VEZÉRELV

 
A „Teremburán” a Hold továbbvonult a 9 bolygó sora előtt, az éjszaka elhaladt URANA előtt, aki a KOS csillagképben tölti most idejét.
URANA és KOS valamilyen szinten össze is „tartoznak” – ez a „valamilyen szint” pedig nem más, mint a MAGOS SZELLEMISÉG szintje.. Urana ŐRZI – a KOS pedig (mint „petefészek”) ÉRLELI, kicsíráztatja az őrzött mag szellemét.
 
Mit szokás őrizni? Ami ÉRTÉKES és ami RÉGI is.
UR=EGY. Az „uri” népek, mint a dél-amerikai népek, vagy a sumerok, „EGY"-tudatú és Boldogasszony hitű népek voltak, olyanok mint mi. Nyelvük nem volt „nemesedett”, és náluk nem létezett az „alázat”, a „leuralás”, a kifosztás. Helyette működött a TISZTELET, az EGYÜTT-működés. „Uriások” voltak a többi nép szemében.
Mit mondunk valamire, ami rendkívüli, ami csodás, ami szép, ami meghatározó? Azt, hogy „hát ez ÓRIÁSI”!
Tehát, sokkal inkább voltak az óriások átvitt értelemben hatalmasok, - mert a 6-almuk is kiterjedt volt -, mint fizikai méretükben.
Nem véletlenül tartották az óriásokat „egyszeműnek” is – hisz a „hatalmasságuk” alapja a LÁTÁS volt!
Ugye értjük?
 
Nos, így torzulnak el a fizikai síkon, a szimbolikusan átadott történések azok fejében és szemében, akikből a LÁTÁS és ÉRZÉKELÉS már kiveszett. Ők SZÓ SZERINT értelmezik a KÉPLETESEN elmondott történetet és így is adják tovább.
Mindazonáltal lehetséges természetesen, hogy az „óriások” testük szintjén is azok voltak, hisz ha mondjuk az agyalapi mirigy, a tobozmirgy valóban toboz méretű volt, a mi mostani „rizsszem” méretünkhöz képest, akkor ahhoz megfelelő méretű koponya is kellett, a koponyához pedig megfelelő méretű, arányos test....
Ugye értjük?
 
A HOLD, elvonulva URANA előtt, az este beállt CSENDBE "átrezegtethetett felvillanyozó” gondolatokat, álmokat.
Nem tudom, hogy másutt is érezhető volt-e, de itt nálunk az esti szürkületkor, naplemente után, olyan CSEND ÁLLT be, hogy „tapintani” lehetett. Éjszaka kétszer ébredtem meg, illetve háromszor, mert utoljára 3.42-kor, amikor óvatosan megszólaltak a madarak. Mindegyik ébredésem során konstatáltam a „SÜKET CSENDET”. Levél nem rezdült, állt minden. SEMMI hang nem hallatszott, ami nálunk nem egy megszokott „tünet”, mivel légvonalban közel van hozzánk az autópálya, tehát egy alapzajt mindig hallani, ha nem is erőteljesen, a széljárás függvényében.
De most az sem volt. ÁLLT MINDEN. Olyan érzetem támadt közben, hogy ha bedobna most valaki egy szikrát, azonnal robbanna a levegő. Ugyanakkor volt egy olyan érzetem is, mint ha „töltenék” a teret. Mintha egy „vákum” lenne, egy ÁTÁLLÁS. Annyira „süket” volt a csend, hogy a már a saját fülem zúgását hallottam...
Hosszú ideig eltartott, kb addig, míg a HOLD kilépett URANA hatásköréből...
Ahogy kilépett, lassan visszatért az „élet”: a madarak is nagyon óvatosan kezdtek rá reggeli ébresztőjükre... Máskor egyikük megadja a felütést és már indul is a koncert. Most nem. Két rigó halkan elfüttyentette magát, aztán el is hallgattak. Mint akik nem merik megzavarni a beállt rendíthetetlen csendet. Aztán lassan felbátorodtak és mintegy fél órás csúszással, beharangozták a napot.
 
Most a HOLD a FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓPONT-tal áll együtt.
A „SÁRKÁNYFEJJEL”, mintegy rátéve a pontot, a megerősítést az éjjeli uranai- "betöltésre".
Mi a SÁRKÁNY-FEJ? A CÉL, az a szellemiség, ami a KIUTAT adja számunkra a sors kerekéből.
A KIEMELKEDÉS helye és módja.
A Sárkányfej IS a KOS lábánál áll, tehát a KIÚT egyértelműen a SZELLEMISÉGben rejlik. KILÉPNI a megszokottból, a „hagyományokból”, mindenből, ami a MÚLTHOZ köthető.
UR-ANA a CSEND-ben „feltöltötte” a TERET az EREDET SZELLEMISÉGÉVEL. De ki veszi az "adást"? Ki ÉRTI meg az üzenetet? Csakis az, aki MAG-ában ÉRZI és össze is tud rezegni vele.
Aki nem, azzal lehet csinálni bármilyen hangolást, a SZÍV-REZGÉSÉT akkor sem fogja érinteni, mert az "MAG"OS. Márpedig a MAG és a MAGTUDAT csak és kizárólag a „tulajdonosa” által befolyásolható, mert a TUDATMINŐSÉGGEL EGY. Ez a saját minőségünk, mi-NŐS-ÉG-ünk.
A „betöltött” URI, EREDET-információ egyelőre NEM FOG az agyunkban, az elmében megjelenni. Egyelőre ÉREZZÜK, hogy valami MÁS. Ahogy egy talpmasszázs után is kell idő, míg a szervezet minden sejthez eljuttatja az OLDÁST – ugyanígy kell idő, míg ÁTÍRÓDIK a „VEZÉRELV”. Az a „sárkán(y)-i” szellemiség, ami kiemel a jelen külvilág hatása alól és átemel arra a MÁS SÍK-ra, amiről oly sok szó esett már, amiről az írások, a versek is szólnak....
Amire már régóta edződünk - de most megérkezett a "jövő JÖVŐ" VEZÉRSZÁLA is...

„teremtődik benned az elfeledett régmúltnak új világa.
Mert elérkezett az Idő, mikor az Odáat az Itt és Mostba’ egybekél.
S így lénységed tovább már az Egy Igaz Valóságodban éldegél.
S az Itt és Mostnak Jelenében ez a Cél.
Élni azt, aki Vagy-Ok, ott, ahol eredendőn vagyok,
a Mind-ÉN-s-égnek KÉK-séges Végtelen tengerén...” (Horváth Krisztina)

Napunk kísérő angyala ma RAZIEL, a „Szellemi megértés” angyala....
Nincs is mit hozzátenni.... hisz minden EGY...