LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG. HOL AZ IGAZSÁG?

 
A HOLDON.
Mert ma minden a Holdról szól, még a számokban is.
De hogyan jön hozzá a látszat és az igazság kérdése? Nagyon egyszerűen: az IGAZSÁG alapvetően mindig ÉRZÉKELÉS alapú. Nem kell hozzá bizonyíték – csak a LÁTSZATOK SZINTJÉN....
Erre világítanak ma rá a „Terembura” konstellációi, melyek ma az IGAZSÁG-ról szólnak...
Az asztrokockáim a 2-s házat küldték, valamint a RÁK jelét, melyek közül mindegyik a HOLD-hoz kapcsolódó. A 2-es ház az asztrológiában a TÁRS, a KÍSÉRŐ háza, a földi, anyagi világban. Kivel működök együtt ÉRZÉKELÉS alapján? Kivel vagyok ÖSSZEHANGOLTSÁGban, ÖSSZEREZGÉSben?
Itt jelenik meg a „lelki társ” – aki természetesen NEM EGYENLŐ a földi szerelemmel. Lelki társ lehet egy üzlettársunk, a gyerekünk, a barátunk, vagy a szüleink, nagyszüleink egyike is. A földi kapcsolati megjelenés CSAK EGY FORMA az együttműködésben. Ezt a formát pedig ELŐRE MEGÍRTUK, mert csak így tud minket adott élefeladatunkban a legjobban segíteni, előre vinni. Klasszikusan együtt-egymással-egymásért....
 
Ma 20-a van, ami az együttműködés, és a HOLD-minőség egy MAGOSABB SZINTJÉT jelzi – tehát mindenképp összefüggésben van a MAG-gal, ami bennünk nem más, mint a TELJESSÉGÜNK „tárháza”. Csak egy a kérdés: mennyire nyitott, mennyi héj, sallang, rárakódás van rajta? Mennyire tud HATNI, működni bennünk? Pontosabban, mennyire vagyunk TUDATOSAK rá?
A RÁK jele a „MAG-KELTETŐ”, aminek „uralkodó minősége” nem más mint a HOLD.
A Hold pedig ANYA-jelölő, hisz a NŐVEL együtt rezgő, a NŐI ciklus kísérője. Kimondható, hogy az ANYASÁG „feltétele” és „irányítója”, sőt, legfőbb befolyásoló tényezője.
 
Az egyik kártyám a 11-es számot viseli, ráadásul a VESSZŐ van rajta, ami emlékeztet az OK-OKOZAT viszonylatára az „egy-egyezésben”. Ez a kártya egyfajta „kontroll” is: mert mindig a MAG határozza meg a MAG-HÉJAT. Ha „torzul”, ha „csúful” a héj, akkor működésbe lép a MAG....
A 11-es szám a Tarotban az ERŐ lapja, mert valóban erősek akkor vagyunk, ha EGY-ben vagyunk.
EGY-ben - 1-ben - van a BENT és a KINT. Csak ekkor tudjuk UR-alni magunkat. De mi az „UR”?
Nem más, mint az EGY. Az „UR-I” népek az EGYTUDATÚ népek, akiknél NINCS NEM-esedés se a nyelvükben, se az istenképükben, mely EGY-s-ÉG-es és ANA-hitű. Ezért tudtak mindig ERŐSEK maradni, mert az EGYSÉG-tudat ugyebár EGY-ben tart. EGY az EGY-ben.
TÖRT ÉN ELEMünkben amikor István elkezdte nyugati hatásra hirdetni, hogy fogadjunk be minden népet – ott indult a romlásunk...az EGY-ség megbontása.... Az EGY SZER megtörése...
Természetesen nem véletlenül..
 
Az IGAZI TUDÁS az "EGY SZER" (volt) tudása, ami mindig EGY-SZER-Ű. Nincs rajta mindenféle máz, amit mindig az ELME pakol rá. Az EGY SZER mindenkiben megvan: TEN-MAG-ában. Ez az ő IS-TEN-MAG-ja.
Érzi? Nem érzi? Ez földi FELEJTÉSÉNEK a függvénye.
Az ELME érdeke a felejtés.
A SZÍV érdeke az EMLÉKEZTETÉS.
 
Épp a felejtés okán az ELME az, mely mindig bonyolít, bizonyítékokat keres, számolgat. Csak az elmének kell a matematika, az asztrológia – ami önmagában nem baj, hisz az anyagban az alkotáshoz szükség LEHET rá. DE!!! Voltak idők, mikor az anyagban is az alkotás a TELJESEN RÁÉRZÉS alapján működött!! Amikor az építészetben ZSIGERI szinten élt az arányérzék és nem kellett kiszámolni, hogy egy boltív, vagy egy torony mikor marad stabil.....
Az elmének soha NEM LEHET BEBIZONYÍTANI az érzékelést, mert az érzékelést nem lehet bizonyítani. Vagy VAN és akkor érzed, és érted is – vagy NINCS. Pont. Akinek nincs, akiben nem működik, az CSAK ELMÉS marad és ennek megfelelően CSAK A LÁTSZATVILÁGOT veszi a TELJES világnak.
CSAPDÁBA került.
 
A „Látszat kontra valóság” egyik legjobb példája most az egyre inkább felkapott „CSODAÁGYAK” témája. Itthon is van fejlesztője, de természetesen megint a külföldi, azon belül is az amerikai a „tuti”. Mit csinál ez a „csodaágy”? Természetesen TÖKÉLETESEN MEGGYÓGYÍT, sőt, visszafiatalít. SŐT!!! Már-már az ÖRÖKLÉTET adja – hisz újra-és újra vissza tud fiatalítani. Egy 80 éves öregasszony újra lehet akár 35 és újra lehet szülőképes... Hova tudna ez evezetni???? Abba már nem gondolunk bele...
Ezekhez az ágyakhoz hozzáteszik: FÖLDÖNKÍVÜLIEK adták hozzá a technologiát. Hmmm...
Nem ismerős? Nincs ’dezsavü’ érzetünk? Akinek nincs, azt emlékeztetném a szarkofágokra, a piramisokra, Imhotep áthangoló piramisaira, amiket TESLA újra felelevenített (lsd a „Hórusz szeme sorozatot).. Tehát: SEMMI ÚJ NINCS A NAP ALATT. Minden ISMÉTLŐDIK. A 20-ik század eleji nagy technikai robbanás sem volt véletlen. Az is megvolt már egyszer, ahogy a mostani is hullám- és kvantum-technológia is.
 
Ha minden ismétlődik, akkor tudnunk kell, EMLÉKEZNÜNK kell, hogy a MESTERSÉGES HULLÁMGYÓGYÁSZAT a technokrata lét UTOLSÓ ÁLLOMÁSA, amikor a LÁTSZATVILÁG elkezdi ígérni a LÁTSZAT LÉT ÖRÖKKÉVALÓSÁGÁT.
A „TÖRT ÉN ELEM”-ének a működése során MINDIG ekkor ütött a VÉG ÓRÁJA. Ezután indult útjára a TELJES ÖSSZEOMLÁS. Ugyanis ez az a HATÁR, a „Mindent változtass meg, amit LEHET” programban, ahol NINCS TOVÁBB.
Miért? Mert itt a „NAP” a „HOLD”-ra tör. Ez a „VISSZA-ÉLÉS” netovábbja.
A NAP a KÁPRÁZAT fényessége. A hymség világa.
A HOLD a MAGTUDÁS IGAZSÁGA. A REJTEKI TISZTA TUDÁS – mely NEM LÁTHATÓ. Ez a NŐK világa.
A hymség azonban SOHA nem akarja elfogadni és tudomásul venni – hisz épp a NŐ-s-ÉG TAGADÁSA az ő éltető elemük.
Pedig a KÁPRÁZAT, a TAGADÁS, a HAZUGSÁG mindig ELMÚLIK.
A MAG pedig ÖRÖK ÉLETŰ. Ahogy a SÖTÉTSÉG IS, melyből a FÉNY FAKAD. Mégis a Fény akarja a Sötétséget uralni...
 
Ha igazán belegondolunk, káprázata csak a LÉ-tező VALÓnak van. Tagadni csak a TÉNYEKET, a VALÓT lehet. Hazugság IGAZSÁG nélkül NEM LÉTEZIK. Tehát? CSAK IGAZSÁG van, csak VAN-ság van, csak BŐ-s-ÉG van. Minden, ami ettől EL-TÉR-ő, az kibillenés, az torzulás – tehát LÁTSZÓLAGOS.
A SZEM csak a látszólagos világot érzékeli.
A MAG-SZEM pedig a TELJESSÉGET.
 
Az „Aranyasszony” trilogiában tökéletesen leírásra kerül, hogy mit jelent a KÜLSŐ, MESTERSÉGES BEAVATÁS. Leutánozza, ráadásul CSAK TESTI SZINTEN, az IGAZSÁGOT. KI-ÉGET és MEG-ÉGET.
Semmiesetre sem ÉGET ÁT....
 
Sokszor mondtam, hogy a „jövő JÖVŐ” egy olyan HANGOLTSÁGÚ, rezgésű KOR-KÖR-MINŐSÉG, amihez nekünk kell MAGUNKBAN felrezegnünk. De mi ez a felrezgés??? NEM más mint SAJÁT ALAPHANGUNK MEGHALLÁSA és MŰKÖDTETÉSE – immár TESTBEN.
Tulajdonképp az a HANGOLTSÁG, az a minőség, amivel minden inkarnációnkat megteremtjük MA-MA-val együtt, a M-indenség
A-karatában, szabad akaratunkból....
MAG-unk pedig a „MA” „G”-beli, azaz földi megnyilvánulása..
MA-g-AR nyelv mágiája...
 
A FÉNY TÉR-IDEJÉben, az ANYAG birodalmában, az ITT és MOST-ban, a felénk közeledő „jövő JÖVŐben”, az EREDETI MINTA működtetése válik immár lehetővé.
Tehát az „ÖRÖK ÉLET LEHETŐSÉGÉT” kínálja, testi létformában IS, ami eddig nem volt lehetséges. Legalábbis a „FÉL ELEM” kor-körében NEM. Viszont a TELJESSÉGBEN IGEN. Ha TELJESSÉGBEN vagyunk, akkor az ANYA-G-ban is azok lehetünk, hisz az ANYA-G is ANYA-ALAPÚ.
Visszatérés az ANYA-G-ban az ANYA-hoz csak a HOLD által lehetsége. Ez a KÉK EG-y-s-ÉG-e.
Értjük? Érezzük?
 
Az ágyak a KÖNNYEBB ÚT, de az UTÁNZÁS, a LÁTSZAT, az "OLYAN, MINT", azaz a HAMIS ÁG. a MEGTÉVESZTÉS ÚTJA, mivel a TUDATOT, az ALAPHANG REZGÉSÉT, lényünk OKISÁGÁT nem fogja SOHA érinteni tudni.
Ahogy NINCS KÜLSŐ BEAVATÁS – úgy nincs KÜLSŐ gyógyítás sem, SAJÁT MAG-unk teljességének felismerése és TEN-MAG-unk IS-TEN-tudata nélkül. Ennek felismerése viszont a NEHEZEBB ÚT.
De az IGAZ.
Ez a „SZER ÉN” tudat, ami KÜLSŐ MANIPULÁCIÓRA SOHA NEM FOG FELÉBREDNI.
És itt a MANIPULÁCIÓN van a hangsúly.
Ez a nagy csapda.
Lehet meggyógyulni, megfiatalodni – de a ROMLÁS, a visszaesés garantált. Gyorsabban, mint ahogy azt az alkotók gondolnák.
És nehogy elhiggyük, hogy „földünkívüliek” adták ezekhez az ágyakhoz a technológiát. Ez szándékos megvezetés, badarság, ostobaság.
Ez a technologia, ez a tudás IS KINT VAN a „HOLOHÁLÓN”.
Aki vele összecseng, lehozza.
Ahogy mi is összecsengünk a MAGOS ÁG TUDÁSÁVAL és AZT hozzuk „le”. Mert ANNAK a hullámhosszán rezgünk MAGunk által.
Mindig elmondom: az INFORMÁCIÓ ADOTT. Az, hogy MELYIk és MILYEN információval rezünk mi össze, a kint pulzáló HAMISSÁGGAL, vagy a „mögötte” rejlő IGAZSÁGGAL – az csak a SAJÁT ÉRZÉKELÉSÜNK, HANGOLTSÁGUNK függvénye.
Mennyire működik bennünk a mi-NŐ-ség, a NŐ-ség, azaz a HOLD?
Mert a HOLD által tudunk KI-GYÓ-gyulni vakságunkból, süketségünkből....ráébredni EGY-SZER-űségünkre, hisz a „Lélekben Egy-SZER-űeké a mennyek országa”.
 
Napunk kísérő angyala RAFAEL, aki hozza a KÍGYÓ-energiát, a megújulás, az ébredés, a MAG-unkra ébredés erejét.
Hisz NINCS külső gyógyulás – csakis BELSŐ VAN.
PONT.