TISZTÁN-LÁTÁS

 
Ma sokmindenre ráébredhetünk, BENT, MAGUNKban. Meg-LÁT-hatunk mélyebb összefüggéseket, olyanokat, amikről „nem szokás” beszélni. Mert annyira elterjedt már a HAMISSÁG, már annyira elhisszük, hogy a királyon ruha van, holott meztelen, hogy senki nem meri kinyitni a száját és egy jó nagyot kurjantani, hogy „ácsi!!! Maga nem mohácsi!!!”
Vicces ez a szólás, de VILÁGOS! Ugye?
 
A mesében egy GYEREK kiáltja el magát, hogy „a király meztelen!!”
Miért pont egy gyerek szájába adta a meseíró a leleplező felkiáltást? Mert a GYEREK TISZTA. Nem átverhető, az ő látása nem „evilági”. Neki nincs káprázat és mögötte meghúzódó láthatatlan szándék – neki VANSÁG VAN. Kimondja azt, amit LÁT. Ami a SZEME ELŐTT VAN.
Mi miért nem teszünk így???
 
Jézus mit tanított? Légy olyan mint egy gyermek!
Egyrészt ugye azért, mert a gyerek a JELENBEN van, ezért ÉRZÉKELI a jeleket, LÁTJA az embereket, látja a belőlük kiáradó IGAZ LÉNYSÉGÜKET – és ennek megfelelően is viselkedik.
A gyerek mindig a SZEMÜNKBE NÉZ. Nem azt látja, hogy kócos vagy jólfésült a frizuránk, nem azt látja, hogy sápadtak vagyunk vagy pirospozsgásak, hogy rongyosak vagy elegánsak. Ő a LELKÜNKET LÁTJA. Mégpedig tökéletesen.
Természetesen érzékeli a külsőt is – de csak annyira, amennyire összeegyeztethető a lelkiséggel.
A gyerek KIMONDJA amit lát, amit érzékel. Úgy, ahogyan ő látja és érzékeli. És általában nem is téved....Ha nem mondja ki – akkor pedig látható a szemében és lerí a viselkedésében.
A gyereket nem foglalkoztatja a tegnap. Nem érdekli a múlt, az előző élet meg pláne nem. Nem kurkászik semmiben és nem kutatja a jövőt sem. Hatalmas életigenlés és bizalom van benne az ÉLET, és a lét biztonságát képviselő SZÜLŐK iránt. Még akkor is, ha netán ütik-verik. A BIZONYOSSÁG el nem vehető tőle. ÉRZI, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Nem tudja megmagyarázni, nem tudja okossággal és okisággal megindokolni – csak ÉRZI.
A gyerek még NYITOTT és valahol el is várja, hogy vele is azok legyenek.
Mi, felnőttek azt hisszük, a gyerek nem érti meg a felnőttek világát, ezért kíméletből nem mondunk el nekik tényeket. Pedig a gyerek nagyon is ÉRZI mindazt, amit elhallgatunk előle.
Lekezeljük a gyerekeket, hogy „csak gyerek” – mégis benne van meg az a TISZTASÁG és az az ERŐ, hogy nyugodtan ki merje mondja: „a király bizony meztelen!”.
Ha pedig kimondta, többé már nincs SZÍN-JÁTÉK és vetítés!
 
Ugye, érthető, miért tanította Jézus: legyetek olyanok, mint a gyermekek?!
Az ő korában éppúgy ELFELEJTETTÉK a felnőttek, ahogy ma is. Minden baj oka a FELEJTÉS....

Ma „gyermeki” tisztánlátás érkezhet hozzánk, aminek hátterét a „Teremburán” a HOLD és a vele szemben álló PLÚTÓ kapcsolódása adja, összekötve a mögöttük álló csillagképek üzenetét.
A Plútó, a „MAG-MEGÚJÍTÓ” a SAS csillagkép alatt haladgat, a HOLD pedig a PROCyON, a „Kiskutya” előtt halad el.
Ki a „Kiskutya”? Aki olyan mint a „Nagykutya” csak kicsibe... ?
A „SZÍRIUSZ” hírnöke. "A gyermek"...
Ki a Szíriusz?
A „Nagy Központ”. Akit MAG-unkban érzékelhetünk, hisz a szíriuszi világ HOL működik? BENNÜNK. Az EMLÉKEINKBEN.
Ez a „SÍRI” világ.
A „síri” világban megboldogulni „szoktunk”.
Ha ott van a „megboldogulás”, akkor a síri világ milyen világ? BOLDOG. Kit kapcsolunk a BOLDOG szóhoz?
Az „ASSZONY”-T. Tehát kinek a világa a síri világ? BOLDOGASSZONYÉ. Ha a Síri világ a KÖZPONT, akkor a MAG milyen minőségű? ASSZONYI. NŐI. ANYAI.
Nos, mondhatni, ez ennyire EGY és SZER-ű és NYÍL-vánvaló, mert mindig megnyílvánuló.
Mi a S(z)ER? A SÍR.
Tehát a SZER ELEM eleme honnan ered? A SÍR-ból. A SÍRI világból. Boldogasszony ERŐTERÉBŐL.
Ha a Szíriusz a központ, amit ÉRZÜNK, amire EMLÉKEZÜNK, akkor mindezt hol „fogjuk fel”?
A mi saját központunkban, tehát ten-MAG-unkban.
Akkor HOL működik a SZER ELEME?
Nem kint – hanem MAG-unkban.
Nos, mondhatni, ez ennyire EGY és SZER-ű és NYÍL-vánvaló, mert mindig megnyílvánuló.

Ami az ÉRTÉST illeti.....(10.33-kor.... miért ne épp most jelenne meg az „értés” száma?..) ma ilyen EGY-SZER-i és egyszerű meg-VILÁG-osodásokra ébredhetünk rá.
Én most reggel például azon merengtem el, a szomszédék diófáját bambulva, hogy milyen GYORSAN bontotta ki leveleit. Vagy épp milyen LASSAN? Tegnap előtt még egészen pici levelei voltak.
Mára már lombbá lettek.
A levelek növekedését NEM LÁTJUK, annyira lassú. Ha éjszakánként felvenné egy kamera és GYORSÍTVA lejátszaná, akkor szemmel is érzékelnénk a falevelek növekedését.
Ezek szerint mi „CSAK” mit látunk meg?
Az IDŐBELISÉGBEN ELTELT VÁLTOZÁS EREDMÉNYÉT.
Mit jelent ez? Azt, hogy a SZEMÜNK érzékelése LASSÚ.
Akkor miért hiszünk száz százalékban a szemünknek??
Holott az IDŐbeli érzékelése RELATÍV??

Mint tudjuk, VÁLTOZÁSBAN vagyunk. Amit szépen már ÉLÜNK BENT, magunkban. Hangolódunk és egyre többet érzékelünk a VALÓ-ságból. Közben VÁRJUK A KINT, a káprázat megváltozását.
Vajon LÁTJUK-e a változás léptékeit? Vajon érzékeljük-e TÉNYLEGESEN, hogy MÁR alakul kint is minden, úgy, ahogyan köll?
Nos, ma erről kaphatunk ma KÉPET .
BENT. A MAG-meglátásban.
És ha MEGLÁTUNK, akkor a láthatóvá váló kép bizony a KI-GYÓ-gyító ENERGIÁKAT is működésbe hozhatja bennünk, ráébresztve, hogy a belős átalakulásunk óhatatlanul meghozza a kint, a test, az anyag átalakulását is....

Napunk kísérő angyalereje a fentiek szerint nem is lehet más, mint RAFAEL, aki azonban nem egyedül érkezik, hanem magával hozza az ÖSSZES KI-GYÓ-gyító angyalt, egy egész sereget ahhoz, hogy MEG tudjunk FI-atalodni. A jézusi „GYERMEKI LÉT” nem más, mint a meg-FIA-talodás, azaz saját benső újjászületésünk! Először látásban, szellemiségben, lélekben, aztán ahogy BENT – majd úgy KINT is....