ÍTÉLET

 
Nos, a mai nap tovább görgeti az „ítélet” témáját, ami a „tükör-elmélet” mellett a másik totálisan szétmaszatolt fogalmi terület. Természetesen NEM VÉLETLENÜL.
Mit mondott Jézus (állítólag)? „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél”.
Miért „állítólag”? Mert nem nehéz feltételezni a torzítást, ha a LEGNAGYOBB TORZÍTÁST, az EREDENDŐ TISZAT ISTENKÉP megcsúfolását sikerült végrehajtani egy hímségi szakállas figurában! Ráadásul évezredeken keresztül!! Innetől minden egyéb torzítás már csak „egy piti” kihívás...ÉS BÁRMI kiforgatható!
BÁRMI. És minden...
Ugyanakkor itt jön be az ABSZOLUT LÉNYEGISÉG: ÉRZED VAGY NEM ÉRZED e torzítást?
Érzed vagy nem, hogy mi a „teremtett” és mi az EREDET?
A döntés, az "ítélet" mindig MAG-unkban születik meg.

Szerencsére nagyon sokan érzik a tisztátalan dolgokat.
De annyira erős az ELME elkápráztató „bölcsessége”, annyi a HAMISSÁG, hogy az érzők is megkérdőjelezik saját maguk mércéjét és inkább elfogadják a KINTRŐL érkező elmés tanításokat, keresve az igazságot, minthogy teret engedjenek SAJÁT ÍTÉLŐKÉPESSÉGÜKNEK, saját MAG-TUDÁSUKNAK.

Nem véletlenül kerül épp ma fókuszba a téma, mivel ma a HOLD a SZÍRIUSSSZAL kerül egyvonalba.
Mit jelent ez? Az ÉRZÉKELÉSEINKEN keresztül kapjuk a TISZTA FORRÁS impulzusait. Érezzük vagy nem érezzük? Ha érezzük, akkor megérkezik a szív ÉRTÉSE is – ha nem érezzük, akkor továbbra is az ELME térfelén fogunk játszadozni.
Márpedig ÍTÉLET van a TÉRFÉLVÁLASZTÁST illetően...
Egyébként. mint tudjuk, már tavaly augusztusban, a Szíriusz helikális felkelése reggelén megérkezett az az üzenet, hogy őt NEM LÁTNI KELL (szemmel, kint), hanem ÉREZNI. Mi az érzés ebben az esetben?
A BELSŐ LÁTÁS.
Jött egy másik üzenet is: FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS.
Namármost miben élünk? Állandó feszültségben. Mi a feladat tehát? KILÉPNI a feszültségből.
Hol van feszültségmentes övezet? A MAG-NES-es térben.
A MAG-NŐS terünkben.
Hol van ez a MAG-NŐS terület? TEN-MAG-unkban.
MAG és NŐ.
Miről szólnak a tanítások? Miről szól NEMERE és NIMRÓD története? A TORZÍTÁSBÓL megtalálni a VISSZA-UTAT az IGAZ ÁG-ba..
A „feszültséges, oroszláni NEMERE”, a HÍMSÉG, alámerül az ŐSTENGEREK vizébe, ŐSMAMA terébe, mely nem más, mint a
M-indénség A-karatával való összekapcsolódás.
Itt felébred NIMRÓD, mint NŐ! Mint NŐ-M-rut.
Megtalálja és FELISMERI magában az EREDET MAG-NŐS minőségét. Így lesz ő „párduc” – azaz HOLD MINŐSÉG.
Mi "AZ EMBER" alapvető meghatározó minősége?
NEM A NAP, hanem a HOLD.
Minden fennmaradt EREDET-mondában megjelenik a TORZÍTÁS és megjelenik a VISSZAÚT mikéntje IS.
Nekünk kell magunkban magunkat MEGÍTÉLNI tudni, hogy HOL TARTUNK? Melyik „térfélen játszunk”?
Az ELME KÁPRÁZATÁBAN vagy a SZÍV MAG-NŐS mezejében?
Ez ami SAJÁT VÍZ-VÁLASZ-tónk, aminek alapfeltétele a BELSŐ LÁTÁS, a MAG-SZEM működése – ami pedig CSAK A HOLDDAL van összekapcsolva.
Értjük? Érezzük?
Tehát ki mondja ki a választ, a „megítélést”?
Mindenki SAJÁT MAGÁNAK saját MAGÁRA.

MA-AT serpenyőjében a tollpihe mellett a LÉLEK SÚLYA a „MÉR-V-ADÓ”. (MÉR-MÉR-ték..MÉR-és, meg-MÉR-ettetés..) Mennyi „sallang”, mennyi nehezék van rajta?
A mérleg üzenete ugyanaz, mint a jézusi tanításban a „teve és a tű foka”. Miért tud átmenni a teve előbb a tű fokán? Mert ő EGY-SZER-ű. Ő „drabális” állat – de ez az ő ALAPVETŐ, „sima”, egyszerű formája. Az embernek mi az alapvető, sima, egyszerű formája? TENMAGA EGY-SZER-űsége. SZER-ÉN-sége. Aki SZER-ÉN, az a szeren jár, és TUDATÁBAN van az ÉRTÉKNEK és MÉRTÉKNEK.
Meg tudja ÍTÉLNI, hogy miben van az IGAZ ÉRTÉK.
SÚLY-talan... Ezért tud a mérleg serpenyőjében könnyű lenni, akár a tollpihe.
A bibliai tanításban a „ne ítélj” a házasságtörő asszony történetében van nagyon jól megírva. A felszínen a férfiak köveznek meg egy nőt a „TÖRVÉNY” szerint, mely törvény minden csak nem kozmikus – a mélyben pedig FÉRFIAK KÖVEZNEK MEG EGY NŐT egy TÖRVÉNY SZERINT, mely minden csak nem kozmikus!!
Ugye értjük? Ugye érezzük a kettőséget, a torzítást, a hamisságot??

A „sötét nagyúr felébredt” napjainkban és MINDENKIT PRÓBÁRA TESZ. Kivétel nélkül.
MINDENKI MEGÍTÉLTETIK!
De ezt az ítéletet ki hozza igazán?
Nem más, mint TEN-MAG-unk. Hisz az ÉRTÉK és M-ÉRTÉK RENDJE bennünk van. Mennyire EGY-ezik EZ a TISZTA ÁGGAL? Attól függ, mennyire vagyunk tengelyben, mennyire vagyunk HELY-ben.
Tudnunk kell: semmi nincs ellenük, csakis értünk.
Saját ÉBREDÉSÜNKÉRT, a feszültségből való kilépésünkért történik minden.
MA is kapjuk a JELEKET. A Szíriusztól a Holdon keresztül.
Mindenki képes lesz „befogni”, aki JELEN VAN. A jeleknek a jelenben...A pillanatban.
SZÉT-választás folyik.
ÍTÉLET-hozatal...
Tetszik? Nem tetszik?
Akkor is EZ VAN...