GYŐZ-ELEM

Ma, a „Teremburán” egyetlen fényszög uralja a teret: a PLÚTÓ és a MERKÚR TRIGONJA. Ilyen is ritkán van, hogy CSAK EGY fényszög legyen a meghatározó....
Milyen fényszög a trigon? Nevében is benne van: háromszög, tehát egy REND-et, harmoniát, egyben megoldást, kiemelkedést adó kapcsolódás.
 
Ki a MERKÚR? Ő a „gyermek”, az „út” és a „gondolatiság” szimboluma.
Ki a PLÚTÓ? Ő az „ellen-őr”, aki vigyázza a „IO” működést, mivel nem egy síkban kering a többi bolygóval, hanem azokra szögben, tehát mindegyik pályáját metszi. Ő, kívülről hozza a MAG-megújulás információit, azaz EMLÉKEZTET. Akár a NIBIRU, a teljes naprendszerünk vonatkozásában. A Plútó a „kicsi Nibiru”.
Ő most közvetlenül a SAS csillagkép alatt áll, mely nem ekvatoriális csillagkép, tehát nem a Napút része. FELETTES csillagkép. Namármost, ha a Plútó, mint „ellenőr” és mint „magmegújító” egy felettes csillagkép alatt áll, vagy araszol, ráadásul ez a csillagkép az ÉLESLÁTÁS, a FÓKUSZ, egyben a SZÉLES LÁTÁS jelölője, aki a TEJÚTRÓL hozza le az álmokon keresztül a LÁTÁST és az ISTENI KÓDOKAT, melyek MAG-unkkal összerezgők - akkor átérezhetjük, hogy MIÉRT is ad nekünk ERŐT mostanában és még jó ideig a világgal szemben!
A TELJES MEGÚJULÁS LEHETŐSÉGÉT kapjuk.
Egy ÚJ "ÁLMOS" születésének az ÍGE-retét, IGÉJÉT!
De a Plútó nem csak az álmokon, hanem a révüléseken keresztül is tudja közvetíteni a SAS LÁTÁSÁT.
És ki is VALÓJÁBAN ez a Sas?
Nem más, mint a MAG népének a „totemállata”, a TURUL.
Érezzük és értjük már, miért NEKÜNK ÁLL A MAG-MEGÚJÍTÁS CSILLAGA? Miért jött el a MAG ébredésének az ideje? Miért látjuk MI ÁT az egész világhelyzetet? És miért nem hajtjuk bele az igába a fejünket, amit most is ránk akarnak kényszeríteni?
Mert most megvan hozzá a MAG-erő, az ÉGI TÁMOGATÁS IS! És még jó ideig meg is marad...tehát no para..🙂
Természetesen a MAG népének nem minden tagja „magos” – nem is lesznek a megújulás részesei. Ez ennyire EGY-SZER-ű, mert a SZER RENDJÉBEN nem is lehet másképp...
 
A MERKÚR a MEGÚJULÁS, a továbblépés, a felfrissülő, élénk és értő gondolkodás bolygója a BIKA, vagy inkább SZARVAS csillagkép LÁBÁNÁL halad. Mit jelent ez? Megújuló gondolkodást, szellemiséget. Amely képes kilépni mindendéle megszokásból, elmeprogramból, hitvallásokból, ránk kényszerített szellemi zagyvaságból. Mi által? A MAG-megújító ÉLESLÁTÁS jóvoltából.
Ehhez nem kell több, mint egy VILLANÁS, ami egy PILLANAT alatt átcikázik rajtunk - és onnantól minden más lesz.
Belénk ég a kapott felismerés! És onnantól nincs visszaút.
Majd így tovább és tovább.. újra és újra...
Így jönnek fel bennünk saját EMLÉKEINK tenmagunk EREDETÉRŐL, LÉ-NY-s-ÉG-ünkről..
 
A mai „Észközeim”-ben újra megjelent az ISTEN SZEME lap.
Mit üzen ő? Azt, hogy MINDEN OTT VAN, ahol LENNIE KELL.
Hogy minden REND-ben halad a maga útján – mindenre FEL-VIGYÁZ az ÉGI TRIANGULUM, azaz a háromszögbe zárt szem.
Ez nem más, mint a MAG-SZEM. Kapcsoljuk csak össze a fentiekkel! Miről üzent a Plútó és a fényszöge a Merkúrral? Pontosan erről.
 
A Lenormand kártyákból 3 lap fordult ki: a NAP, a KÖNYV és a SZERELMES férfi.
Ki a NAP? ÉN. MAG-om.
Mi a KÖNYV? A bölcsesség, mely még felnyitásra vár. Hol? MAGOMBÓL MAGAMBAN.
Ki a SZERELMES FÉRFI? Nem más, mint EMANUEL, aki tavaly augusztus óta itt van, aki „betolta” a SZER ELEM ÉLŐ energiáját, hisz minden MAG-megújulásnak EZ az alapvető, éltető ENERGIÁJA. Ebből tudunk erőt meríteni, TÁPÁLKOZNI. Mert minden ÉRTÜNK van – és semmi sem ellenünk. Legfeljebb csak a látszat...
 
Az asztrokockákban is a NAP jelent meg, a 2-es ház és a KOS, azaz „ÉN” újulok meg, immár látható, megnyílvánuló formában.
Minden eddigi átalakulásom, belső utam BEÉRETT és IGÉVÉ, TETTÉ, CSELEKVŐ ENERGIÁVÁ alakul. Rajtam az "Isten szeme", miként valósítom meg a "szót", miként tudok IGE-zni!
Mindehhez megkapjuk a teljes égi támogatást, hisz megint csak azt tudom mondani: minden ÉRTÜNK VAN!
 
Napunk kísérő angyala SANDALPHON, a „GYŐZELEM” üzenetével jött.
Szerintem mindenki meg fogja ma érezni valamilyen formában, milyen is a BELSŐ GYŐZ-ELEM!