VISSZA AZ EREDŐHÖZ

 
9.27-kor ültem a gép elé, mondhatni mágikus időpontban... Egészen "véletlenül". Láthatóan „velem a teljesség”.
Vagy inkább bennem?
Bennem és velem - hisz ami bennem az velem ....
 
Az óra-perce tökéletesen visszatükrözi mindazt, amit az „észközeim” ma kidobtak. No és azt is, ami a „Teremburán” megmutatkozik.
Odafent 4 bolygó is a HALAK csillagkép VISSZAÚSZÓ szálánál halad: a Vénusz, a Jupiter, a Mars és a Neptun.
A Teremt-NŐ, az Igazság, a Lélekerő és az „Ősemlékezet, az EGY-S-ÉG-tudat”.
Ha ők mindnyájan a HALAK VISSZAÚSZÓ szálánál sorakoznak, akkor vajon mit üzennek a Földlakóknak, annak tükrében, hogy ők a Földet pedig a SZŰZ csillagképben látják?
VISSZA AZ EREDETHEZ! A SZŰZI TISZTA EREDETHEZ, mely a REND SZERE, a SZER RENDJE.
EMLÉKEZÉS!
Nem úgy kell a múltat vakarászni és vájkálni, ahogy azt a spirivilág, meg az őskutatók teszik. Boncolgatva a TÖRT ÉN ELEM-ét, családi vagy korszakok szintjén. NEM!!!
Ez mind csak látszat, felszínesség, az AGY AGYALÁSA és annak a TERHELÉSE. ELMEJÁTÉK - és mint minden elmejátékba, csak BELEFÁRADNI lehet. A tudás nem ad MEGTISZTULÁST, nem ad megkönnyebbülést, helyette sokkal inkább elborzadást, félelmet és kilátástalanságot, hogy soha nem lesz jobb, míg ember lesz a Földön....
Az igazi EMLÉKEZÉS és az IGAZ MÚLT nem más, mint a BENNÜNK KÓDOLT TISZTA ERED-Ő SZÍVBÉLI RENDJE.
Amit mindenki érez.
MAG-ában.
Amit nem kell tanítani, mert bennünk van. Ami a kisgyerekekben „zsigerből” működik.
Vajon miért működik a kisgyerekekben zsigerből?
Tessék csak megfigyelni: egy baba a MÁS-SÍK-ról érkezik. Olyan rezgést, olyan hangoltságot hoz magával, ami minden ember szívét kinyitja. Egy kisbabát nem lehet nem szeretni. Automatikusan felvesszük, magunkhoz öleljük, megszeretgetjük, óvni-védeni akarjuk minden ártalmastól, bajtól, szenvedéstől. Egy kisbaba által minden ember azonnal megérzi azt a SZERETET, ami a kisbabában BENNE van. Amit magából áraszt. Pedig ő magatehetetlen, nem tud ölelni, nem tud puszit adni – mégis KIVÁLTJA BENNÜNK a feltétel nélküli szeretet rajongó érzetét.
Aztán, ahogy egyre jobban elmélyed az anyagban, úgy zárul mögötte az ajtó... és oszlik el körülötte ez az „angyali láthathatlan védőháló”. Úgy lesz egyre inkább „ember” és építit a távolságot a többi ember irányába. Már nem árasztja magából a feltétel nélküli szeretet rezgését...
 
Ha egy kisbaba, aki a MÁS SÍKról érkezik, mégpedig a BOLDOG-s-ÁG-ból, amibe a halálkor pedig VISSZAKANYARODUNK, és hozza magával a SZER RENDJÉT, mint a „megtestesült TISZTA-s-ÁGOT”, akkor mi a TISZTA EREDENDŐ ENERGIA?
A SZER etető EREJE.
No, ez az a „MÚLT”, amihez vissza kell találni.
Mert ez TERMÉKENY (Vénusz), ebben van az IGAZSÁG (Jupiter), ez adja meg a LELKI ERŐT (Mars) és ez az EGY, az az „unio mystica”, amiből minden ered (Neptun).
Az EMLÉKEZÉS a FELTÁMADÁS MAG-a, a TÁM adása, ami TART-Ó, mely TART-ást ad, és TART-almat az életünknek.
EMLÉKEZNI KELL – mert a szív-körében, a „zsigereiben” mindenkinek KÓDOLT. Bennünk van. ADOTT. EREDENDŐEN.
Kizárólag az ELME, az AGY tudja elnyomni.
Miért kell az eredendő igazságérzetet jogszabályok garmadával elnyomni például?
Azért mert az ELME szereti az „útvesztőket”. Minél bonyolultabb a labirintus, annál jobban erőltetve van az agy. Pedig a labirintus közepében ott a REND, ott a MEG-OLD-ás... Ahogy egy tornádó magjában is. Mindig a MAG az, amiben REND VAN. Kiegyensúlyozottság, harmonia, nyugalom, béke, és erő.
Ez a TEN-MAG, a bennünk élő EREDŐ, az IS-TEN-MAG. A SI-ri világ IS-teni minősége...
 
A tegnapi napnak nagyon erőteljes LEHETŐSÉGEI voltak. Ki mennyit érzett meg belőle? Teljesen egyéni hangoltságtól függő. De attól, hogy valaki nem érezte – attól még OTT VOLT a térben.
Egyébként még ma is van – hisz egy-egy erőteljes hatás nem 1-2 nap alatt cseng ki.
A lényeg: az ELME konrtra ÉRZÉKELÉS „pár-baj”-ából, mely szinte állandó kihívásként dolgozik bennünk, baj csak akkor lesz, ha az ELMÉRE hallgatunk a SZÍV HANGJÁNAK súgása ellenében.
Ha jön egy ÉRZET és hozzá egy MEGÉLÉS – akkor utólagosan ne akarjuk az elmével a tapasztalás eszenciáját korrigálni. Vegyük az elmével ÉSZ-re, hogy nem véletlenül történtek úgy a dolgok, ahogy, mert minden ÉRTÜNK VAN és semmi se ellenünk.
Legyenek TISZTÁK a gondolataink is – JÓSZERÉVEL jó szerencsénk lesz...
 
Metatron, napunk kísérő angyala, a „kék gyermekek” támogatója, minden „gyermekének” fogja a kezét. Azaz minden „kékülő” lélek mellett ott van, segíti, támogatja az ÁT-ÉG-ésben....