MÁS-VILÁGI ÜZENET

 
Ma minden észköz erről szól. De nem csak az enyém – és nem is lehet ez másképp -, hanem ahogy olvastam a tanítványaim bejegyzéseit, az övéké is.
Tehát ma érdemes „hegyezni a füleket”. Pontosabban az érzékeléseket....
Üzenet egyébként MINDEN NAP VAN. Mint a „minden napra egy mese”.
A nagy állandóságnak minden egyes nap más-más arcát mutatja. Mint a tegnap emlegetett tolómérőn. A tolómérő adott és állandó. „Megszabott” és „leszabott”. A külső események a „megszabottak” és ezekben éljük mi a „LE-szabott” életünket. A külső események a FÖLD programját képezik, amely ADOTT és MEGSZABOTT, nem mi alakítjuk, de éppúgy véges, mint az életünk, hisz egyszer körbeér (erre most rá is tüsszentettem...). És mi most épp a KÖR VÉGÉRE értünk. Ahhoz a ponthoz, ahol valamikor útnak indult..
A mi életünk a KÖR-ben pedig ugyancsak véges, hisz van kezdete és van vége.
Egyedül mi a VÁLTOZÓ? A „tolóka”. Azaz a MINŐSÉG, a HOGYAN. HOL ÁLLOK ÉN, mint „tolóka” a leszabott egyenesen?...
A mozgásomat, a hogyan „beállítását” a JELEN-LÉTEM befolyásolja. Mennyire ÉLEM a JELENT, mennyire vagyok jelen a JELEK-nek? Mennyire ÉRZÉKELEM, hogy ÉN hol vagyok a külvilágban? Mennyire olvadok vele össze, mennyire hagyom hatni magamra – egyben mit veszek ki belőle a magam életének a jobbítására? Hisz a külvilág azért van, hogy megtaláljam benne a helyemet, amíg ITT vagyok. Egységben vagyok vagy „FÉL”-elemben? Én döntök..
Minden ember BŐSÉGRE született. Az, hogy a TÖRT ÉN ELEMÉNEK ámokfutása nem ezt bizonyítja, az pont a „JEL”-telen és „JELLEG”-telen TÖRT ÉN működésének köszönhető.
Aki NEM VESZI a JELEKET, mert nincs jelen a jelenben a jeleknek..
 
Ha valaki éhezik, természetesen NEM ÉRZI JÓL MAGÁT.
Elemezzük egy kicsit ki ezt a kijelentést: „nem ÉRZI JÓ-L MAG-át”. Tehát? Nem ÉREZ. Illetve igen, csak NEM A JÓT. Nem érzi a JÓT, ezért nem is érzi jól a MAG-ját. NEM ÉRZI A MAG-ját. Nincs összhang a MAG és az EGO között. Nincs „egy-egyezés” – tehát ELVÉSZ AZ ERŐ.
Ki van ereje teljében? Ki az, aki HAT-ni tud? Aki HATÁS-sal van?
Az, aki JÓL van. Aki JÓL ÉRZI MAG-ját.
Az éhezés, a nyomorúság, NEM JÓ ÁLLAPOT. ELTERELI az embert. NEM TERMÉSZETES helyzet. Az ember ROSSZUL LESZ tőle. Mivel ROSSZUL LESZ, a ROSSZ tulajdonságai jönnek fel. A NÉLKÜL-özés nem épít, hanem ROMBOL. A MEGVONÁStól senki nem vált jobb emberré.
Amikor ELVESZNEK tőlünk, attól nem leszünk JOBBAN és JOBBAK se leszünk. Elfogadjuk, alkalmazkodunk, beletörődünk és megoldást keresünk. De a „tüske” ott marad. Az emlék mint LÉK mindig megmarad.
A SZER ELEMBEN SOHA nincs nélkülözés, csak HARMONIA, REND és BŐSÉG. A bőséggel együtt pedig BOLDOGSÁG.
A bőség azonban nem egyenlő a DŐZSÖLÉSSEL. A felesleges felhalmozással, ami kibillenti az egyensúlyt. A bőség azt jelenti, hogy VAN-ság van. VAN TEREM és VAN IDŐM és VAN ANYAGOM – és mindezzel ÉLEK, és mindezt ÉLEM MAGAMBAN.
VAN lehetőségem az ALKOTÁSRA, a TEREM-TÉS-re, arra, hogy a TÉR-ben megjelenítsem, formába öntsem azt, aki-ami vagyok, ami a FEJEMBEN, LELKEMBEN ÉL. Amivel JÓT és JÓL cselekszem, a magam és mások JAV-ára. A „JAVA” pedig mint tudjuk a BŐSÉGET jelenti....
Ha a SZER ELEMBEN működésnek ez a RENDJE és ezt a REND tartja össze és működésben a kozmoszt – akkor itt a Földön vajon miért nem EZ működik??
Egyszerű: mert az EMBER MEGTAGADTA EREDŐJÉT és SZEM-be fordult ISTENÉVEL.
A tagadásból pedig csak a kibillenés, TÖRÉS, MEG-törés következik....

Hallgattam tegnap elemzéseket a világpolitikai és gazdasági helyzetről. Meg a kereszténység üldöztetéséről. Hogy Európában ez ma a legüldözöttebb vallás és eltagadása okán veszett ki a tartás és az erkölcs az emberekből... Hmmm.... Milyen kereszténységet is kell tisztelni? A „SZAKÁLLAS ATYAISTENT” imádókat? Akik „szemet-szemért, fogat-fogért” a bosszú szellemét működtetik – minden jézusi tanítás ellenére?? Akik Jézust ma is állandóan KERESZTEN TARTJÁK és NEM AZ ÉLŐ tanítását ÉLIK???
Gyakorlatilag SEMMIT NEM ÉLNEK abból, amit Jézus tanított!!
A kereszténység NÉPEKET IRTOTT KI, igázott le és FOSZTOTT KI, tett TÖRT ÉN-né!! Emberek millióit tették földönfutóvá. Később „saját berkein belül” gyötörték a „megesetteket”.
„DÍCSÉRJÜK ISTENT ÉS GYÖTÖRJÜK EGYMÁST”.
Tökéletesen működött minden szerzetesrendben...
Egyszer azonban visszanyal a fagyi....
A többi vallás sem kivétel. A „békésnek” mondottakban is ott pózol az „atya”, aki URALJA a „terepet”. A nő ugyanúgy kiszolgáltatott és TULAJDONT KÉPEZŐ. "ALÁ"-rendelt...
Gyakorlatilag az ÉLET minden vallásban ÉRTÉKTELEN – mert ÉRTÉKTELEN A NŐ, aki ÁRAMOLTATJA, aki MAGÁBAN HORDOZZA. Csak „papolnak” a szentségéről, de tetteikben meggyalázzák.
Namármost, amíg az EGÉSZ VILÁGON nem változik VISSZA, nem áll a helyére az ALAPVETŐ REND, az ANYA minőségnek mint kozmikus EREDŐNEK az ÉRZÉKELÉSE, mert az istenminőség = ANYAI. Ez evidens mindenkinek, akinek KÖZE van az ÉLETTEL.
Minden ami élő, az NŐ, mert NŐ-vekvő, és ami Nő-vekedni képes az a BŐ-séges, BOLDOG-ságos. Amíg erre újra rá nem ébred a "jónép", addig semmiféle egyensúly nem áll helyre a világban.
Addig bizony NÉLKÜLÖZÉS van. Mert nélkülözi az élet az ANYÁT.
Amikor visszakerül a NŐ az őt megillető helyre – akkor újra harmonia, bőség és REND lesz, mert újra az igaz SZER ELEME fog működni.
Nos, egyre-másra ERRŐL ÉRKEZNEK az ÜZENETEK.
Az ALAP-vető rendről, a SZER elemről, az EREDŐRŐL, a NŐ-ről, hisz tudjuk: KOR-KÖR váltásban vagyunk.
A RÉGI KIMÚLIK.
De ez a régi mindent elkövet, hogy tartsa magát. SZORÍTJA a LELKET, SZŰKÍTI tudatosan a tudatot, az ELME FERTŐZÉSÉVEL.
Azonban el fog jönni az a pillanat, mikor megnyílnak az ÁTJÁRÓK (hmm 7.33.) De csak azoknak, akik FELHANGOLTÁK magukat a SZER ETETŐ ELEMÉHEZ. Akik a VANSÁG, a BŐSÉG TUDATÁT ÉLIK.
Varázsszó: ÉLIK.
Nem csak beszélnek róla, hanem minden pillanatban BENNE VANNAK, mert TUDVA TUDJÁK hogy TUDJÁK... „EGYÜTT ÉREZNEK” a kozmosz SZER-ével, mert BENNÜK VAN...
 
Napunk kísérő angyala ma ZADKIEL, az EGYÜTTÉRZÉS angyala.
De nem annak az együttérzésnek a minőségét képviseli ő, hogy együtt jajongunk a SZER-ÉN-CSÉTLENEK-kel (mert nem élik a SZERT), hanem épp ellenkezőleg: azokkal ÉRZÜNK együtt, akikkel ÖSSZ-HANG-ban vagyunk. Csak ez az együttérzés EMEL és TART TENGELYBEN, semmi más. A többi csak hablaty....