít? Ő. Jószóra nem hallgat, kérésre nem hallgat, a feljelentésekre magasról tesz – mit lehet tenni? Ilyenkor jön az önvédelem, aztán, hogy milyen eszközökkel, az majd adja magát. De egy biztos: a MAI törvénykezést megkerülve, megtalálva azt a módszert, ami a megrontónak fáj.
Minden fájdalom ÉBRESZT. Jó esetben TUDATOSSÁ tesz. Ha nem – akkor ismétlés a tudás, vagy ébredés anyja....
 
Beteg és torz a világ szellemisége és lelkülete. A beteg és torz mögött is azonban EGY VAN: az az EGY IGAZSÁG, ami a VAN-ság. Mindenkiben BENNE VAN – csupán erre KELL(ENE) ráébredni.
Erre TANÍT a KÜLVILÁG.
 
Már nagyon sokszor elmondtam, hogy a KÜLVILÁGOT NEM MI „TEREMTJÜK”. ADOTT. Mi BELESZÜLETÜNK. Ez a SORSUTUNK.
EZ a SZÍNPAD, amin élünk.
A SORSÚT feladata, hogy ÉBRESSZE BENNÜNK A MAG-LÁTÁST – újra és újra, ha a karmakörök során az elme programja eldugította a SZÍV HANGJÁT.
Minden egyes élet ALAPFELADATA: RÁÉBREDNI és EMLÉKEZNI a BENNÜNK ÉLŐ EGY IGAZ-s-ÁGRA!
És vele karöltve az ÉRTÉK-és MÉRTÉKRENDRE, a „3T” ARANY-szabályára. Valamint arra is, hogy csak a „3E” SZERÉBEN lehet létezni, amit a SZER EREJE és ELEME tart működésben, mint alapvető LÉT-ELEM.
Ezeknek a FOGALMAKNAK az ÉLŐ ÉRZÉSE ÉS ÉRTÉSE, tehát az ÉLÉSE (lenne) a mindent meghatározó MINŐSÉG.
 
Tehát, a VÁLTOZÁS-„OK”-nak BENNÜNK KELL mindig megtörténnie, amit a külvilág VÁLT KI..
Ha a KÜLVILÁG MENET-RENDJÉBEN az áll, hogy a TORZÍTÁS ideje letelt, akkor ezt fogjuk megélni, és az átállás MENETRENDJE lesz számunkra a katalizátor a BELSŐ ÉBREDÉSHEZ.
Az átállás rendje is hármas, mind minden: van az Ó-világ, van a ZSILIPELÉS és van a MEGÉRKEZÉS, a KEZDÉS.
 
Az ÚJ világ, a REND, a HELYREÁLLÍTOTT MINŐSÉG régi-új VILÁGA. De ahhoz, hogy ABBAN TEVŐLEGESEN részt tudjunk venni, nekünk kell a "zsilipelés" hatására ÁTHANGOLÓDNUNK.
Ezt az átalakulást éljük immár markánsan 2020 óta.
Akkor a külvilág BE-zavart és BEZAVART minket BEFELÉ, MAG-unkba. Aki megérezte és megértette a célt és a hozzá kapcsolódó lehetőséget, az nagyon JÓL JÁRT.
2021-ben aztán eljött a NIBIRU a SZETH-programmal, és azzal az üzenettel, hogy "MOSTANTÓL MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL" ÉS lőn.
Aztán hozzátette EMANUEL a magáét a SZER ELEM energiájával, tavaly ilyenkor, a Szíriusz, a Hajnalcsillag helikális felkelésekor, hogy megmutassa: mindenkinek csak egy lehet az irány, mégpedig BOLDOGASSZONY KÖTÉNYE. De ez SEM KINT- hanem MAG-unkban megélve.
Hol másutt is, hisz minden ÉLET MAG-unkban történik!! Csak BENT tudunk MÁS MINŐSÉGŰEKKÉ válni és ANNAK MEGFELŐLEN MŰKÖDNI, sehol másutt!

Tehát BENT kell alkalmassá válnunk a „zsilipelés” után, az érkező ÚJ KÜLVILÁGRA.
Miért kell ehhez a SZÉTH-választás, a NŐ-BÍRÓ programja?
Azért mert az ALKALMATLANOKAT, a MÉLTATLANOKAT ki kell szűrni.
Az ESÉLYEGYENLŐSÉG megvan. A HAMIS, a TORZ lelkületű is megkap minden lehetőséget a TISZTULÁSHOZ. De a döntés nála van. Folytatja a régi mintát a MEGTÉVESZTÉSEK, ÁTVERÉSEK szintjén – vagy veszi az IGAZSÁG SZEMBESÜLÉST ADÓ JELEIT.
Ez utóbbi lehet, hogy nem épp simogató, lehet, hogy olyan, mint a vödör hidegvíz (és most erre besípolt a fülem), amit a fejünkre borítanak, de egyszer kell túlesni rajta.
 
Az elmúlt négy nap, 11-ről máig, tökéletesen megmutatta, hogy KÜLSŐ BEHATÁSSAL a TUDATSZINTEN NEM LEHET VÁLTOZTATNI.
Ez egy igazi spirituális KÖDÖSÍTŐ MASZLAG!!!
Hisz évek óta „nyomom” ugyanazt a tanítást - mégis megmutatták az elmúlt napok, hogy AKI NEM HANGOLÓDOTT PÁRHUZAMOSAN, AZT "MEGVETTE" A HAMIS. Mégpedig kilóra....
 
Tavaly óta beszélek, írok nap-mint-nap az ÖRÖMLÉT energiájáról. (Ami ráadásul fizikai síkon is, mondhatni „tudományosan” is igazolható, a kvantumelmélettel, mivel az ÖRÖMLÉT, mint LÉTEZÉS, nem más, mint egy REZGÉS. Egy HANG. Egy HANGOLTSÁG. Ami kimutatható. Ez a hangoltság MÉRHETŐ. A hullámgenetika is bizonyítani tudja, hogy az AZONOS fog az AZONOSSAL EGGYÉ VÁLNI). Mégis: ÁTMENT??? NEM!!!! Lehet tehát KINTRŐL tudatszintet módosítani BELSŐ AKARAT és HANGOLÓDÁS NÉLKÜL?? NEM. Persze sokan "dumálnak" a belső megélésekről. De a tettek mezeje tartja a tükröt: mikor megjelenik a HAMIS, akkor ÉRZIK vagy NEM ÉRZIK??
Hát elbuktak. TÖMEGESEN.
A bukottakat pedig KIZÁRTAM AZ OLDALAMRÓL.
Nálam is lejárt a SZÉTH-PROGRAM türelmi ideje.
 
CSAK az örömlét energiája tud segíteni, KIEMELNI az ELME KATYVASZÁBÓL. De csak azoknak, akik BENNE VANNAK. Nincs ködösítés, nincs laca meg faca. TÉNYEK VANNAK.
Örömlétben MINDEN feladat megoldódik. MAGÁTÓL. Miért?
Mert MAGÁT A MEGOLDÁST vonzza magához, hisz az ÖRÖMLÉTBEN, a SZER ELEM-ben nem lehet probléma!
A TEREMTÉS MINŐSÉGÉBEN hogyan lehetne probléma?????
Ez ad absurdum.
Viszont ALAPFELTÉTELE a TISZTASÁG. A TISZTA SZÍV. Megjátszani nem lehet!!!
 
Ha valaki FELHANGOLÓDIK – akkor megváltozik körülötte az AURA. Amiben mindazok, akik nem így rezegnek, NEM BÍRNAK MEGLENNI. Irritálja őket, ezenkívül érzik is, hogy ÁTLÁTNAK RAJTUK.
A KÖDÖSÍTŐK nem szívelik a KÖDOSZLATÓKAT.
Akik az IGAZ ÁG-ban, a SZER ELEMÉBEN élnek, bizony ÁTLÁTNAK A HAMISON. Ha nem is azonnal - mert általában a IO-HISZEMŰSÉGÜKben elsőre nem észlelik - de idővel megérzik, meglátják. És már szakadnak is a kapcsolatok. Így válik le a MÉLTATLAN a MÉLTÓTÓL. Egyénileg IS, világszinten IS.
Ocsu a búzától szépen elkülönül.
 
Odakint kezdődik a VIHAR, a TELJES SZÉTVÁLASZTÁS ideje. A "zsilipelés". A jóslatokban szerepel, hogy eme végidőkben MEGBOLONDULNAK az emberek. IGEN.
MINDENKI, aki „AGYAS”, aki ELMÉS, akiben NINCS SZÍV – mégha BESZÉL IS RÓLA - MEGZAVARODIK. Káosz uralkodik el rajta. Félelem. Szorongás. Azért mert nem is lát mást, hisz nincs belső MAG-látása, ergo MEG-látása sincs.
 
Ennek jelei MÁR MOST LÁTHATÓK. A legnagyobb ködösítők és megtévesztők lesznek az első megborulók, hisz azok, akik papolnak a szívtudatról, akik MÁSOLNAK, de KÉPTELENEK ÉLNI mindazt, amiről beszélnek, mert NINCS BENNÜK MEG A SZÍV SZER ELEMETES ENERGIÁJA, egyszerűen „meghibbannak” az ÉRKEZŐ TISZTA ENERGIÁTÓL – amit a SZÍRIUSZ TOL BE itt és most a TÉRBE. Erről szól az Aranyasszony trilogia is, ez lesz az az ominózus MEGÉGÉS.
 
A vihar, a köd-keverés, az elme megtévesztő játszmázása egyre markánsabb, mondhatni, egyre vadabb lesz. Egyetlen módon lehet kimaradni belőle: ha MAG-unkba térünk. De ez TISZTASÁG NÉLKÜL LEHETETLEN.
Aki már eddig megtette a magáét – hisz az áthangolódás akár egy csettintésre is megtörténhet - ők most már TISZTA LAPPAL állnak neki a Szíriuszi új évnek. Ők minden téren az ÖRÖMLÉTET fogják megélni és megtapasztalni MÁR MOST – még akkor is, ha kint orkán tombol.
 
Az ÉLET nagyon EGY-szerű és ÉG-szerű. Bonyolítani csak az ember képes, aki elvesztette EMLÉKEZETÉT. Az ébredés KÜRT-jeleit azonban már fújják....Aki hallja, felrezeg, aki nem – így járt...
Napunk kísérő angyala ma URIEL, aki EMLÉKEZTET: „tudod a dolgod”. Igen: ha EMLÉKSZEL, akkor tudod. És ha emlékszel, akkor azt is tudod, hogy merre az arra...
Akkor immár indulhat az ÉPÍTKEZÉS a TISZTA ALAPOKRA...
(hmmm... 9.21 – teljes „ámen”. Ez CSODÁS! Vagy inkább MÁGIKUS!)