SORSFELADAT

 
A legtöbb embert ez a kérdés találja meg élete egy adott pontján, fordulatán: mi az én sorsfeladatom? Mi a küldetésem? Miért vagyok itt a Földön? Mi „dógom” van az emberekkel? Miért kell ezt-meg-azt megélnem?
Aztán jönnek a következő kérdések: mit vétettem én a Sors ellen, hogy....? Minek köszönhetem a szerencsémet, hogy?....
 
És a legtöbb embernek eszébe se jut, fel se merül benne, hogy mindent MAGA tervezett el magának és minden „vétséget”, minden „szerencsét” magának köszönhet. Lehet, hogy nem ebből az életbeből, hanem még egy előzőből hozott valamit, ami megoldásra és feloldásra vár, de mint tudjuk, az ISTEN SOHA NEM KICSESZÉSRE JÁTSZIK, tehát NINCS NEHEZÍTETT körülmény, csakis több barát, támogató, segítő körülmény. Csak LÁTNUNK kell(ene)!
 
Van egy újabb török sorozat a NETFLIXEN, a „MÁSIK ÉN” címmel. Ajánlom megnézni, mert elgondolkodtató, DE!!! Ez a sorozat a családi KÖTELÉKEKRŐL és a FELMENŐK SORSÚTJÁRÓL szól, amit mi itt újra élünk. Tipikus Helinger-feltételezés. És igen, a sorozat középpontjában a családállítás áll. Tökéletesen visszaadja, amin én mindig lovagolok, hogy NEM a „nagymama sorsát élem” újra – hanem ÉN VAGYOK A NAGYMAMA, aki visszajött a félbemaradt dolgok elrendezésére!!! Bár a sorozat nem így láttatja...
Pedig nagyon NEM MINDEGY!!
Ez MAGA A LÉNYEG.
A film jól visszaadja, hogy a kötelékeket mi magunk tesszük magunkra felesleges RAGASZKODÁSSAL, megnemértéssel és vakságunkkal, amik aztán addig kísérnek tovább, míg fel nem oldjuk.
A kötelékek nem csak emberi kapcsolatokra érvényesek, hanem ELVEKRE és ESZMÉKRE is.
Ha valamibe, akkor ezekbe még jobban bele lehet ragadni. Most is van olyan spiritanító, akinek a tevékenységében tökéletesen levehető, hogy önsorsrontó életeken át beleragadt hitek elhagyására kapott esélyt a SZÍVTUDATOSSÁG megélésén keresztül – de hiába az esély, hiába a segítségek, ha a beRÖGZÖTTség erősebb. Erre szokták mondani: ismétlés a tudás anyja: addig marad a kör forgásában, a visszatérésben, míg nem ÉBRED! (7.07 és 7-én....)
Egyébként a 7-esség pontosan a FÖLDI KÖTÉS számrendszere, nem hagy kilépni a KÖRÖKBŐL, újra és újra visszaránt... Jól ki van ez találva és a spiritanoknak hála, vesszük és esszük nyakló nélkül a ferdítés tanait. Aztán csodálkozunk, hogy miért nem értjük a világ rendjét...

Mint ahogy tegnap vagy tegnap előtt emlegettem, a NAP a FÖLDET a BAK és a VÍZÖNTŐ csillagkép átfedésében látja, két bolygó, SATANA és a PLÚTÓ között.
A NAP a mi Univerzumunk központja – de emberi szintre lehozva, a MIÉNK IS. Nem vonhatjuk ki magunkat egy adott rendszer hatásai alól, ha a rendszer tagjai vagyunk. Ez evidens.
Tehát, ha a Napnak van egy adott programja az egész SAJÁT rendszerére nézve, akkor ez ránk is érvényes.
Eddig a TAGADÁS programja működött, illetve a TAGADÁS kapott esélyt tenmaga megnyílvánítására. Igen ám, de TAGADÁS NINCS ÁLLÍTÁS NÉLKÜL. Tagadni csak azt lehet, ami VAN. Tehát?
Hiába a sok-sok hazugság és megtévesztés, hiába a LÁTSZAT – az IGAZSÁG ÖRÖKKÉ TISZTÁN MEGVAN. Ezt pedig mindenki ÉREZHETI, mert mindenkiben KÓDOLT. Mégpedig a SZÍVében.
A MAG-jában. Energiaközpontjában. Ez a benne élő ISTENTUDAT.
A benne élő „zsigeri” igazságérzet. Ezt nem kell tanítani, nem kell hozzá jog: ezt ÉRZI mindenki. Alapból.
Ugyanez a KÓDOLT ÉRZET és ÉRZÉS hajt mindenkit a MAGA ÚTJÁN a sorsfeladat beteljesítése felé. Csupán egy dolog szokott problémát okozni: mennyire dugítottuk el az ego elméje által?
Mert minden TAGADÁS, NEMÉRTÉS innen ered....
De ébredni bármikor, bármely pillanatban lehet.

És minden ember kódolt is magának ébresztő állomásokat a sorsútjába, mert mikor eltervezte VÁGY-OK-iságából a VAGY-OK-iságát és legyőzve az OK-TÁV-ot, ide megérkezett, nagyon jól tudta, hogy ITT a FELEJTÉS bűvébe fog esni. Tehát kellenek a tudatos EMLÉKEZTETŐK.
Ezek az emlékeztetők a „beavató” pillanatok az életünkben...
Most a NAP új programot pulzál (7.17... tökéletes rábólintás).
És ez a naprendszeren belül is SORSSZERŰ.
MAG-váltás van, ami az emberek MEGváltását is meghozza.
A PLÚTÓ pulzálja a MÁS VILÁG üzenetét, SATANA pedig jelzi, hogy IDŐ VAN. Idő és TÉR EGY-beért a VÁLTÁSHOZ.
Amit mi itt a KÜLVILÁGBAN látunk, NEM MI ÍRTUK MEG. Amit mi megírtunk, az a SAJÁT viszonyulásunk az ADOTT KÜLVILÁGHOZ, mert a VISZONYULÁS adja a TAPASZTALÁST, a bölcsességet.

A KÜLVILÁG változni FOG. Ez adott.
De ahhoz, ami LESZ, mert VAN, csak még nem fordult át, nekünk kell KÉSZNEK LENNI, mert most egy TELJESEN MÁS REND-SZER indul útjára. Ez a rendszer megkívánja az EMLÉKEZETET, a TISZTA MAG-tudatot, ami mint tudjuk, KÓDOLT bennünk. Az új rendszerben való éléshez ISMERNÜNK KELL IGAZ ÖNVALÓNKAT!
Ergo, mit kell csinálnunk? EMLÉKEZNÜNK. Mégpedig az igazi MI-NŐ-ségünkre! A bennünk, a "mi"-ben élő NŐ-ségünkre, hisz a NŐ a növekedés, az ÉLET MAG-a.
Ki vagyok ÉN?
MILYEN vagyok ÉN? Valójában?
Amint az emlékezés, a "MAG-EMLÉKEZET" felébred – a BŐSÉGBE érünk, hisz a MI-NŐ-s-ÉGben ott a BŐSÉG tudata is.
Ha "alapból" VAN-ság van, akkor nem lehet hiány! Nem?
Csak a NEM-mel, a TAGADÁSSAL került a rendszerbe a HIÁNY TUDATA! Hol? Az ELMÉBEN.
Immár ennek vége.

Napunk kísérő angyala továbbra is ARIEL, aki erősíti, segíti bennünk a BŐSÉGTUDATOT.
Mi a bőség? A VAN-ság. Ami pedig végtelen.....
Immár SORSSZERŰ, sorsutunk része, hpgy erre ráébredjünk, mert előre megírtuk magunknak ezt a BEAVATÓ ÁLLOMÁST...