SZÍRIUSZ

 
Ma reggel röviddel fél 6 előtt (helyi idő szerint) elindult a FÖLD KOZMIKUS ÚJ ÉVE: most „előzte” be a Szíriusz a Napot. A HAJNALCSILLAG beköszöntét az ESTHAJNAL csillag előzte meg, azaz a Vénusz, aki „felvezette” az égre „anyját”.
Egyiptomban még ez a nap volt az évkezdet. Aztán ahogy változott a világunk szellemi irányítása, úgy tűnt el a KOZMIKUS REND az életből és vette át a helyét egy „helyi globalista diktatúra”, alaposan össze-vissza kutyulva az időszámítás kerekét. Miért? Mert minden HAT.
Az összes létező igekötvővel párosítva. Az ember belesimul abba a rendszerbe, amit az URALKODÓK kitalálnak neki. Rábízza magát, mert elfogadja, hogy a „felsőbb irányítás” csak jót akarhat. Ez az „alapbeállítás” tényleg kódolva van bennünk – de ezt is „meg-és felakasztotta” a TAGADÁS, a mindennel VISSZA-ÉLŐ szellemi HAT-ALOM. A kozmikus rendet alkalmazta saját ALANTAS céljai érdekében.

De ez mindenben így van: EGY IGAZSÁG VAN, EGY REND VAN, EGY SZER VAN.
És ezek MEGTAGADÁSA.
De csak azt lehet tagadni, ami VAN. Tehát, a tagadás önmagában NEM ÉLŐ. Amint kiveszik alóla a TÉNYT, amit tagad – abban a pillanatban összeomlik.
 
A TAGADÁS az IGAZSÁG eszközeit használja – csak épp nem a IO, hanem a megtévesztés szándékával. A tiszta szándékú ember ezt először nem is látja meg, mert nem is feltételezi, hogy a IO-szándékkal vissza lehet élni. Csak idővel fog feltűnni, hogy hoppá, ez nem az, aminek LÁTSZIK!
Tehát az ALAP megint a IO-s-ÁG, a TISZTASÁG, az ÉRTÉK és MÉRTÉK. Egy a feladat: EHHEZ HŰNEK MARADNI. És mit ad Istenke, melyik kártyalap érkezett a Szíriusz üzenetére? A KUTYA.
Erre szoktam mondani: "köszi, nincs több kérdésem" 🙂
 
"KITARTÁS, HŰSÉG a SZER ELEM-ben. Ha ezt TARTJUK – ezt KAPJUK"
 
Mint tudjuk, tavaly, 12-én érkezett EMANUEL, a Szíriusz helikális felkelése előtt 1 nappal, aki "betolta a Térbe" a SZER ELEM EMLÉKEZETÉT. Másnap, 13-án, a Szíriusz mindezt megerősítette. Emanuel amúgy is a Szíriusz küldötte volt, először az ENERGIÁJA érkezett, majd Ő MAGA.
Saját magán "mutatta be", hogy a SZER ELEMBEN való újjászületéshez "meg kell halni" az ELMÉNEK, majd feltámadni a VILÁGOSSÁGNAK. eljutva a "SÍRI VILÁGBA", NAGYBOLDOGASSZONY ölébe. Tavaly, 12 és 15 között lejátszódott az egész húsvéti misztérium.
Tehát: mindennek forrása, eredete, kiindulópontja, célja és működtetője BOLDOGASSZONY MINŐSÉGE.
De ez a MI-NŐ-ség megint NEM KINT van, mint a szakállas hímségi istenkép, hanem BENNÜNK. MAG-unkban! Ez minden LÉ-ny „MI”-Nősége. „MI”-nd-nyájunké. Mert „MI”-nd-ÉN-kiben benne van!
 
MINDEN EMBER MINŐSÉGÉT A BENNE ÉL-Ő NŐ-SÉG HATÁROZZA MEG!
 
Az idén, az emlékeztetés a SZER ELEM-ben való HŰSÉGRE nem azt jelenti, hogy olvadozzunk és ájtatoskodjunk, hogy mindent megbocsássunk a NYÁLAS szeretetben, amit állandóan a képünkbe nyom a spirivilág, meg a vallás!! Ami megengedi, hogy a megtévesztő nyugodtan tévesszen meg, mondván, mindenkinek helye és „dóga” van a világban, és hogy nem a mi dolgunk a rendrakás! (8.44) Igen. Nem a mi dolgunk. De nem jelenti azt, hogy ha LÁTJUK a megtévesztést, akkor ne szóljunk!! Aki nem teszi, az bizony támogatja és cinkosa a hamisnak. Szólni kell – de aztán a döntés, a figyelmeztetés elfogadása, már a másik „dóga”. Onnantól már a saját szűrőjének kell dolgoznia.
 
A másik üzenet a Szíriusztól a „NE AKARJ” volt.
 
Ezzel már találkozhattunk az elmúlt évben, hisz látható volt, megélhettük: MEGÁLLT az ÉLET.
Az akarással semmire se megyünk. Ellenben a kivárással annál többre. A kivárás azonban nem egy „üres ácsorgás”, hanem maga az ÁLLANDÓ JELEN LÉT.
Jelen lenni a JELEKnek. Mert csak akkor érzékeljük, hogy MI ÉRKEZIK NEKÜNK -amire aztán rácuppanva, már bonthatjuk is a vitrolánkat és szelhetjük a habokat a tettek tengerén...

A „Teremburán” a MARS együtt áll az ALGOL csillaggal.
Különleges SZELLEMI ÉBREDÉS érkezik a TÉR-be.
Szó szerint egy VÁLTÁS. Mondhatni 'MAG-a A SZELLEMI VÁLTÁS" ideje érkezett el.
 
A minap kaptam egy Márai-idézetet a „Harminc ezüstpénz” c. írásából.
 
„...mindenki tudta, hogy egy alkotó erő elapadt, az immanens vallási energia nem hat többé, a csodálatos flatus nem süvölt a mediterrán tájak fölött. Az a titokzatos csillagjárás, amelytől évszázadokon át fényes volt az emberi égbolt, elhomályosodott. Az időváltás pillanata volt ez, amikor minden változik, amit az emberek addig rögzítettek, álomból és valóságból színesen szőttek. Amikor előlről kell kezdeni az időszámítást. És mint annyiszor elébb, újra kell szülni az Istent, meg kell határozni megint egyszer az embernek Istenhez való viszonyát.”
Márai IS tudott valamit...
 
Mi pedig MOST pontosan ezt éljük. Csak annyi különbséggel, hogy az „újraszülés” az most egy IGAZI ÚJJÁ-SZÜLÉS, ami nem más, mint a sok tévelygés utáni visszatalálás az EREDŐ SZER ETETŐ ELEMÉBE, megtalálva TEN-MAG-unkat, és TEN-MAG-unkban az EREDŐ EG(y) IS-TEN MINŐ-séget!
 
Napunk kísérő angyala ma ZADKIEL, aki az „Együttérzés” üzenetét hozta. De mint tudjuk, az együttérzés NEM AZ, aminek ma mondják, hanem az, mikor az AZONOS AZ AZONOSSAL EGYÜTT ÉR-EZ. Ma pedig különösen „más”, hisz magával a Szíriusz üzenetével "ÉREZHETÜNK" egyet és együtt...
(9.08 – azaz érezzük bent, magunkban a MÁS VILÁGOT, a VILÁGOSSÁGOT, a BOLDOGSÁGOT.)