MIND-ÉN-S-ÉG AKARATA II.

 
Folytatása következik... (és ahogy tegnap, ma is hosszabbra sikeredett...)
Vissza kell nyúlnunk újra augusztus 13-hoz, péntekhez, a Szíriusz helikális felkelésének napjához.
Megmondom őszintén, nem is értem, miért nem ez a nap a földlakók számára az ÉVKÖR KEZDETE, hisz ha még asztronómiai szempontok szerint is a mi galaxisunk a Szíriuszhoz tartozik, akkor logikusnak kellene lennie, hogy a „KÖZPONT” megjelenése lesz a mérvadó a következő évre. Az aznapi konstellációk háttérüzenetével.
 
Második logikus évkezdet a TÉLI NAPFORDULÓ kellene hogy legyen, hisz a NAPÚT, a „saját központunk” útján ekkor zárul le az előző napkör és indul útjára a következő.
A legkevesebb értelme, mint évkezdetnek a Tavaszi napéjegyenlőségnek van, hisz ekkor MÁR EGYENLŐ hosszúak a nappalok és éjszakák. Ekkor MÁR ELINDULT az élet, ekkor már „játszik a zenekar”, már rég túl van a karmesteri pálca nyitó felütésén...
 
Ha az ember elkezd figyelni, előbb-utóbb azt veszi észre, hogy akárhova nyúl, mindenhol logikátlan, a természet működésének rendjével SZEMBEMENŐ SZOKÁSOKAT tapasztal. De, hát mint tudjuk, ezek nem véletlenek: a REND RITMUSÁBÓL kiütött lélek sokkal könnyebben terelhető, mint az, amelyik a REND SZERÉBEN MŰKÖDIK. Tehát mindig BOMLASZTANI KELL elsőre, hogy másodjára az legyen, ami a bomlasztók szándéka. No, és kiknek a működési alapja a bomlasztás?
Hát nem a NŐ-s-ÉG-é.....
E „NŐ-tl-ÉN” működésnek meg is lett a következménye, hosszú évezredeken át meghatározva a Földön élők létformáját. EBBŐL LETT ELÉG – és ERRŐL ÜZENT tavaly AUGUSZTUS 13-án PÉNTEKEN a SZÍRIUSZ.
 
Már sokszor elmondtam, hogy az ÉG, az EG(Y), melynek részei vagyunk, a bennünk élő I-GÉN által, nem „kicseszésre játszik”.
Az emberi létforma megélésének a lényege sem az, hogy nekünk „rossz” legyen. Ha netán eltévednénk, mindig küldi a JELEKET ez az I-GÉN. Mindig INT, „INTEGET”, mégpedig a jeleken keresztül, hogy MIRE FIGYELJÜNK. Olyan eszközöket fog ehhez használni, amit ÉRTÜNK és ami az orrunk előtt van.
Ezek pedig a SZÁMOK!!
 
A számokkal le lehet írni az egész FÉNY-dimenzió működését, a számok kifejezik az energiapályákat, melyek a GEOMETRIAI formákban jelennek meg. A számokat nem csak matematikai összefüggésekre használhatjuk, hanem a "SZAK"-RÁLIS TUDÁS megértéséhez. Maga a Tarot, mint „beavató kártya” is a SZÁMOKRA ÉPÜLT – és nem a képekre, melyek már tudatos TORZÍTÁSOK, a tiszta alaptudás átértelmezései, azért, hogy belénk itassák a TORZÍTÁS CÉLJAIT. Miért? Mert elsőként mindig a KÉP ragad meg az elmében... Erre épül manapság már minden reklám, minden mozi, minden TUDAT-TERELŐ manipulatív szándék.
 
Visszatérve a Szíriuszhoz: augusztus 13, azaz 8.13 – a használatban lévő hónap számítási sorrend szerint.
8 az aratás száma, az átfordulásé – mint tudjuk, SATANA-hoz tartozó. A két világ határa. Ok és OKOZAT összekapcsolódása.
Azt aratjuk, amit vetettünk... Ez rendben is van, de érezhető, hogy ez a Szíriuszhoz nem igazán kötehtő. És nem is.
A VALÓDI Nap-helyzetből kiindulva, amikor is a Nap az OROSZLÁN csillagképben jár, mely csillagkép a legmagasabb a napúton, akkor elmondhatjuk: ekkor „tetőzik” a Nap pályája. Mivel a Naphoz társítjuk az 1-es számot, ezért az Oroszlán csillagképhez is az 1-es tartozik. Tehát?
A Szíriusz helikális felkelése VALÓBAN az 1-hez társítható, mint az „abszolut 1”, a „start”, a kezdet, az „új nyitány”. Ez már HELY-énvaló, ez már HELYES. És aminek helye van és helyes, az BIZTOS GYÖKERET is ad, azaz TARTÁST.
 
Mit jelent a 13? A két „6-alom”, a „felsőbb és alsóbb” világok összekötésének a KÖZÉP PONTJÁT.
Ez a „kilépés a tucatból”, számmisztikailag analóg a 7-es számmal. Mondhatni, annak az „emelt szintje”.
Jézus, a HAJNALCSILLAG, azaz a SZÍRIUSZ KÜLDÖTTE 12 tanítványt vett maga mellé. Nem 11-et, nem 9-et, nem 5-t, hanem 12-t. Véletlen? Persze, hogy nem.
A 12 a FÉNY száma.
A Tarot-ban az AKASZTOTT lapja tartozik hozzá, tökéletesen jelezve, hogy a FÉNY dimenziója olyan, mint a fényképezőgép lencséje: FEJE TETEJÉRE ÁLLÍTVA MUTATJA A VILÁGOT. TORZÍT. KÁPRÁZAT.
Ha pedig ez így van, akkor a 13 mit hoz el? A TALPRA ÁLLÍTÁST.
A HELYRE ÁLLÍTÁST. Visszatérést a GYÖKEREKHEZ. Az EREDETHEZ.
Erről üzent a SZÍRIUSZ tavaly augusztus 13-án.
 
2021 pedig minek volt az éve? A KAPCSOLATOK letisztulásának. LELKI szinten. Erről üzent a 20, mint a HOLD kiterjedése a TÉR-ben, a 21 pedig a SZÉTSZEDETT állapotok, a HASÍTÁS újra egyesítéséről, amikor a 2 visszatalál a HAR-monián keresztül az EGY-be.
Mindenki TEN-MAG-a MAG-ába.
Mindennek megvalósításához mire van szükség? MAG-erőre, a MÁGIA képessége, melynek száma pedig nem más, mint az 5.
Erről szólt a tavalyi év. Erről üzent a Szíriusz, mint „felütés”.
Ezért LEHETETT CSAKIS AKKOR és NEM MÁSKOR EMANUEL második eljövetele – amit bizony nagyon kevesen ÉSZ-LEL-tek!
A többiek nem LEL-tek semmit, mert a LEL-kük nem rezgett össze a SZER REND-jével...
Ahogy továbbra sem.
Papolhatnak jelenések könyvéről, meg minden egyébről az „okosok” – a bölcsességük és a látásuk SEHOL SINCS (9.07-kor....)
 
Ma 7.13-kor keltem és az első kártyalap, amit húztam a HALÁL lapja volt. 13-án, a „halál” napján a „halál” kártyája. No, ezt nevezik tökéletes ÁTLÉNY-ÉG-ülésnek!
(És most bevágta a huzat mellettem az ajtót....)
Itt az ideje, hogy „meghaljon” végre minden idejétmúlt HITRENDSZER, IDEA, TEORIA, „Gonüz ATYANK”-hoz való visszatérés, mert amíg valaki „magyar szakrális tudás” alatt EZT HIRDETI – teljes mértékkel a TORZÍTÁS ESZMÉJÉT TERJESZTI!!
Nekem mindig felér egy köröm alatti tüskével olyan írások olvasása, melyekben ÉRZÉKELÉS és GONDOLKODÁS HÍJÁN terjeszt valaki tovább valahol-valamikor-valamilyen szándékból lerögzített tanokat, hiteket, szokásokat. MIÉÉÉÉÉRT??? Miért teszi ezt és miért NEM ÉRZÉKEL mögéje, hogy mi van a szokás MÖGÖTT??? Miért kell MÁS ÁLTAL meghatározott kijelentéseket tovább vinni – amikor már rég értelmét vesztette???
Nem vesszük észre, hogy a MÚLT SZOKÁSAI, kijelentései NEM EGYENLŐK A „GYÖKÉRREL”???
A gyökér a „HELY SZELLEME”. Mely jó esetben egy tengelyben áll a KORONÁVAL. De ha „HELYTELEN” a gyökér, akkor TORZ A KORONÁJA IS!! Úgy EGY-ÉN-ileg, mint egy KÖZ-ŐS-s-ÉG-ben!!!

Tehát FORDULAT szükséges MIND-ÉN-TÉR-en. Minden ÉN-ben, és a teljes TÉR-ben.

Mint már tudjuk, ma, pontosan 9 hónapja volt a Szíriusz felkelése.
Húsvétkor találtam a 270 napot megemlíteni – de mint kiderült, elszámoltam magamat, akkor még csak 245 nap telt el. Ugyanakkor ez a 245 is beszédes, hisz benne van a 9.....
És ha a 11-et vesszük alapul, ami a 245 eszenciája, akkor nagyon is HELYÉNVALÓ ez a szám, hisz ÁTÍRÓDÁS történt ekkor, ami csakis "EGY az EGY"-ben volt lehetséges...

Ma SZERVÁC napján az ÍTÉLET napja vagyon.
Erről az ÍTÉLETRŐL üzentek az asztrokockák is: a PLÚTÓ, a 7-es ház és a SZŰZ által. Azaz?
A MAG-fordulat immár „VILÁGRA JÖTT”, a REND SZERÉBEN.
Tavaly augusztusban megérkezett a SZELLEMI ÜZENET.
Húsvétkor megtörtént a BELSŐ DÖNTÉS. A „MAG-átíródás – de még BENNÜNK.
Most pedig mindez KINT IS láthatóvá fog válni – a SZER ELEM RENDJÉBEN és EREJÉBEN.
A FÖLD IS DÖNTÖTT – a HOLD MELLETT...és vele EGYÜTT...

Napunk kísérő angyala „Szűz analógia”, mert JEREMIEL, a sorsszerűség, a rendszerűség angyala.
Ma, méltón a 13-as számhoz, méltón a 9 hónaphoz a SZÁMVETÉS üzenetével érkezett.
SZÁM-ot vetünk. Figyeljünk tehát a SZÁM-okra – de a SZÁNK-ra is, hogy mit engedünk ki rajta....(9.44.kor...)