A MIND-ÉNHATÓ NŐ

 
Ha még valakinek kétségei lennének, hogy a NŐ az ŐSERŐ és hogy a kozmoszt, a mindenséget, és ezen belül MIND-ÉN-séget, azaz MINDEN LÉTEZŐ „ÉN”-t, LÉNYT a NŐ energiája tart működésben, akkor az MA egyértelmű lesz. Berobbanhat a tudatába, nagy felszabadító, megtisztulást hozó erővel, mely GYÖKEREKIG HATÓAN fogja átjárni és gyökeresen megváltoztatni. Ha most veszi a fáradságot és csak a cím „gyökein” elmélázik – máris megértette a lét lényegét.
 
Ma a VÉNUSZ TENGELYBEN ÁLL A SZÍRIUSSZAL.
Az ESTHAJNAL csillag a HAJNALCSILLAGGAL. „Nő a NŐ-vel a SZER ELEM-ben”.
Ez nem a leszbikusok terepe, csak hogy tisztázzuk – a KOZMIKUS LÉNYEG a LÉNyünk ÉGI részében van, és ennek megértését támogatja meg ma URANA és a MERKÚR.
Egyedülálló lehetőség, hogy ÉRZÉS és ÉRTÉS EGY-be-ÉR-jen.
Ma minden „észközöm” e konstellációt adja vissza: mindegyik kártyában a NŐ jelent meg, mégpedig az a NŐ, kinek ERŐTERE mindennek a „KÖZEPE”, mindennek az „EREDŐJE” és mindennek a „CÉLJA”.
(hm.. 8.44-kor pillantok épp az órára, amiből a 8 Satana, a KÍSÉRŐ ANYA száma, a két 4 meg a TÉR és az IDŐ jeképe.. a „véletlenek”)...
 
Ezeket a mondatok sok férfiolvasónak nem fognak tetszeni, de azokban, akikben a MI-NŐ-ség magas, azaz a bennük ÉLŐ MAG-os NŐ-sÉG-i ERŐ magas szinten működik, ergo, van érzékelésük, SZÍVÜK – ők nagyon is tisztában vannak mindezzel. Ők egészen biztosan nem felkapott trendiségből beszélnek a „nőségről”, annak fontosságáról, hanem SZÍVBŐL ÉREZVE.
A NŐ-s-ÉG minden létezőben benne van, hisz a NŐ a kozmosz működtető rendje. Magyar nyelv mágiája: minden ami ÉL, az NŐ. Azaz növekszik, fejlődik, érik, MAG-ot NŐ-veszt és életre kelti azt.
Az, hogy egy férfinek van magja – hmm... hát önmagában SEMMIT NEM ÉR. Csakis akkor, ha egy NŐ ELFOGADJA és BEFOGADJA.
 
A Földön az emberi lét teljes MINŐSÉGROMLÁSA, „FELAKASZTÁSA”, ott indult, mikor a hím ERŐSZAKKAL, KÜZD-ELEMMEL, MEGTAGADÁSSAL, SZEMBE-FORDULÁSSAL magának akarta a MI-NŐ-séget és kijelentette, hogy „MI NŐK”... Ne csodálkozzunk sok férfi „mi nők” megnyilvánulásán. Vannak, akik férfi testben vállalták, hogy MEGTAPASZTALJÁK, a NŐ az az ősminőség, amiből a HÍMSÉG FAKAD és hogy hímként NEM LEHET NŐ NÉLKÜL LÉTEZNI. Aki férfiként MAGÁBAN EGYSÉGESÍTVE tudja ezt megélni – és nem a legalja szinten a szexizmusban, „büszkén” -, az minden bizonnyal előző életekben megszolgálta, hogy mindezt itt és most szabadon megtehesse.
Amikor a NŐ válik hímmé – nos, akkor pedig tapasztalnia KELL (saját választása alapján), hogy a NŐ az, amiből a HÍM ERED.
Mondhatnám ennyi.
De mindezt a legkevesebben mérik fel józan paraszti ésszel (na, erre most rátüsszentettem) és élik a homoszexuálisok nemileg kifordult és aberrált életét. Nekik a NEM-iség tényleg egy „NEM” lenne. Kellene, hogy legyen. De a hímség által diktált szellemi torzulás mindent tovább torzított és a szellemi megélést levitte a testi vágyak és szükségletek szintjére, tovább torzítva a torzítást.
 
Napjaink állandó témája a túlnépesedés és az abortusz.
Egyik SE lenne téma, ha a szaporodás joga és a DÖNTÉS LEHETŐSÉGE a NŐKNÉL LENNE. Miért van túlszaporodás? Mert a zeuszi mintának megfelelően, amit az egyház is BEKÖTÖTT a maga rendszerébe: a férfinak JOGA van a magszóráshoz, a nőnek meg KÖTELESSÉGE ELVISELNI!! Aljas, undorító és szó szerint ISTENELLENES! Amit egyébként, ha még nem lett volna eddig egyértelmű, a húsvéti locsoláskor nagy vidáman még meg is ünneplünk!!
A magszórás jogának törvényesítéséből és kötelező elfogadásából fakad, mint egyenes következmény, a nem kívánt terhességek megszűntetése, amit a hímség, pofátlanul, „gyilkosságnak” mer bélyegezni!!! Sajnos, sok nő van, spirituális „megmondóként is ráadásul”, akik a hímek mellé állva, saját „nemüket” ostorozzák mindezért. Nem azért küzdenek, hogy ELEVE ÁLLJON LE A MAGSZÓRÁS JOGA és KAPJA VISSZA A NŐ lényének megfelelően a TELJES ÖNRENDELKEZÉST, nem: támogatja inkább teljes vakon és ostobán a gyógyszermaffiát, mondván, tanulja meg IDŐBEN a nő az „ésszerű” VÉDEKEZÉST!!!
Vérlázító!!!
 
Mikor kell VÉDEKEZNI?? Ha valaki támad. Jelen világminőségben ki az aki TÁMAD? A HÍM.
Még az állatvilágban is a NŐSTÉNY VÁLASZT és a NŐSTÉNY DÖNT, hogy ki lesz a legalkalmasabb apa utódja számára. Csak az emberi világban van „házastársi KÖTELESSÉG(!!!!!)”, amit minden nőnek, ha tetszik, ha nem teljesíteni kell. „ANYASZENTEGYHÁZBA(!!!!!!!!!!!!!!!!)” tömörült hímek törnek pálcát NŐK és ANYÁK FELETT és akarják szabályozni, hogy mit tehetnek magukkal és mit nem. De az, hogy ők kössenek csomót az „obeliszkükre”, az még csak fel se merül, ködös pára szintjén sem.
Vérlázító!!!
 
A nők ostobasága is eget rengető, akik az „abortuszért” küzdenek – és nem az „ALAPVETŐ JOGAIKÉRT”. Nem érzik, mert maguk is vakok, hogy az EREDETI, ISTENI, ALAPVETŐ LÉNYSÉGI, ÉGI jogaikat kell visszaállítani – és akkor abortusz SINCS!
 
Ebben és CSAK EBBEN a minőségben működik a SZERnek ama RENDJE, hogy az érkező utód az ANYÁHOZ jelentkezik be, aki ÉRZÉKELVE gondoskodik a BEFOGADÁSRÓL. De ha ITT a Földön a SZER RENDJE „AKASZTOTT” – akkor SZER-TELEN az élet RENDje!
Pedig megint minden az orrunk előtt van: ha egy családban az ANYA, mint TARTÓ MAG-ERŐ nincs a HELYÉN, akkor az egész család borul.
Ez KOZMIKUS szinten sincs másképp: ha megtagadják a SZELLEMBEN az ANYÁT, az egész SZELLEMCSALÁD megborul.
Ez a megborulás egy egész KOR-KÖR-ben meg is nyílvánult. Ez volt a háborúk, a leuralás, a rablás, az ölés, a gyilkolás, a kínzások, a máglyák kora, mikor az ÉLET ért a LEGKEVESEBBET, a nőkkel az élén. Földi anya vagy égi: EGY-re megy. Mindegyiknek a MAGZATA a legfontosabb.
Istenanyánknak is a MAGZATA, a BELŐLE FAKADÓ ÉLET MI-NŐ-s-ÉGE a legfontosabb. Őt nem zavarja a mi fejünket kitöltő hülyeség, ha egy szakállas ipsét imádunk – attól ő még ANYA MARAD.
Egy anya is nagyon jól tudja: ha a gyerekének agymenése van, akkor hagyni kell, csak idő kérdése, és nagyot koppan, majd elhallgat. Aztán visszatér. Viszont ha nagy hülyeségeket csinál, ami már a „TEST-VÉR-eket is fenyegeti” – akkor közbe kell lépnie.... És RENDET TENNIE.
Ennek jött el az IDEJE. Kozmikusan.
 
A SZÍRIUSZ a mi REND-SZER-ünk, a SZER RENDJÉNEK az EREDŐJE. Ő a HAJNALCSILLAG.
A VÉNUSZ számunkra az „EST-HAJNAL-CSILLAG”, aki kétszer látható az égen. Ő a HAJNALCSILLAG „EMLÉKEZETE”. NEKÜNK, Földlakóknak. Ő a TEREMT-N-ŐI BŐSÉG, I-GE, I-GÉN, I-GÉZET „fenntartója” és emlékeztetője. Az „ATYE AJÁNDÉKA” c. film (Netflixen) erről szól. Érdemes újból megnézni és kijegyzetelni, mert elhangzanak benne komoly kulcsmondatok. A számok jelentőségéről meg nem is beszélve.
Az EST-HAJNAL csillag az EGYÜTT-működésre emlékeztet, a SZER-ELEM-ben.
 
A SZER ELEMÉT emberi szinten kizárólagosan EGYENRANGBAN lehet megélni, KÖZ-ŐS-ségben – de úgy, hogy a döntések mindig a NŐ-nél maradnak, mert ő a LÉT-FENN-tartó. Aki a LÉ-t, a LÉTET ÉL-etben tartja. Férfi nélkül bármikor lehet élni. De nő nélkül SOHA. A NŐ az IGÉN – a férfi a „NEM”.
 
Nos, ezekre az ŐSI ALAPOKRA emlékeztet minket ma a SZÍRIUSZ és a VÉNUSZ.
Mindarra a SZÍV-TUDÁSRA, MAG-unkban pulzáló ŐS-KÓD-ra, hogy a SZER RENDJE csak a SZER ELEM-ben működik REND SZERŰEN. Ez az IS-IS, az IS-teni MI-NŐS-ÉG ÉG-i rendje, mely a SÍ-RI ŐS-is-ÉG-ből ERED és az egész kozmosz ÉL-etben tartó LÉ-teleme.
 
SÍRI – ŐS és a V-ÉN-ŐS. Egymáshoz kapcsolódva. Tehát a SÍRI ŐS eredetminősége minden ÉN-ben létező, mégpedig „ab ovo”, „ősi-S-ÉG”-ben, ősidőktől fogva. Belénk ékelődött, mint egy V betű... (9.19...tehát a teljesség a KEZDET és a VÉG összeérése, ami az androgün EGY, ami a NŐ-s-ÉG. Íme, megint rábólintanak a számok IS.)
 
A FÖLDön élő emberi létminőség akkor fog újra helyre billenni, ha ALAPJAIBAN tér vissza a NŐ TISZTELETE, vele együtt az alapvető TISZTASÁG és TISZTESSÉG is helyre fog állni. Ekkor nem lesz túlnépesedés és nem lesz mi „ellenében” védekezni kellene... Agyő gyógyszermaffia!
Mindennek a szellemi megértéséhez MANAPSÁG nem kis MER-SZ kell. A hímség uralma olyan mint a hímoroszláné. Simán megöli kölkét, ha rájön a megszórás....ERŐSZAKOT alkalmaz AKARATA megnyilvánításához. A NŐ soha nem küzd és nem alkalmaz erőszakot. Hisz az IGEN megvan NEM nélkül is...
 
Feladat: ha ÉREZVE ÉRTJÜK az IGAZAT, akkor legyen bennünk MERSZ az ÉLÉSÉHEZ is.
Mert nem elég érteni és érezni: a kulcs az ÉLÉSBEN van!
Ebben támogat ma minket ARIEL a LÉLEKERŐ merszével, hisz ez az erő tud csak "szárnyakat" adni - és nem a "szárnyas betét"...vagy a "redbull"...
 
 
Megjegyzés a képhez: az ANKH kereszt formája = Vénusz jelével..