SZER- ÉN-CSÍ

Vagy másképp: SZERENCSE.... ami forgandó ugyebár..
Egészen addig, amíg rá nem jövünk, hogy a „szerencse” NEM rajtunk kívül álló forgandó „valami” – hanem SZER-ÉN-CSÍ.
Azaz: a SZER-ÉN-ségünk CSI-je, annak meg-NYÍL-vánuló ereje.
Ez a KI-NYÍL-vánítás. Aminem más, mint a "MARS" jele...
(és természetesen köze nincs semmiféle KÜZD-elemhez...)
 
Magyar nyelv MÁGIÁJA.
 
Pontosan e mágikus nyelv VAGY-OK-isága Ok-án tud CSAK TŐLÜNK kiindulni a SZELLEMI MEGÚJULÁS a világban..
Mert MI ÉREZVE ÉRTJÜK a kozmikus lényegiséget – persze csak jó esetben, ha az EGY ÉN a SZER-en jár. Mi értjük, hogy "mi" és KI a MA-MA! Mivel értjük, ezért van nekünk NAGY MAMÁNK, "Nagy-Boldog-Asszonyunk".
MA = M-ind-ÉN-sÉG A-karata.
MA-ga a MINDENSÉG, melyben MIND-ÉN-KI jelen van...

Tehát, mindenki EG-y tőről fakad....

Ennek tudatában képtelenek vagyunk ALÁZATTAL ÉLNI.
A MAGAR nép SZER-ÉN. A SZEREN JÁR.
Nem hajbókolunk („zsigerileg sem tudtuk soha megtenni), hanem BÜSZKÉN, EMELT FŐVEL, a BIZONYOSSÁG TUDATÁVAL tettük a dolgunkat, ÉL-tük a LÉ-tet...
Nos, pontosan EZ A TARTÁS nem tetszett soha a „nyugatnak”, a TAGADÓKnak, a katolikus egyháznak, a leuraló hamisoknak.
Ezzel a MI-NŐ-séggel nem BÍR-tak megBÍRkózni. Kívülről.
Csakis BELSŐ ROHASZTÁSSAL, a KÉTSÉGEK elültetésével, egy kreált ellenségkép felállításával tudták elérni, több mint 1000 évre, hogy meghajoljunk. El is indult a romlás rendesen.... amit a KÉT-ségekkel átitatott "TÖRT ÉN ELEM"-ünk történelme tökéletesen meg is mutatott.
De immár LEJÁRT A TÖRT ÉN ideje.
IDEJE van újra EGY-s-ÉG-be kerülni.
Mi az EG-Y?
Az az ÉG-i minőség, ami NEM ANYAGI, NEM FÖLDI – Földi csak abból a szempontból az, hogy itt kap formát.
Ez az ÉG-i EG-y-ségtudat ÉL minden ÉL-Ő-LÉ-nyben, "EL-e-ve", "elevenen", ami az ő MAG-ja. A mag pedig ugyanaz, mint a növényeknél: teljességéenk eszenciális „kivonata”.
Értjük?
Érezzük?

A mai nap megint egy FORDULATRÓL üzen. A „szerencse” fordulatáról.
De immár azzal a FELHANGGAL, hogy legyünk arra TUDATOSAK, legyünk immár azzal TISZTA-ban, hogy rajtunk kívül álló szerencse NINCS.
Ok-OKOZAT van: amilyen az „adjon Isten”, olyan a „fogadj Isten”. Tehát mindig azt aratjuk, amit elvetettünk. Ez SATANA-i üzenet, ami a mai nap számában, a 18-ban is visszatükröződik.
Ha SZER-ÉN-ek vagyunk, azaz TART-juk a SZER-t, ami nem más mint a minden élőlénybe belekódolt TISZTA ERKÖLCS, tartás, tisztelet és helyénvalóság, miszerint soha nem teszek olyat másnak, amit magamnak se kívánnék (ami Jézusnak is elsődleges tanítása volt), akkor nem tudok nem szerencsés lenni.
Mert ha betartom ezt az EGY „alapszabályt”, akkor soha senkinek nem ártok, magamat is beleértve, és ha nem ártok, akkor JÓ vagyok. Mi a JÓ-ság? Az I-steni I-génnek, mely mint „IGÉN” bennünk működő HELYES-lése az O-ban, az anyaggal együtt járó TÉR-ben és IDŐ-ben.
Ha IGEN-lünk, akkor HELYESlünk, tehát HELYÉNVALÓNAK látunk, így bele-EGY-ezünk az EGY-üttműködésbe, akik MÁS-OK-kal vannak itt, de ugyanúgy a MIND-ÉN-ek része....
 
Érezzük?
Értjük?
Hogy micsoda MAG-ikusan, „varázslatosan” adja vissza nyelvünk az ISTENI LÉNYSÉGÜNK működésének a mibenlétét???
Csak ismerni kell a nyelvünk titkát.
A szánkban van, beszéljük is – de csak SZÓL-amokat SZÓL-altatunk meg. Viszont így is HAT-nak, mert a kimondott szó olyan, mint az IGE, és ha beszéljük, „kiengedjük a TÉR-be” ezeket a szavakat, azok OTT REZEGNEK és „TARTJÁK A TERET”.
Értjük már, hogy miért akarták a latinnal, a némettel a minket LE-URALÓK a nyelvünket eltüntetni?
Hát ezért....
De mit értek el vele? A MAG szészóródott a világon és a világ MINDEN PONTJÁN TARTJÁK A TERET...
Mondhatni, így nyal vissza a fagyi... amikor a hazugság akarja az igazságot igazának beállítani.
„Sajnos” az IGAZSÁGOT eltörölni nem lehet, mert az EGY és ÖRÖK LÉTEZŐ – hazugság pedig igazság nélkül NINCS.
Így hát, hazugság is csak addig létezik, míg valaki fel nem ismeri a mögötte meghúzódó igazságot. Ezért mondják a bölcsek, hogy minden hazugság csak addig él, amíg elhisszük. Míg VAKOK vagyunk és süketek, mert nem működik a TISZTA látásunk.
De miért nem működik a tiszta látásunk?
Mert MAGUNK sem vagyunk tiszták.
Tehát?
Hol kezdődik mindig a tisztulás és tisztítás folyamata?
MAG-unkban!!
Nohát...
 
Összefoglalva: EMLÉKEZTETŐ hullámok érkeznek kozmikus testvéreinkről az EREDETRE.
Ami mi? Az I-GÉN. Az IGE. A SZER, melyet az IGE működtet. Ez vagyok ÉN. „A SZER ÉN”.
HA működtetem, akkor kiárasztom a „csí”-t, ami nem más magyarul, mint „KI”.
KI = irány.
KI = aki van.
Értjük?
Érezzük?
 
Hát, maradjunk a SZER-en, hogy SZER-ÉN-en éljünk, így egészen bizonyos, hogy mindig szerencsések maradunk....Hisz a SZER ETET. A SZER az az ELEM, ami mindent ÉLTET.
Így tud KI-áramolni. És ha BENNE élünk - akkor MÉLTÓ-s-ÁG-osak vagyunk. Nem pedig méltatlanok...
Ugye értjük?
Ugye érezzük?
 
Napunk kísérő angyala ki más is lehetnek ezek után, mint CHAMUEL a SZERETET angyala.
Csak ne hagyjuk magunkat a spiri és vallási világ nyálas szeretetétől elkábítani. AZ HAMIS. Az csak egy érzelem.
A SZER az maga az IGE éltető EREJE.
TUDAT és BIZONYOSSÁG.
Tartás.
TISZTASÁG.
Ez egy MÁS SÍK....