A „JÖVŐ” JÖVŐ HANGJA (kicsit hosszú lesz...)

 
.... amit mindenki megérez, mindenki meghall, csakhogy nem mindenkinek ugyanaz a „jövő JÖVŐ” cseng a fülébe.
Vetés-aratás, ok és okozat, SZÍV és ELME most összeér illetve szétválik. Összeér a „ki mint vetett-úgy arat” és szétválik a SZÍV-tudat és az ELME útja. E szétválást egyre jobban látni és ÉRZÉKELNI: az elmések kezdik magukat felemészteni.
Jó példa erre a spirivilág: az 5D és 6D „aranykori magaslataiból” leugató száraz, érzékelésmentes ELME egyszerűen kisül és ZAVAR-ba jön a SZÍVTUDATOSOK mellett. Nem bírja elviselni. Ugyanis nincs benne „víz”, azaz „LÉ”, azza LÉ-lek, azaz ÉL-ET, mely ÉL-tetne! Nincs benne „VEZETŐ ELEM”.
Önmagába visszatekeredő feszültséggel töltött űr – márpedig mint tudjuk „feszültségben nincs létezés”. Még az űrben sem 🙃...
 
Az elmések látják az őket látogattó „hüllőembereket”, akik nekik megmondják a „tutit”. Természetesen szeretetből és szeretettel. Még akkor is, ha a látogatásaik kimondottan kellemetlen testi tünetekkel járnak. Nos, nem akarom elkeseríteni a „látogatottakat”, de ezek a lények éppúgy ELME-„programozottak”, mint a földi „elmések”. SZÍVMENTESEK, ÉRZÉKELÉS nélküliek, NEM A SZER ELEMÉBEN MŰKÖDŐK, mert NEM ÉRZIK A SZERT. Akik ezekkel állnak kapcsolatban, NEM BOLDOGASSZONY KÖTÉNYÉBE térnek vissza. Bár a „látogatók” is BELŐLE FAKADNAK – hisz nem is lehet másképp, mivel a „mindenséget ANYA SZÜLI” – de ahogy a Földön is lehet a saját gyermekünk „tagadó”, „szembenálló” – ugyanúgy más csillagrendszerek lényei is. (Lsd Orion). Mindenhol érvényes, hogy az „azonos vonzza az azonosat”, az elmés az elméset, hisz „egy húron pendülnek”, egy az „alaphang”. A földi „agyas” bevonzza az „űrbéli” elméset. Az ELME természetesen lehet éles és brilliáns: pont úgy, mint a Harry Potterben Voldemort....Csak épp a LÉNy-ÉG-i hiányzik belőle, maga a LÉ, a „VEZETŐ”, ÁRAMOLTATÓ, működtető MINŐSÉG: a SZER ELEME...
Az „agyasok”, ha jól megfigyeljük, kezdenek szépen, lassan BECSAVARODNI, mert nem látnak kiutat.
Nem fogják fel, hogy a KÜLVILÁG ADOTT, ELŐRE MEGÍRT és hogy az ÉLET MAG-unkban zajlik.
BESZÉLNEK a szeretetről – csak épp nem ÉL-ik, mert nem ÉL-ő bennük...
 
A becsavarodás tünetei lépésről lépésre megjelenik rajtuk a ZAVAROS tekintetben, a még zavarosabb mondanivalóban, az elszürkült ARCBAN, az enervált megnyílvánulásban.
Nekünk pedig csupán egy dolgunk van: mindezt ÉRZÉKELNI és az érzékelésen keresztül LE-OLVASNI tudni, amit látunk, amit tálcán kapunk felkínálva...
Jó kis gyakorlás és felkészülés a „jövő JÖVŐ”-re, ahol már nem a szó lesz a kommunikáció alapja, hanem az ÉRZÉKELÉS. Mint a GYEREKEKNÉL – akiket csodásan meg lehet érteni szavak nélkül is, és akik egymást is azonnal megértik, pedig még nincs „tanult szó” a szájukban....
Ma megint minden EGY IRÁNY-ba mutat: „Terembura” és az „észközök” teljes átfedésben vannak.
 
A „Teremburán” a HOLD a SÁRKÁNYFAROKKAL fog „összeállni” – de ezzel egy-az-egyben mozgásba hozza a SÁRKÁNYFEJET is. Mit jelent mindez?
KEZDET és VÉG egyszerre láthatóvá válik. Mi JÖN és MIÉRT és annak MI A CÉLJA?
A Sárkányfarok a MÉRLEG csillagképben áll. Tehát? DÖNTÉS IDEJE VAN. Hol? A HOLD minőségében, a LÉLEK, a BELSŐ világunkban – ahol IGAZÁN ÉL AZ ÉLET.
A Sárkányfej a KOS csillagképben áll, annak is a LÁBÁNÁL, viszonylag közel URANA-hoz. Mi a „KOS”? Ami valójában a NŐI IVARSZERV? Az ÚJ ÉLET KELYHE. A „GRÁL”. A „MEDENCE”, a „KELT-ETŐ”...
A „láb” mit jelképez? Az INDULÁST.
MIT jelképez URANA? A Felszabadulást. A TÁVLATOKAT. Az „ODA-ÁT”-ot, mivel Satana után az első „Messianisztikus” bolygó. 
A HOLD mit mutat mindig? MINEK JÖTT EL AZ IDEJE.... Minek is? DÖNTÉST hozni MAG-unkban, MAG-unkból fakadóan, hogy TOVÁBB LÉPHESSÜNK a FELSZABADULÁS felé – ami közelít felénk.....
Az „észközökben” a távlatokat a 9-es ház jelképezi. És ma épp 9-e van....
A KOS is megjelent, valamint JUPITER, az IGAZSÁG, a DÖNTÉS minőségében.
A cigánykártya „ISTEN SZEMÉT” dobta – azaz minden úgy történik, ahogy „köll”, a REND SZER-ében. BIZTONSÁGBAN van mindenki, kinek HITE, BIZONYOSSÁGA meg-VAN. Mert ÉLI a VAN-ságot.
A Tarot a MÁGUS lapját küldte, de fejjel lefelé – tehát a MAG-a-BIZTOSSÁG-unk MAG-unkban keresendő és nem kint a külvilágból.
Végül a Lenormand kártyából a HAJÓ lapja érkezett: szerintem nem kíván magyarázatot... Repít TOVÁBB, visz előre a SZÉL...
Az angyalkártyák közül pedig ARIEL valósággal kiperdült, elhozva a BÁTORSÁG üzenetét.
Azt a MERSZ-et, mely minden DÖNTÉSHEZ, minden KEZDETHEZ elengedhetetlen.
Ugye, hogy „minden egy”?

Ma érdemes megint JELEN lenni, ÉBERnek maradni, az ÉRZÉKELÉST működtetni (erre bevágta az ajtót a szél..), mert amire felkapjuk a fejünket, amit ÉSZ-re veszünk, ami TUDATOSUL bennünk és érezzük benne az ÜZENETET – akkor az üzenet is.

Tavaly szeptemberben mondtam, ha jól emlékszem 16-17-én, hogy „lejárt a Kék vér könyvek” ideje és „ugródeszkaként” a lejárat és új „felütés” viszonylatában egy mondatot idéztem belőle, mint ZÁRÁST és NYITÁST:
„A KÉK BOLYGÓ, MELYET A KÉK LÉNYEK FOGNAK ÁTALAKÍTANI, EGY OLYAN FÖLD, AHOL KÉPESEK LESZÜNK ÚGY BERENDEZNI EGY OLYAN 3D SŰRŰSÉGŰ VILÁGOT IS, MELY FORMAILAG IS, TEHÁT TÁRSADALMILAG, TECHNIKAILAG (HA ANYAGIASULT FORMÁJÁBAN EGYÁLTALÁN ERRE SZÜKSÉGÜNK LESZ), A GALAKTIKUS SZENT HÁRMASSÁG EGY-SZERŰ HARMONIÁJÁT TÜKRÖZI. EHHEZ LEGELSŐ ÉS LEGFONTOSABB LÉPÉS A FELBORULT ELME-SZÍV ARÁNY HELYREÁLLÍTÁSA”.
(most direkt visszakerestem – és milyen érdekes: szeptember 16-án ugyancsak ARIEL volt a kísérőangyal és ugyancsak az „ELÉG VOLT”, a DÖNTÉS meghozatala volt a téma, majd 17-én pedig a NYITÁNY...)

Ahogy tegnap is írtam: NINCS SOHA ÚJ ÜZENET.
Tavaly szeptemberben is ugyanaz volt, mint MOST.
Mindig UGYANAZ érkezik – hisz nem is lehet más, mert ha az EGY-s-ÉG-be akar az üzenet terelni, akkor csakis az EG(y)-S-ÉG-ről szólhat. Úgyhogy aki mindig új tanítást keres – TÉVÚTON JÁR és máris elárulta: az ELMÉJE HAJTJA.
Ami „MÁS” lehet: az a HANG-SÚLY. Úgy, mint a tolómérőn: adott egy a MÉRTÉK-RÚD, amin a tolóka előre-hátra mozoghat, meg-megállva egy adott ponton. A MÉRŐRÚD tehát mindig EGY és UGYANAZ – csak a „megállók” változnak. A Hangsúlyok, a Fókusz...
Aki BENNE van ebben a MÉRTÉKBEN, ő benne van a MINDÉNSÉGBEN. Neki nem számít, mikor jön el a „VÉGÍTÉLET”, a "VÉGPONT", mert EGY-s-ÉG-ben van. Mert KÉSZ. Tehát KÉK, azaz „oda-vissza” ugyanaz. MÁR „FEL”-KÉSZ-ült.

A TANÍTÁSOK mindig a SZÍV-hez szólnak, a szív ébresztését szolgálják. Elmével CSAK egy pontig értelmezhetők – onnantól már csak ÉREZHETŐK. Aki itt megáll, nem tud a hídon átmenni. Hívogathatjuk, integethetünk neki – ő még FÉL, mert „FÉL”....
Nem tudunk és nem is lehet senkit megváltani – TEN-MAG-ától.
Mindenki a maga döntése mentén a MAG-a útját járja, saját HANG-oltsága alapján. Aki nem hall minket, az hozzánk képest EL-HANG-olt..
A mi HANG-unk a mi MINTÁZATUNK, a mi utunk saját MAG-unk döntése alapján. Aki hall minket, az velünk ÖSSZ-HANG-ban rezgő..
A mi választásunk az a „jövő JÖVŐ”, ami az EREDET(I) SZER ELEM ETETŐ MI-NŐ-s-ÉG-ében a HOLD égisze alatt hallatja HANG-ját...