MOTTÓ: INT-ELEM-EK

Reggeli Rituálé helyett, 2022-06-05-én:

Ma úgy gondoltam, nem „lehívásos” alapon írok Rituálét, hanem az összesűrűsödött ünnepnapok kapcsán inkább egy áttekintést, mindarról, amit ÉRZEK MAGAMBAN.
Ugyanis nagy tanulság van eme „összesűrűsödésben”, ha az ember egy kicsit FELÜLRŐL tekint az összefüggésekre. Pontosabban CSAK EGY összefüggésre, de ez az egy tényleg „mindent visz”. Mindent meghatároz és mindent jellemez.
Nem mehetünk el, az „összesűrűsödés” kapcsán, a mai nap számai mellett sem, mert ahogy eddig nem voltak véletlenek az ünnepek és a számok összekapcsolódásai, úgy MA SEM AZOK.
Akik rendszeresen olvassák a Rituálékat, ők már lekövethették mindezt, ők nem is fognak csodálkozni..

Mielőtt leültem a Rituálét megírni,  a Kossuth rádiót hallgattam. A V4-ekről szóló műsor nagyon tanulságos volt, a fiatal műsorvezető remekül tudta érzékeltetni a politikai szándékok és a valóság, pontosabban a rejtett igazság szálait. Téma volt, Trianon kapcsán természetesen, a „csehszlovákiai magyarok” újkeletű fogalma, hogy ez mit jelentett a lecsatolást követő években, téma volt a szlovák magatartás, mely a mai napig kétszínű, igazodva az Európát, a NYUGATI mentalitást meghatározó, liberalista gondolkodáshoz, melynek fő jellemzője a kettősmérce, az EGY-ÉN eltaposása a LÁTSZÓLAGOS KÖZÖS érdek szlogenjében....Szó volt a lengyelekről, szó volt a pozsonyi tanácskozásról, azon belül is a háborúról. „ORDÍT”, hogy Európa HÁBORÚT AKAR és mindenáron ki akarja a folytatást provokálni. „ORDÍT” az ésszerűtlenség, a megsemmisíteni akarás tomboló gyűlölete, mindazzal szemben, ami EMBERI, ami NORMÁLIS (hmm... 9.22 van és 22 fok...- tehát, MEGINT beszélnek a számok, igazolva, hogy a SAJÁT BEFEJEZÉSÜK FELÉ ROHANNAK minden partnerükkel egyetemben, aki „ELADTA A LELKÉT AZ ÉRDEK OLTÁRÁN”).

Európa gyűlölettől liheg – szerintem maga se tudja miért.
Az ukránok gyűlölettől lihegnek – igazodva az európai érdekekhez, hisz egy követ fújnak.
Trianonban ugyanez a gyűlölettel átitatott Antant, a „NYUGAT” taposta szét országunkat.
A római egyház gyűlölete taposta el az ősmagyar BIZONYOSSÁGOT, a BOLDOGASSZONY TUDATOT – és később folytatta a boszorkányégetésekkel és mindazokkal, akik ÁTLÁTTAK RAJTUK. Mai napig szétvernek minden, MAGÁTÓL kialakuló kis közösségeket, mert tudják: az már veszélyes a HATALMUKRA.

Szerintem ennyi elég is ahhoz, hogy ÉRZÉKELJÜK, hol van a „KUTYA ELÁSVA” – azaz a Szíriuszi kutya.
Ősemlékezetünk része a Szíriuszi eredet, a Kék vér könyvek pedig nagyon szépen fel is ébresztették bennünk, ha elfelejtettük volna, hogy KI NEKÜNK valójában a SZÍRIUSZ. Hogy mit jelen a SÍ-RÍ világ. Mit jelent a MÁS VILÁG....
Nem mást, mint az EREDETET.
Jézus volt „AMA HAJNALCSILLAG” (Hajnalcsillag = Szíriusz A), aki elhozta az EMLÉKEZÉS üzenetét.
Aki MUTATTA AZ UTAT...Mire emlékeztetett? A SZER ELEM mibenlétére.
Namármost, kiket KELL emlékeztetni? Azokat, akik elfelejtették. Akik elfelejtették az ŐS EREDŐT, azt, hogy KIK IS ŐK MAG-ukban, valójában? Ébreszteni kellett őket, mit működtetnek itt, földi létükben? Egyértelműen nem a SZER ELEMÉT – hanem a TAGADÁSÉT.
Amit gyűjtőfogalomként A-SZÍR-ságnak nevezünk.
Nem véletlen, hogy az ABC első betűje nem az „I”, a legmagasabb hang, mint „felülről indító”, hanem az „A”, ami egy „jellegtelen” hang – éppúgy, ahogy maga a tagadás is. Jellegtelen és jellemtelen..
MA pedig már MINDEN A TAGADÁS KÖRÉ ÉPÜLT.

A TAGADÁS hozadéka az IRÁNY és PÓLUSVÁLTÁS is. Hogy NEM JOBBRÓL, azaz KELETRŐL NYUGATRA, a TERMÉSZETES ENERGIAVONALON haladva írunk, hanem BALRÓL JOBBRA, a nyugat, a szétesés, a BOMLÁS energiáját visszük jobbra, a VIRRADAT irányába. Ami mit eredményez? Az ÁLLANDÓ BOMLASZTÁST. Benne vagyunk? De benne ám....

Mi itatja át a TAGADÁS azaz ASSZÍRSÁG azaz NYUGAT, azaz BOMLASZTÁS szellemiségét?
A GYŰLÖLET.
Elsőként megtagadva a SÍRI US-t, mint ANYÁT. Mit csinált az emberiség, pontosabban a TAGADÓ HÍMSÉG? Azonnal megtagadta az ANYÁT, mint EREDŐT, melyből vétetett, és megtette istenképnek a maga TEREMTETT, azaz LÁTSZÓLAGOS minőségét. Hogyan tudta ezt megvalósítani?
Mivel maga egy FÉL ELEM – csak a félelem erőminőségével. Tűzzel, vassal, kínnal, szenvedéssel, fenyegetéssel, öléssel. ANYAGYILKOS lett – és aki anyát öl, az minden más alávalóságra is képes.
Ezt mutatja a hímség történelme?
Nem kérdés.
Csakhogy egy „anyagyilkost” mindig üldözi a lelkiismerete és SOHA NEM LESZ BÉKÉJE.
Kozmikusan amúgy, a félreértések elkerülése érdekében, NINCS SEMMI „beleegyezés nélkül”, tehát a hímség tobzódása is engedélyezett. Anyagyilkosokká válhattak. De „cserébe” övéké az örök BÉKÉTLENSÉG és az állandó félelem az ELSZÁMOLÁSTÓL.
A békétlenség mindig további békétlenséget generál, mert a GYŰLÖLET ÖLET. A TAGADÁS szellemiségének nem számít az ÉLET, mert NEM Ő ADJA. Ő, mint TEREMTETT minőség SOHA NEM TUD TEREMTENI, ezért NEM is ÉRZI az ÉLET MIBENLÉTÉT – ellentétben egy ANYÁVAL, aki soha nem fog ölni, mert TUDJA, mi az ÉLET LÉNYEGE. És mit jelent MAG-foganni, ÉR-LÉL-ni és VILÁGRA hozni...Majd elengedni...
Ezért van az, hogy a MAG-tudatú, BOLDOGASSZONY TUDATÚ népek soha NEM HÁBORÚZNAK és mindig a békére törekednek. Ami persze a TAGADÓ, békétleneket mindig irritálja...

Összefoglalva: mi tombol MA IS?
Ugyanaz az asszír tagadó gyűlölet, ami a jelen Kor-Kör kezdetével indult útjának, a TEREMTŐ MA-MA AKARATÁNAK a szembeszegülésekor.
Csakhogy a TEREMTŐ ERŐT nem lehet kiiktatni. Soha és sehol. Itt a Földön is megvannak a képviselői, ŐRZŐI. Ők a MAG-MEG-ŐRZŐK, akiket meg lehet ugyan „csonkítani”, el lehet taposni, de KIÍRTANI SOHA!!! És csak idő kérdése, hogy a tagadás KOR-KÖRE mikor fut ki és éled fel újra az ŐRZŐK által megtartott EREDET TUDAT.

És elértünk ehhez a pillanathoz.

Pünkösd, mint a SZENT SZELLEM napja, egészen kivételesen épp egybe esve (még ha 1 nap csúszással is)  TRIANON EMLÉKnapjával, meg még az 5-ös számmal is, előrvetíti: ELJÖTT A HELY-RE-állítás ideje és LEJÁR a gyűlölködő, tagadó, rablómentalitás világa. Minden tolvaj, rabló, gyilkos reszket, mert tudja, hogy el kell egyszer számolnia. És minden tolvaj, rabló, gyilkos el is fog egyszer számolni...(9.44....így igaz. Ráadásul most rá is tüsszentettek odakint..).

Az ASSZÍR szellemi minőség VELEJÁRÓJA az ÉRZÉKELÉSMENTES ELME. Mondhatni az „Orioni eszme”.
Figyeljük csak meg: a mai spirimaszlag szennyének világában, ahol felüti a fejét az ELME, ott AUTOMATIKUSAN elindul a FRÖCSKÖLÉS, a GYŰLÖLKÖDÉS. Mondhatnám egyéni tapasztalatként a „fekete video” alatt rám zúdított sártengert, vagy a nemrég megesett „kamillos sztori” hozadékát, az ő oldalán, mely sztorit nem én gerjesztettem, hanem más dobta be az aknát, mégis rám zúdult a szenny áradása...De jó volt ez: MEGMUTATTA AZ ELMÉSEK MI-NŐ-s-ÉGÉT....

A gyűlölet áradásával szemben az ÉRZÉKELÉS mindig TEHETETLENNÉ VÁLIK. Mert nincs eszköze.
A gyűlölet pedig pont ezért tud ÖLNI.
Az ÉRZÉKELÉST képtelenség ÁTADNI, mert az egyiknek van képe – a másiknak  nincs.
Ha van, akkor „kordában tudja tartani az elmét”, azaz meggyőzhető. De ha nincs: akkor KÉPTELEN bármiféle ÉRZÉS-ÉRVET BE- vagy EL-fogadni.
Jópáran megéltük már, hogy a felénk áradó gyűlölet előtt széttártuk a kezünket és megvontuk a vállunkat, hogy ezzel most mit kezdjünk? Bénító tud lenni. És ezt a gyűlölködők nagyon is jól tudják, ezért használják a fröcskölést – ugyanakkor mindig tükröt tartanak magukról, hogy micsoda békétlenség van a lelkükben. Az ELMEEMBEREK LELKE MINDIG BÉKÉTLEN!!! Igazából SZER-ÉN-csé(í)-tlenek, mert „SZER TELENEK”.
És ez hatja ma át egész Európát - mint eddig is...

Még egy dologról kell beszélni: a BELSŐ MEGOSZTÁSRÓL, valamint a TUDATOS BUTÍTÁSRÓL, az EREDET LEALÁZÁSÁRÓŰL. Mert amit kívülről nem lehet ledönteni lábáról, majd lehet belülről szétrohasztani... Ez is bevált módszere az asszírságnak.
A V4-ek műsora után hallgatom a Pünkösddel kapcsolatosan a RÓZSA fejtegetését egy néprajzostól. Nos, nem is kívánom ecsetelni azt a rengeteg butaságot, ostobaságot, primitívséget, amit ez a néprajzos hölgyemény összehordott. Hányingerem lett a mélységes felháborodásomban. Miért is? Mert a BELSŐ BOMLASZTÁS és TUDATOS BUTÍTÁS tett tanubizonyságot!!!
A "hagyományok" polarizálása, a paraszti józanság primitív beállítása, az ősi szimbolumokkal kapcsolatos TUDATLANSÁG - égbekiáltó volt!
És EZT A NŐT szólaltatták meg!!! Pedig lenne más is!!!
A baj ott van: akiben nincs megfelelő belső tudás és érzékelés - az meg BEVESZI a torzítás, a ferdítés "tudását"!!!
No, EZ az igazi "vírusfertőzés"!!!

Aki azonban „SZER ÉN", aki ÉRZÉKELŐ, szerencsére mindig van benne egy ÉRTÉK-és MÉRTÉK TUDAT, amiből fakadóan körülötte is kialakul egy VÉDELMI BUROK, amin a gyűlölet és a butítás hulláma felütközik és VISSZAFORDUL a feladójának!!! Lehet most kérdezni, akkor hogyan tudtak milliószámra nőket máglyára küldeni és kínhalálnak alávetni az elmúlt századokban? Hát úgy, hogy ez a „Kor-Kör-játszma” része volt...  Amíg a TAGADÁS ESZMEISÉGE ÉLHET, addig a GYŰL ÖLEThet...

De nézzük a SZENT SZELLEMET, mint ERŐT – akit az egyház Szentléleknek nevez, pedig LÉLEK nem lehet, hisz a „lelkek” mi magunk vagyunk, anyagi testtel FELRUHÁZVA, viszont tud bennünk működni az ERŐ, mint SZELLEMI ENERGIA.
Az, hogy az egyház egyébként minek milyen fogalmat ad, nem mérvadó, sőt, FELEJTŐS, mert tudható, hogy a legnagyobb gazemberségeket, csalásokat, torzításokat, fogalmak kitekerését épp ők követték el, élenjárva az asszír mentalitásnak. Sokkal többre jutunk, ha hagyatkozunk a SAJÁT ÉRZÉKELÉSEINKRE, megérzéseinkre – mert MAG-unkban van az IGAZ-ÁG amúgy is.

Még gyerekkoromban, katolikus nevelésben részesülve, természetesen végigjártam az utat elsőáldozástól bérmálásig. Amikor eljött a bérmálásra való felkészülés, az akkori hittanóra után, beültem a győri székesegyház sötétbe burkolózó oltár mögötti terébe és elővettem a szentlélekről szóló imádságokat. Elhatároztam, hogy átéléssel fogom őket olvasni. És közben kértem a megtapasztalást.
Megaptam. Sikerült. Átéltem.
Szavakkal le nem írható az az ERŐ, ami átjárt, szó szerint a kisujjam hegyéig. Ott és akkor megértettem, hisz BENNEM VOLT, hogy mi az a „homokszemnyi hit”, ami képes hegyeket megmozdítani. HATALMAS, döbbenetes, átégető élmény volt!! Könyörögve kértem, hogy tudjam TARTANI, hogy ez mostantól örökre élő módon bennem MARADJON  – de sajnos elmúlt. Nem tudom, meddig ültem még ott a hatása alatt....Nem beszéltem róla senkinek, a szüleimnek se, de akkor és ott nagyon sokminden meg-VILÁG-osodott bennem.
Voltam ekkor 12-13 éves....

Az élmény hatására megértettem: KÜLSŐ SZEMÉLY, azaz PAP, SOHA SENKINEK semmiféle SZENTLELKET NEM ADHAT ÁT – mert nem adhat át olyat, ami NEKI NINCS!! Amivel Ő NEM RENDELKEZIK!!! Nincs olyan, mint külső beavatás!! Ez egyszerűen lehetetlen és aki ezt állítja és csinálja, az egyszerűen CSAL és HAMIS és HAZUDIK!
Akkor hogyan lehet, hogy Jézus mégis átadta? Úgy, hogy ő akkor már NEM VOLT EMBER..

Bérmáláskor figyeltem a püspököt és a többi gyereket: egyrészt, háborgott a lelkem, hogy a püspököt nem csapja agyon az ég a csalás miatt, másrészt meg figyeltem a többieket: vajon mennyien ÉRZIK és ÉLIK meg a SZENT SZELLEM JELEN-LÉTÉT?
Nem láttam senkit...Igaz, nem is kaptak semmit...

No, ez a kis történet napjainkra is jellemző.
Mennyen „BÍRJÁK” a SZENT SZELLEM EREJÉT MAGUKBAN???
Nyugodtan elmondható, hogy az ELMÉSEK közül SENKI! És az elmések közé BELETARTOZIK MINDEN egyházi, vallási, spiriguru vezető. Ők csak járatják a szájukat (mozog a szájuk J) és SEMMIT NEM MONDANAK. Nincs „tartalom”, mert NINCS BENNÜK AZ IGE, amit ÉLŐVÉ TEHETNÉNEK.
Ezért tud bennük viszont annál több utálat, gyűlölet lenni, mert a SZER-TELEN SZÁRAZ ELMÉT mindig ZAVARJA a SZER ELEM IGÉZETE.
A MAG-IA.
A MAG-US ERŐ....

5-e van. Mi az 5-ös szám? A MÁGIA, az 5-ágú csillag, „Adam Cadmon”, „AZ EMBER” jelképe, melynek KÖZEPÉBEN ott van a MAG csillaga, kristálya, mint EMLÉK-ŐR.
Az 5 ágú csillagot a VÉNUSZ, az EST-HAJNAL csillag rajzolja le az égen.
HAJNAL-CSILLAG és ESTHAJNAL CSILLAG. Vajon mennyire véletlen az azonosság közöttük?
Hát annyira, amennyire vannak véletlenek.
Ki a VÉNUSZ? Hozzá tartozik a 6-os szám.
Ő „A NŐ”.
A NŐ-vekedés, az egész LÉ-tet átható LÉ-tezés, áramlás, a BŐ-s-ÉG szimboluma. Jele ugyanaz mint a Földé, csak fordítva. Ha egymásra tesszük őket, akkor kiadja az ÉLETFA rajzát.
Gyökér-test-Korona. A SZENT HÁRMASSÁG, a HARMONIA egységét.
Mit társítunk a Vénuszhoz? A HARMONIÁT. Mégpedig a DUALITÁS harmoniáját.
A PÓLUSOK egyensúlyát. A ki-EGY-ÉN-lítődést. Azaz: akkor van harmonia, ha az EGY ÉN harmoniában van magával.
Mit társítanak még a Vénuszhoz? A SZER ELEMÉT.
Az 5-ágú csillag, „Adam Cadmon”, a NEMTELEN ember, mikor tud harmoniában működni?
A SZER ELEMÉBEN. Mikor tud „Mágus” lenni? Ha SZER ELEM-es. Ha SZER ÉN.

Számmisztikailag ez az év egy 6-os év, VÉNUSZI, SZER-ELEM-et adó év.
A 22 azonban=1-el, a „bolond”, a „gyermek” lapja a Tarotban, ami egyenlő az ÚJ KEZDETTEL, az ÚJJÁSZÜLETÉSSEL. Ezért hozza el EZ AZ ÉV a valódi fordulatot.
Az 5-ös szám a MAG-erő, a MÁGUSI SZERELMETES, teremtő „varázserőnek” a száma.
Ennek SEMMI KÖZE NINCS ahhoz a mágiához, amit az „elmések” terjesztenek róla. SEMMI DE SEMMI!!!!
Ez a MAGERŐ minden LÉLEKBEN ott van. Tulajdonképp ez a SZENT SZELLEM EREJE – mely NEM KINTRŐL FOG BELÉNK ÁLLNI – hanem legfeljebb külső hatásra BENNÜNK ÉLETRE KELNI.
És amint életre kelt, onnan minden megváltozik bennünk.

A 4-es szám a stabilizálás, a rend, a „keretek” száma.
Az 5 megadja az ERŐT a KERETEKBŐL való KILÉPÉSRE, a FALAK LEDÖNTÉSÉRE.
A 6 pedig maga a HARMONIA a DUALITÁSBAN. A REND ELEME.

Tehát, eljött az idő, hogy az IDŐLEGESEN bemerevített korlátok ledőljenek.
VÉGE az ASSZÍR GYŰLÖLET idejének.

A „jövő JÖVŐ” energetikai mintázata VÉNUSZI.
Ehhez nekünk FEL KELL hangolódnunk, ahogy arról már oly sok szó volt. Az asszír tagadás gyűlölete erre képtelen. Ezért fogja felemészteni őket. A gyűlölet az EMÉSZTŐ TŰZ – a SZERELEM az ÁTÉGÉS lángja... Nagy különbség...
(10.22 és 22 fok..... tehát így van...)

A „Teremburán” ma a NAP a BIKA szarvainál jár, azaz mint vezérlő csillag megmutatja a KIEMELKEDÉS IRÁNYÁT.
SATANA megfordult és „összehúzza” az ERŐKET. Koncentrálja, hogy majd ősztől kiszabadítjsa, a TISZTÁRA MOSÁS érdekében.
A mi dolgunk, hogy FELÜLEMELKEDVE, a SZER ELEM erőterében, a SZENT SZELLEM EREJÉVEL átitatva, SZER ÉN-s-ÉG-ben, hátradőlve figyeljünk, miként emészti fel magát az asszírság....