NYUGALOM

 
Ma tényleg nyugalom van. Fent IS – lent IS. Kint IS – bent IS.
Illetve „bent” lehet, hogy mégsem, hisz a „kapcsoló” bennünk van: mert lehet kint akármilyen nyugalom, mi bent magukban hajszolhatjuk tovább kétségeinket, tetézhetjük aggodalmainkat, szorongásainkat, félelmeinket. Mi lesz, ha?.. és hasonló „épeszű” kérdésekkel bombázva saját magunkat. Holott tudjuk, mélyen bent, hogy nincs a világon értelmetlenebb tevékenység az aggodalomnál és a szorongásnál. Ezek kimondottan ÖNPUSZTÍTÓ „foglalkozások”, gyökerük már-már a mazochizmusban keresendők, hisz ki az a marha, akinek jó az öngyötrés??
A kérdésre egyből rávágnánk, hogy senkinek – mégis csináljuk.

Se az aggodalom, se a szorongás nem vezet sehova. Semmit nem tudunk kijavítani, vagy „előre megoldani”, elhárítani bárminemű aggodalommal vagy szorongással. Akkor miért is csináljuk?
Miért engedünk teret ezeknek az érzéseknek magunkban?
Honnan vesszük ezeket az érzeteteket?
Az „EGO ELMÉJÉBŐL”.

Mitől szorongunk? Mitől félünk? Miért aggódunk?
Mindattól és mindazért, amit NEM TUDUNK IRÁNYÍTANI.
Amit nem tudunk URALNI. Mik ezek? A kiszámíthatatlan jövő, az ismeretlen, előre nem látható helyzetek, fordulatok, amikben nem tudjuk az itt és mostban, hogy MAJD AKKOR ÉS OTT hogyan kell viselkednünk, reagálnunk.
Tudjuk befolyásolni az ITT és MOST-ból az AKKOR ÉS OTT-at?
NEM.
Hisz nem tudjuk, hogy az „akkor és ott”-ban MIK LESZNEK a körülmények! Vagy mi magunk mennyivel és miben leszünk már MÁSOK?
Hisz addig mennyi de mennyi változáson, eseményen, tapasztaláson megyünk keresztül!
Még magunkat se ismerjük teljesen se az „itt és most”-ban – hát még a „majd akkor és ott”-ban!!
Mi tehát az egyetlen megoldás a nyugodt létezéshez?
A PILLANATBAN VALÓ TUDATOS ÉLÉS.

Aki képes a pillanatban és a pillanatnak élni, az valóban NYUGODT. Így aztán nem is manipulálható, nem is terelhető.
Viszont aki szorong, aggódik és fél: mindig manpulálható, mindig terelhető, mert NINCS SAJÁT AKARATA hisz NINCS BELSŐ BIZONYOSSÁGA.
Így már értjük, hogy miért vannak tele a hírek negatív, félelmet keltő információkkal?
Az agyonistenített kvantumelmélet is kimondja: NEM KELL VALÓS VÍRUS a TÉRBE, ELÉG CSAK ANNAK INFORMÁCIÓJA, hogy HASSON!
Az információra mindig mi reagál? AZ ELME.
Az elme pedig - legalábbis akinél ő az úr -, a reakciókban elindítja a TESTI FOLYAMATOKAT és MEGALKOTJA a VÁLASZ-BETEGSÉGET. Pontosabban NEM AZT, hanem ANNAK TÜNETEIT!!!
A betegségek nagy része, különösen az első fázisban NEM IGAZIAK, hanem CSAK TÜNETIEK! Miért? Mert a tünet első nekifutásra azért jelentkezik, hogy FIGYELMEZTESSEN.
EMLÉKEZTET, hogy HOL BILLENTÜNK KI. FEJBEN.
Ha nem oldjuk meg a kibillenés okát, akkor TARTÓSÍTJUK A TÜNETET, egészen addig, míg „valós betegséget” nem kreálunk belőle.
Ezen az elven működik a homeopátia. „Kutyaharapást szőrivel”.
A LÁTSZÓLAGOS TÜNETRE olyan SZER-t ad, ami UGYANAZT a tünetet produkálja.
Teljesen mindegy a kiváltó ok – a tünet azonossága kapcsán a REAKCIÓ ugyanaz lesz.
Ezt a mechanizmust tették bele az oltásokba is, kicsit „megspékelve” bizonyos plusz információkkal, melyek „kapcsolatba lépve” a szervezetben MÁR MEGLÉVŐ problémás működéssel - amiknek alapja egytől egyig az ELME.
Mivel az ELME, a GONDOLKODÁS, a HOZZÁÁLLÁS az, ami kibillent és torz, összerezegve az oltással beküldött TORZÍTOTT információval, „ÉLETRE KELTI” a MÁR LAPPANGÓ TÜNETEKET és JELZŐrendszert, hogy LÁTTASSÁK: hol és MIÉRT torz a működésünk.
Az elme-emberek ezt természetesen megintcsak NEM ÉRZÉKELIK, így folyamatosan BE-TEKEREDVE saját maguk torz működésükbe konkrétan létrehozzák a BETEG(K)-séget....
Mondhatni, ez ennyire tiszta, logikus és egyszerű.
Minden zseniális dolog rendkívül egyszerű – ahogy maga az élet is az, csak az ostoba ember képes túlbonyolítani....

De az ELME URALOMRA TÖRŐ IDEJE LEJÁR(T).
Helyette az ÉRZÉKELÉS veszi át a terepet, de az érzékelés alapvető feltétele a TISZTASÁG.
Ha nem olyan, ugyanolyan a végkimenetele, mint az elmés működésnek. Mondhatni, ez a „mutatója”, a szűrője a működés minőségének.
Az érzékelés működésének a terepe az ELFOGADÁS, hisz már TISZTÁBAN van azzal és tudja, hogy SORSA ADOTT – amit TENMAGA ÍRT MEG. Akkor meg minek erőlködjön? Mit hajtson?
Mindennek eljön az ideje a térben, csak FEL KELL TUDNI ISMERNI. Ez a "módszer" azonban csak és kizárólag az érzékeléssel tud működni.
Meglátni a JELEKET, megérteni az ÜZENETET, REAGÁLNI, VÁLASZOLNI, felülni a hullámra és AKKOR és OTT CSELEKEDNI - csakis a BIZONYOSSÁG ÉRZETÉBEN, TUDATÁVAL lehetséges.
Nem előre „intézkedni” – hisz úgyse vezet semmire. Mindenhol falak, akadályok, visszapattanó válaszok érnek minket.
 
Ellenben, ha tudunk KI-VÁRNI, közben JELEN LENNI a PILLANATBAN, pontosan megérezzük, mikor mire miért kell reagálni.
Aki ÉLI az ÉRZÉKELÉST, nagyon is jól tudja, hogy minden embernek „csak” MEGÉLNIE kell a sorsát. A megélés HOGYANJA feletti döntés az EGYETLEN, ami saját kézben van.
Ez "A kapcsoló”.
Tehát? Van értelme bármilyen aggódásnak, félelemnek, szorongásnak? Nincs. Kell félnünk attól a jövőtől, amit mi írtunk meg magunk által magunknak? NEM.
Hagyjuk meg a KINT-nek a maga útját – mi pedig ÉLVEZZÜK és ÉLJÜK meg a PILLANATOT mindig a maga teljességében, nyugalmában.
Hisz ha BENNEM a M-ind-ÉN-s-ÉG, a TELJES-s-ÉG, akkor mireföl működtetem a FÉL ELEM-et?
Ugye, mekkora badarság?
 
Ugyanerre mutat rá napunk angyala, RAGUEL is, hogy mindenben megnyilvánul az ISTENI REND.
Akkor meg?...