AZ UTOLSÓ RANDEVÚ- A HOLD ÉS A MERKÚR

 
Eljött az utolsó randevú napja: ma halad el a Hold a 9 bolygó utolsó tagja, a MERKÚR előtt.
Nem tudom, ki hogyan van vele, ki mit érez, de az ürességtől a kavalkádig minden egyben van. Hol másutt, mint a fejben.
Mint egy színes gőzzel teli gomolygó üstben... Ami közben párolog, el-elillan belőle valami, hogy átadja a helyét egy újnak, mi eddig láthatatlan volt...
De végül is nem is kell csodálkozni ezen a kavalkádon, hisz a Merkúr, mint a megújulás, a haladás, a szellemiség, a gondolkodás, a tanulás-tanítás bolygója a változást jelképező Holddal áll együtt a változás energiáját működtető Orion csillagkép felett. Tehát 3-szoros, és 3 szintű a változás - de hol? MAG-unkban. Szellemben-lélekben-testben, Megújuló gondolkodás, megújuló érzékelés, megújuló tapasztalás...
 
Tegnap Horváth Krisztinának az alábbi egymondatos üzenet érkezett:
 
„Mikor magodban egyre nagyobb ürrességet érzel,
te tudd, hogy minden rendben, csak átíródik benned a képlet.”
 
Mondhatni megérkezett a válasz arra a nyugtalanító érzetre, ami már mocorog bennem egy ideje, hogy már tudom, amit tudok, szeretnék tovább tágulva magasabbról rálátva, magomra emlékezve többet megérteni. Amit aztán természetesen tovább is adhatok... Már érkeztek korábban új ötletek, már elkezdtem formába is önteni: mégis érzem, hogy pihentetni kell...mert valami várat magára...
 
Tegnap kaptam egy ajánlást, hogy nézzek bele, mondván, hogy a hölgy ugyanazt mondja mint én és milyen jó, hogy már többen vagyunk. Belehallgattam és számomra azonnal egyértelmű volt, hogy a högy a buddhista tanokat magyarázza.
Nos, ezek a tanok valóban nagyon szépen hangzanak, mondhatni, talán a legtisztábbak a jézusi tanok mellett. MÉGIS. Mégis ZAVAR benne valami.... Többször is nekifutottam, majd idegesen lekapcsoltam...
Már többször voltam buddhista előadáson: minden alkalommal hasonló "idegbajosan" jöttem ki. Tombolt bennem az indulat - de akkor még nem tudtam, miért... Nem tudtam semmibe "belekötni", hisz az elméletek oly szeretetteljesek. És mégis... Engem nem felemeltek, hanem szétszedtek. Felháborítottak. ÉRZET SZINTEN borzoltak...
Ma már tudom, miért. Mert HIÁNYOS. "ÜRES".
Mivel ÜRES, ezért CSAK ELMEPROGRAM.
Nincs benne SE az ANYA, se a SZÍV. És nem is beszél semmiféle szívbéliségről. Amit nem lehet két okból sem csodálni: egyrészt mert NEM a MAGYAR NYELVRE ÉPÜL a tan, másrészt azért, mert Buddha férfi volt.
Önmaga megismerése céljából indult útnak, hátrahagyva mindent, asszonyt IS, gyermeket IS. Pedig épp általuk, maga a MEGISMERÉS LEHETŐSÉGE volt az ORRA ELŐTT. De a nőt az ő világában SEMMIRE SE BECSÜLTÉK. Namármost, az a társadalmi berendezkedés, ahol a NŐ ALÁRENDELT és ALÁZATRA kényszerített, ELEVE NEM TISZTA. Kibillent, hamis. Amit egyébként pedig egy "kereső" azonnal megérez.
Buddha, bejárva a maga útját, visszatért. sok felismeréssel gazdagabban, eljutott a VAGY-OK-iság, a mindenség és a pillanat EGY-ségének a megéléséig és még sokmindenig, azonban egyet nem ÉRTHETETT meg, mert NEM ÉREZTE: MI az IGAZ SZER ELEM.
Ezt csak az Ő társa érezte - iránta.
Beszélt ő a szeretetről, a mindent elfogadó szeretetről, arról is, hogy ez több mint egy érzelem és arról is, hogy az ego elkülönültségében nyílvánul meg a tagadás szelleme, és hogy a gondolataink felismerése mutat utat a VAGYOK-aki-vagyok és a „VAGYOK” közötti kapcsolatra (most erősen tömörítve) – de ez MIND-MIND CSAK "ELME-menés”. Ez mind-mind „CSAK” gondolatiság. Ami az orra előtt ott volt, mint a MEGISMERÉS lényegisége: a mellette élő és gyermekét váró NŐben meglátni a VILÁGMINDENSÉGET - nos, erre vak volt.
Mint férfi KÉP-telen volt felismerni, hisz lényének nem része az ÉLET ADÁSA, a LÉ-tezés, a LÉ-lek ÉL-etének a befogadása-táplálása-világra hozatala, elengedése. Nem volt "KÉP-ben", mert nem volt KÉPE róla. De ott volt mellette a NŐ, aki mégis LÁTTATOTT.
VOLNA. CSak ehhez nyitott szem kellett volna....
Ha lett volna SZÍV-LÁTÁSA, akkor felismerhette volna, hogy amit a NŐ asszonyi minőségében itt a Földön „tesz”, az a KOZMIKUS ALAPMINTÁNAK, a LÉTMINTÁNAK, mint MŰKÖDÉSNEK a FÖLDI, ANYAGI LÉTFORMÁBAN VALÓ MEGTESTETÜLÉSE.
A „Nemtelenség” pedig, amiről tanított, nem a nemek fölötti létet jelenti, hanem azt az androgün létformát, ami nem más, mint a NŐ. Mondjuk ezt velejéig és velősen csak MAGYARUL lehet FEL-FOGni, azaz teljességében MEGÉRTENI - a MEGÉRZÉS mentén.
Mindezt még a tudomány is alátámasztja, hisz egy NŐ =XX.
Egy FÉRFI=XY. Mi az Y? Egy „CSONKOLT X”. Akkor milyen az EGY, az EG-i, a „nemtelen”, a nem felett álló egységes, androgün LÉTFORMA? Az X.
Ez ennyire tiszta, egyszerű és még az ész számára is könnyen felfogható.
Akkor miért NEM akarja a világ tudomásul venni?
Azért, mert „A NEM” uralja a világot.
Ez is ennyire egyszerű.
És ebbe a NEM-be tartozik MINDEN VALLÁS, mely ELTAGADJA A NŐT. Az is, amelynek nincs istenképe, csak a „nihill”, vagy a „nirvana”. Csak egy „kozmikus rezgésminta” az "isten", ami „egyként” maga a "van"ság...Ami kiárad és szerető....MÉGIS HIÁNYZIK belőle valami!
Érvekkel nehéz vitába szállni a vallási tézisekkel, még akkor is, ha nem nevezzük vallásinak. „Elméletileg” minden bennük van, ami transzcendens. Mégis, van egy ÉRZET, hogy valami NEM TELJES.
Nos, azért nem, mert "csak a lényeg" nincs meg bennük: AZ ANYA MI-NŐ-sége.
 
De mi is az a "minőség"?
A legfontosabb jelző. Emberre, anyagra vonatkoztatva egyaránt.
Mint tudjuk, a magyar nyelv a GYÖK-ökre épül.
MI=M-alapzönge, alaphang + I=legmagasabb magánhangzó, a „FENT” hangja. Az I-steni eredő....
MI=mi mindnyájan. Együtt.
NŐ=nő. Ami terjed, árad, áramlik, növekszik – akár a LÉ. Ami ÉL. Tehát minden ember minőségét a benne működő LÉ "ÉL"-e határozza meg: mennyire képes a LÉ-tezés áramoltatására, mennyire tudja élni és megélni tenmaga NŐ-vekedését.. Mennyire tud KI-ÁRAMOLNI, és milyen M-ÉRTÉK-ben?
Tehát minden ember minőségét a benne élő NŐ-ségének az aránya, ereje, erélye határozza meg, ami maga az ERÉNY.
Értjük? Érezzük a LÉNy-eget?
 
A világban addig nem lesz változás, sem szellemileg, sem egyéb más téren, amíg MIND-ERRE a SZELLEM rá nem ébred.
Amíg a SZELLEM mellett nincs ott a SZÍV, ami VISZ, ami áramoltatja a LÉ-tezést, ami ÉR-tékessé teszi, hisz a SZÍV mindenhova EL-ÉR, tehát az „ÉL” „ÉR” – addig csak SZÁRAZSÁG van... BŐ-s-ÉG nélkül...
Ha már minőség: gondoljunk csak bele, hogy Indiában milyen minősége van a nőnek vagy akár a gyereknek? Milyen az ÉRTÉKÜK és milyen MÉRTÉK-ben tudnak HATni a "Kör"-ükben?
Milyen MINŐSÉGBEN ÉLNEK???
És nincs is több kérdésem....
 
A 3-as szintű, „3-as erősségű” VÁLTOZTATÁST, MEG-(MAG)-újulást adó konstelláció (9.07-kor és 27 fok mellett...megint beszélnek a számok..), mindenki számára meghozhatja a SZELLEM ÉBREDÉSÉT A SZÍVBEN. A LÁTÁS képeségét, ami a MAG-tudatunk RÁ-ébredése a REND-SZER-ére a SZER ELEM energiájában, ami ANYAI módon TÁPLÁLÓ. És „NEM” másképpen...
 
Mai napunk kísérő angyala pedig nem is lehet más, mint ZADKIEL, a TANULÁS-TANÍTÁS angyala - "IGAZ"-odva a MERKÚR és a HOLD találkozójához...