ÁTÉRTÉKELŐDÉSEK A KAPCSOLATOKBAN

 
Jó, „hivatalosra” sikeredett ez a mottó, mint egy esszécím – de megígérem, nem leszek „hivatalos”.
Mindazonáltal ez a szó is megér egy aprócska elemzést, hogy honnan ERED és hova ÉR-T, mi lett belőle és milyen érzetet vált már ki. Tökéletesen tetten érhető benne a szómágia hatása...és a SZÍN-VONAL is.
HÍV = amikor hallunk egy hangot, legyen az belső vagy külső, mely megszólít minket.
HIVAT = vagy „kéret(ik)”, amikor már érezzük az ERŐt a hívásban.
HIVATÁS = olyan tevékenység, melyet ELHÍVÁSRA gyakorlunk.
HIVATAL = ELMÉLETILEG az a hely, ahol ezt az elhívásunkat véghez visszük.
 
Amikor valamit BELSŐ HANG HÍVÁSÁRA teszünk, az a valódi hivatás. Ilyen LENNE a KÖZ SZOLGÁLATA IS. Valamikor CSAK OLYANOK VÁLLALHATTÁK, akikben megvolt az elhívás érzete.
Mi lett ebből mára? Elhívás és hivatás-TUDAT nélküli hivatalnokok halmaza, akik hivatalban ülve hivalkodnak hivatalukkal – teljes kiürült lélekállapotban. Miért jutottak idáig? Ennek kifejtése most nem cél, hisz mindenki tudja nagyon jól, de a SZÓNAK az ÁTÉRTÉKELŐDÉSÉN már érdemes elmélázni.... A FERDÍTÉSEN...
A TORZULÁSON, mert tökéletes tükre az eredeti TISZTA MINŐSÉG „felakasztásának” és feje tetejére állításának – ami az egész kor-körre jellemző. VOLT.. A „mindent változtass meg, amit lehet” hymségi programjára.
 
Napjainkban, az ÁT-VÁLT-ás és VISSZA-VÁLTOZÁS idején, amikor SATANA a VÍZÖNTŐ-BAK csillagképek átfedésében haladgat, eljött az IDEJE annak (hisz Satana az IDŐ és TÉR felelőse), hogy a ferdítések MEGTISZTULJANAK. Hogy ÚJRA minden a TALPÁRA ÁLLJON.
Ezeket a megtisztulásokat pedig CSAKIS TAPASZTALATI ÉLMÉNYEKEN keresztül tudjuk megélni.
Első lépésben MAG-unkban, a saját torz felfogás-mintáink helyretételében, majd a KAPCSOLATAINKBAN.
Először a „tágabbakban”, a könnyebben emészthető baráti kapcsolatokban, majd egyre beljebb haladva, a legszűkebb családi viszonylatokban.
Az elmúlt néhány évben a külső kapcsolatok tisztultak le és estek szét, akár 20-30- éves barátságok is.
Mostanra megérkeztünk a házastársi kapcsolatok, valamint a szülő-gyerek kapcsolatok átmosásához, a TELJES FEL-, MEG- és KI-szabadulás érdekében. Ráadásul „határokon átnyúlva”, azaz a másvilágra távozott felmenőkhöz fűződő kötőfékek levágásában is!
FEL KELL szabadulni a nyomás alól,
MEG KELL szabadulni a szokások és elvárások kötelékéből,
KI KELL szabadulni MINDEN méltatlan viszonylatból.
Akár mindet egyszerre, egyidőben.
 
Ma 11-e van, tehát megint az „egy-egyezés” kerül fókuszba, de nem csak a számok okán, hanem az „észközök” okán is, ugyanis úgy az asztrokockák, mint a kártyák, a kapcsolatok labirintusából való kiútról üzennek. Mégpedig a „SZER ELEM EREJÉNEK AKARATÁBÓL” – tehát, ha kellemetlen helyzetben is vagyunk pillanatnyilag, tudnunk és értenünk KELL, hogy ÉRTÜNK VAN.
Ha megtettünk egy felszabadító lépést, rávilágítást kapva és adva egy évek óta tartó játszmázásra, felismerve ebben a saját szerepünket, RÉSZ-vételünket is, akkor LÉPJÜNK KI belőle!
Ez a TISZTULÁS és TISZTÍTÁS feltétele és egyetlen útja.
De utána, semmiféle KÜLSŐ RÁHATÁS és mások nézőpontja miatt, ne hátráljunk újra vissza abba, amiből épp kiléptünk, mert úgy járunk mint az öreg, a gyerek és a szamár meséjében....
Az „észközök” már hosszú ideje jelzik a FELSŐBB AKARAT SZER ETETŐ minőségének a JELEN LÉTÉT.
De ahhoz, hogy ezt FELFOGJUK és ÉREZZÜK, no meg ÉLJÜK IS, nekünk magunknak KELL JELEN LENNÜNK!
Minő véletlenül, ma reggel a következő részt olvastam a Harry Potterben (Tűz serlege): „.. az átkot legyőzni nem lehetetlen, de SZIKLASZILÁRD JELLEM KELL HOZZÁ, s az nem mindenkinek adatik meg. Jobb tehát, ha el sem talál az átok. Ahhoz mi kell? LANKADATLAN ÉBERSÉG!!”
No hát!!
Mit szoktam mondogatni? SENKIT NEM LEHET MEGÁTKOZNI és SENKIRE NEM LEHET ÁLDÁST KÉRNI! Mert mindegyik BEAVATKOZÁS a másik életébe.
Legfeljebb VÉDELMET lehet kérni.
Miért nem lehet SE áldást, SE átkot hinteni? Mert MINDENKIBEN BENNE VAN AZ I-GÉN.
SAJÁT ISTEN-GÉNJE, ami ugyanaz, mint az enyém. Vagy bárki másé. Az egyetlen különbség, hogy KI MILYEN MÉRTÉKBEN HASZNÁLJA!!! Én legfeljebb a használat MÉRTÉKÉNEK a növeléséhez tudok egy RÁHATÁSSAL hozzájárulni - de mindenkinek MAGA MAGÁNAK kell saját „bűvkörét tágítania”.

A kapcsolatok minőségét mindig a SZER TISZTA MŰKÖDTETÉSE határozza meg. Amiben kulcsszerepe van a NŐ-nek. Ha a nő tiszta, IO-szándékú, ha a HELYÉN van, tehát helyes, az egész környezete IO-l fog működni. Eleve nem megy bele olyan kapcsolatba, melyben a másik ezzel az etető szer-minőséggel visszaélne, mert MŰKÖDIK BENNE A SZÍV-SZŰRŐ. Nem naív, nem ostoba – de JÓ-HISZ-emű, mert a JÓT tételezi fel a másikról is. Viszont hallgatva a belső hangjára, megérzésére, távol tud maradni a MANIPULATÍV kapcsolódástól.
Az „ó-kor-kör” erőterét a hatalom, a befolyásolás, a manipuláció, az érdekkapcsolatok határozták meg, minden téren. Házasságban, szülő-gyerek viszonylatában, és az összes többiben is.
A Kor-Kör-Váltás beköszöntével a NIBIRU teljes erővel betolta a térbe a SZER ELEM EREJÉT. Ez pedig önmagában is egy hatalmas TISZTÍTÓ ERŐ. Egy TISZTÍTÓ TŰZERŐ (és az a VALÓS „Tisztítótűz”, nem amit az egyház kitalált), mely KI-ÉG-eti mindazt, (KI-veti belőlünk és az ÉG-felé küldi, fel-HŐ-vé téve), ami hamis. Mindent, ami MÉLTATLAN. Ami méltóságon ALULI.
Ez az első lépés.
A második pedig a FÜGGETLENEDÉS.
A függelékek, a földi kötelékek levetése, hisz ezek egyike SEM ÉGI KÖTELÉK. Mondhatni égi „kötelék” meg NINCS IS. Nem létező!! TÁRSULÁSOK vannak, SZABAD AKARATBÓL, melyek, ahogy a nevében is benne van, SZABADOK. Tehát a „tagjai” is SZABADOK.
Ezt szokás a „nyitott házasság” fogalmával keverni.
A most divatos női körök képviselői is CSAK EDDIG jutnak el, tükreként önnön minőségüknek. Minden „felszabadítás” csak a testiségről, a szexizmusról szól. A new age szennye tökéletesen beszippantotta a MÉLTATLAN MINŐSÉGEKET – hisz mindig az azonos vonzza az azonost. Ha BENNÜNK is élő a MÉLTATLAN SZINT, akkor bizony ezek a mozgalmak vonzanak minket is.
Tehát ÉBERSÉG!!

Napunk kísérő angyala RAZIEL, aki az ÉBREDÉS hullámát hozza nekünk. Hogy ébredjünk VALÓS ERŐNKRE. Arra a „vagyok aki vagyok”-ra, aki VAGY-OK. A MAG-ERŐMre. Mely EGY és TELJES és ÉP-s-ÉG-es...Mely fellobbantja a tüzet, hogy útjára engedje a tisztára mosó vizet....