MEG-VILÁGOSODÁSOK

 
Igen, többesszámban... mivel a „Teremburán” a Nap Satanával IS, meg a Neptunnal IS kapcsolódik, és már fellépett a TEJÚTRA IS. Tehát „lehozza” nekünk a legfelsőbb ÉRTÉST, mégpedig az ÉRZÉKELÉSEN keresztül.
Ehhez a megvilágosodáshoz hozzáteszi a Hold és a Merkúr is a magáét: mivel mindketten egy „LÁB” előtt állnak, ráadásul még emelik is egymás hatását.
A HOLD a BAK csillagkép „lábánál”, a Merkúr pedig a BIKA csillagkép lábánál halad. Azaz: elrugaszkodás, kilépés MINDEN KORÁBBI berögzült sémából, felfogásból, gondolatiságból, értelmezésből. De!! A tisztánlátáshoz elengedhetetlen a SZÍV HANGJA, az ÉRZÉKELÉS, ezek nélkül NEM ÉRKEZIK megvilágosodás...
 
Tegnap késő este éltem meg magam is mindezt egy levelezés során. Szó volt az „EGY SZER”-ről, valamint a magyar nyelv mágikus kifejező képességében rejlő tiszta tudásról. És ekkor hirtelen a homlokomra csaptam és rájöttem, hogy a biblia tele van téves fordítással – mert a fordítók NEM ÉREZTÉK a MAGYAR, azaz MAG nyelvben rejlő MÁGUS tudást. Ahogyan sok mai magyarázó SEM ÉRTI. Persze az is lehet, hogy mégis, viszont akkor meg szándékosan fordították félre, „felső parancsra”, mivel e félrefordításból aztán URALNI, TERRORIZÁLNI, KIFOSZTANI lehetett a jónépet.
Ez a fogalmi félrefordítás pedig nem más, mint az EGYSZERŰ-ségnek a SZEGÉNYSÉGGEL való egalizálása.
Gondoljunk bele!!! Micsoda FÉLREVITEL ez! Micsoda aljas manipuláció áldozata lett sok-sok ezer ember sok-sok évszázadon keresztül!!! A KIFOSZTÁS PROGRAMJA lett e fogalmi torzulás.
Egyébként még MA IS benne van a köztudatban, hogy aki „egyszerű”, az szegény. Vagy épp buta, vagy ostoba. Vagy épp FÉL-NÓTÁS. EGYÜGYŰ! Na, ez az a másik szó, ami megint micsoda torzításnak esett áldozatul! De hát nem kell csodálkoznunk, ha „csak” a „gonosz”, vagy a „sátán” , vagy a „lucifer” szavakat vesszük példának. Mindig mondom: ha az ISTENKÉPET képesek voltak teljességében eltorzítani, a tiszta, eredő világképet a feje tetejére állítani, ami pedig ALAPVETŐEN minden élő lény, mint élőlény számára egy és oszthatatlanul létező MI-NŐ-ség VOLT MAGÁBAN – akkor innentől MINDEN MÁST is el lehetett torzítani.
És lőn.....
 
Nem véletlen, hogy MOSTANSÁG „nyílnak” a szemek – hisz a torzítás nyomása befejeződött, nincs nekik utánpótlásuk, így ahogyan gyengül a hatás, úgy jönnek fel az IGAZSÁGOK.
Nézzük, mi volt a homlokracsapós mondat?
 
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”.
 
Mennyien kínlódtak ennek a mondatnak a valós értelmezésével??
A Kék vér könyvekben vagyon leírva, hogy a „szegénység” egy „kék”, semleges állapot. Ez még a legjobb megközelítés. De mégsem az igazi. Marad az emberben egy hiányérzet.
Hogyan hangzik ez a mondat IGAZ-án, MAG-nyelven, érthetően?
 
„Boldogok a LÉLEKBEN EGY-SZER-űek, mert övék a mennyek országa”.
 
ÉRTHETŐ?
De még mennyire!!!
Mert mi az EGY? Maga a teljesség. Az oszthatatlanság. Mely EG-i.
Mi a SZER? A SÍRI világ EREDŐJE. Istenanyai „program”. A TISZTA TUDAT. A MAG-osságos BOLDOG, azaz TELJES LÉT-TUDAT. Melynek ELEMÉBEN élni és vele TÁPLÁLKOZNI nem más mint MAG-a az EGY-s-ÉG. ÉG és ÉG. A MINDENSÉG.
Ugye, hogy így mennyire MÁS és TELJES a JÉZUS által tett kijelentés ÍGY, mint a torzított fordításban?
HA!!! HA ÉRTÜNK MAGYARUL!
És a torzítás által miként tartotta az egyház TUDATOS SZEGÉNYSÉGBEN az embereket sok-sok évszázadokon át?? Megteremtve a lelkiismeretet zsaroló tudatos kifosztást és az egyház vagyonának a megalapozását??? Érezzük a mérhetetlen aljas és undorító kiforgatást????
No, szerintem ez még csak a kezdet... Szépen VILÁG-OS-ÁG-ra fog kerülni minden IGAZ-ÁG....Minden tanítás HELY-ére kerül.
Mi a HELY? A H-EL. Mi a H? A LÉLEK hangja. Mi az EL? Szerintem már nem lehet kérdés....
A HELY tehát, ahol a LÉLEK ÉL. Aholy a HELYÉN van. Ha helyén van, akkor milyen? HELYES. Ami helyes az milyen? Szép. Ami szép, az milyen? HARMONIKUS. Ami harmonikus, milyen?
JÓ. Mert ami harmonikus az EGY-s-ÉG-es.
Nos, ez a magyar nyelv kozmikus mágikus tudása....
Ennek eredményeképp került már HELYÉRE a „Teve és a Tű foka” kijelentés is (most rá is tüsszentettem), mint a másik legkevésbé értelmezhető tanítás, melynek ugyancsak az EGY-SZER-űség a MAG-ja. Csak érteni kell hozzá magyarul....
 
EGY
SZER
MAG
Három olyan alapszó, ami a MINDENEK megoldásához vezet (9.44....)
 
Érkeznek a BEAVATÓ ÉLMÉNYEK a TUDÁS, a TUDATOSSÁG érdekében. Mert ÉLNI kell a tudást.
Folyamatosan benne lenni, JELEN lenni, mert csak így tudjuk befogadni és értelmezni a JELEKET. Ez a tudatosság kb úgy fogható fel, hogy mindig figyelnem kell az egyenes tartásra, ha hajlamos vagyok a görbeségre. Újra és újra ki kell húzni magamat, minden helyzetben, ülve, állva, menés közben, míg már nem görbülök vissza... Hogy TENGELYBEN LEGYEK.
Ugye értjük?
Ugye érezzük?
 
Értés és érzés összekapcsolásában segít ma ZADKIEL a tanulás és tanítás angyala.
Ha érezzük a vezettetést, figyeljünk oda és integráljuk magunkba az érkező tanítást – és ne írjuk felül azzal, hogy de valaki másképp mondta. Ennek lejárt az ideje.. Érzed vagy nem? Ez itt a kérdés...