ÜRESHOLD A JUPITERREL

 
A mai Üreshold a napfelkeltével indul illetve válik pontossá.
A FÉNY uralkodik – látszólag, hisz KORLÁTOZZA a HOLD..
Amúgy se győzhet soha a Fény a „Sötétség” felett - ez egy végtelen manipulált ostoba tanítás -, hisz BELŐLE vétetett.
A gyermek sem „győzhet” a szülője felett, csakis egyenrangú félként tekinthetnek egymásra, hisz a harmonikus együttműködés alapja a kiegyenlített erőviszony. „Együtt-egymással-egymásért”.
Ez az Univerzum RENDJE. A SZER RENDJE. A REND SZERE.
 
Az, hogy a Földön ez nem így van, mint már tudjuk, az orioni „mindent változtass meg, amit lehet” MINŐSÉG kibillent, egyoldalúvá vált, polarizált, eltorzult formája, amit a „NEM”-esek, a TAGADÓK, az A-Szírok indítottak útjára. De ahogy a „nem”-es NEM-ERE (a „NEM” EREJE, a nemesedett nemiség, azaz "hym"-ség ERŐ-ŐRE) alábukva az ősmamai tengerben, a TEN-gridben, oroszláni mivoltából PÁRDUCIVÁ, NIMRÓDIVÁ válva, a FELÉBREDÉS útját mutatta meg az ANA-n, a MA-MA-n keresztül. Hisz mi a MA-MA?
A M-indenség A-karata.
Tehát? A M-indenség A-karata egyértlműen NŐ-i, ANYAI minőségű.
Csakis ÁLTALA, VELE és BENNE lehet a NEM-ességből/NEM-iségből/TAGAD-ásból felébredni, "MAG"-unkhoz TÉRNI.
A "NEM"-iségből, "NEM"-esedett állapotból IGAZ-án NEM SZÁRMAZHAT ÉLŐ ÉLET. Erre ébredt rá Nemere és alámerülve az ŐS-TENGER-ben, a "SÖTÉT-s-ÉG"-ben MEG-VÁLTOTTA MAG-át. Egyúttal példát mutatva arra, hogy MINDEN "NEMERE" számára mi az IGAZ KI-ÚT.
A NIMRÓD-dá válás.
A NŐ-s-ÉG-be, ANU-ba, TENGRIT-be való VISSZATALÁLÁS, vele való EGGYÉ válás.
A BOLDOGASSZONY ÖLÉBE való visszatérés az EGYETLEN ÚT, mely VALÓBAN EGGYÉ FORRASZT.
Ez az IGAZ „unio mystica” – és NEM AZ, amit mindenféle csillagtudás, meg vallás, SZÍV-TELEN-ül, ANA-tudat NÉLKÜL terjeszt. Mindezek LÉLEKTELEN tanok. Üresek. ELMÉLETEK – melyekben sehol nem szólal meg a „HANG”. A SZÍV HANGJA – mely „MINDENT VISZ”, mert a HANG maga az EG(y).
Értjük? Érezzük a lényeget??
 
Én, amikor én „kritizálok” és „ostorozok”, pont azért teszem, hogy LÁTTASSAM: CSAPDÁBA CSAL mindaz, aki CSAK AZ ELMÉNEK a szószólója. Ostorozok, hogy FIGYELJ!! LÁSS! Lásd meg, hol a buktató – de TE is CSAK akkor látsz, ha a szíveddel látsz.
(Egyébként pont itt buknak el a kritikámat kritizálók: mert ők ha csak a kritikát hallják, pontosan azt igazolják vissza, hogy nincs bennük MAG-hallás...azaz SZÍV-tudatosság..)
 
A mai észközeim közül az egyik lap a DEVA tarot „Botok 6”-osa, mely FEJJEL lefelé érkezett.
Mit mond ez a lap?
„Fény és sötét nem vesznek el és nem győznek. A Jupiter uralkodik és ez győzelmet, egyensúlyt, harmoniát jelent. Az OROSZLÁN által uralt tűz elem itt pozitív oldalával mutatkozik meg. A Jupiter mint törekvés összekapcsolódik az oroszlán kreativitásával, ami által a cél minden fáradság nélkül elérhető. De! A kivívott győzelem soha nem károsíthat meg másokat. A harcot tisztességes eszközökkel kell megvívni és a jó ügy szolgálatába kell állítani, mely minden résztvevő javára válik”.
Fejen állva azonban a következőre int ez a lap: „a tűz nem szilárd elem. Légy éber, mert kicsúszhat a kontroll alól és az egyensúly felborulhat. A társulások felborulnak, megbízhatatlanság mutatja meg magát, a barátok az utolsó pillanatban cserbenhagyják egymást”.
Látható mindez KINT? De még mennyire...

A másik észköz, a Cigánykártya, a KATONATISZT lapját küldte.
Ez a lap szintén „TŰZ” minőségű. Hasonlóan oroszláni ERŐ-t jelképez a hatalmával, a befolyásával. De itt is megjelenik a Jupiteri hatás, mivel a Katonatiszt „TENGELYBEN” van.
Azaz a HELYÉN van. Mondhatni „helyénvaló”. Így is cselekszik, mivel van TARTÁSA.
Ez a tartás adja „uralkodó” minőségének az alapját, hisz csakis TISZTESSÉGES és TISZTA ügyekben támogat.

Az asztrokockáim a HOLD-at, az OROSZLÁN-t és a 2-es házat dobták.
Tehát ITT IS megjelenik az OROSZLÁN, a maga tűzerejével és uralkodói, irányító képességével, mely képes minden akadályt legyőzni - mint NAP analógia.
A HOLD visszafogja a tűz erejét: nem engedi, hogy pusztító legyen.
Hol? 2-es házban: a FÖLDI kapcsolatok, együttműködések, barátságok, szövetségek terén.
Vagy a TENMAG-unkhoz fűződő viszonyunkat illetően, amiben a MAG a „sötét”, a „víz” – és a MAGHÉJ, az „ego” a tűz, a cselekvő „én”. A cselekvő „én” a „MAG-ÉN”-je nélkül bizony perzselhet, égethet – mert urrá lehet rajta a TAGADÁS. A „NEM”-esedett mentalitás.

Tehát, összefoglalva: a NAP, az OROSZLÁN pusztító tűzerejét csak a HOLD összehúzó, „hűsítő” vízereje képes féken tartani - jelen esetben a JUPITER által. A "Teremburán" ugyanis a NAP-HOLD együttállás "teremtő", megvalósító, azaz kvadrát fényszöggel kapcsolódik a Jupiterhez. Tehát a JUPITER az EMLÉKEZTETŐ a TISZTA IGAZSÁGRA - bár a NAP az IKREK kapujában most épp a TEJÚT ELŐTT halad, ami nem más, mint maga a "TISZTA ÁG"...
No, ilyen az, mikor minden mindennel összefügg...

Fentebb említésre került, hogy a NAP az OROSZLÁN minőség, de neki kell PÁRDUCCÁ válnia.
A PÁRDUC éjjeli állat, tehát a HOLD szimbóluma.
A Nemeréből átváltozott Nimród vállán már ezért látható párduc kacagány - és minden TÁLTOSKIRÁLY vállán is. Hisz ők már HAZA TALÁLTAK...

A külvilágban látható, hogy az „OROSZLÁNOK TÜZET SZÍTANAK".
Az „anyamedve” nyakára láncot akarnak verni hazugsággal, megtévesztéssel, aljassággal és csalással. A „medve” egyértelműen nyerőre állt már és ezáltal mutatkozott a „csata vége” – de mivel az oroszlánoknak nem érdekük a csata befejezése, hát gyorsan ki kellett valamit találni, hogy mindenáron folytatni lehessen.
Látható, hogy a jelen világ hatalmi elitje mindenképp háborút akar. Mindenáron. Nekünk azonban tudni KELL: SZÍNDARABOT NÉZÜNK, aminek ADOTT A FORGATÓKÖNYVE.
Befolyásunk, irányításunk NINCS a történésekre. Ez az út a SZÉT-esés útja a kor-kör lezárásához.
A mi utunk - mivel már döntöttünk - a "jövő JÖVŐ" boldogasszonyi HOLD-útja. A VISSZATALÁLÁS az EREDETHEZ. Az EGy-be az EGy-s-ÉGbe. MAG-unkkal és mindazokkal, akik ezt a visszatérést választották. Ez az út a SZÍV HANGJÁT dalolja...
De ezt a hangot FOLY-amatosan HALLANI KELL. ÉLNI KELL. BENNE KELL LENNI - mert csak így működik. Csak így fogjuk mások DALÁT is hallani és tudunk velük EGYÜTT-működni...
Hisz az azonos vonzza az azonosat...

Amire tehát befolyásunk lehet, az a SAJÁT MAG-unk hozzáállása. NEM-erék vagyunk vagy NIM-ródok? (hmmm... 9.07 és 27 mellett.... Nos, egyértelmű, hogy LEJÁRT a NEMERÉK ideje – a NIMRÓDOK pedig megkapják a TÁMOGATÁST)...

A mai ÜRES HOLD jelzi, hogy „BETELT” az a pohár, aminek lejárt az ideje.
De jelzi azt is, hogy ÚJ ÚT KEZDŐDIK – hisz az ÜRES HOLDAT követő ÚJ HOLD az előzőekből töltekezve, alámerülve, egységbe kovácsolódva egy ÚJ LEHETŐSÉGET fog az ÉRZÉKELÉSEKEN KERESZTÜL elindítani....
Ugyanezt mondja el a 29-es szám is, ami a "hasított", felezett, kettősség VÉGÁLLOMÁSA, ami a 11-ben, az immár KI-EGY-ÉN-lített, EGYÜTT-működésben fog ÚJJÁSZÜLETNI....

Támogató angyalunk ma ARIEL, az „oroszláni” erő, mely képes önmagát korlátozni, tudva, hogy csak így tud a bőség forrása lenni. A „korlátlan nap” – mint kint is látható – éget és felperzsel. Csak pusztítani tud. A korlátozott viszont táplál, növeszt, érlel és bőséget áraszt. Ki ez a korlátozó hatás?
A HOLD....
A NŐ, az ANYA...TENGRIT, a LÉ-t-ezés EREDŐJE...
 
Értjük?
Érezzük?