A MAG IGAZSÁGA

 
A mottó tárgya már tegnap felmerült – igazából erről írtam meg először a Rituálét. Aztán menetközben érkezett egy bevillanás, hogy MÉGSEM ez a lényeg, hanem a „gyermek” szimbolikájának egy harmadik szintje....
Ma viszont egyértelműen az IGAZSÁG a téma, immár „igazi” hangsúllyal, mert még a számok „hetessége” is aláhúzza...
Ezt a HETESSÉGET már tegnap este "megpecsételte" egy csodálatos szivárvány, ami azonban NEM VOLT 7-es, mivel a lila szín alatt folytatódott egy kövtekező színrétegben, aminek az árnyalatai ZÖLD, KÉK és LILA voltak. El is mosolyogtam magam, mert hisz épp erről beszéltem az utolsó videoban....
 
Tehát: a MAG IGAZSÁGA....
 
Mi ez a MAG? A bennünk élő „M”-ind-ÉN-ség „A”-karata.
A „MA”-„MA” akarata a "G"-ben, az ANYA-G-ban.
Minden EG(y)-ÉN, mint „MAG”-ÉN mi-NŐ-SÉGE az ANYA-ból fakadó. Ez a benne ÉL-ő IS-TEN-MAG-ja. A „TENMAG”-ában megnyilvánuló „IS”-„IS”, azaz ISTENANYAI minősége.
Az a „Kettősség”, mely EGY.
Hisz a kettősség (IS-IS, MA-MA), jelen esetben nem más, mint duplázás, ami a „TAG” vagy „TŐ” erejét jelzi. Hisz van a MAG-unk, meg van az EGO, mely úgy működik, mint a magHÉJ-a. ERŐNK TELJÉBEN akkor vagyunk, amikor EGY-ben, azaz ÖSSZHANGban működünk. Amikor a HÉJ olyan, mint a MAG....Ez az egy-egy-ezés erőminősége (ezért a 11 az ERŐ lapja a Tarotban).
Értjük? Érezzük?
 
Ezenkívül azt is jelőli a kettőzés, hogy világunkban minden KETTŐS. Minden DUÁLIS, mindennek van PÁRJA, TÁRSA. Akivel-amivel EGY. Mert a RÉSZE. Mert ÖSSZE-TART-ozók.
A párok, mikor EGY-MÁS-ra találnak - hisz az egyik egy „egyik EGY”, a másik pedig egy „másik Egy”-, akkor ÉBREDNEK arra rá, hogy a dualitásban van egy RÉSZÜK, mely „külön lábon járó”, „önjáró” – de mégis belőle fakadó, hozzá tartozó. Ez az 1-2-3 ritmusa, melyben a 3 = 1, mert az összetalálkozásban rejlő egységbe találás MI-NŐ-s-ÉGe az, ami megteremti a HAR-MO-niát. Az ÖSSZE-CSENG-ést.
Ez hozza el a MAG-MEG-ismerést, vagy MAG-FEL-ismerést...
Az IS-meretet. Az IS-tentudatot.
Az IS-TEN, aki TEN-MAG-unkban ÉLŐ, aki meg(mag)SZÓLaló, azaz HANG-ot adó, rezegtető, tehát működtető.
Ez a HANG az az ALAP-HANG, mely mindenkinek, mindenkiben EGY-ÉN-i. Ha hallja – akkor kerül TEN-MAG-ával összhangba, mert ez az ALAP-hang az a SZÍV-hang, mely mindent megrezegtet, mely minden SEJT-ünkhöz elér és HARMONIZÁLja a SZER-v-EZETET.
Tehát a „Szervezet” miben működik harmonikusan? Az ALAP-HANG-unk, a MAG-hangunk tónusában, melynek „működtető” ELEME, nem más, mint a SZER, ami SZER-VEZET-ünket VEZETI, irányítja, ETETI, tehát fenntartja, ÉL-TETI....
Magyar nyelv mágiája... Ugye, hogy minden kozmikus összefüggés megvan benne?
Egy csoda....
 
Amikor a párok Egy-MÁS-ra találnak, MI-NŐ-ségi változást élnek meg, mert mindkettőjükben megszólal a MINŐSÉG SZER ELEME.
Amikor saját magunkban „felébredünk”, „MAG-unkra ISMER-ünk”, akkor ugyanígy a TEN-MAG-unk MINŐSÉGÉRE ébredünk rá.
Mi a közös szál a "kinti" és a "benti" egy-más-ra találásban?
A MI-NŐ-s-ÉG.
Azaz, a MIND-ÉN-KI-ben benne lévő „NŐ”-sége.
Ez NYÍL-vánul meg KINT. Ez tör KI belőlünk. „MIND-ÉN-KI-BŐL”. (Megint a nyelvünk mágiája....) Ez SUGÁRZIK ki belőlünk, ez adja meg az auránk minőségét – ami egyébként már az „áthangoltaknál” NINCS! Tessék letesztelni..
 
Miért a NŐ-ségünk adja meg a „Minőségünket”?
Mert minden, ami ÉL-Ő, az NŐ-vekedő, az ÉR-ZÉK-elő. Ez a "Neptuni" minőség, a "VIZEK", a "LÉ"-t áramlása. Egy férfi is lehet neptuni minőségű (lsd pl Chopint) - a férfit is a benne ÉL-ő LÉ-tező NŐ-ség MÉRTÉKE határozza meg...
Ennyire egyszerű.
Aki ÉRZI – most már meg is ÉRTHETI a LÉNY-eget..
 
Agyamra megy, amikor elkezdik nekem magyarázni a női-férfi dualitás egyensúlyát. Mondván, hogy ilyen-olyan írásokban le van írva, hogy a nőben ott a férfi- a férfiben ott a nő. Milyen férfi van a NŐBEN???? Csak annyi, amit „kivettek belőle és átformáltak”.
Úgy van benne, hogy a teljességéből kivettek egy darabot...
Értjük? Érezzük??
 
A NŐ, mint földi megtestesülése a kozmikus NŐ-vekedő, SZÜLŐ, ÉL-etet adó MINŐSÉGNEK, önmagában EGYSÉGES. Miért vétetett belőle a férfi? Az már más kérdés. Ez egy FÖLDI PROGRAM, a jelen létünk FÖLDI LÉT PROGRAMJA. Ha más csillagon élnénk, ott más program lenne. Más formánk lenne magunknak is, másképp élnénk... Lehet, hogy MAG-unkban, egyként, egységként és nem dualitásban. Minden más csillagrendszerben más program fut - de mindegyikben ugyanaz a "kihívás": MEGÉLNI MAGUNKAT, lehetőség szerint ÖRÖM-LÉTBEN, mert ez a MINDENSÉGET átható SZER ELEM MŰKÖDTETŐ ENERGIÁJA.
MOST ITT vagyunk. A FÉNY TÉR-IDŐ dimenziójában, mely az ANYAG világa. Ennek megfelelően van testünk és éljük meg SZEREPEINKET. ITT és MOST.
Ez a létezésünk tömör alapigazsága, melyet MAG-unk őriz.
 
MA, amikor a NAP épp a SZÍRIUSZ FELETT halad, óhatatlanul kapcsolódik is vele. "ÖSSZEREZEGNEK".
A Szíriusz, mint tudjuk, a mi naprendszerünk MAG-ja.
Tehát MA, MA-G a MA-G-gal lép kapcsolatba.
Ma a MAG-tudást érzékelhetjük saját MAG-unkban – amennyiben nem az elménk ural minket, mivel a magtudás csakis az ÉRZÉKELÉSEKEN keresztül ÉR el minket..
 
A TEST a Földön nem más, mint egy ÉLŐ, ELEVEN ANTENNA.
De ahogy egy földi antennát is el lehet hangolni és rosszul beállítani, úgy van ez saját testünkkel is. Mi tud minket elhangolni? És rossz vételre beállítani? Az ELMÉNK. Az EGO ELMÉJE.
Az ego elméje CSAKIS a többi ember ELMÉJÉNEK az adását veszi. Ezt lehet INFORMÁCIÓval megtömni, ami az elmeprogramozás lényege.
Hogyan tudunk belőle kilépni?
Ha TENGELYBE kerülünk. Ha HELYünkre kerülünk. Ha HELYBEN VAGYUNK. Ekkor HELYESEN érzékelünk, HELYESEN, azaz jól CSELEKSZÜNK – és kívül is HELYESEKKÉ válunk....
Ha MAG-unkba fordulunk, a SZÍV-ben érzékelve megÉRThetjük a LÉ-tezés áramában, a FOLY-tonos NŐ-vekedésben az ÉL-et értelmét, annak mibenlétét. Saját szerepünket, feladatunkat a FÖLDI színjátékában. ÁTLÁTHATUNK az ELME kivetítésein, és RÁLÁTHATUNK a MAG-kapcsolódásokon keresztül a MINDEN-ségre, minden ÉN-ünkre, arra, hogy KI-vagy-OK IGAZ-ából.
A VAGYOK-AKI VAGY-OK-ra. Arraz az OK-ra, amiért itt vagyok – és arra az útra, amit bejártam. És arra is, ami az érzékelésen alapuló döntéseim SZER-int még vár rám...
 
Ez utóbbihoz kellett az elmúlt 3 napban, a harmonia rendje szerint a GYERMEK 3 minőségét megérteni. Mit jelent a GYERMEK?
A TELJESSÉGET, az EGY-et és a TEN-MAG-ra ébredést...
Mindezt a SZER ELEM-ében megélve, amely minden sejtünket etető, tápláló, működtető ELEM - és amit EM-ANU-EL ÉLŐ módon itt rezgetet és TART a TÉR-ben...
ÉLEM?
Azt csak MAG-unk tudhatja...
 
Napunk angyala ma CHAMUEL, a szeretet angyala... Aki arra emlékeztet, hogy NINCS HALÁL, csak át-LÉNY-ÉG-ülés, mert a SZER-ben mindig RESZ-esülve csakis BENNE LÉ-tezhetünk...
 
(Kép: tegnapi szivárvány - sajnos a fotó nem adja ki a több réteget, ami élőben lenyűgöző látvány volt)
10-01...