MI-NŐ-S-ÉG

 
Megint nagyon nehéz egy „tele lufit” egy „vékony nyakon” keresztül kiengedni, mert mi legyen a sorrend? Hol kezdjem a mondandót, amikor MINDENT szeretnék EGYSZERRE átadni....
Megpróbálom....
 
Ma minden a NŐ-ről szól...
A NŐ-ről mint ŐS-ERŐ-ről. Ami MAG-a az EG(y). Ami MIND-ÉN-KI-ben benne van. Legyen testben nő vagy férfi. De nem úgy, ahogy a spirimaszlag tanítja, hogy az istennek is van női és férfi része!!! NEEEEM!!!!!
Az ISTEN=NŐ. Pont!
De nem a földi testi nő – ő az ISTENI Mi-NŐ-s-Égnek, azaz ÉGI teremt-NŐ-i minőségnek a FÖLDI KERETBE ÖNTÉSE. Rajta van minden, bent és kint, ami az ISTENANYAI JELLEGET JELENTI.
A NŐ=ANDROGÜN, EGY. ALAP-VETŐ. Belőle indul, RÁ ÉPÜL minden. Ezért ALAP-VET-Ő.
A FÉRFI pedig a NŐBŐL VÉTETETT. Pont.
Tehát a férfiben TERMÉSZETESEN BENNE VAN A NŐ, hisz AZ!!!
Csak CSONKÍTOTT formában! Csonkított, mert NEM SZÜLHET.
Nem az ő feladata az élet áramoltatása. Ha az övé lenne, akkor NŐ LENNE! A férfi egy „átrendezett” nő, akiben KINT jelenik meg a NEM-i jelleg. Ő a LÁTSZAT FÖLDI MEGTESTESÍTŐJE és csak "A" NŐN keresztül juthat vissza a TELJESSÉGBE, amikor EGY-esül vele a SZER ELEM-ben a TISZTA mi-NŐ-ségben, a TISZTA mi-NŐ-séggel.
 
Akkor, mikor a férfi, mint teremtett lény megtagadta az EREDŐJÉT, a TEREMT-NŐ-JÉT, és a tiszta NŐ-ből utcanőt csinált, leuralva, MAG-a alá rendelve, a KÁPRÁZAT LÁTSZATVILÁGÁT és annak ELMEPROGRAMJAIT terjesztette el a Földkerekségen. MEGCSALTA a NŐ-t és ELCSALTA a feleadatát.
De a „vicc az”, hogy elcsalhatta, csakhogy A NŐ mindig BENNE
ÉL-Ő. Mennyire hallgat erre a részére? Annyira marad TISZTA.
Egyébként pedig a férfi feladata az ANYAG „művelése” – ergo:
NEM A NŐ AZ ANYAFÖLD FELELŐSE!!
Ez is egy HASÍTOTT, TORZÍTOTT ELMEPROGRAM!!!
Értjük?? Érezzük az IGAZ-s-ÁGOT és a HAMIS-s-ÁGOT??
 
Amikor női körök elkezdik a NŐI NEMI SZERVEK „gyógyítását” – pontosan azt a Drábik által leleplezett ámerikai programot valósítják meg, ami a new age ELMEPROGRAMJA.
FERTŐ A JAVÁBÓL!!!
Hamis és velejéig tévút.
Amikor a legutolsó videoban azt találtam mondani, hogy ömlik a spirituális pöcegödör tartalma, nem is gondoltam, hogy ez mennyire igaz. Látva a tervezett spirifesztivál témáját, a résztvevők névsorát és az általuk képviselt irányzatokat, egy gondolat jutott eszembe, ami az Aranyasszony trilogiában megfogalmazásra került: az ÁTMENET IDEJÉN az emberek TELJESEN MEGZAVARODNAK.
Benne vagyunk...
Meg-ZAVAR-odik mindenki, akiben a TEREMT-NŐI minőség NEM TISZTA. Akiben NEM TISZTA A SZER ELEM működése, azaz nem SZER-ÉN, nem jár a SZEREN. Ha pedig nem szer-én, és nem jár a szeren, akkor vajon milyen SZER-rel ETET-Ő???
 
Mindenki kapja a lehetőségeket, épp az ETETŐ SZER ENERGIÁJÁN KERESZTÜL az ÉBREDÉSRE, amit a NIBIRU „betolt” az „éterbe”, tavaly február végén. Aki ÉREZTE, az „VETTE” az ADÁST!
Aki nem – mondhatni, így járt.
Ezt a Nibiru által elhozott „NŐBÍRÓ”-i HELYRE IGAZ-ítást „tolta meg” tavaly augusztusban EMANUEL eljövetele. Aki érezte, aki összerezgett vele, annak megváltozott az ÉLET-MINŐSÉGE.
Aki „elkapta a fonalat”, akin egyszer is ÁTCIKÁZOTT a VANSÁG tudata, onnantól számára NINCS HÁTRANÉZÉS. Nincs „fájdalmas sejtemlékezet”. Csak MEGTISZTULÁS van, HELYRE kerülés, ami nem más, mint a TENGELYBE állás, az I-GÉN ÉLÉSE a JELENben.
Lehet most mondani, hogy ezt könnyű leírni – de hát a mindennapok....
Nincs kifogás. Sem különbejáratú „kegyelem”, sem „irgalom”.
TUDATOSSÁG VAN és PONT.
Ha TUDOM, hogy BENNEM a „MIND-ÉN”, és az „ÉN” nem más mint egy „NÉ”, azaz „NŐ” – akkor tudom, hogy mindaz, ami KINT VAN, körülöttem, BELŐLEM FAKADÓ!!!
Tehát ha egyszer is ráébredünk, hogy a TEREMT-NŐ-k mi MAG-unk vagyunk, mert bennünk a TISZTA MAG és annak minden EREJE, és - a gyerekek megfigyelésén keresztül (mert ők mindig épp ebben tükrök a felnőtteknek) - MEGÉRTJÜK, hogy minden földi életút egy PROGRAM, amibe „belenövünk”, MEGÉRKEZÜNK, hogy MEGÉLJÜK - akkor miért kell az elmúlt dolgokon RÁGÓDNI??? Miért kell hátranézve a sérelmeket újra és újra megélve, „a felszabadításon” dolgozni??
Ez is egy HAMIS ÁLÚT, pont azért, hogy süllyedjünk csak bele a TESTI, az EMBERI LÉT véglegességébe és a haláltól való félelem tudatába.
Avalon miért veszett ködbe?
Mert a HÍMSÉG eltakarta egy hazug istenképpel.
De minden hazugság mögött OTT AZ IGAZSÁG. Eltakarni el lehet, de MEGSZÜNTETNI SOHA!!!
Minden KI-GYÓ-GYÚL-ás ott kezdődik, mikor SZEM-be nézünk az IGAZ-s-ÁG-gal.
De mi a SZEM? Nem a fizikai szemünk. Hanem az a MAG, ami LÁT bennünk.
Ezt is CSAK MAGYARUL lehet egységében megérteni.
A MAGLÁTÁSt legfeljebb „altatni” lehet. De megszüntetni SOHA!

Napunk kísérő angyala ma is RAFAEL, aki a KÍGYÓ-GYÚL-ás „tűzenergiáját” hozza.
A kígyó mérgét is TŰZ-nek ábrázolják, de ez is már tudatos TORZÍTÁS.
A TŰZ-energia az ÉLETERŐ. Aminek KI KELL KÍGYÓZNIA belőlünk.
A kígyó mindig az ÚJJÁSZÜLETÉS jelképe, az újjászületéshez pedig épp mi kell? ERŐ.
Ebben van a lényeg!
Tartózkodjunk hát minden vallási elmepropagandától, ezopereputtytól,– sokkal előbbre jutunk, ha ANYA-nyelvünkkel foglalkozunk, mert általa a kozmoszt értjük meg....És MAG-unkat...
Ebben van az IGAZ ÚJJÁSZÜLETÉS KÓDJA, ami nem „gaz”...
Minden, ami KÜL-FÖLD-i – nem a miénk. Számunkra „GAZ”.
Ami IGAZ, az BEL-földi...