„A SÖTÉT NAGYÚR PRÓBÁI”

 
„Nem hiszem el!!” – mondhatnám, de nem teszem, mert úgyis tudom, hogy tudom. Tudom, mert ÉLEM. Élem, ami van....
De MI IS VAN?
”Kóstolgatás”. Szembesítés. Külvilág kontra Mag-világ.
És mit "nem hiszek el"? Amikor megélem a szinkronicitást, amikor konkrétan tapasztalom, hogy miként csapódik le valakinek az életében az, amit a kozmikus hatások mutatnak... ahogy most a nagylányom esetében is.
Ő meséli a megélését, amit a "sötét nagyúr hatása" kiváltott benne - ugyanakkor máris megjelennek a válaszok az üzenetekben, lsd. Zsiborás MÁrti versét, vagy Mona dalát:
 
De miért is kóstolgat a külvilág, a „sötét nagyúr”?
Azért, hogy ÉBRESSZEN. Azért, hogy RÁ-ébresszen TEN-MAG-unk erejére. Képességére. Tudására. Hogy MEGÉLJÜK azt, ami a két versben is megjelenik, ten-MAG-unk valódi erejét.
Azt, hogy KI VAGYOK, a VAGY OK-ot!
Az „EGO” alapvetően EG-I, tehát EGI-ből lett az EG-O, ami a „IO” (10.01. tessék...itt a termető-teremtett viszonya... ).
A teremtés könyvében is minden egyes teremtés után az isten konstalálta, hogy ez „jó”.
Igen ám, de ezt MI ÉRTJÜK I-GAZ-án, hogy mi is az a „jó”!
Az I-nek mint leg-MAGASABB hangnak, azaz MAGOS REzGÉSNEK, I-nformációnak, az I-gaznak, az I-steninek, I-sisnek a „LE”-hozatala az „O”-ba, a TÉRBE, a legMÉLYEBB tartományba, hogy FELTÖLTSE a MŰKÖDÉS MI-NŐ-ségének a MINTÁZATÁVAL. Az IGÉ-N-nel. Az IGEN IGE-jével!
És ez CSAK JÓ lehet, mert más nincs.
Ahogy CSAK igazság van, és más nincs. A felszínen lehet ferdítés és hazugság, de az CSAK a felszín.
Ahogy a LÉT-ben az EGO is CSAK A FELSZÍN. Az anyagi létben a „MAG” kivetülése, felszíne. A MAG HÉJA.
A problémák ott szoktak kezdődni, mikor az „O” akarja uralni az „I”-t. Amikor a MAGHÉJ akarja a MAG-ot „eljátszani”.
Ezt éljük ma. Ez a KOR-KÖR jellemzője.

Most tettem le a telefont a nagylányommal folytatott beszélgetés után. Kellett neki egy lelki fröccs, mert 3 férfi „szívja” a vérét, azaz „él BELŐLE”, az ő energiájából. Ezt minden fiús anyuka átérzi....
Átérzi azt is, hogy a férj soha nem fog anyai módon viselkedni, úgy figyelni a gyerekeire, úgy viszonyulni hozzájuk, mint egy anya. Miért? MERT NEM ÉREZ rá a gyerekre. De miért nem? MERT NEM TUD. Mert pontosan az a SZEKVENCIA VAN benne lezárva, ami a magzati korban a 6-7-ik hét tájékán megtörténik.
A NŐBEN pedig TELJES marad.
Ezért egészen más az ÉLETHEZ való viszonya egy NŐ-nek, mivel EGY VELE. Mivel vele egy, ezért tud életet befogadni, felnevelni, táplálni, majd elengedni. Minden ÉLET MINŐSÉGE az ANYA MINŐSÉGÉN MÚLIK. De még a férj minősége is a feleség minőségének a tükre. Akkor mennyi SÚLY és FELELŐSSÉG van a NŐN?
Nem más, mint az EGÉSZ TEREMTÉSÉ.
Tehát KIBEN van a kozmikus teremtő MI-NŐ-s-ÉG?
Nem kérdés...
(Itt most megint be kell szúrnom, hogy NE keverjük mindezt a női testben futkosó hímségekkel és elmeprogramok megvalósítóival).

Egy fiús anya tökéletesen megéli a mai korkör minőségét, amikor a TEREMTETT, a belőle vétetett, a belőle élő akar TEREMTŐT játszani. Erről a helyzetről írta Müller Péter, tökéletesen megfogalmazva: FÉRFI ÉLET – NŐI SORS.
A nőket a jelen, a VÁLTÁS, sokkal erősebben megdolgozza, mint a férfiakat. Miért? Mert nekik kell elsősorban MAG-ukra ébredni!
Ha ők visszatalálnak az EREDET-hez, TUDATBAN IS – akkor lesz az EG-O-ból újra EG-I.
A külvilágban tapintható a nyugtalanság, a „sötét erő” erősödése. DE! Ez mégis jó. Miért? Mert a BENNE élők egyre-másra megmutatják az IGAZI ARCUKAT. Gondoljunk csak a spirivilág „nagyjaira”. Csupa olyan megnyílvánulásaik vannak, amelyekben TÁLCÁN tatják a TÜKRÖR tenmaguk VALÓDI jelleméről.
EGO-ságukról vagy EG-I-ségükről. Ha látjuk, jó – ha nem: akkor még túlsúlyban van bennünk is az EGO ELMÉJE.
De mindez igaz minden társadalmi, politikai, üzleti szereplőre is. Sőt: az élet minden szegmensére. Sőt: az élet minden kapcsolatára.
Egyre jobban válik ketté a világ: az ELME marad az EGO partján – a MAG meg TUDATOSODIK a LÉT MEZEJÉN és egyre inkább vonja ki magát a külvilágból, ahogy egyre inkább befelé él.
Közben megtapasztalja, hogy neki MÁSKÉNT működik az élet, mint az elméseknek. Az ELME SZABÁLYAIVAL SZEMBEN valósulnak meg a dolgai – HA! HA engedi.... és ha engedi, TÉNY-legesen csodákat képes megélni. De ezek a csodák igazából NEM azok, hanem ezek az IGAZ módozatok, a megszokott tévelygésekkel és téveszmékkel szemben.

Ma a „Termeburán” csupa „szellemi” fényszög uralja a terepet.
Mit jelent ez? Az ÉBREDÉST. A LÁTÁST. Az ÉSZ-revételeket.
A TUDATOSODÁST. Az ÖSSZEFÜGGÉSEK megértését.
A CÉL, az IRÁNY felismerését.

Napunk kísérő angyala ma JOPHIEL, aki a TÜRELEM üzenetével érkezett.
Hmm... mennyire időszerű!
Mennyien VÁRJÁK MÁR a KÜLVILÁG változását? Mennyien sürgetik, hogy mikor valósul már meg a KINT-ben mindaz, amire BENT vágyunk? És nem veszik észre, hogy ha BENT MÁS SÍK-on léteznek, az egész létműködés megváltozik körülöttük, FÜGGETLENÜL A KÜLVILÁG TÖRTÉNÉSEITŐL!!!
Na: ERRE KELL RÁÉBREDNI – és akkor tényleg minden más lesz.... (10.27-kor...) Mert minden értünk van....