A TISZTASÁG PRÓBÁI

 
Ma újra téma a „KÍSÉRŐ KÍSÉRTŐ”, vele együtt a mottóm:
„UTADON SOK BÖLCSESSÉGET HALLASZ MAJD. JÓ RÉSZÜK IGAZ IS. NE KÁPRÁZTASSANAK EL!”.
Mert ki „termeli” az elkápráztató bölcsességeket? Az ELME!
Az ELME az, amely az ÉRZÉKELÉS EGYSÉGÉT a KÉTSÉGEIVEL megbontani képes és elkezdi hozzá gyártani az logikusnak LÁTSZÓ magyarázatokat.
 
A legendákban Buda és Atilla összeveszését nem más okozta, mint a „suttogó propaganda”, ami az ELMÉBE ültetve, tökéletesen megbontotta az összetartás, az egymásba vetett hit bizonyosságának a TUDATOSSÁGÁT, a SZÍVBÉLI EGYSÉGÉT. (Ha nem volt igaz ez a harc, maga a történet, mint „példabeszéd”, akkor is tanulságos).
 
Már említettem, hogy sohasem véletlen, mikor milyen könyvet olvasunk, vagy filmet nézünk. Nem véletlenül kerülnek elénk, akkor és ott. Én most a Narnia krónikáit olvasom és minő „véletlenül”, ma épp az a rész került elém, amikor a GONOSZ KIRÁLYNŐ a maga suttogó propagandájával – egyébként pedig TISZTA ÉLES LOGIKÁVAL – már majdnem meggyőzte a főhős kisfiút, hogy szakítsa le az almát az örök ifjúság fájáról – mégpedig ne az anyjának, hanem MAGÁNAK! (tökéletesen megjelenítve az édenkerti történetet). Az érveivel, logikájával teljesen beszippantotta a fiút, mikor egy véletlen elszólásra a fiú „megrázza magát”, FELÉBRED a KÁBÍTÁSBÓL és újra MAGÁRA TALÁLVA SZEMBESZÁLL a MANIPULÁCIÓVAL!
Tökéletes történet.
És tökéletes EGYBEESÉS mindazzal, ami a JELENÜNKBEN zajlik.
 
Két világ van immár egymáson, átfedésben. Mivel ismétlés a tudás anyja, újból elmondom: a JELEN világ végét minden jóslat elmondja. De egyetlen egy sem beszél arról, hogy MI LESZ UTÁNA? A nyirkai jóslat is „csak” annyit mond, hogy a „megszeppent maradék Boldogasszonyt hívja”. És hogy általa helyre áll a REND minden irányba. De hogy milyen világot jelent mindez? Arról nincs szó.
Miért nincs? Mert nem is lehet! A régi világ HANGOLTSÁGA, „mintázata”, „működése” teljesen eltérő. A RÉGI mintázatban "látó" nem láthatta, hogy milyen mintázata van az újnak, hisz ahhoz MAGÁNAK is már ÁTHANGOLTNAK kellett volna lennie! Ez pedig "azokban az időkben" nem volt lehetséges.
Még 2019-ben is csak annyit mutattak a jóslatok, hogy eljön BOLDOGASSZONY VILÁGA - de az milyen lesz? Arról nincs info.
Hisz addig NEKÜNK MAGUNKNAK kell eljutni erre a Boldogasszonyi mi-NŐ-ségre, bent MAG-unkban!
 
Tavaly február-március fordulóján a NIBIRU elhozta a SZÉTVÁLÁS erőterét és MEGMUTATTA az új világ MINTÁZATÁT. Ezt a Boldogasszonyi minőséget. Megüzente, hogy „MOSTANTÓL MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL”. Tehát? Az ÚJ VILÁG ALAPJA a IO-ság. Mi ez a IO-ság? Az I-STENI energia működtetése az O-ban, azaz a Térben. Mi az Isteni energia? A LÉNY-s-ÉG-ünkben, (IS)-TEN-MAG-unkban élő EREDET KÓDJA. MAG-a a TISZTASÁG. Az EGYSÉG-TUDAT.
Hol van mindez bennünk elrejtve? A SZÍV-ben, mely „Mindent visz”, ami MIND-ÉN-hova eljuttatja a kellő tudást és információt. A SZÍV a VÍZ-választó, mely mindent megszűr az ÉRZÉKELÉSEN keresztül.
Tehát a SZÍV az a VÍZ, amiben a „nagy egyesülés”, a titokzatos „unio mystica” megtalálható.
Ezt EMANUEL is megerősítette tavaly augusztus 12-15 között, mikor megjelent mint HAJNALCSILLAG, ahogy régen is, a Szíriusz helikális felkelésekor. Útjának pedig mi volt a "vége"? NAGYBOLDOGASSZONY. A VÉG-állomás nem más, mint MAG-a az EREDET.
Mindenkiben, minden EGy-ÉN-ban a SZÍV az a „terep”, mely képes "befogni az adást.
A SZÍV hangoltsága senki és semmi által NEM MANIPULÁLHATÓ, mert ez minden EGY ÉN alaphangja és csak a
„TULAJDONOSA” képes állítani rajta.

A NIBIRU „becsengetett”, meg-SZÓLÍTOTTA az új világ HANGJÁT. Ha HALLJUK, akkor MÁR ÖSSZEREZEG velünk!! Aki nem hallja, más valaki által kaphat ébresztőt és kinyitva szíve kapuját megkezdheti ÁT-HANGOLÁSÁT.
Ez folyik most. Ezt éljük.
De a RÉGI világ is itt van. A KETTŐ ÁTFEDÉSÉBEN élünk.
MINDENKI KAPJA A JELEKET, mindkét világ felől, hogy ÉREZZE: HOL KELL HANGOLNIA MAGÁN? Hol GYENGE? Hol lehet MEGKÍSÉRTENI? Hol működik benne a KÉTSÉG, a „tagadás” szelleme az IGE-N helyett?
Mindenki SZEMBE-s-ÜL a benne meglévő DISSZONANCIÁVAL. Mindenki.
De a KAPCSOLÓ EGYÉNI. Állítunk rajta vagy nem?
Mindenki eldöntheti.
Aztán amikor IDŐ és TÉR EGYBEÉR, hogy a két világ KÜLÖNVÁLJON, akkor mindenki OTT TALÁJA MAGÁT, amelyik mellett döntött.
Mikor lesz ez? Erre aztán nincs info. Miért? Mert aki még KÜZD MAGÁVAL – még kapja a lehetőséget a TISZTÁN ÉRZÉKELÉSRE és MEGÉRTÉSRE.
Aki már döntött, annak pedig a JELENLÉT az állandó kihívás. A teljes STABILITÁS megtartása.
Ő is kapja a KÍSÉRTÉSEKET – de a már meghozott döntés ereje által sokkal könnyebben el tudja oszlatni, mint az, aki még a „szembesülés” fázisában van.

A JÖVŐNK felett döntünk MOST. KÍSÉRTŐ vagy KÍSÉR-Ő?
Kit válaszunk?
Bármilyen döntést hozunk, nincs „rossz” döntés. Ok van és OKOZAT. Ennyi. Feladat és MINŐSÉG a VÉG-re-hajtás-ban.
Erről üzen a mai 19-es szám is...

Napunk kísérő angyala ma URIEL, aki a TISZTA FELFOGÁS fontosságára figyelmeztet. Ő mellénk tud állni, mint KÍSÉRŐ.
Az általa is érkező JELEKET viszont csak TISZTA szívvel és TISZTA értelemmel lehet TISZTÁN „FEL-FOGNI”.
E „felfogáshoz” ajánlott a CSEND. Az ELME csendje. Különben a KÍSÉRTŐ fog elkápráztatni minket és a VAKÍTÓ FÉNY-től nem fogjuk meglátni a TISZTA VILÁGOSSÁGOT...