A HOLD ÉS A 9 BOLYGÓ

 
Hiába van nyári napforduló, ahogy tegnap is szó volt róla, napjaink színdarabjában a HOLD játsza a főszerepet. Még akkor is, ha Univerzumunk égi társai látványosan felsorakoztak, CSILLAGUTAT KÉPEZVE A HAZATÉRÉSHEZ – ahogy Wass Albert is megfogalmazta, hisz LÁTTA ELŐRE...
Hazatérés: HOVA? Kinek mi is hol a haza? A HON-a?
Wass Albert nagyon nehezen viselte a száműzetést, szíve belefáradt a HON-VÁGY-ba. Testben, emberként, földi hazája után.
Igen ám, de van az emberben egy EMLÉKEZET, mely fel-feltör, az elnyomása ellenére is. ÉL az emlékeinkben egy HON, az "EREDET" hona...amit MAG-unkban őrzünk és ahova MAG-unkban visszavágyunk...Ahol ÖRÖMLÉT van, ahol a SZER ELEM-ében LÉ-tezünk...Ahol nincs SZÉT-esettség, nincs tapintatlanság, nincs kutyaugatás, hanem EGY-ben vagyunk, EGYÜTt-EGYMÁSSAL és EGY-MÁS-ért...
Minden emberben KÓDOLT ez az EGYSÉGTUDAT, vele együtt a SZER és az ÖRÖMLÉT tudata.
Akkor miért nem éljük???
Mert a FELEJTÉS okán kiesünk belőle. És elhisszük, hogy ebben a külvilág a hibás.
Amikor kiesünk az EGY-ségből, a REND-ből, akkor "szét-esettek" leszünk és folyamatosan TORZULUNK. Lélekben, gondolkodásban és testben egyaránt. Ilyenkor szólnak ránk: „szedd már össze magadat”.

Tegnap olvastam egy régi szólást, miszerint az öregek anno azt mondták gyereküknek, unokájuknak, ha valami gondjuk akadt: „EREDJ és TŰNŐDJ EL”.
Magyar nyelv mágiája: „TŰNŐDJ EL”. Benne van a „tűnj el”, hogy ne is lásson senki, „maradj magadnak” és magadban „tűnődj el”, azaz MERENGJ EL a dolgaidon. NE AGYALJ, hanem RÉVÜLJ.
És meg fog jönni a megoldás.... Ha pedig megjött, akkor immár újra FELTŰNHETSZ. Ha netán mégse jött volna meg, akkor is megnyugodtál a TŰNŐDÉS-ben. Megláttál mást is, amire addig nem gondoltál...Aztán majd a „tettek mezején” idővel úgyis meg fog mutatkozni mindaz, amire akkor és ott nem kaptál választ (rátüsszentés).
Az öregek, akik a természettel együtt éltek, BÖLCSEK voltak. Nekik nem kellett „tan”, anélkül is tudták, mi a REND, mert ÉLTÉK. Hisz bennünk volt kódolva. Ők a „SZEREN JÁRTAK”.

Ma, amikor a HOLD a JUPITER előtt halad el, mely Jupiter a HALAK csillagkép visszaúszó szálánál áll, vele együtt a BELSŐ IGAZSÁGÉRZETET, a bennünk élő HITET, a BIZONYOSSÁG tudatát fogja a Hold az ÉRZÉSEINKEN keresztül megmozgatni.
A HALAK csillagkép mindig a BELSŐ LÉT, a LÉLEK LÉ-tének a helye. De hiszen amúgy is minden ÉL-et a LÉ-lek szintjén LÉ-tező, mert bennünk ÁR-amló, és nem kint. BENT élünk mindent – és nem kint. Benünk válik élővé minden kinti történés, ami önmagában teljesen érzelemmentes és semleges. A háború is bennünk válik élővé azáltal, amilyen ÉRZETET, VISZONYULÁST kivált bennünk.
A 9 bolygó közül 4 áll a HALAK csillagképben. Elsőként tegnap a Hold a NEPTUNT érintette, azt a bolygót, amelyik a HALAK „uralkodó bolygója”. A Neptun jelképezi kékségével a VILÁGTENGERT, amiből minden LÉ-tező vétetett. A Világtenger LÉ. Mely folyik, folyamatos és áramló, mindenhova eljutó és mindent betöltő. A LEVEGŐ is LÉ. Benne van a szóban.
Mindig mondom: a saját nyelvünket kellene ÉRTENI, akkor el-ÉR-nénk az ÉR-tést, és EL-ÉR-T-enénk a LÉ-nyeget...Nem félre, hanem EL. Mely ÉL....
Tehát a Neptun. Ő az „unio mystica”, a mágikus egység, a MAG ÉG-i egységtudata. Ahova minden élő igyekszik. Igen ám, de NEM A 7-ességben, ami CSAK a Földhöz tartozó. Ott még nem látunk át a „Maja fátylán”. Majd csak azon túl...Átlépve a 8-ason, eljutva a 9-hez. Nagyon fontos LENNE, hogy mindenki ismerje a számok misztériumát, hisz a számok írják le az egész létezésünk folyamatát és útját. A vallások, a spirituális elmemenések (itt mos különös tekintettel a „Beszélgetések Istennel” c könyvre gondolok), mindegyike a 2-től indul ki és a 7-ben fejeződik be. ELFELEJTVE az EREDŐT és KIHAGYVA az átfordulást a TELJES EGYSÉGbe jutáshoz.... Pedig a 7 színű szivárvány alatt-felett is van még 2 szint, csak azok már nem láthatók.... Jelezve, hogy van a káprázaton TÚL IS!!! Testi létünkben a SZEMNEK LÁTHATÓ ÉL-mények mindig az em-LÉ-kezést szolgálják, az ébresztést a kéthatón TÚLI világra, ahonnan EREDÜNK..

A HOLD, sorra elhaladva a 9 bolygó előtt, ÉBRESZT, EMLÉKEZTET.
BENT. MAG-unkban. És NEM KINT... Elindul a "SZEMBENÁLLÁSBÓL", a SZÉT-húzottságból, és elhaladva a 9 minőség előtt, eljut az EGYSGÉBE, az EREDŐBE....
Ezt az utat kell most a HOLDDAL EGYÜTT magunknak is végig járni, BENT, felkészülve, átrezegve, egységbe kerülve, hogy majd mikor a KINT-ben is ideér a "jövő JÖVŐ", már semmi ne legyen az ÁT-ÉG-és útjában....

Ma az IGAZSÁGÉRZETÜNK fog "birizgálást" kapni, meglátjuk a ZAVARÓ tényezőket, mi az, ami "nem illik a képbe". Ami diszharmonikus, ami REND-BONTÓ. Ezzekkel nekünk mi a dolgunk?
Majd adja magát...

Napunk kísérő angyala ma ASRAEL, a „Másvilágok” angyala és közvetítője. Küldi a tanításokat - nekünk nincs más dolgunk, mint "venni az adást"...