HÍR-NŐK-ök

 
Folytatódik a tegnap hulláma a „Másvilági üzenetek” kapcsán: ma is várhatjuk a "hírnökököket", akik igazából HÍR-NŐK-ök.
Megint a „Nők” – lehetne mondani..
Hát hogyne! Mert itt az ideje a FEL-ESZMÉLÉSNEK, az ESZMÉK, az ELME számára is, hogy VÉGE AZ ALTATÁSNAK. Vége a HÍMSÉG uralmának, vége az „atyaisten” világának és ÚJRA VISSZAÁLL A REND. Az EREDET RENDJE.
Ezzel SZEM-be nézni természetesen sokaknak kellemetlen és úgy borzolja az egojukat és sérti az ÖN-ÉRZET-üket, mint annak rendje. Ilyenkor jönnek felém a „feminista”, „férfiutáló”, „soviniszta” és egyéb kritikai megjegyzések – egyben tükröt tartva magáról a véleményt nyilvánítónak, mivel pontosan a véleménye a leghűbb bizonyíték arra, hogy SEMMIT NEM ÉRT az egész folyamatból, mert semmit SEM ÉREZ MEG belőle.... Mert nincs jelen, mert bele van mélyedve a mélységekbe....ami nem a MAGOS-ság...
Aki jelen van, az pedig MAG-ában van.
 
A hírnökök csak az utóbbi pár száz évben voltak férfiak. De nekik is általában NŐK SÚGTAK. A kozmikus működés rendjét nem lehet felülírni, ami szerint a SEJT ELEM, a SEJT EMLÉKEZETE a NŐKBEN MŰKÖDIK, mert ők az ŐRZŐK, az ÖRÖK-hagyók. SEJTELMÜKÖN keresztül. A SEJTELEM pedig mivel rezeg össze? A LÁTHATATLAN tartománnyal. A MAGOS-világgal, ami mint nevében is egyértelműen megnyilvánítja magát, hol van „rejtve”?
MAG-unkban. BENT. SEJT szinten.
És miért a NŐK SAJÁTJA ez ALAPból? Mert ők a NŐ-vekedés, tehát a LÉ-tezés, az áramlás, a FOLYAMATOSSÁG fenntartói. Az élet hordozói. Márpedig aki az élet hordozója, minden sejtjével annak megtartására és NŐ-vesztésére koncentrál.
Mondhatni, ez ennyire egyszerű.
Ezért voltak mindig az ANYÁK azok, akik előre MEGÉREZTÉK, mi fog történni....
Régen a PAPNŐK voltak a jósok – nem véletlenül. Nem a férfiak sajátja, lehet erőlködni nyugodtan, akkor SEM működik úgy, mint „zsigerből” a nőnek. Férfiak találták ki az ’ajavaszkázást’ és a TUDATMÓDOSÍTÓ SZEREK használatát, hisz nekik kell „egy szer”, hogy a „szeren legyenek”....
 
Oszlik a köd, hull a fátyol...
És NEM KINT – hanem BENT. Hisz BENT, magunkban értjük meg, hogy mi történik a külvilágban, nem? Tehát az érkező impulzusok, hatások, felismerések, gondolatok, érzetek egytől egyig BEN-(t)-ünket, MAG-unkat ébreszt és visz el a LÁTÁSNAK egy MAGOSABB síkjára...
A tegnapi tanfolyamon jelen lévők megélhették milyen a homlokracsapós felismerés az észközök által – én pedig azt, hogy milyen, mikor tanítás közben jönnek az újabb rálátások, megértések, rávilágítva még élesebben arra, micsoda megtévesztések uralják ma a spiritualitást. Mindezt aztán „közkinccsé” téve, egyből a meg-VILÁGOSODÁS állapotába kerülhettünk... KÖZÖSEN..
Nem szeretném tovább ragozni: legyenek ma is nyitottak az ÉRZÉKSZERVEINK, mert érkeznek továbbra is a MÁS-VILÁGBÓL az „intelmek”, a MEGVILÁGOSÍTÓ (és nem felfényező) gondolatok, melyek szó szerint KI- és FEL-szabadítanak bizonyos eszmék, felfogások, látásmódok ragacsából, korlátaiból.
 
Napunk kísérő angyala RAGUEL, a TISZTA ÉRZÉKELÉS angyala, aki még arra is rávilágít, hogy „don’t fos, be happy”, mert MINDEN RENDBEN VAN! Tehát a SZOR-ongással, a FÉL-elemmel csakis egynek lehetünk ártalmára: SAJÁT MAGUNKNAK..