TISZTULÁS ÉS FELSZABADULÁS

 
A mai nap nyugodtnak ígérkezik – de azért folytatódik a már meghozott döntések mentén az eltávolodás az „óvilágtól” és annak minden sallangjától...
 
Még gyerekkoromban kezembe került egy kép, amin a Jézushoz vezető út egy keskeny, köves, kissé meredek útnak volt ábrázolva, amin csak kevesen haladtak.
Mellette a széles, sima útonment a tömeg – természetesen a pokol irányába.
Sokat merengtem anno ezen a képen és nem értettem. Azért nem értettem, mert volt bennem egy akkor még megfoghatatlan érzet, hogy ez a kép ÍGY NEM IGAZ. Van benne igazság, de nem egészen úgy, ahogy képileg ábrázolva van.
El kellett telnie mintegy 40 évnek és közben eljutva a magyar nyelvben rejlő titkok megértéséhez, hogy rájöjjek, mi volt az, ami engem ebben a képben annak idején zavart.
Magyar nyelv: nem véletlenül mondjuk, hogy „figyelj, megmagyarázom”. Más nyelven nem mondjuk, hogy „megnémetezem”, „megangolozom”, vagy „megolaszozom”. Legfeljebb, megvilágítom, tisztázom. „Magyarázni” amúgy csak azt lehet, amit VAN. Ami LÉTEZŐ. Ami nem létező, az nem is magyarázható. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a MAG a MINDENSÉGET tartalmazza, mert a MAG az az EGY MAGA!
 
Mit mondunk mindenre, ami tiszta, letisztult?
Azt hogy EGYSZERŰ. Tehát, nincs rajta sallang, nincs rajta RÁRAKÓDÁS. A "keskenynek" ábrázolt út tehát NEM KESKENY, hanem EGYSZERŰ!!
Sajnos, rengeteg KÉPZAVAR van már „forgalomban” a sok-sok torzításnak köszönhetően, a rá nem érzés és a meg nem értés miatt. A "keskeny" út Jézushoz NEM A NEHÉZSÉGET jelzi, hanem az EGYSZERŰSÉGET.
Mi az EGYSZERŰSÉG?
AZ EGY SZERE. Az az ELEM, amely a LÉTET tartja, ami ETET.
Aminek köze nincs ahhoz, amit "szetetetnek" és "szerelemnek" titulálnak.
De ez is CSAK MAGYARUL értelmezhető.
Ha egyszerűek vagyunk, akkor tartjuk magunkat a SZER-hez és a SZEREN járunk. Ha a SZEREN járunk, akkor TISZTÁK vagyunk, TISZTESSÉGESEK – nem ravaszkodunk, nem RAGASZ(T)-kodunk semmihez, ami NEM ÉG(y)-I. Nem halmozunk fel – mégis JÓL ÉLÜNK. Mert tudjuk, hogy az igazi bőség nem az anyagban van. Abban IS MEGJELENIK – ha tudatában vagyunk az EGY BŐSÉGÉNEK. Hisz, ha az EGY a MINDEN – akkor olyan nincs hogy nincs.
Ha pedig olyan nincs, hogy nincs, akkor csakis BŐSÉG van!
Aki ezt megérti és éli is - annak TÉNYLEG IO-ra fordul az élete!
Felszabadult lesz, örömteli. "Egyszerűen NAgy-SZER-ű".
 
Az EGYSZERŰSÉG egyébként NEM EGYENLŐ A PURTIÁNSÁGGAL, mégkevésbé a „SZEGÉNYSÉGGEL”, és legkevésbé az IGÉNYTELENSÉGGEL!!
Az idegen nyelvek, de leginkább a latin erőszakos betolakodásának eredménye a fogalmak teljes összekeverése. Na, meg az egyház tudatos elmeprogramozásáé. Mely mindent szolgált, csak nem az emberek JÓL LÉTÉT.
Az EGYSZERŰ EMBER alapjában véve nagyon is IGÉNYES. Mert aki MAG-jában van, EGy-SZER-ű, az nem lehet „tisztátalan”, mert TISZTÁBAN VAN a REND és a SZER fogalmával.
Nem lehet koszos, se bent, se kint. IGÉNYES, mert tudja, hogy mi az IGE!
Az elmúlt napokban letisztult a TUDÁS jelentése és jelentősége.
Az a tudás bír jelentőséggel, mely felszabadít. Melytől JÓL érezzük magunkat. Mely úgy hat ki az életminőségünkre, hogy láthatóvá is válik.. Nem a száraz elméletek, a múlt kutatása visznek minket előre. NEm a múlt fogja a jövő illetve a PILLANAT megértését megadni. De a többi TUDOMÁNY SEM!
 
CSak az a tudás visz előre, mely felszabadít a félelmek, aggodalmak alól, mely megadja az ÖRÖM LÉT érzetét. Mikor és Hol?
A PILLANAT-ban.
Minden pillanatban!
 
Ma két angyal érkezett: GABRIEL, aki megmutatja, melyik a HELY-es út és JOPHIEL, aki a tisztulás, az öröm angyala. Szerintem „nincs kérdés”....
Aki érzi, érti és éli.
Aki nem, az „ődóga”.