SORS-ERŐ

 
Ma újfent minden EGY-be mutat, a „hang” ma maga az „ÖSSZ-HANG” .
8.08 van, mondhatni SATANA napja - és 9.09-kor ülök neki a Riuálé megírásának.
ÖSSZ-hang? De még mennyire....persze csak annak, aki EGYBECSENG vele.
Aki nem érzi ezt az "EGY"-et, az még a „MÚLT” fázisában rezeg.
 
Miképp lehet ezt lemérni?
 
Hát úgy, hogy aki a JELENBEN van, az már az ÖRÖMLÉTBEN ÉL és nem fanyalog. Nem rágódik a múlton, nem a kételyeken mereng, nem árnyékokat lát, hanem VILÁGOSSÁGOT.
Tudja, hogy milyen úton ért a jelenbe. Ismeri, mert megélte az idáig vezető út milyenségét, MINŐSÉGÉT, annak minden szakaszát.
 
Horváth Krisztina vagy Zsiborás Márti verseit ha valaki visszafelé leköveti, nagyon jól ÉRZÉKELHETI, hogy melyek voltak ezek a MINŐSÉGI szakaszok. Összekapcsolhatja saját megéléseivel, belső átalakulásával. Megláthatja, hogy bár ismétlések vannak: mégis, ami már VOLT, az már NEM JÖN VISSZA!!
 
Tudjuk, hogy MIND-ÉN EGY és tudjuk azt is, hogy MINDEN jelen van az EGY PILLANATBAN, ezért hívható le a múlt - mégis van a TÉR-IDŐNEK egy iránya, egy linearitása.
Lehet, hogy látszat a "honnan-hová" - de akkor is éljük.
Tehát, az átalakulásnak is van linearitása.
Vissza tudunk nézni, honnan indultunk, hova jutottunk el. Milyen volt a TUDATOSSÁGUNK pl 2 éve és milyen most?
Mit láttunk és értettünk AKKOR a világból és mit látunk most?
Mennyire ÉRZÉKELTÜK MAGUNKAT akkor – és mennyire érzékeljük magunkat MOST?
Mit LÁTUNK MAG-unkból? MILYENNEK látjuk magunkat?
A KÜLVILÁG is változik. Ez természetes. Egy előre megadott ÁLLANDÓSÁGBAN, amitől nem térhet el. Van kontinuitása, iránya és BETELJESÜLÉSE.
Két éve egészen MÁS volt a „katalizátori” szerepe, mint most.
 
Mint tudjuk (már), a külvilág „nem élő” – az élet BENNÜNK VAN.
A külvilág HAT, hatással van ránk, azért, hogy KIVÁLTSA bennünk azt a MINŐSÉGET, azt a MEGÉLÉST, azt a MAG-átalakulást, ami a LÉTÜNK MEGÉLÉSÉHEZ elengedhetetlen.
Azért vagyunk EBBEN a világban és nem az őskorban, mert az ITT és MOST-ban EZ tud bennünket egy MAGOSABB síkra rávezetni. Pontosabban a MAG-MEGÉLÉST MEGNYITNI.
Miért?
MERT ez az a KOR-SZAK(asz), amikor megtörténik az ÁTÁLLÁS EGY MÁS SÍKRA. A külvilág is átmegy az átállás folyamatán és vele párhuzamosan mi is. Oda-visszahatás van.
Aki a JELEN-ben van és JELEN van és ÉRZÉKELI A JELEKET, az nagyon jól érzi és tudja, hogy eljött a TELJES LEZÁRÁS és az ÉLŐ ÉLÉS ideje. Mit jelent ez? (hmm.. ráadásul 9.19 van, amikor mindezt leírom...Tökéletes szinkronban megint...)
 
"VOLT" az áthangolódás ideje, a merengésé, a múlt megértéséé - ELSŐ LÉPCSŐFOKKÉNT. De ez LEJÁRT. Nincs helye, sem ideje a kételyeknek, a félelemnek, az "árnyékoknak".
"VAN" a MAG-élés, a JELEN PILLANAT ÉLÉSE, az ÖRÖMLÉTBEN ÉLÉS, a MOST BŐSÉGE. A SZER ELEM ÉLÉSE.
 
Aki még a múlton mereng és a kételyek mocsarában tapkod, akinek a látása még EZEN a szinten van, nem előre megy, hanem HÁTRÁL. Ő kiírja magából, hogy MARAD. Ő az ÓKOR-KÖR foglya.
Rója a köröket, nem tud kilépni, mert a TETTEKRE NEM KÉSZ.
Lehet, hogy „veszi az adást” – de nem MAGJÁBÓL fakadó, ezért nincs is ÖSSZ-HANGBAN az "ADÁSSAL". Mivel nincs összhang, ezért NINCS meg benne a MAGERŐ az ÖRÖMLÉTHEZ.
Nagyon fontos – ahogy mindig is az volt, ezért tettem ki az öregekről szóló kis történetet -, hogy HOL A FÓKUSZUNK. Mit hiszünk, mit gondolunk magunkról. Mit hallunk, mir nézünk, mit olvasunk, mit engedünk be magunkba. Az fog minket "meghatárzoni" -de csak ha ENGEDJÜK.
 
Az ELMEKONTROLL a magunkról kialakított HIT-re épít. Ez a működés az OLYAN MINT. Tökéletes MÁSA a MAG-MINŐSÉG TUDATOS ÉLÉSÉNEK. MÁSA - tehát NEM UGYANAZ.
Ahogy a BOGÁR=ROVARRAL – de a ROVAR NEM EGYENLŐ a BOGÁRRAL.
Értjük? Érezzük?
 
A „Teremburán” a VÍZÖNTŐ-BAK csillagképek átfedésében álló SATANA kvadrát, azaz NÉGYSZÖG kapcsolatba került a MARSSAL, aki pedig a KOS-BIKA csillagképek LÁBÁNÁL halad.
A NÉ-gy-SZÖG a KERETBE foglalás, az „ALKOTÁS”, a TÉR-behozás fényszöge. Tehát a keretbe foglalás is CSAK NŐ-s-ÉG-ben lehetséges!!! Magyar nyelv mágiája...
A Mars mi? A KICSÍRÁZÁS, az ÉLETRE KELÉS szimboluma.
A KOS a "Petefészek", az indulás HELYE, a kezdés csillagképe, a BIKA pedig az "ÉGRE EMELÉS", a "tengelybe kerülés", a MEGVALÓSULÁS helye és ideje.
SATANA ki? Az IDŐ és TÉR kapujának őre.
Tehát mit üzen ez az együttállás a FÖLDNEK?
 
ELJÖTT a SORSSZERŰ LÉPÉSEK IDEJE. A TETTEK TEVŐLEGESSÉGE.
 
Akiben megvan az újjáéledt MAGERŐ – ő tovább lép a MÁS SÍKRA. Új kapcsolatokkal, tenmagában belül - és majd kívül is a vele ÖSSZE-csengőkkel, ÖSSZ-HANG-ban lévőkkel.
Akiben nem érlelődött meg a MAG AKARATA, nem került összhangba TEN-MAG-ában TEN-MAG-ával, a benne élő MA-MA-val, a M-indenség A-karatával - nos, AZ MARAD.
 
A DÖNTÉSÉT már mindenki meghozta.
A „nyavalygások” ideje lejárt. Aki még kételyekben szenveleg és árnyékvilágot vízionál – NINCS ÖRÖMLÉTBEN!
Nem érzi, ezért nem is képes ÉLNI azt a SZER ÉN MINŐSÉGET, amit a NIBIRU és amit EMANUEL ERŐSÍTŐ ERŐKÉNT elhozott a Terünkbe.
 
Közeledig a Szíriusz helikális felkelésének ideje. Már érezhető egyfajta "nyomás". Tavaly az ÉRZÉKELÉS elsődlegességének az üzenetét hozta, most (szerintem) a TETTEK jelentőségét fogja kiemelni - mert ennek nyomását lehet érzékelni a "LÉ-vegőben".
 
Sokszor elmondtam: FELELŐSSÉG és SAJÁT TEVŐLEGES AKARAT nélkül nincs senki számára „MAG-MEG-váltás!”
Boldogasszony mindenkit egyformán szeret és vár a kötényébe, viszont senkire nem erőltetheti rá a maga jószándékát.
Hiába él Ő ott MIND-ÉN-KI-ben – ha az ÉN szíve nem szív...
 
Napunk kísérő angyala RAZIEL, aki azt üzeni: NYERD VISSZA AZ ERŐDET!
Hát igen... Még mindig kapjuk az esélyt...
Erőnek erejével senkit nem lehet rávenni, hogy legyen a IO-ban.
De ha érzi ezt az erőt és ÖSSZHANGBA kerül vele, akkor JÓL lesz és IO-ban fog élni. Bőségben, örömben, szer-elemben, ami folyamatosan etet-ő...