ÁT-KI-MEG-LÉPÉS

(kicsit hosszú lesz megint):
 
Csodás magyar nyelvünk... Egy gyök, egy ALAP és mint nyíló virág, mennyi irányba ágazik tovább....
LÉ- mint ÉL-ő létező, áramló, mindent EL-ÉR-ő LÉ.
LÉ-P – ami a haladás, hisz a LÉ az halad, áramlik....
Az igekötők az irányt adják: ÁT – valami akadályon, vagy egy más síkra; KI- egy helyzetből; MEG- egy hezitálás utáni döntés meghozatala...
Nos, ez MIND megjelenik a mai napban...
Ma reggel még a tegnapi MUMUS és az IGAZSÁG témáján lamentáltam magamban, mikor lehívva az „észközöket”, egyből kihúztam az IGAZSÁG lapját. Utána a HÍD következett, végül az ÁTVÁLTOZÁS.
Tökéletes választ kaptam minden bennem dolgozó kérdésre, indulatra, érzetre, megélésre....
 
Ha már indulat: ami engem nagyon ki tud hozni a sodromból, az az aljasság, a rosszindulat és az ezen alapuló csúsztatás, ferdítés, hazugság, betámadás. Pontosabban az igazság szándékos elferdítése. Különösen azon a területen, ahogy az EGy-S-ÉG-es igazságnak kellene megjelennie...
Ami a "spirivilág"...
 
Amikor több évvel ezelőtt a „való világból”, az üzleti életből átnyergeltem erre a területre, érezve, hogy váltás van, hogy immár át kell adni azt a tudást, amit felhalmoztam, hogy az átfogó „észközök” megtanulása révén mindenki megkaphassa tenmaga „térképét” (aminél fontosabb nincs), akkor a nagylányom azt mondta: „anya, nem tudod milyen mocskos világba léptél bele.
Ha eddig az üzleti világ aljasságaival küzdöttél, akkor most még mélyebb mocsárba fogsz lépni”.
Nem hittem neki – pontosabban NEM AKARTAM hinni neki.
Azóta bebizonyosodott, hogy igaza volt. És van.
Mert ennél nagyobb és mélyebb EGO-terep nincs a világon.
Itt nem a pénz az elsődleges hajtóerő, mint az üzleti világban, hanem az EGO.
Az pedig minden aljasságra képes önmaga fényezése érdekében.
 
Nemrég tettem ki egy írást Horváth Krisztinától, a szinkronicitás okán, hogy soha nem véletlenül olvasunk egy könyvet vagy nézünk meg egy filmet az ITT és MOST-ban akkor, amikor.
Ezek az alkotások PÁRHUZAMOSAN haladnak a SAJÁT megéléseinkkel – összhangban mindazzal, ami a külvilágban IS zajlik. Amikor megjelennek életünkben, DEKÓDOLNAK bennünk valamit, ekkor és ÁLTALUK válik ÉLŐVÉ egy már bennünk lévő képesség és tudás - mert ekkor jött el az IDEJE, hogy MEGÉLJÜK.
Én most, ahogy már írtam vala, a Harry Potter sorozatot olvasom, annak is az 5-ik kötetét, a Főnix rendjét. Kb a közepénél tartok, ahol az „EGO”, a HIVATALnokok vak, süket és ostoba, de minden aljasságra kész érdekszövetsége gátlástalanul, hatalmával visszaélve készül az IGAZSÁGOT elfedni, ellehetetleníteni. Gondolom, hogy nem fog sikerülni, de az egyes események, emberi megnyilvánulások annyira tűpontos jellemrajzokat adnak és annyira érzékletesen írják le mindazt, amiben MOST IS ÉLÜNK, hogy az áthallást nem lehet nem észre venni.
Harryt ÉMELYGÉS kerülgeti a kisstílű egomatyik ALJAS hazugságai hallatán. Bingo. Miért „bingo”? Mert ERRE az érzetre szoktam jómagam is mindig apellálni: a ZSIGERI REAKCIÓ a LEGMEGBÍZHATÓBB SZŰRŐ, amikor valamit hallgatunk, olvasunk, hogy igaz-e vagy hamis. Akiben ÉL a TISZTASÁG, az émelyegni fog minden hazugság hallatán.
Harry szó nélkül elviseli a méltatlan büntetéseket a sunyi „varangytól”, de akkor is kimondja az igazat.
Azonban nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a „VARÁZSLÓK” világa SEM MENTES AZ EMBERI KICSINYESSÉGTŐL és ROSSZINDULATTÓL! Pedig ha valahol az ember „elvárná” a tisztaságot, a tisztességet és a tiszteletet, az ez a világ.
Hát nem.
Mondjuk a „VARÁZSLÓK” világa lehet „szennyes” – de a MÁGUSOKÉ SOHA!!
Ez a különbség.
 
Feltehetjük a kérdést: VAN egyáltalán igazság?
És ha van, akkor HOL VAN??
BENNÜNK.
MINDENKIBEN.
Velünk született, bennünk élő. CSAK AZ EGO képes elferdíteni és a saját MUMUSAIT létrehozni TEN-MAG-a FELEJTÉSÉNEK okán.
 
Az EGO egy „teremtett” minőség, aki - akárcsak a „Teremburán” a gondolatainkat, „gyermeki”, teremtett mivoltunkat szimbolizáló Merkúr-, csak egy bizonyos pontig távolodhat el a Naptól, mint a központi egységtől. Ha elérte ezt a pontot, már fordul is vissza – mert visszaHÚZZA a KÖZPONTI MAGERŐ.
Ugyanígy van ez az EGO-val. Csak egy bizonyos pontig térhet el a „Központtól”, a MAG-tól: azonnal működésbe lép a VISSZATERELŐ erő, az ÉBRESZTÉS, a FELRÁZÁS. Kinek így, kinek úgy.
Kinek enyhébben, kinek erősebben, attól függően, ki milyen gyorsan reagál az ébresztésre.
Mert ahogy „Feszültségben nincs létezés”, úgy HAZUGSÁGBAN, megtévesztésben SEM lehet tartósan létezni.
 
Mint már szó volt róla: a hazugság önmagában NEM LÉTEZŐ. Ahogy a TAGADÁS SEM.
Hisz mit lehet elhazudni? Letagadni?
EL-tagadni? AZ IGAZSÁGOT. Tehát akkor CSAK MI LÉTEZIK?
AZ IGAZSÁG és semmi más. Minden egyéb csak LÁTSZAT.
Ahogy a MUMUS is. Mint torzítás.
Mi az M hang? Alapzönge, a MA-MA alaphangja. Mi a MAMA? Nem kérdés.
De mi a kozmikus MAMA? A „M”-ind-ÉN-s-ÉG „A”-karata!!!
Tehát „MA”-ga a teremtő ERŐ-mi-NŐ-s-ÉG!!
Akkor megint mit torzított el az EGO?
A TEREMTŐ MINŐSÉGET.
Félelmetessé téve...

Mindig mondom: ha képes volt az ego az ISTENKÉPET ELTROZÍTANI és évezredeken át elhitetni hogy egy hímségi szakállas valaki uralja a VILÁGOT – akkor innentől BÁRMIT el lehet torzítani, a feje tetejére állítani. Bármit. És mindent.
Bárkit be lehet sározni, bárkiről bármit el lehet mondani, bármilyen rágalmat el lehet terjeszteni és mindent lehet hamis értelmezésben is tálalni. Attól függően, mi a mögötte meghúzódó érdek.
DE!!
Csak egy bizonyos határig.
Mint a Merkúrnál.
Ugyanis az IGAZSÁGOT SOHA SEMMIKOR NEM LEHET MEGMÁSÍTANI. Mert az VAN. Az ADOTT. Pont.
Ki mit és mennyit lát meg belőle? Az a benne élő MAG-TUDAT és EGO tudatának a viszonyán múlik.
Akiben ERŐS az EREDET, az IGÉN-tudat, ő ÉREZVE ÉRZI és TUDJA az IGAZAT.
Akiben viszont az EGO az erős, ELFEJETVE TEN-MAG-a eredetét – az csak a látszatnak hisz.
Egy darabig.
Amíg az ébresztést meg nem kapja....
TenMAG-a ÉRDEKÉBEN.

Tegnap teljességgel átjárt az ÉRZETE annak, hogy az emberek világa iszonyú mélyre süllyedt. Én úgy fogalmaznám: már a határon túl is áttolta a szekerét. Ennyire eltávolodni a MAG-tól nem is lehet!
Az IDŐ kígyója azonban tenmaga farkába harap, mert mindig eljön a VISSZATÉRÉS ideje.
Mégpedig mindenkinek MAGA-MAGÁ-ba, mert csak ott van az ébredés, az I-GÉN, az IGEN, az EREDET, a TISZTA ÁG gyökere.
Ha az EG(y)-ÉN MAG-ára ébredt, akkor a MIND-ÉN is KI tud lépni az EG-O felejtésének a fogságából...A "jövő JÖVŐ" érdekében..

Ebben segít, támogat minket már tavaly tavasz óta a NIBIRU, aki először „tolta be a térbe” a SZER ÉBRESZTŐ, de egyben ETETŐ ERŐTERÉT, megüzenve, hogy „MOSTANTÓL MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL”. Éreztük? Aki igen, annak az élete valóban IO-ra fordult!
Augusztusban aztán eljött EMANUEL és elhozta a SZÍRIUSZ helikális felkelésével saját SÍRI-ŐSI üzenetét, ahogy azt előre megjósolta legutolsó földi inkarnációjának idején: második eljövetelekor őt nem látni kell, hanem ÉREZNI.
Hozzátéve, hogy „feszültségben nincs létezés”, hisz feszültségben nincs érzékelés!
Hol működik az érzékelés? A MAGNESES TÉRBEN.
Igaz, a feszültséghez is elengedhetetlen – de ha a feszültség megszűnik, a MAG-NŐS TÉR attól még tovább LÉTEZIK!
Érezni, érzékelni, befogadni, LÁTNI és HALLANI csak MAG-unk CSEND-jében lehetséges. Ez mi saját MAG-NŐS TERÜNK.
Az EREDET HELYE. A „MIND-ÉN-TUDÁS” kiindulója...

Emanuel „rátett egy lapáttal” a NIBIRU SZER-ETETŐ energiájára és olyan csodát hozott, amire tényleg csak a „csoda” jelző illik. Nekünk. Akik elfelejtették, hogy EZ, a SZER ELEM AZ Egy-etlen és ALAPVETŐ ÉLTETŐ ENERGIA.
Az ÖRÖMLÉT mintázata.
De jobb későn mint soha ébredni...
A „varázslók” világában vajon mennyien ÉRZIK és LÁTJÁK mindezt?
A kérdés költői volt...
A „varázslók” mit propagálnak? A FÉLELMET.
Az EGO LÁTSZATvilágának az energiáját. Mert maguk is EGO-sok(k). Nem kicsit, nagyon...
Szerintük félni kell a Nibirutól, a Szíriuszt nem is látják, és a legkevésbé SEM érzikelik Emanuel JELENLÉTÉT!!
Nem élnek a JELENBEN, nem veszik a JELEKET.
Ugyanakkor LÁTTATJÁK a „sötét jövőt”, az emberi lét kiszolgáltatottságát, a nincstelenséget, a kifosztást, a reménytelenséget, a pénzhatalmi elit életet semmibevevő tobzódását.
AZT, amiben ŐK VANNAK!! HISZ EZ AZ Ő LÁTÁSUK!!

Mások megint arról beszélnek, hogy MEG KELL ÉLNED az öröm-TELEN életet, a gyerek-TELEN életet, a pár-MENTES létformát – tehát mindennek az ELLENTÉTÉT, ahhoz, hogy tudd, mi az IGAZSÁG!!!
HÁT NEM!!!!
Ennél egosabb és megvezetőbb tan nincs a spirivilágban, mert pontosan a TAGADÁST TANÍTJA.
Nem kell a tagadást, a NEM-et megélni az IGAZSÁG TUDATÁBAN!!!!
Ha pedig BENNEM – akkor miért kellene MEGTAGADNOM????
Ez a FÉL és FÉLREVEZETŐK TANA!
DE!
Megint mindez a tanításunkat szolgálja, hisz az ébredés, a döntés, a kapcsoló mindig a mi kezünkben van. Érezzük vagy nem az IGAZAT? MINEK ADUNK HITELT magunkban?
Az IGAZSÁGNAK vagy a TAGADÁSNAK?
A válaszunk attól lesz függő, mennyire erős bennünk az EG-O szelleme az EG-I minőséghez képest...
O vagy I? I és O? HA „és”, akkor IO....

Napunk angyala ma RAFAEL, aki a LÉ-LE-G/K-zésre hívja fel a figyelmet.
Ha elakadást érzünk magunkban, vagy lázadást, tiltakozást, émelygést – akkor CSEND-esüljünk el és LÉLEGEZZÜNK mélyeket... Hasba lehetőleg és érezni fogjuk a szétáradó megnyugvást.
Hogy MINDEN (MIND-ÉN) REND-ben VAN!