EGY-SZEM-MAG

 
Sokszor esett szó az elmúlt napokban a PLÚTÓRÓL - nos, továbbra is ő sugallja kozmikus terünkbe a lényegiséget (rátüsszentés a háttérből), aki rendszerünk MAG-meg-Újítója, mert ő maga a MAG-MEGÚJÍTÁS. A Plútó épp olyan kicsi, mint amilyen kicsi egy MAG. Mégis benne van a MINDEN. A TEL-jes-ÉG.
Minden mag „egy szem” - és e logikát követve, mit ád istenke, hol vándorol épp a Plútó? A „SZEM” alatt, a „SAS” csillagkép alakjában megtestesülve....
Tehát együtt van a MAG, a SZEM és az EGY.
A Kék vér gyermekei sorozatban nagyon szépen kifejtésre kerül, hogy e három fogalom a mi nyelvünkben mennyire összecseng, ráadásként úgy, "három az EGY"-ben, mint maga a "szent hármasság", megtestesül a TOBOZMIRIGYÜNKBEN.
Hisz a TOBOZ-mirigy az, mely LÁT, tehát egy SZEM, ráadásul KRISTÁLYMAGként úgy működik mint egy „könyvtár”, mint egy „információs tár”, amiben - ahogy egy növény magjában is megvan a KÉSZ növény -, megtalálható TELJES KÉSZ-s-ÉG-ünk TÁR-HÁZ-a.
Egy "TÁR"-HÁZ, ami a "MAG"- HÁZ.
Ugye értjük? Ugye érezzük?
 
Mit jelképez a HÁZ?
Az OTT-HONT, azt a helyet, ahol a HON-unk, azaz a HELY-ünk van.
Ahol HELY-ben vagyunk. Ha HELYBEN vagyunk, akkor a TENGELYBEN állunk.
Jelképezi még a a ház a CSALÁD, az EREDET helyét-minőségét is.
Álomban pedig SAJÁT MAGUNKAT, saját szellemi minőségünket, a gondolataink szintjét és színét. "SZÍNT-VALL" az álom, ha színeket látunk...
Ha most valaki alaposan, ráérzékelve olvasta el idáig a leírtakat, akkor, remélem, már átjárta a FOG-almainkban, szavainkban megbúvó IGÉN és igézet...
 
Lassan végéhez érek az ATYE AJÁNDÉKA c sorozatban, már csak 2 rész van hátra. Tegnap "lenyomtam" 4 részt, amiben töményen sorakoznak a szimbolumok...Csak néhányat kiemelve: a „csillaghomlokú pásztorlány” – ő a VÉNUSZ jelölője, aki UTAT MUTAT.
A „FENYŐTOBOZ”, amit az „új létet” megtestesítő kisleány ad a rettegő kisfiúnak... ami mit jelképez? A TOBOZMIRIGYET, a belső LÁTÁS képességét...Ha látsz, nem félsz...
A KÉK szín a falon, a ruhán...
A rovásírás, melyet nem tudnak felfejteni, mert több síkú.
Aztán: az ŐRZŐK, akik „jelet viselnek” magukon - Horváth Krisztina írásaiban szerepel: ha LÁTOD MAGADON A JELET.... akkor már tudod, hogy a „JELEN VAGY” a jelenben, mert megmutatja magát...
Arról a tömegmészárlásról, amit a DARMA városában élők, maguk között az emlékeikben fenntartanak, nekem SAJÁT EMLÉKKÉPEM van....
„GÖBEKLI TEPE” – mint a NAP vagy HAJNAL, vagy VIRRADAT temploma. Az élet kezdete és vége, a KÖR-templom a KÖRBEÉRÉSRŐL szól, lekövetve a NAP útját. „Varázsigéjük szerint” a halál mindig egy új élet kezdete....mert nincs olyan, hogy halál....csak síkváltás...Még földi létünkben is válthatunk síkot...és még csak észre se vesszük.
Van nekünk egy olyan szavunk, hogy „gebedj meg”.
Érzünk összecsengést a „göbekli” és a „gebed” között? ha igen, nem véletlenül. És nem véletlen a teljesen KIFORDÍTOTT tartalom sem! Ahogy a „sátán” vagy a „gonosz” szavainknál is.
Épp tegnap mondtam valakinek, aki az USA-ban él, hogy NE azt mondja, hogy az USA a „sátán országa”. Mert amíg az EREDETÉBEN TISZTA szavakat ÁTFORDÍTOTT, „akasztott”, „meg-akasztott” értelmezésében használjuk, addig ERŐSÍTJÜK annak erőterét, „igézetét” is, hisz még a filmben is többször elhangzik: a KIMONDOTT SZÓ MÁGIKUS, azaz MAG-erővel bíró energia, mely megvalósul-HAT. Valahol célba ér...
SATANA, MA-AT – a hímségi világban nem véletlenül vált „elrettentő” minőséggé és lett „szaturnusszá”, aki felfalja gyermekeit...Akitől "rettegni kell" - elfelejtve az időtlenség emlékét..
Nem véletlenül lett a GON-US-ból is "gonosz, pedig ő a GON-d-OZ-ónkl, „a gond viselőnk”, aki nem más, mint a „Napba öltözött BOLDOGASSZONY”!!
Ugye értjük? Ugye érezzük?
 
Minden rombolás, pusztítás, el-SÍVA-rosodás a TAGADÁSSAL, a NEM-mel kezdődött.
Tehát, nevezzük az USA-t a TAGADÁS helyének. Mert az is.
Tagad mindent, ami MAG-OS-ÁG-os, ők a "VARÁZST" tudják csak értelmezni alatta, és nem többet. Nekik a hatalom, a befolyásolás, a leuralás, az elnyomás eszköze csupán mivel csakis arra és addig terjed a képességük...
A TAGADÁS állította meg az ÁRAMLÁST, a NŐ-vekedést.
El-SÍVÁ-R-osított mindent, ami ÉLŐ. Tökéletesen mutatja a film is, hogy micsoda PUSZTASÁG van ma Göbekli Tepe helyén. Kő kő hátán. Sehol egy növény, egy fa.... Illetve egy van, csak életre kell kelteni, mint az ÉLET FÁJÁT.
A biblia mitől zárta el az embert? A TUDÁS FÁJÁTÓL.
Csakhogy a TUDÁS fája nem állhat külön az ÉLET FÁJÁTÓL, mert ezek EGY-ek. Tehát már az „édenkertben” megtörént a SZÉT-választás...a hím istenkép „jóvoltából”. Mert nagyon is jól tudta – legalábbis, az, aki ezt a sztorit kitalálta és leírta -, hogy a TUDÁS ELEVE a NŐ-ben van, az ÉLŐ, ELEVE-N és ÁLL-ANDÓ, ugyanakkor mindig változó NŐ-s-ÉG-ben...ÉLET és TUDÁS nem elválasztható.
 
A mai nap „kihívása”, feladata tehát: mennyire látjuk meg és át TEN-MAG-unk LÉNY-ÉG-iségét? Meglátjuk-e a bennünk dolgozó TAGADÁST? Felismerjük-e, hogy miben és hol NEM AKARUNK MÉG látni? Hol van még SÍ-VÁR-s-ÁG bennünk?
SÍ-riusz és SÍ-várság. Az egyik a SÍ-ri világ emléke, a meg-magboldogulás, a másik a pusztulás. EGY TŐ, egy GYÖK - mégis két ellentétes irány....
 
TOBOZ és DOBOZ. „Csak hangváltós” szavak.
A DOBOZ lehet egy „ládika”, mely „titkot” őriz.
Mi ez a titok?
Az, amit a DOB „kiad”. Mit ad ki a DOB? HANGOT. REZGÉST. Ami egy MINTA, egy HULLÁM....
Mit őriz a TOBOZ?
MAG-ot...Mi a MAG?
EGY MINTA, egy REZGÉS, egy HANG. Egy DALLAM, amit CSAK MI adunk ki magunkból. EGY-ÉN-i mintázatunk....
HA meghalljuk "MAGUNK DALLAMÁT", akkor leszünk KÉSZ-ÉN...
Ugye értjük? Ugye érezzük a HAT-almas, „almás”, össze-FÜGG-éseket, melyeket nyelvünk rejt és melyen keresztül a MIND-ÉN-ségben juthatunk?
 
Napunk kísérő angyala ma RAFAEL, a gyógyítás angyala.
Ma a LÉLEK gyógyulásában tud mellénk szegődni, úgy, hogy megtanít a JÓ LÉLE-G-ZÉSRE.
LÉLEK és LÉLEG... ugyancsak két hangváltós szó. Zönge és zöngétlen. Mégis teljesen EGY-s-Éget képeznek... (9.44....)